விக்கிமேற்கோள்:What Wikiquote is not

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
    • விழிப்புணர்வு என்பது விதியல்ல.அது நமது தக்க அனுபவங்களிருந்து பெறும் நல்லமனவிழிப்பு. ஆசிரியர்;V.Vellingiri annamalai.