உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிமேற்கோள்:பொதுவான பொறுப்புத் துறப்புகள்

விக்கிமேற்கோள் இலிருந்து
இப்பக்கம் விக்கி மேற்கோளின் ஒரு அதிகாரப்பூர்வ கொள்கையை கொண்டுள்ளது.

இது பதிப்பாசிரியர்கள் மத்தியில் ஏற்பைக் கொண்டிருக்கிறது மேலும் மேலும் அனைத்து பயனர்களும் பின்பற்ற கூடியது என்று ஒரு நிலையாக கருதப்படுகிறது.
தயவு செய்து முன் விவாதம் இன்றி இந்த பக்கத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை செய்ய வேண்டாம்.


General disclaimer - Use Wikiquote at your own risk! - Wikiquote contains spoilers and content you may find objectionable. - Effort is made to create and maintain an extensive and accurate source of quotations, but errors can sometimes escape notice.

WIKIQUOTE MAKES NO GUARANTEE OF VALIDITY

Wikiquote is an online open-content compendium of quotations, that is, a voluntary association of individuals and groups who are developing a common resource of human knowledge. Its structure allows any individual with an Internet connection and World Wide Web browser to alter the content found here. Therefore, please be advised that nothing found here has necessarily been reviewed by professionals who are knowledgeable in the particular areas of expertise necessary to provide you with complete, accurate or reliable information about any article in Wikiquote.

That's not to say that you won't find much valuable and accurate information at Wikiquote, however please be advised that Wikiquote CANNOT guarantee, in any way whatsoever, the validity of the information found here. It may recently have been changed, vandalized or altered by someone whose opinion does not correspond with the state of knowledge in the particular area you are interested in learning about. We are working on ways to select and approve more trustable versions of articles, but still without warranty.

None of the authors, contributors, sponsors, administrators, sysops, or anyone else connected with Wikiquote in any way whatsoever can be responsible for the appearance of any inaccurate or libelous information or your use of the information contained in or linked from these web pages.

Please make sure that you understand that the information provided here is being provided free and gratuitously, and that no kind of agreement or contract is created between you and the owners or users of this site, the owners of the servers upon which it is housed, the individual Wikiquote contributors, any project administrators, sysops or anyone else who is in any way connected with this project or sister projects subject to your claims against them directly. You are being granted a limited license to copy anything from this site; it does not create or imply any contractual or extracontractual liability on the part of Wikiquote or any of its agents, members, organizers or other users.

Any of the trademarks, service marks, collective marks, design rights, personality rights or similar rights that are mentioned, used or cited in the articles of the Wikiquote compendium are the property of their respective owners. Their use here does not imply that you may use them for any other purpose other than for the same or a similar informational use as contemplated by the original authors of these Wikiquote articles under the GFDL licensing scheme. Unless otherwise stated Wikiquote and Wikimedia sites are neither endorsed nor affiliated with any of the holders of any such rights and as such Wikiquote can not grant any rights to use any otherwise protected materials. Your use of any such or similar incorporeal property is at your own risk.

Please note that that the information found here may be in violation of the laws of the country or jurisdiction from where you are viewing this information. Wikiquote does not encourage the violation of any laws, but as this information is stored on a server in the State of Florida in the United States of America, it is being maintained in reference to the protections afforded to all under the United States Constitution's First Amendment and under the principles of the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations. The laws in your country may not recognize as broad a protection of free speech as the laws of the United States or the principles under the UN Charter, and as such, Wikiquote cannot be responsible for any potential violations of such laws should you link to this domain or use any of the information contained herein in any way whatsoever.

Wikiquote is not uniformly peer reviewed; while readers may correct errors or remove erroneous suggestions they have no legal duty to do so and thus all information read here is without any implied warranty of fitness for any purpose or use whatsoever.

No consequential damages can be sought against Wikiquote, as it is a voluntary association of individuals developed freely to create various open source online educational, cultural and informational resources. This information is being given to you gratuitously and there is no agreement or understanding between you and Wikiquote regarding your use or modification of this information beyond the Creative Commons Attribution/Share-Alike License‎; neither is anyone at Wikiquote responsible should someone change, edit, modify or remove any information that you may post on Wikiquote or any of its associated projects.

Thank you for spending the time to read this page, and please enjoy your experience at Wikiquote.

This disclaimer is adapted from the General Disclaimer in use at Wikipedia.org