உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிமேற்கோள்:தினம் ஒரு மேற்கோள்/மார்ச் 25, 2014

விக்கிமேற்கோள் இலிருந்து
படிமம்:Mao.jpgபோர் என்பது ஆயுதம் ஏந்திய அரசியல், அரசியல் என்பது ஆயுதம் ஏந்தாத போர்.

~ மா சே துங் ~