விக்கிமேற்கோள்:தினம் ஒரு மேற்கோள்/ஜூலை 15, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Peraringnar Anna.jpg


எதிரிகள் தாக்கித் தாக்கி தங்கள் வலுவை இழக்கட்டும், நீங்கள் தாங்கித் தாங்கி வலுவைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்

~ அண்ணா ~