உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிமேற்கோள்:ஒத்தாசைப் பக்கம்

விக்கிமேற்கோள் இலிருந்து
எப்படி தமிழ் விக்கிமேற்கோளில் மேற்கோள்களைச் சேகரிப்பது என்று ஐயமா? பக்கங்களைத் தொகுப்பதில் சிக்கலா? உங்களுடைய கேள்விகளை இங்கே கேளுங்கள்.

கேள்விகளை எழுத, இப் பக்கத்தின் மேற்பக்கத்தில் உள்ள "தொகு" என்பதை அழுத்துங்கள். தொகுப்பதற்கான கட்டம் திறக்கும். அக்கட்டத்தில் இருக்கும் உரைகளுக்குக் கீழே உங்கள் கேள்விகளை எழுதுங்கள். தமிழில் எழுதுவது நல்லது. தமிழில் எழுத இயலாவிட்டால் ஆங்கிலத்திலும் எழுதலாம். எழுதிய பிறகு கீழே காணும் "பக்கத்தைச் சேமிக்கவும்" என்ற பொத்தானை அழுத்தவும்.

இலக்கியங்களில் கோலம் பற்றிய மேற்கோள்கள் எப்படி காண்பது?

  1. அனைவருக்கும் வணக்கம் பழமொழிகளைத் தொகுக்கும் பங்களிப்பாளர் கவனத்திற்கு விக்கிமேற்கோள் பக்கத்தில் முதற்பக்கத்தில் பழமொழிகள் என பொதுவான (பல பிற மொழிகள்) https://ta.wikiquote.org/s/nu ஒரு பக்கமும் இடது பக்கம் பழமொழிகள் https://ta.wikiquote.org/s/f3 என்னும் பக்கமும் இருக்கின்றது பொதுவாக பங்களிப்பாளர்கள் அனைவரும் இரண்டிலும் தொகுத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் இதை மாற்றி ஏதாவது ஒரு பக்கமாக அதில் மட்டுமே தொகுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன்--விஜய்ராஜ் (எ) வெற்றியரசன் (பேச்சு) 05:48, 6 செப்டம்பர் 2020 (UTC)