விக்கிமேற்கோள்:தினம் ஒரு மேற்கோள்/மே 8, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

ஒலியின் வேகத்தை மிஞ்சி பறக்கும் ஜெட் விமானம் எனக்கு மலைப்பைத் தருவது இல்லை. ஆனால், கிளைகளின் மீது துள்ளி ஓடும் அணிலும், பரந்த நிலத்தில் பஞ்சாய்ப் பறக்கும் வெளிமானையும் நான் வியந்து பார்ப்பது உண்டு.

~ மாதவையா கிருட்டிணன் ~