ஊடகம் பற்றிய புள்ளிவிவரங்கள்

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 04:50, 23 மே 2022 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

பிட்டுப்படங்கள்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
image/png.png, .apng1 (12.5%)26,016 bytes (25 KB; 7.17%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe, .jps7 (87.5%)3,36,744 bytes (329 KB; 92.8%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 3,62,760 எண்ணுண்மி

அனைத்துக் கோப்புக்களும்

அனைத்து கோப்புகளின் மொத்த கோப்பளவு: 3,62,760 எண்ணுண்மி

"https://ta.wikiquote.org/wiki/சிறப்பு:MediaStatistics" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது