உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிமேற்கோள்:குறுக்கு வழி

விக்கிமேற்கோள் இலிருந்து

இது ஓர் விக்கிமேற்கோளின் மேற்கோள் பக்கம்.("விக்கிமேற்கோள்:"பக்கம் பெயர்வெளி சேர்ந்தது).

ற்கெனவே உள்ள விக்கிமேற்கோள் குறுக்குவழிகளின் பட்டியலை விக்கிமேற்கோள்:WQ அல்லது WQ:WQ வில் காணலாம்.

விக்கிமேற்கோள் குறுக்குவழி என்பது என்ன ??

[தொகு]

விக்கிமேற்கோளில் "குறுக்குவழி" எனக் குறிப்பிடப்படுபவை விக்கிமேற்கோளின் மேற்கோள் பக்கங்களை சென்றடைய பாவிக்கும் சிறப்பு பக்க வழிமாற்றுப்பக்கம் ஆகும்.

விக்கிமேற்கோள் குறுக்கு வழிகளைப் பயன்படுத்துவது எப்படி

[தொகு]

விக்கிமேற்கோளின் மேற்கோள் பக்கங்களை அடைய நீண்ட பெயர்களை தட்டச்சுவதை தவிர்க்க குறுக்குவழிகள் பயனாகின்றன.விக்கிமேற்கோள் தேடல்பெட்டியில் இந்த குறுக்கங்களை நேரடியாக இட்டு வேண்டும் பக்கங்களை வேகமாக அடையலாம்.
காட்டாக, தேடல் பெட்டியில்"wikiquote:Redirect" என்று முழுமையாக இன்றி "WQ:R"என தட்டச்சி "செல்" பொத்தானை அமுக்க உடனடியாக விக்கிமேற்கோள் "மீள்வழிப்படுத்தல்" மேற்கோள் பக்கத்தை அடையலாம்.

மாற்றாக,இணைய முகவரி, உரல் (URL) உள்ளிடும்போதும் இக்குறுக்கங்களை பயன்படுத்தலாம்.காட்டாக, நீங்கள் பார்வையிடும் தமிழ் விக்கிமேற்கோள்:குறுக்குவழி பக்கத்திற்கான இணைய முகவரி:
http://ta.wikipedia.org/wiki/விக்கிமேற்கோள்:குறுக்கு_வழி
இப்போது நீங்கள் விக்கிமேற்கோள்:மீள் வழிப்படுத்துதல் மேற்கோள் பக்கம் செல்ல இந்த இணைய முகவரியில் "விக்கிமேற்கோள்:குறுக்கு_வழி" காணும் இடத்தில் "WQ:R" குறுக்கங்களை பயன்படுத்தலாம்.

குறுக்கங்கள் இலத்தீன் மொழியில் தலையெழுத்துகளில்("All-Caps") எழுதப்பட வேண்டும், ஆனால் விக்கி தேடல் பெட்டியில் இவை எவ்வாறேனும் இருக்கலாம். அதாவது, தேடல் பெட்டியில்,"wq:r" என்றோ"WQ:R" என்றோ இடலாம். உரல்களில் இடும்போது குறுக்குவழியின் தலை எழுத்துக்களை சரியாக இடப்படவேண்டும்.

விக்கிமேற்கோள் குறுக்குவழி கொள்கை

[தொகு]

இது விக்கிமேற்கோளின் விக்கிமேற்கோள்:பெயர்வெளி மேற்கோள்பக்கங்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

குறுக்குவழி இணைப்பு பெட்டிகளை சேர்ப்பது

[தொகு]
குறுக்கு வழி:
WQ:R அல்லது WQ:RDR

ஓர் குறுக்குவழி இணைப்பு பெட்டி ("குறுக்குவழி வார்ப்புரு") மூலப்பக்கத்தில் தொகுக்கும்போது சேர்க்கப்படுகிறது. {{Shortcut|[[WQ:<x>]]}}. காட்டு:தடித்த எழுத்துக்கள்