உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

குர்திஸ்த்தான் பழமொழிகள்

விக்கிமேற்கோள் இலிருந்து

இப்பக்கத்தில் குர்திஸ்த்தான் பழமொழிகள் தொகுக்கபட்டுள்ளன

  • ஆணும் பெண்ணும் மண்வெட்டியும் வாளியும்போல.
  • இளமையில் மணம் செய்து கொள், நீ இளமையாயிருக்கும் போதே பெரிய குழந்தைகளை அடைய முடியும்.
  • கரடிக்கு வயதானால், அது குட்டிகளுக்கு விளையாட்டுக் கருவியாகும்.
  • குழந்தைகள் நிறைந்த வீட்டில் சயித்தான் ஆள்வதில்லை.
  • பத்து நாள் பெண்ணாயிருப்பதைவிட ஒரு நாள் ஆணாயிருப்பது மேல்.
  • பெண் ஒரு கோட்டை -ஆண் அவள் கைதி
  • பெண் முற்றிலும் ஆணின் உடைமையாகாள்.
  • மரணம் நமது விருந்தாளி.
  • மனிதன் ஆறு - பெண் ஏரி
  • வீடு என்றால், மூன்று குழந்தைகளாவது இருக்கவேண்டும்.