மொண்டெனேகுரோ பழமொழிகள்

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இதில் மொண்டெனேகுரோ நாட்டுப் பழமொழிகள் தொகுக்கபட்டுள்ளன.

  • 'அம்மா! விவாகம் என்பது என்ன?'
    ‘மாவரைத்தல், நூல் நூற்றல், குழந்தைகள் பெறுதல், அழுதல்‘.