விக்கிமேற்கோள்:தினம் ஒரு மேற்கோள்/மார்ச் 16, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Abraham Lincoln head on shoulders photo portrait.jpgதனக்கு கிடைக்கும் ஊதியத்தின் மதிப்பை விட தன்னுடைய உழைப்பின் மதிப்பை உயர்த்திக் காட்டும் மனிதன் தான் சமூகத்தில் முன்னேற முடியும்!

~ ஆபிரகாம் லிங்கன் ~