விக்கிமேற்கோள்:தினம் ஒரு மேற்கோள்/மே 26, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Chavez141610.jpg

மனித சமூகத்தின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வரை நமது கைகள் ஓயக்கூடாது. நமது ஆன்மா தூங்கக் கூடாது. அதற்கான காலம் இதுவேயாகும்.

~ ஹியூகோ சாவேஸ் ~