பயனர்:Aspandian

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

கட்டுரை_1_ஜப்பான் நாடு பற்றிய தகவல்கள்

ஜப்பான் ஆசியாக்கண்டத்தில் உள்ள் ஒரு தீவு நாடு.இது பசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ளது. பல்வேறு தீவுக்கூட்டங்களைக் கொண்ட இந்த நாடு அடர்த்தியான மக்கள் தொகை கொண்ட பல நகரங்களையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது.கட்டுரை_2_தமிழ் இலக்கியப்பொன்மொழிகள்

கட்டுரை_3_உலக அறிஞர்களின் பொன்மொழிகள்

கட்டுரை__4_சித்தமருத்துவக் குறிப்புகள்__தொகுப்பு

கட்டுரை_5_பொது அறிவுக்களஞ்சியம்

கட்டுரை நூல் _6

தமிழ் வழி ஆங்கில இலக்கணம் கற்றல் முறை

PARTS OF SPEECH பேச்சின் பகுதிகள் ஆங்கில மொழியில் பேச்சின் பகுதிகள் எட்டு வகையாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளன. அவையாவன,


1_NOUN__பெயர்ச்சொல்

2_PRONOUN _பிரதிப் பெயர்ச்சொல் 3_VERB___வினைச்சொல் 4_ADVERB__துணைவினைச்சொல் 5_PREPOSITION___உருபிடைச்சொல் 6_CONJUNCTION__இணைப்புச்சொல் 7_ADJECTIVES__பெயர் உரிச்சொல் 8_

KINNDS OF NOUNS பெயர்ச்சொற்களின் வகை 1_COMMON NOUN_ பொதுப் பெயர்ச்சொல்

2_PROPER NOUN__ குறித்த பெயர்ச்சொல்

3_COLLECTIVENOUN_ குழுப்பெயரச்சொல்

4_ABSTRACT NOUN _பண்புப் பெயர்ச்சொல்

5_MATERIAL NOUN_ உலோகப் பெயர்ச்சொல்


_கூட்டுருவாக்கப் பெயர்ச்சொற்கள் COMPOUND NOUNS

TWO WORD COMPOUND NOUNS இரண்டு சொற்கள் கூட்டுருவாக்கப பெயர்ச்சொல்

1_NOUN + NOUN_

பெயர்ச்சொல் + பெயர்ச்சொல்

1_English grammer _ஆங்கில இலக்கணம்

2_chess board சதுரங்கப்பலகை

3_ ENGLISH VOCABULARIES 1_VERBS 2_ADJECTIVES 3_

கணினி பயன்பாட்டுச்சொற்கள்


கட்டுரை_7

கட்டுரை_8

கட்டுரை_9

கட்டுரை_10__தமிழ் இலக்கணம் சாரியைப் புணர்ச்சி

"https://ta.wikiquote.org/w/index.php?title=பயனர்:Aspandian&oldid=15181" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது