விக்கிமேற்கோள்:தினம் ஒரு மேற்கோள்/ஜூலை 9, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Chavez141610.jpg


அடங்கிப்போகும் தன்மையும், அழுது புலம்பும் போக்கும் பயனற்றவை.

~ ஹியூகோ சாவேஸ் ~