விக்கிமேற்கோள்:தினம் ஒரு மேற்கோள்/ஜூலை 12, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Young Ambedkar.gif


வெறும் வார்த்தை அலங்காரங்களில் மனநிறைவு அடைந்துவிடாமல், சோசலிஷ இலட்சியத்தை ஒரு நடைமுறைக்குரியதாக ஆக்குவதற்குச் சோசலிஸ்டுகள் விரும்புவதானால், சமூகச் சீர்திருத்தப் பிரச்சினையே அடிப்படையானது என்பதையும் அதிலிருந்து அவர்களால் தப்பிக் கொள்ள முடியாது என்பதையும் அவர்கள் ஒப்புக் கொண்டாக வேண்டும்.

~ அம்பேத்கர் ~