விக்கிமேற்கோள்:தினம் ஒரு மேற்கோள்/மார்ச் 15, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Portrait Gandhi.jpgதொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்வதால் பொய் உண்மையாகாது ; யாவரும் கவனிக்கவில்லை எனில் உண்மை பொய் ஆகாது.பொது மக்கள் துணையின்றியும் உண்மை நிலைத்து நிற்கும்.அது தன்னிலையுடையது.

~ மகாத்மா காந்தி ~