விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்

விக்கிமேற்கோள் இலிருந்து

இன்றைய மேற்கோள் திட்டம் விக்கிமேற்கோளின் முதற் பக்கத்தில் தினமும் ஒரு மேற்கோளைக் காட்சிப்படுத்தும் திட்டமாகும்.

இன்று இன்றைய மேற்கோள் திட்டத்தின் மேற்கோள்[தொகு]

இன்றைய மேற்கோள்
ஞாயிறு, மார்ச்சு 3, 2024
 
நீதிமன்றம் சந்திக்க வேண்டிய இன்னொரு நீதிமன்றம் மக்கள் கருத்து.
~ காரல் மார்க்சு ~