உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

ஆங்கிலப் பழமொழிகள்

விக்கிமேற்கோள் இலிருந்து

ஆங்கில பழமொழிகளும் அதற்கு ஒத்த தமிழ் பழமொழிகளும் இங்கு பட்டியலிடப்படுள்ளன

 • A bird in the hand is worth two in the bush
  • கிடைக்கப் போகும் பலாக்காயினும் கிடைக்கும் களாக்காய் மேல்.
 • Add fuel to the fire (flames)
  • எரிகிற கொள்ளியில் எண்ணெய் ஊற்றினாற்போல்.
 • All are not saints that go to church
  • வெளுத்ததெல்லாம் பாலாமா. கறுத்ததெல்லாம் தண்ணீராமா?
 • All that glitters is not gold
  • மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல
 • Art is ling and life is short
  • கல்வி கரையில, கற்பவர் நாள் சில.
 • Bare words buy no barley
  • வெறுங்கை முழம் போடுமா?
 • Casting pearls before swine.
  • கழுதை அறியுமா கறுபூர வாசனை?
 • Birds of the same feather flock together
  • இனம் இனத்தைச் சேரும்.
 • Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.
  • பொறுத்தார் பூமி ஆள்வார்.
 • Blood is thicker than water.
  • தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் சதை ஆடும்.
 • Calm before the strom. stoop to conqer.
  • புலி பதுங்குவது பாய்வதற்கு அடையாளம்.
 • Christmas comce but once a year
  • அமாவாசைச் சோறு என்றைக்கும் அகப்படுமா?
 • Coming events cast their shadow before.
  • ஆனை வரும் பின்னே மணியோசை வரும் முன்னே: கேடுவரும் பின்னே, மதிகேடுவரும் முன்னே
 • Count not your chickens before they are hatched.
  • எருமை வாங்கும் முன் நெய் விலை பேசாதே; பிள்ளை பெறுமுன் பெயர் வைக்காதே
 • Distance lends enchantment to the view.
  • இக்கரைக்கு அக்கரைப் பச்சை.
 • Do not look a gift horse in the mouth.
  • தானம் கொடுத்த மாட்டைப் பல்லைப் பிடித்து பார்க்கதே.
 • Do not rop peter to pay paul.
  • கடைத் தேங்காயை எடுத்து வழிப்பிள்ளையாருக்கு உடைக்காதே.
 • Do unto others as you would wish to be done by others.
  • மன்னுயிரைத் தன்னுயிர்போல் நினை
 • East or West, Home is Best
  • எலி வளையானாலும் தனி வளை வேண்டும்.
 • Every bird must hatch its own eggs
  • அழுதாலும் பிள்ளை அவள்தானே பெறவேண்டும்
 • Every tide has its ebb.
  • ஏற்றம் உண்டானால் இறக்கமும் உண்டு.
 • Fair words butter no parsnips.
  • சர்க்கரை என்றால் தித்திக்குமா?
 • Faults are thick when love is thin
  • வேண்டாத பொண்டாட்டி கைப்பட்டால் குற்றம். கால் பட்டால் குற்றம்
 • Familiaarity breeds contempt
  • பழகப்பழக பாலும் புளிக்கும்; கிட்ட இருந்தால் முட்டப்பகை.
 • First deserve, then desire.
  • முடவன் கொம்புத்தேனுக்கு ஆசைப்படலாமா?
 • Good Homer sometimes nods.
  • ஆனைக்கும் அடி சறுக்கும்
 • Health is wealth.
  • நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்.
 • Lamb at home and a lion at the chase.
  • பார்த்தால் பூனை; பாய்ந்தால் புலி.
 • jack of all trade is master of none
  • பல மரங்கண்ட தச்சன் ஒரு மரமும் வெட்டான்.
 • Look before you leap
  • ஆழமறியாமல் காலை விடாதே
 • Man proposes, God disposes.
  • தான் ஒன்று நினைக்கத் தெய்வம் ஒன்று நினைக்கும்
 • Many a slip betwixt the cup and the lip.
  • கைக்கு எட்டினது வாய்க்கு எட்டவில்லை
 • Mske the best of a bad job.
  • எரிகிற வீட்டில் பிடிங்கின மட்டும் இலாபம்
 • Necessity knows no low. All is fair in love and war.
  • ஆபத்துக்கு பாவம் இல்லை
 • No raind, no grains
  • மாரியல்லாது காரியமில்லை.
 • psrevention is better than cure.
  • வெள்ளம் வருமுன்னே அணைகோலவேண்டும்
 • Penny-wise and pound-foolish.
  • கடுகு போன இடம் ஆராய்வார்; பூசனிக்காய் போன இடம் தெரியாது.
 • Spare the rod and spoil the child
  • அடி உதவுவது போல் அண்ணன் தம்பி உதவுவார்களா?
 • Strike while the iron is hot. Make hay while the sun shins.
  • அலை மோதும்போதே தலை முழுகு; காற்றுள்ளபோதே தூற்றிக்கொள்
 • The face is index of the mind
  • அகத்தின் அழகு முகத்திலே
 • The law-maker showld not be a law breaker.
  • வேலியே பயிரை மேய்ந்தால், விளைவதெப்படி?
 • The mills of God grind siow but sure.
  • அரசன் அன்றே கொல்லும்; தெய்வம் நின்று கொல்லும்
 • Tit for tal.
  • ஆனைக்கும் பானைக்கும் சரி
 • Too much of anything is good for nothing.
  • அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சாகும்
 • Union is strength
  • எத்தால் வாழலாம்? ஒத்தால் வாழலாம்.
"https://ta.wikiquote.org/w/index.php?title=ஆங்கிலப்_பழமொழிகள்&oldid=36550" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது