ஆப்பிரிக்கப் பழமொழிகள்

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
  • தவழப் பழகிய குழந்தையே நடக்கப் பழகும்
  • தொங்கும் கயிற்றைப் பிடித்திருந்தால் வாழ்வு, விட்டால் சாவு
  • உணவு இல்லாத இடத்தில் நீரே அமிழ்தம்