விக்கிமேற்கோள்:தினம் ஒரு மேற்கோள்/ஜூலை 14, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Marx and Engels.jpg


விலங்குகளிடமிருந்து மனிதர்களை வேறுபடுத்திக் காட்டிய முதல் வரலாற்று நிகழ்வு அவர்கள் சிந்திக்கிறார்கள் என்பதல்ல, அவர்கள் தமது வாழ்க்கைச் சாதனங்களை உற்பத்தி செய்யத் தொடங்கிவிட்டனர் என்பதே.

~ மார்க்சியம் ~