உலக கணக்கு தகவல்

Jump to navigation Jump to search
கணக்கு விவரம் காட்டுக
உலகளாவிய பயனர் விவரம்
  • பயனர் பெயர்: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 59Q
  • பதிவுசெய்யப்பட்டது: 05:42, 28 மார்ச் 2020 (22 மாதங்கள் முன்பு)
  • மொத்தத் தொகுப்பெண்ணிக்கை: 0
  • Number of attached accounts: 3
  • மூடப்பட்டது: ஆம்
உள் கணக்குகளின் பட்டியல்
உள் விக்கிஇணைக்கப்பட்ட நாள்செய்முறைதடுக்கப்பட்டதுதொகுப்புக்களின் எண்ணிக்கைகுழுக்கள்
ja.wikipedia.org05:42, 28 மார்ச் 2020புதிய கணக்கு(?)Blocked indefinitely.
Reason: WP:SCRUTINY
  • editing (sitewide)
  • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
0
login.wikimedia.org05:42, 28 மார்ச் 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
meta.wikimedia.org05:42, 28 மார்ச் 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0