விக்கிமேற்கோள்:தினம் ஒரு மேற்கோள்/மார்ச் 31, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Masanobu-Fukuoka.jpgஉணவு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால், அது இயற்கையின் உற்பத்தி சக்தி பற்றாக்குறையினால் ஏற்பட்டதாக இருக்காது. மனிதனின் அபரிமிதமான ஆசையின் விளைவாகவே அது ஏற்பட்டிருக்கும்.

~ மசானபு புகோகா ~