உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

தமிழ்ப் பழமொழிகளும் சொலவடைகளும்

விக்கிமேற்கோள் இலிருந்து


[தொகு]

 • அஃகமும் காசும் சிக்கெனத் தேடு [அஃகம் = தானியம்]
 • அஃகம் சுருக்கேல்
 • அக்கக்கா என்றால் ரங்க ரங்கா என்கிறது
 • அக்கச்சி உடைமை அரிசி; தங்கச்சி உடைமை தவிடா?
 • அக்கப் போரும் சக்கிலியர் கூத்தும்
 • அக்கரைக்காரனுக்குப் புத்தி மட்டம்
 • அக்கரைக்கு இக்கரை பச்சை
 • அக்கரைப் பாகலுக்கு இக்கரைக் கொழுகொம்பு [பாகல் = பாகற்காய்க் கொடி]
 • அக்கரை மாட்டுக்கு இக்கரை பச்சை
 • அக்கரையானுக்கு ஆனது இக்கரையானுக்கும் ஆகட்டும்
 • அக்கரையில் இருக்கிற தாசப்பனைக் கூப்பிட்டு இக்கரையில் இருப்பவன் நாமத்தைப் பார் என்றானாம்
 • அக்கரை வந்து முக்காரம் போடுது [முக்காரம் = பிடிவாதம்]
 • அக்கறை தீர்ந்தால் அக்காள் புருஷன் என்ன கொக்கா?
 • அக்கறை தீர்ந்தால் அக்காள் மொகுடு குக்க
 • அக்கன்னா அரியன்னா, உனக்கு வந்த கேடு என்ன?
 • அக்காக்காயாகச் சுற்றுகிறான்
 • அக்காடு வெட்டிப் பருத்தி விதைக்கிறேன் என்றால், அப்பா எனக்கு ஒரு துப்பட்டி என்கிறான் பிள்ளை; அதற்கு அப்பன், கைகால் பட்டுக் கிழியப் போகிறது, மடித்துப் பெட்டியிலே வை என்கிறான் [துப்பட்டி = போர்வை]
 • அக்காடு வெட்டிக் பருத்தி விதைத்தால், அப்பா முழுச் சிற்றாடை என்கிறாளாம் பெண்
 • அக்காரம் கண்டு பருத்தி விளைந்தால் அம்மா எனக்கு ஒருதுப்பட்டி [அக்காரம் = ஆடை; துப்பட்டி = போர்வை]
 • அக்காரம் சேர்ந்த மணல் தின்னலாமா? [அக்காரம் = சருக்கரை]
 • அக்காள் அரிசி கொடுத்தால்தானே தங்கை தவிடு கொடுப்பாள்?
 • அக்காள் ஆனாலும் சக்களத்தி சக்களத்திதான்
 • அக்காள் இருக்கிற வரையில் மச்சான் உறவு
 • அக்காள் மணப்பந்தலில் இல்லாவிட்டால் தங்கை கழுத்தில் தாலி ஏறும்.
 • அக்காள் உண்டானால் மச்சான் உறவு உண்டு
 • அக்காள் உறவும் மச்சான் பகையுமா?
 • அக்காள் செத்தாள், மச்சான் உறவு அற்றுப் போச்சு
 • அக்காள்தான் கூடப் பிறந்தாள்: மச்சானும் கூடப் பிறந்தானா?
 • அக்காள் போவதும் தங்கை வருவதும் அழகுதான். {அக்காள் [மூதேவி வீட்டை விட்டுப்] போவதும், தங்கை [சீதேவி வீட்டுக்குள்] வருவதும் அழகுதான்.
 • அக்காள் மகள் ஆனாலும் சும்மா வரக் கூடாது
 • அக்காள் வந்தாள்; தங்கை போனாள்
 • அக்காள் வீட்டுக்குப் போனாலும் அரிசியும் பருப்பும் கொண்டு போக வேணும்
 • அக்காள் வீட்டுக் கோழியை அடித்து மச்சானுக்கு விருந்து வைத்தாளாம்
 • அக்காளைக் கொண்டவன் தங்கச்சிக்கு முறை கேட்பானா?
 • அக்காளைக் கொண்டால் தங்கையை முறை கேட்பானேன்?
 • அக்காளைப் பழித்துத் தங்கை மோசம் போனாள்
 • அக்காளோடு போயிற்று, அத்தான் உறவு
 • அக்கியானம் தொலைந்தால் அவிழ்தம் பலிக்கும் [அக்கியானம் = அஞ்ஞானம், அறிவின்மை; அவிழ்தம் = அமிழ்தம்]
 • அக்கிரகாரத்தில் ஆடு செத்தால் ஆளுக்கு ஒரு மயிர் [அக்கிரகாரம் = பார்ப்பனச் சேரி, பார்ப்பனர் குடியிருப்பு]
 • அக்கிரகாரத்தில் பிறந்தாலும் நாய் வேதம் அறியுமா?
 • அக்கிரகாரத்து நாய் அபிமானத்துக்குச் செத்தது
 • அக்கிரகாரத்து நாய்க்கு அகவிலை தெரியுமா? [அகவிலை = தானிய விலை]
 • அக்கிரகாரத்து நாய் பிரதிஷ்டைக்கு அழுதது போல
 • அக்கிரமக்காரன் முகத்தில் விழியாதே
 • அக்கினிக்கும் சாகாத தங்கத்தைப் போல
 • அக்கினி சாட்சி, அருந்ததி சாட்சி
 • அக்கினி தேவனுக்கு அபிஷேகம் செய்ததுபோல் இருக்கிறான்
 • அக்கினிப் பந்தலிலே வெண்ணெய்ப் பதுமை ஆடுமா?
 • அக்கினி மலையிலே கற்பூர பாணம் விட்டது போல்
 • அக்கினியால் சுட்ட புண் ஆறிப் போகும்
 • அக்கினியால் சுட்ட புண் விஷம் கக்குமா?
 • அக்கினியைக் குளிப்பாட்டி ஆனை மேல் வைத்தாற் போல
 • அக்கினியைக் குளிப்பாட்டினாற் போல
 • அக்கினியைத் தின்று சீரணிக்கிற பிள்ளை, அல்லித் தண்டைத் தின்றது அதிசயமா?
 • அக்குணிப் பிள்ளைக்குத் துக்குணிப் பிச்சை [அக்குணி = சிறிதளவு; துக்குணி = சிறிதளவு: சின்ன பிள்ளைக்குச் சின்ன பிச்சை]
 • அக்குத்தொக்கு இல்லாதவனுக்குத் துக்கம் என்ன வந்தது? [அக்குத்தொக்கு = ஒட்டுப் பற்று, உறவுப்பற்று]
 • அக்குத்தொக்கு இல்லாதவன் ஆண்மையும், [அக்குத்தொக்கு = ஒட்டுப் பற்று, உறவுப்பற்று]
 வெட்கஞ்சிக்கு இல்லாதவன் ரோஷமும் [சிக்கு = வெட்கம்]
 மிக்குத் துக்கப்படாதவன் வாழ்வும் நாய் கக்கி நக்கித் தின்றது ஒக்கும்
 • அக்குவேறு ஆணிவேறாகப் பிரிக்கிறான்
 • அகங்காரத்தால் அழிந்தான் துரியோதனன்
 • அகங்கை புறங்கை ஆனாற் போல
 • அகங்கையில் போட்டுப் புறங்கையை நக்கலாமா?
 • அகடவிகடமாய்ப் பேசுகிறான்
 • அகத்தி ஆயிரம் காய்த்தாலும் புறத்தி புறத்தியே
 • அகத்திக் கீரைக்கு மஞ்சள் போட்டு ஆவது என்ன?
 • அகத்தியன் நற்றமிழுக்கும் குற்றம் கூறுவார்
 • அகத்தில் போட்டாலும் அறிந்து போடணும்
 • அகத்திலே ஆயிரம் காய்த்தாலும் புறத்திலே பேசலாமா?
 • அகத்திலே இருப்பவன் அடிமுண்டை என்றானாம்; பிச்சைக்க வந்தவன் பீமுண்டை என்றானாம்
 • அகத்திலே உண்டானால் அம்பி சமத்து
 • அகத்துக்காரர் அத்து முண்டை என்றால், பிச்சைக்கு வந்தவன் பேய் முண்டை என்றானாம்
 • அகத்துக்காரர் இருந்த போது தலைநிறைய மயிர் வைத்துக் கொண்டிருந்தேன் என்றாளாம்
 • அகத்துக்கு அழகு அகமுடையாள்
 • அகத்துக்குப் பெண் பிறந்தால் அத்தை அசல்
 • அகத்துக்கு மூத்தது அசடு
 • அகத்துப் பிராம்மணன் அவிசாரி என்றால் பிச்சைக்கு வந்தவன் பேய் முண்டை என்கிறான்
 • அகத்துப் பிள்ளை ஊட்டுப் பிள்ளை; அடிக்கப் பிள்ளை அசல் வீட்டிலே
 • அகதிக்கு ஆகாசமே துணை
 • அகதிக்கு ஆண்டவன் துணை
 • அகதி சொல் அம்பலம் ஏறாது
 • அகதி தலையில் பொழுது விடிந்தது
 • அகதி பெறுவது பெண் பிள்ளை; அதுவும் வெள்ளி பூாாடம்
 • அகதியை அடித்துக் கொல்லுகிறதா?
 • அகதியைப் பகுதி கேட்கிறதா?
 • அகப்பட்டதைச் சுருட்டடா ஆண்டியப்பா
 • அகப்பட்ட நாயை அடிக்கும் போது, அதைக் கண்ட நாய் காதவழி ஓடும்
 • அகப்பட்டுக் கொண்டவனுக்கு அஷ்டமத்துச் சனி. ஓடிப் போனவனுக்கு ஒன்பதாம் இடத்தில் குரு
 • அகப்பட்டுக் கொண்டாரே விட்டல பட்டர்
 • அகப்பட்டுக் கொண்டான் தண்டம்பட்டுக் கணவாயில்
 • அகப்பட்டுக் கொள்வேன் என்றோ கள்வன் களவு எடுக்கிறது?
 • அகப்பை அறுசுவை அறியுமா?
 • அகப்பைக்கு உருவம் கொடுத்தது ஆசாரி; சோறு அள்ளிப் போட்டுக் குழம்பு ஊற்றியது பூசாரி
 • அகப்பைக்குக் கணை வாய்த்தது போல
 • அகப்பைக்குத் தெரியுமா அடிசிற் சுவை?
 • அகப்பைக்குத் தெரியுமா சோற்று ருசி?
 • அகப்பைக்கு வால் முளைத்தது ஆராலே? ஆசாரியாலே
 • அகப்பைக் கூழுக்குத் தோப்புக்கரணம் போடுகிறான்
 • அகப்பை குறைந்தால் கொழுப்பெல்லாம் அடங்கும்
 • அகப்பை பிடித்தவன் தன்னவன் ஆனால், அடிப்பந்தியில் இருந்தால் என்ன? கடைப்பந்தியில் இருந்தால் என்ன?
 • அகம் ஏறச் சுகம் ஏறும்
 • அகம் குளிர முகம் மலரும்
 • அகம் குறைந்தால் அஞ்சும் குறையும்
 • அகம் மலிந்தால் அஞ்சும் மலியும்
 • அகமுடையாள் நூற்றது அரைஞாண் கயிற்றுக்கும் போதாது
 • அகமுடையாளுக்குச் செய்தால் அபிமானம்
 • அகமுடையான் அடித்த அடியும் அரிவாள் அறுத்த அறுப்பும் வீண் போகா
 • அகமுடையான் அடித்ததற்கு அழவில்லை; சக்களத்தி சிரிப்பாள் என்று அழுகிறேன்
 • அகமுடையான் அடித்ததற்குக் கொழுநனைக் கோபித்துக் கொண்டாளாம்
 • அகமுடையான் அடைவானால் மாமியார் மயிர் மாத்திரம்
 • அகமுடையான் இல்லாத புக்ககமும் அம்மா இல்லாத பிறந்தகமும்
 • அகமுடையான் இல்லாத வெட்கம் அடுத்த வீட்டுக்காரனுக்கா?
 • அகமுடையான் அடித்தது உறைக்கவில்லை; அடுத்தகத்துக்காரன் சிரித்ததுதான் உறைக்கிறது
 • அகமுடையான் அடித்தது பாரம் இல்லை; கொழுந்தன் சிரித்தது பாரம் ஆச்சு
 • அகமுடையான் அடித்தது பெரிது அல்ல; சக்களத்தி சிரிப்பாள் என்று அழுகிறேன்
 • அகமுடையான் அடித்தாலும் அடித்தான்; கண் புளிச்சை விட்டது
 • அகமுடையான் கோப்பு இல்லாக் கூத்தும் குரு இல்லா ஞானமும் போல் இருக்கிறான்
 • அகமுடையான் சாதம் ஆனைபோல் இருக்கும்; பிள்ளை சாதம் பூனை போல் இருக்கும்
 • அகமுடையான் செத்த போதே அல்லலுற்ற கஞ்சி
 • அகமுடையான் செத்தவளுக்கு மருத்துவச்சி தயவு ஏன்?
 • அகமுடையான் செத்து அவதிப்படுகிறபோது அண்டை வீட்டுக்காரன் அக்குளைக் குத்தினானாம்
 • அகமுடையான் திட்டியதைப் பற்றி அடுத்த வீட்டுத் தச்சனைக் கோணல் நிமிர்த்தச் சொன்னாளாம்
 • அகமுடையான் திடம்கொண்டு குப்பை ஏறிச் சண்டை கொடுக்க வேணும்
 • அகமுடையான் பலமானால் குப்பை ஏறிச் சண்டை போடலாம்
 • அகமுடையான் பெண்டாட்டியானாலும் அடுப்புக்கட்டி மூணு
 • அகமுடையான் வட்டமாய் ஓடினாலும் வாசலால் வரவேண்டும்
 • அகமுடையான் வேண்டும் என்ற ஆசையும் இருக்கிறது; அடிப்பானோ என்ற பயமும் இருக்கிறது
 • அகமுடையான் வைததைப்பற்றி அசல் வீட்டுத் தச்சனைக் கோணல் நிமிர்த்தச் சொன்னாளாம்
 • அகமுடையானுக்கு அழுத குறை அந்தகன் வந்து வாய்த்தான்
 • அகமுடையானுக்கு இல்லாத வெட்கம் அடுத்த வீட்டுக்காரனுக்கு என்ன?
 • அகமுடையானுக்குத் தக்க இறுமாப்பு
 • அகமுடையானுக்குப் பெண்டாட்டிமேல் ஆசை, பெண்டாட்டிக்குப் புடைவைமேல் ஆசை
 • அகமுடையானுக்குப் பொய் சொன்னாலும் அடுப்புக்குப் பொய் சொல்லி முடியுமா?
 • அகமுடையானைக் கண்டபோது தாலியைத் தடவுவாளாம்
 • அகமுடையானைக் கொன்ற அற நீலி
 • அகமுடையானைக் கொன்ற பிறகு அறுதாலிக்குப் புத்திவந்தது
 • அகமுடையானை நம்பி அவிசாரி ஆகலாமா?
 • அகமுடையானை வைத்துக் கொண்டல்லவோ அவிசாரி ஆட வேண்டும்?
 • அகர நாக்காய்ப் பேசுகிறான்
 • அகராதி படித்தவன்
 • அகல் வட்டம் பகல் மழை
 • அகல இருந்தால் நிகள உறவு; கிட்ட இருந்தால் முட்டப் பகை
 • அகல இருந்தால் நிகள உறவு, கிட்டவந்தால் முட்டப் பகை
 • அகல இருந்தால் புகல உறவு
 • அகல இருந்து செடியைக் காக்கிறது
 • அகல உழுகிறதை விட ஆழ உழு
 • அகல உழுவதை ஆழ உழு
 • அகலக் கால் வைக்காதே
 • அகல விதை; ஆழ உழு
 • அகவிலை அறியாதவன் துக்கம் அறியாளன்
 • அகவிலையையும் ஆயுசையும் ஆர் கண்டார்?
 • அகன்ற வட்டம் அன்றே மழை; குறுவட்டம் பின்னால் மழை
 • அகன்ற வில் அடுத்து மழை; குறுகிய வில் தள்ளி மழை
 • அகன்று இருந்தால் நீண்ட உறவு; கிட்ட இருந்தால் முட்டப்பகை
 • அகழியில் விழுந்த முதலைக்கு அதுவே வைகுந்தம்
 • அகாரியத்தில் பகீரதப் பிரயத்தனம் பண்ணுகிறது
 • அகிருத்தியம் செய்கிறவன் முகத்தில் விழிக்கிறதா?
 • அகிலும் திகிலுமாக
 • அகோர தபசி வபரீத சோரன்
 • அங்கடி இங்கடி தெங்கடி புளியடி என்று அலைகிறான்
 • அங்கத்திலே குறைச்சல் இல்லை; ஆட்டடா பூசாரி
 • அங்கத்தை ஆற்றில் அலைசொணாதா?
 • அங்கத்தைக் கட்டித் தங்கத்தைச் சேர்ப்பார்
 • அங்கத்தைக் கொண்டு போய் ஆற்றில் அலைசினாலும் தோஷம் இல்லை
 • அங்கத்தைக் கொன்று ஆற்றில் சேர்க்க ஒண்ணாது
 • அங்கம் குளிர்ந்தால் லிங்கம் குளிரும்
 • அங்கம் நோவ உழைத்தால் பங்கம் ஒன்றும் வராது
 • அங்கரங்க வைபவமாய் இருக்கிறான்; அரைக்காசுக்கு முதல் இல்லை
 • அங்காடிக்காரியைச் சங்கீதம் பாடச் சொன்னால், வெங்காயம், கறி வேப்பிலை என்பாள்
 • அங்காடிக் கூடையை அதிர்ந்தடித்துப் பேசாதே
 • அங்காடிக் கூடையை அநியாய விலை கூறாதே
 • அங்காடி நாய் போல அலைந்து திரியாதே
 • அங்காடி மேயும் பழங்கன்று ஏறாதலும் உண்டு
 • அங்காடியில் தோற்றதற்காக அம்மாவை அறைந்தானாம்
 • அங்காளம்மைத் தெய்வம் அகப்பைக் கூடு வழியாய் வரும்
 • அங்கிடு தொடுப்பி எங்கடி போனாய்? சின்னண்ணன் செத்த இழவுக்குப் போனேன்
 • அங்கிடு தொடுப்பிக்கு இங்கு இரண்டுகுட்டு; அங்கு இரண்டுசொட்டு
 • அங்கு அங்குக் குறுணி அளந்து கொட்டியிருக்கிறது
 • அங்கு ஏண்டி மகளே, கஞ்சிக்கு அழுகிறாய்? இங்கே வந்தால் காற்றாய்ப் பறக்கலாம்
 • அங்குசம் இல்லாத ஆனையும் கடிவாளம் இல்லாத குதிரையும் அடங்கா
 • அங்கும் இருப்பான்; இங்கும் இருப்பாள்; ஆக்கின சோற்றுக்குப் பங்கும் இருப்பான்
 • அங்கும் குறுணி அளந்து போட்டிருக்கிறான்
 • அங்கும் தப்பி இங்கும் தப்பி அகப்பட்டுக் கொண்டான் தும்மட்டிப்பட்டன்
 • அங்கும் சோதி; அடியேனும் சோதி
 • அங்குஸ்தி இங்குஸ்தி
 • அங்கே ஏன் பிள்ளே கஞ்சிக்கு அழுகிறாய்? இங்கே வாடி காற்றாய்ப் பறக்கலாம்
 • அங்கே பார்த்தால் ஆடம்பரம்; இங்கே பார்த்தால் கஞ்சிக்குச் சாவு
 • அங்கே போனால் அப்படி; இங்கே வந்தால் இப்படி; ஆகிறது எப்படி?
 • அங்கே போனேனோ செத்தேனோ?
 • அங்கை நெல்லிக்கனி
 • அச்சம் அற்றவன் அம்பலம் ஏறுவான்
 • அச்சம் ஆண்மையைக் குறைக்கும்
 • அச்சாணி அன்னதோர் சொல்
 • அச்சாணி இல்லாத தேர் முச்சாணும் ஓடாது
 • அச்சி என்றால் உச்சி குளிருமா? அழுவணம் என்றால் கை சிவக்குமா?
 • அச்சிக்குப் போனாலும் அகப்பை அரைக்காசுதான்
 • அச்சியிலும் உண்டு பிச்சைக்காரன்
 • அச்சில் அடித்தால் போல, அகமுடையானுக்கு ஒத்தாற்போல
 • அச்சி வீடு தீப்பிடித்தால் பட்டர் முண்டு தோளில்
 • அச்சு இல்லாத தேர் ஓடவும் அகமுடையான் இல்லாதவள் பிள்ளை பெறவும் கூடுமா?
 • அச்சு இல்லாமல் தேர் ஓட்டி அகமுடையான் இல்லாமல் பிள்ளை பிறக்குமா?
 • அச்சு இல்லாமல் தேர் ஓடாது
 • அச்சு ஒன்றா வேறா?
 • அசடு வழிகிறது
 • அசத்துக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு ஆயிரம் வருஷம் வாழ்வதைவிடச் சமர்த்தனுக்கு. வாழ்க்கைப்பட்டுச் சட்டென்று சாவதே மேல்
 • அசந்தால் வசந்தா
 • அசந்து நடப்பவன் அடிமடியில் அக்காள்; கடுகி நடப்பவன் காலிலே தேவி
 • அசல் அகத்து நெய்யே, என் பெண்டாட்டி கையே
 • அசல் அகத்துப் பிராம்மணா பாம்பைப் பிடி, அல்லித் தண்டைப் போல் குளிர்ந்திருக்கும்
 • அசல் வாழ்ந்தால் அஞ்சு நாள் பட்டினி கிடப்பான்
 • அசல் வாழ ஆறு மாசம் பட்டினி
 • அசல் வீட்டு அகமுடையான் ஆபத்துக்கு உதவுவானா?
 • அசல் வீட்டுக்காரன் அழைத்த கதை
 • அசல் வீட்டுப் பிள்ளை ஆபத்துக்கு உதவுவானா?
 • அசல் வீட்டுக்காரனுக்குப் பரிந்துகொண்டு அகமுடையானை அடித்தாளா?
 • அசல் வீட்டுக்குப் போகிற பாம்பைக் கையாலே பிடிக்கிறான்
 • அசல் வீட்டுச் சண்டை கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சி
 • அசைந்து தின்கிறது யானை, அசையாமல் தின்கிறது வீடு
 • அசைப்புக்கு ஆயிரம் பொன் வாங்குகிறது
 • அசை போட்டுத் தின்னுவது மாடு; அசையாமல் விழுங்குவது வீடு
 • அசை போட ஏதாவது இருந்தால் அவனா நகருவான்?
 • அஞ்சலி பந்தனம் யாருக்கும் நன்மை
 • அஞ்சனக்காரன் முதுகிலே வஞ்சனைக்காரன் ஏறினான்
 • அஞ்சனம் குருட்டு விழிக்கு என்ன செய்யும்?
 • அஞ்சாத ஆனைக்குப் பஞ்சாங்கம் கோடரி
 • அஞ்சா நெஞ்சு படைத்தால் ஆருக்கு ஆவான்?
 • அஞ்சாவது பெண் பிறந்தால் அரசனும் ஆண்டி ஆவான்
 • அஞ்சாவது பெண்ணைக் கெஞ்சினாலும் தரமாட்டார்கள்
 • அஞ்சி அஞ்சிச் சாகிறான்
 • அஞ்சி ஆண்மை செய்ய வேணும்
 • அஞ்சி நடக்கிறவனுக்குக் காலம் இல்லை
 • அஞ்சி மணியம் பண்ணாதே; மிஞ்சிப் பிச்சை கேட்காதே
 • அஞ்சி மணியம் பர்ர்த்தது கிடையாது; கெஞ்சிக் கடன் கேட்டது கிடையாது
 • அஞ்சிய அரசன் தஞ்சம் ஆகான்
 • அஞ்சில் ஒரு மழை; பிஞ்சில் ஒரு மழை
 • அஞ்சிலே அறியாதவன் அம்பதிலே அறிவானா?
 • அஞ்சிலே பிஞ்சிலே கொஞ்சாமல் அறுபதுக்குமேல் கொஞ்சினான்
 • அஞ்சிலே வளையாதது அம்பதிலே வளையாது
 • அஞ்சிலே வளையாதது ஐம்பதிலே வளையுமா?
 • அஞ்சினவன் கண்ணுக்கு ஆகாசம் எல்லாம் பேய்
 • அஞ்சினவனுக்கு ஆனை; அஞ்சாதவனுக்குப் பூனை
 • அஞ்சினவனைக் குஞ்சும் மிரட்டும்
 • அஞ்சினவனைப் பேய் அடிக்கும்
 • அஞ்சினாரைக் கெஞ்ச அடியாதே
 • அஞ்சினாரைக் கெஞ்ச வைக்கும்; அடித்தாரை வாழ்விக்கும்
 • அஞ்சு அடி அடித்த பாவனையும் அப்பனேதான்
 • அஞ்சு அடி அடித்துப் போரிலே போட்டாச்சு
 • அஞ்சு அடித்தால் சோரும்; ஆறு அடித்தால் பாயும்
 • அஞ்சு பணம் கொடுத்தாலும் அத்தனை ஆத்திரம் ஆகாது
 • அஞ்சு பணம் கொடுத்து அடிக்கச் சொன்னானாம்; பத்துப் பணம் கொடுத்து நிறுத்தச் சொன்னானாம்
 • அஞ்சு பணம் கொடுத்துக் கஞ்சித் தண்ணீர் குடிப்பானேன்?
 • அஞ்சு பிள்ளைக்குமேல் அரசனும் ஆண்டி
 • அஞ்சு பிள்ளை பெற்றவளுக்குத் தலைச்சன் பிள்ளைக்காரி மருத்துவம் சொன்னாளாம்
 • அஞ்சு பெண்டாட்டி கட்டியும் அறுக்கப் பெண்டாட்டி இல்லை; பத்துப் பெண்டாட்டி கட்டியும் படுக்கப் பெண்டாட்டி இல்லை
 • அஞ்சு பெண் பெற்றால் அரசனும் ஆண்டி
 • அஞ்சு பேரல்லோ பத்தினிமார்? அஞ்சிலே இரண்டு பழுதில்லை
 • அஞ்சு பொன்னும் வாங்கார், அரைப்பணமே போது மென்பார்
 • அஞ்சும் இரண்டும் அடைவானால் அறியாப் பெண்ணும் கறியாக்கும்
 • அஞ்சும் சரியாக இருந்தால் அறியாப் பெண்ணும் கறிசமைப்பாள்
 • அஞ்சும் இருக்கிறது நெஞ்சுக்குள்ளே; அதுவும் இருக்கிறது. புந்திக்குள்ளே
 • அஞ்சும் பிஞ்சுமாக நிற்கிறது
 • அஞ்சும் மூன்றும் உண்டானால் அறியாப் பெண்ணும் கறிசமைக்கும்
 • அஞ்சும் மூன்றும் எட்டு; அத்தை மகளைக் கட்டு
 • அஞ்சு மாசம் வரைக்கும் தாய்க்கும் மறைக்கலாம், சூல்
 • அஞ்சுரு ஆணி இல்லாத் தேர் அசைவது அரிது
 • அஞ்சுருவுத் தாலி நெஞ்சுருகக் கட்டிக்கொண்டு வந்தாற்போல வலக்காரமாய்ப் பேசுகிறான்
 • அஞ்சு வந்தாலும் அவசரம் ஆகாது; பத்து வந்தாலும் பதற்றம் ஆகாது
 • அஞ்சு வயசில் அண்ணன் தம்பி; பத்து வயசில் பங்காளி
 • அஞ்சு வயசில் அரசிலை செய்யப் போனவன் திரட்சியின்போது திரும்பி வந்தானாம்
 • அஞ்சு வயசில் ஆதியை ஓது
 • அஞ்சு வயசு ஆண் பிள்ளைக்கு அம்பது வயசுப் பெண் அடக்கம்
 • அஞ்சு வயசுப் பிள்ளைக்கு அம்பது வயசுப் பெண் காலமுக்க வேணும்
 • அஞ்சு விரலும் அஞ்சு கன்னக் கோல்
 • அஞ்சு விரலும் சமமாக இருக்குமா?
 • அஞ்சுவோரைக் கெஞ்சடிக்கப் பார்க்கிறான்
 • அஞ்சூர்ச் சண்டை சிம்மாளம்; ஐங்கல அரிசி ஒரு கவளம்
 • அஞ்சூரான் பஞ்சு போல
 • அஞ்ஞானம் தீர்ந்தால் ஒளடதம் பலிக்கும்
 • அட்சதைக்கு விதி இல்லை; லட்சம் பிராமணச் சாப்பாடாம்
 • அட்டதரித்திரம் புக்ககத்திலே, அமராவதி போல வாழ்கிறேன்; நித்திய தரித்திரம் தகப்பனாரை நின்ற நிலையில் வரச்சொன்னாள்
 • அட்ட நாயும் பொட்டைக் குஞ்சுமாய்ச் சம்சாரம்
 • அட்டமத்துச் சனி கிட்ட வந்தது போல
 • அட்டமத்துச் சனி நட்டம் வரச்செய்யும்
 • அட்டமத்துச் சனி பிடித்துப் பிட்டத்துத் துணியும் உரிந்து கொண்டது
 • அட்டமத்துச் சனியை வட்டிக்கு வாங்கினாற்போல
 • அட்டாதுட்டிக் கொள்ளித் தேள்
 • அட்டாரைத் தொடாக் காலம் இல்லை
 • அட்டாலும் பால் சுவையில் குன்றாது
 • அட்டில் ஒருவருக்கு, ஆதில் இருவருக்கு, திரி இட்டால் மூவருக்கு
 • அட்டைக் கடியும் அரிய வழி நடையும் கட்டை இடறுதலும் காணலாம் கண்டியிலே
 • அட்டைக்குத் தெரியுமா கட்டில் சுகம்?
 • அட்டைக்கும் திருப்தி இல்லை; அக்கினிக்கும் திருப்தி இல்லை
 • அட்டை மாதிரி உறிஞ்சுகிறான்
 • அட்டை மாதிரி ஒட்டிக் கொள்கிறான்
 • அட்டையை எடுத்துத் தொட்டிலில் கிடத்தினாலும் அது கிடக்கும் குட்டையிலே
 • அட்டையை எடுத்துத் தொட்டிலில் விட்டாற்போல
 • அட்டையை எடுத்து மெத்தையில் வைத்தாலும் செத்தையைச் செத்தையை நக்கும்
 • அட்டையைக் கட்டிச் சட்டியிலே போட்டாலும் அது கிடக்குமாம் சாக்கடையில்
 • அட்டையைக் கழுவிக் கட்டையில் கிடத்தினாலும் அது கிடக்குமாம் சகதியிலே
 • அட்டையைப் பிடித்து மெத்தையில் வைத்தது போல
 • அடக்கத்துப் பெண்ணுக்கு அழகு ஏன்?
 • அடக்கம் ஆயிரம் பொன் பெறும்
 • அடக்கம் உடையார் அறிஞர்; அடங்காதார் கல்லார்
 • அடக்கம் உள்ளவன் பொருளுக்கு ஆபத்து இல்லை
 • அடக்கமே பெண்ணுக்கு அழகு
 • அடக்குவார் அற்ற கழுக்காணியும் கொட்டுவார் அற்ற மேளமும் போலத் திரிகிறான்
 • அடங்காத பாம்புக்கு ராஜா மூங்கில் தடி
 • அடங்காத பிடாரியைப் பெண்டு கொண்டது போல
 • அடங்காத பிள்ளைக்கு ஒரு வணங்காத பெண்
 • அடங்காத பெண்சாதியால் அத்தைக்கும் பொல்லாப்பு: நமக்கும் பொல்லாப்பு
 • அடங்காப் பெண்டிரைக் கொண்டானும் கெட்டான்; அறுகங்காட்டை உழுதவனும் கெட்டான்
 • அடங்காத மனைவியும் ஆங்காரப் புருஷனும்
 • அடங்காத மாட்டுக்கு அரசன் மூங்கில் தடி
 • அடங்கின பிடிபிடிக்க வேணுமே அல்லாமல் அடங்காத பிடி பிடிக்கலாகாது
 • அடடா கருக்கே அரிவாள் மணை சுருக்கே!
 • அடம்பங்கொடியும் திரண்டால் மிடுக்கு
 • அடம் பண்ணுகிற தேவடியாளுக்கு முத்தம் வேறே வேணுமா?
 • அடர்த்தியை அப்போதே பார்; புணக்கத்தைப் பின்னாலே பார்
 • அடர உழு; அகல விதை
 • அடர விதைத்து ஆழ உழு
 • அட ராவணா என்றானாம்
 • அடா என்பவன் வெளியே புறப்பட்டான்
 • அடாது செய்தவர் படாது படுவர்
 • அடாது செய்தவன் படாது படுவான்
 • அடாது மழை பெய்தாலும் விடாது நாடகம் நடக்கும்
 • அடி அதிசயமே, சீமைச் சரக்கே!
 • அடி அதிரசம்; குத்துக் கொழுக்கட்டை
 • அடி அற்ற பனைபோல் விழுந்தான்
 • அடி அற்ற மரம்போல அலறி விழுகிறது
 • அடி அற்றால் நுனி விழாமல் இருக்குமா?
 • அடி உதவுவது போல அண்ணன் தம்பி உதவமாட்டார்
 • அடி என்கிற ராஜாவும் இல்லை; பிடி என்கிற மந்திரியும் இல்லை
 • அடி என்பதற்கு அவளைக் காணோம்; பிள்ளை பிறந்தால் ராம கிருஷ்ணன் என்று பெயர் வைக்கவேண்டுமென்று ஆசைப் பட்டானாம்
 • அடி என்பதற்குப் பெண்டாட்டி இல்லை; அஷ்ட புத்திரர்கள் எட்டுப்பேராம்
 • அடி என்பதற்குப் பெண்டாட்டி இல்லை; பிள்ளை பெயர் அருணாசலமாம்
 • அடி என்று அழைக்கப் பெண்டாட்டி இல்லை; பிள்ளை எத்தனை, பெண் எத்தனை என்றானாம்
 • அடி என்று சொல்ல அகமுடையாளைக் காணோம்; பிள்ளைக்குப் பேர் என்ன வைக்கிறது என்றானாம்
 • அடி ஒட்டி அல்லவா மேற்கரணம் போட வேண்டும்?
 • அடி ஓட்டையாய் இருந்தாலும் கொழுக்கட்டை வேக வேண்டியது தானே?
 • அடிக்க அடிக்க அம்மியும் நகரும்
 • அடிக்க அடிக்கப் படுகிறவனும் முட்டாள்; படப்பட அடிக்கிறவனும் முட்டாள்
 • அடிக்க அடிக்கப் பந்து விசை கொள்ளும்
 • அடிக்க அடிக்கப் பிள்ளை வளரும்; முறுக்க முறுக்க மீசை வளரும்
 • அடிக்கடி அரசன் பிரவேசித்த கிராமம் அதிரூபத்தை அடையும்
 • அடிக்கிற காற்றுக்கும் காய்கிற வெயிலுக்கும் பயப்படு
 • அடிக்கிற காற்று வெயிலுக்குப் பயப்படுமா?
 • அடிக்கிற கைதான் அணைக்கும்
 • அடிக்கு ஆயிரம் பொன் கொடுக்க வேண்டும்
 • அடிக்குப் பயந்து அடுப்பில் விழுந்தாளாம்
 • அடிக்கும் ஒரு கை; அணைக்கும் ஒரு கை
 • அடிக்கும் காற்றிலே எடுத்துத் துரற்ற வேண்டும்
 • அடிக்கும் சரி, பிடிக்கும் சரி
 • அடிக்கும் பிடிக்கும் சரியாய்ப் போச்சு
 • அடிக்குழம்பு ஆனைக்குட்டி போல
 • அடிச்சட்டிக்குள்ளே கரணம் போடலாமா?
 • அடிச்சட்டியில் கரணம் போட்டுக் குண்டு சட்டியில் குதிரைச் சவாரி பண்ணினானாம்
 • அடி சக்கை பொடி மட்டை
 • அடி சக்கை, லொட லொட்டை
 • அடி செய்கிறது அண்ணன் தம்பி செய்யார்
 • அடி செருப்பாலே, ஆற்றுக்கு அப்பாலே
 • அடித்த இடம் கண்டுபிடித்து அழ ஆறு மாசம் ஆகும்
 • அடித்த எருக்கும் குடித்த கூழுக்கும் சரி
 • அடித்தது ஆட்டம், பிடித்தது பெண்டு
 • அடித்தது ஆலங்காடு
 • அடித்த நாய் உழன்றாற் போல
 • அடித்த மாடு சண்டி
 • அடித்தவன் பின்னால் போனாலும் போகலாம்; பிடித்தவன் பின்னால் போகக்கூடாது
 • அறுபதுக்குமேல் கொஞ்சினாலும் அஞ்சிலே வளையாதது அம்பதிலே வளையாது
 • அடித்தா பால் புகட்டுகிறது?
 • அடித்தால் அடி மறக்காது; அம்பு போட்டால் அம்பு பாயாது; சொன்னால் சொல் பிறக்காது
 • அடித்தால் கூட அழத் தெரியாது
 • அடித்தால் முதுகில் அடி, வயிற்றில் அடிக்காதே
 • அடித்தாலும் புடைத்தாலும் என் அகமுடையான்; அடுப்புக் கொழுக்கட்டையைத் தொடாதே
 • அடித்தாலும் புருஷன். உதைத்தாலும் புருஷன். அணைத்தாலும் புருஷன். புடைத்தாலும் புருஷன்.
 • அடித்தாற் போல அடிக்கிறேன்; நீ அழுகிறது போல அழு
 • அடித்தான் ஐயா பிரைஸ், காது அறுந்த ஊசி
 • அடித்தான் பிடித்தான் வியாபாரம்
 • அடித்து அழ விட்டால் அது ஒரு விளையாட்டா?
 • அடித்துப் பழுத்தது பழமா?
 • அடித்துப் பால் புகட்டுகிறதா?
 • அடித்துப் போட்ட நாய் மாதிரி கிடக்கிறான்
 • அடித்து வளர்க்காத பிள்ளையும் இல்லை; முறித்து வளர்க்காத முருங்கையும் இல்லை
 • அடித்து வளர்க்காத பிள்ளையும் ஊட்டி வளர்க்காத கன்றும்
 • அடித்து வளர்க்காத பிள்ளையும் முறித்து வளர்க்காத முருங்கையும்
 • அடித்து வளர்க்காத பிள்ளையும் முறுக்கி வளர்க்காத மீசையும் வாய்க்கு முன் ஏய்க்கும்
 • அடித்து விட்டவன் பின்னே போனாலும் பிடித்து விட்டவன் பின்னே போகலாகாது
 • அடி தெற்றினால் ஆனையும் சறுக்கும்
 • அடி நாக்கில் நஞ்சு; நுனி நாக்கில் அமிழ்தம்
 • அடி நாக்கிலே நஞ்சும் நுனி நாக்கில் அமுதமும்
 • அடி நொச்சி; நுனி ஆமணக்கா?
 • அடிப்பதும் ஒரு கை; அணைப்பதும் ஒரு கை
 • அடிப்பானேன்? பிடிப்பானேன்? அடக்குகிற வழியிலே அடக்குவோம்
 • அடிபட்ட நாய் போல
 • அடிபட்ட நாயைப் போல் காலைத் தூக்கி நடவாதே
 • அடிபட்டவன் அழுவான்
 • அடிபட்டாலும் ஆர்க்காட்டுச் சடாவால் அடிபட வேண்டும்
 • அடி பெண்ணே சோறு ஆச்சா? நொடிக்குள்ளே சோறு ஆச்சு
 • அடிபோன சட்டி ஆயா வீட்டில் இருந்தால் என்ன? மாமியார் வீட்டில் இருந்தால் என்ன?
 • அடிமேல் அடி அடித்தால் அம்மியும் நகரும்
 • அடிமை படைத்தால் ஆள்வது கடன்
 • அடியடா செருப்பாலே அறுநூறு; இந்தாடா நாயே திருநீறு
 • அடியாத பிள்ளை படியாது
 • அடியாத மாடு படியாது
 • அடியில் உள்ளது நடுவுக்கும் முடிவுக்கும் உண்டு
 • அடியுண்ட வேங்கை போல
 • அடியும் நுனியும் தறித்த கட்டை போல
 • அடியும் பிடியும் சரி
 • அடியே என்பதற்கு அகமுடையான் இல்லை; பிள்ளை பேர் சந்தான கோபால கிருஷ்ணன்
 • அடியைக் காத்து முடியை அடித்துக் கொண்டு போச்சு
 • அடியைப் பிடியடா பாரத பட்டா!
 • அடியை விட ஆவலாதி பெரியது
 • அடியோடு அடிக் கரணம்
 • அடிவண்டிக் கிடாப் போலே
 • அடிவயிற்றில் இடி விழுந்தாற் போல
 • அடிவயிற்றில் நெருப்பைக் கட்டிக் கொண்டது போல
 • அடிவயிற்றில் புளியைக் கரைக்கிறது
 • அடுக்கல் குத்தினால், நடுக்கல் குத்துவாள்
 • அடுக்களை உறவு இல்லாமல் அம்பலத்து உறவா?
 • அடுக்களைக் கிணற்றிலே அமுதம் எழுந்தாற் போல்
 • அடுக்களைக்கு ஒரு பெண்ணும் அம்பலத்துக்கு ஓர் ஆணும்
 • அடுக்களைக் குற்றம் சோறு குழைந்தது; அகமுடையான் குற்றம் பெண்ணாய்ப் பிறந்தது
 • அடுக்களைப் பூனைபோல் இடுக்கிலே ஒளிக்கிறது
 • அடுக்களைப் பெண்ணுக்கு அழகு வேண்டுமா?
 • அடுக்குகிற அருமை உடைக்கிற நாய்க்குத் தெரியுமா?
 • அடுத்தகத்துக்காரிக்குப் பிள்ளை பிறந்ததென்று உலக்கையை எடுத்து இடித்துக்கொண்டாளாம்
 • அடுத்தகத்துப் பிராம்மணா பாம்பைப் பிடி; அல்லித் தண்டுபோல் குளிர்ந்திருக்கும்
 • அடுத்த கூரை வேகிறபோது தன் கூரைக்கும் மோசம்
 • அடுத்ததன் தன்மை ஆன்மா ஆகும்
 • அடுத்தவரை அகல விடலாகாது
 • அடுத்தவரைக் கெடுக்கலாகாது
 • அடுத்தவளுக்கு அகமுடையான் வந்தது போல
 • அடுத்தவன் தலையில் நரை என்பானேன்? அவன் அதைச் சிரை என்பானேன்?
 • அடுத்தவன் வாழப் பகலே குடி எடுப்பான்
 • அடுத்தவனை ஒரு போதும் கெடுக்கலாகாது
 • அடுத்தவனைக் கெடுக்கலாமா?
 • அடுத்த வீட்டில் மொச்சை வேகிறதென்று அடிவயிறு பிய்த்துக் கொண்டு போகிறது
 • அடுத்த வீட்டுக்காரனுக்கு அதிகாரம் வந்தால் அண்டை வீட்டுக்கு இரைச்சல் லாபம்
 • அடுத்த வீட்டுக்காரனுக்கு அதியோகம் வந்தால் அண்டை வீடு குதிரைலாயம்
 • அடுத்த வீட்டுக்காரனுக்கு அதிகாரம் வந்தால் அண்டை வீட்டுக்காரனுக்கு இரைச்சல் இலாபம்
 • அடுத்த வீட்டுக்காரனுக்கு மணியம் போகிறது; ஒன்றாகக் காது அறுத்துக் கொள்ளுங்கள்
 • அடுத்த வீட்டுக்காரி பிள்ளை பெற்றாள் என்று அம்மிக்குழவி எடுத்துக் குத்திக் கொண்டாளாம்
 • அடுத்தாரைக் கெடுக்கிறதா?
 • அடுத்தாரைக் கெடுத்து அன்னம் இட்டார் வீட்டில் கன்னம் இடுகிறான்
 • அடுத்தாரைக் கோபித்தால் கெடுத்தாலும் கெடுப்பார்
 • அடுத்து அடுத்துச் சொன்னால் தொடுத்த காரியம் முடியும்
 • அடுத்து அடுத்துப் போனால் அடுத்த வீடும் பகை
 • அடுத்துக் கெடுப்பவர்
 • அடுத்துக் கெடுப்பான் கபடன்; கொடுத்துக் கெடுப்பான் மார்வாடி; தொடுத்துக் கெடுப்பாள் மடந்தை
 • அடுத்துச் சொன்னால் எடுத்த காரியம் முடியும்
 • அடுத்து முயன்றாலும் ஆகும் நாள்தான் ஆகும்
 • அடுத்து வந்தவனுக்கு ஆதரவு சொல்கிறவன் குரு
 • அடுப்பங் கரையே கைலாசம், அகமுடையானே சொர்க்க லோகம்
 • அடுப்பங் கரையே சொர்க்கம்; அகமுடையானே தெய்வம்
 • அடுப்பங் கரையே திருப்பதி; அகமுடையானே கைலாசம்
 • அடுப்பு அடியில் பூனை தூங்க
 • அடுப்பு அடியில் வெண்ணெய் வைத்த கதை
 • அடுப்பு ஊதும் பெண்ணுக்குப் படிப்பு எதற்கு?
 • அடுப்பு எரிந்தால்தானே பொரி பொரியும்?
 • அடுப்பு எரிந்தால் பொரி பொரியும்; தாயார் செத்தால் வயிறு எரியும்
 • அடுப்பு எரியாத கோபத்தை அகமுடையான்மேல் காட்டினாளாம்
 • அடுப்புக் கட்டிக்கு அழகு வேணுமா?
 • அடுப்புக் கரகரப்பும் அகமுடையான் முணுமுணுப்பும்
 • அடுப்புக்கு ஒரு துடுப்பா?
 • அடுப்புக்குத் தகுந்த உலை, அகமுடையானுக்குத் தகுந்த இறுமாப்பு
 • அடுப்புக் குற்றம் சாதம் குழைந்தது: அகமுடையான் குற்றம் பெண் பிறந்தது
 • அடுப்பு நெருப்பும் போய் வாய்த் தவிடும் போச்சு
 • அடுப்பும் நெருப்பும் பயப்படுமா?
 • அடுப்பே திருப்பதி; அகமுடையானே குலதெய்வம்
 • அடே அத்தான் அத்தான். அம்மான் பண்ணினாற் போல் இருக்க வில்லையடா
 • அடைக்கலாங் குருவிக்கு ஆயிரத் தெட்டுக் கண்டம்
 • அடைத்தவன் காட்டைப் பார்; மேய்த்தவன் மாட்டைப் பார்
 • அடை தட்டின வீடு தொடை தட்டும்
 • அடைதட்டின வீடும் தொடை தட்டின வீடும் உருப்படா
 • அடைந்தோரை ஆதரி
 • அடைப்பான் குற்றம். துடைப்பான் குற்றம், அகமுடையான் குற்றம் பெண்ணாய்ப் பிறந்ததாம்
 • அடைப்பைப் பிடுங்கினால் பாம்பு கடிக்கும்
 • அடைபட்டுக் கிடக்கிறான் செட்டி; அவனை அழைத்து வா, பணம் பாக்கி என்கிறான் பட்டி
 • அடை மழைக் காலத்தில் ஆற்றங் கரையில் தண்ணீர்ப் பந்தல் வைத்தானாம்
 • அடை மழையில் ஆட்டுக்குட்டி செத்தது போல
 • அடை மழையும் உழவு எருதும்
 • அடை மழை விட்டும் செடி மழை விடவில்லை
 • அடையலரை அடுத்து வெல்
 • அடையா, அப்பமா, விண்டு காட்ட?
 • அடைவு அறிந்து காரியம் செய்தால் விரல் மடக்க நேரம் இராது
 • அண்டங் காக்காய் குழறுகிறது போல
 • அண்டத்தில் இல்லாதது பிண்டத்தில் உண்டா?
 • அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்திலே
 • அண்டத்துக்கு ஒத்தது பிண்டத்துக்கு
 • அண்டத்தைக் கையில் வைத்து ஆட்டும் பிடாரிக்குச் சுண்டைக்காய் எடுப்பது பாரமா?
 • அண்டத்தைச் சுமக்கிறவனுக்குச் சுண்டைக்காய் பாரமா?
 • அண்ட நிழல் இல்லாமல் போனாலும் பேர் விருட்சம்
 • அண்டமும் பிண்டமும் அந்தரங்கமும் வெளியரங்கமும்
 • அண்டர் எப்படியோ, தொண்டரும் அப்படியே
 • அண்டாத பிடாரி ஆருக்கு அடங்குவாள்?
 • அண்டை அயலைப் பார்த்துப் பேசு
 • அண்டை நிலத்தையும் அயல் மனையையும் கை விடாதே
 • அண்டை மேலுள்ள கோபத்தை ஆட்டுக்கிடாயின் மேல் காட்டியதைப் போல
 • அண்டையில் சமர்த்தன் இல்லாத ராஜாவுக்கு அபகீர்த்தி வரும்
 • அண்டையில் வா என்றால் சண்டைக்கு வருகிறாயே!
 • அண்டை வீட்டு ஆட்டைப் பார்த்து நாய் குரைத்தது போல
 • அண்டை வீட்டுக் கடனும் பிட்டத்துச் சிரங்கும் ஆகா
 • அண்டை வீட்டுக் கல்யாணமே, ஏன் அழுகிறாய் கோவணமே?
 • அண்டை வீட்டுக்காரி பிள்ளை பெற்றாளென்று அயல் வீட்டுக்காரி அடி வயிற்றில் இடித்துக் கொண்டது போல
 • அண்டை வீட்டுக்காரி பிள்ளை பெற்றாளென்று உலக்கை எடுத்து அடித்துக் கொண்டாளாம்
 • அண்டை வீட்டுச் சண்டை கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சி
 • அண்டை வீட்டுச் சுப்பிக்கும் எதிர்வீட்டுக் காமாட்சிக்குமா கவலை?\
 • அண்டை வீட்டு நெய்யே, என் பெண்டாட்டி கையே
 • அண்டை வீட்டுப் பார்ப்பான் சண்டை மூட்டித் திரிவான்
 • அண்ணற ஆயிரம் பொன்னிலும் நிண்ணற ஒரு காசு பெரிது
 • அண்ணன் உண்ணாதது எல்லாம் மதனிக்கு லாபம்
 • அண்ணன் எப்போது ஒழிவானோ? திண்ணை எப்போது காலி ஆகுமோ?
 • அண்ணன் கொம்பு பம்பள பளாச்சு
 • அண்ணன் சம்பாதிக்கிறது தம்பி அரைஞாணுக்குக் கூடப் போதாது
 • அண்ணன் தங்கை அப்ஸர ஸ்திரீ
 • அண்ணன் தம்பிதான் சென்மப் பகையாளி
 • அண்ணன் தம்பி பின்பாட்டு; அக்கா தங்கைகள் அடிகிரவணம்
 • அண்ணன் தம்பி வேண்டும், இன்னம் தம்பிரானே
 • அண்ணன்தான் கூடப்பிறந்தான்; அண்ணியும் கூடப் பிறந்தாளோ?
 • அண்ணன்தான் சொந்தம்; அண்ணியுமா சொந்தம்?
 • அண்ணன் பிள்ளையை நம்புகிறதற்குத் தென்னம் பிள்ளையை நம்பலாம்
 • அண்ணன் பிறந்து அடிமட்டம் ஆச்சு; தம்பி பிறந்து தரைமட்டம் ஆச்சு
 • அண்ணன் பெண்டாட்டி அரைப் பெண்டாட்டி; தம்பி பெண்டாட்டி தன் பெண்டாட்டி
 • அண்ணன் பெரியவன்; அப்பா அடுப்பூது
 • அண்ணன் பெரியவன்; அப்பா நெருப்பெடு என்கிற கதை
 • அண்ணன் பெரியவன்; சிற்றப்பா, சுருட்டுக்கு நெருப்புக் கொண்டு வா
 • அண்ணன் பேச்சைத் தட்டவும் மாட்டேன்; மேலைப் பங்கை விடவும் மாட்டேன்
 • அண்ணன் பேரில் இருந்த கோபத்தை நாய்பேரில் ஆற்றினான்
 • அண்ணன் வரும் வரையில் அமாவாசை நிற்குமா?
 • அண்ணனார் சேனையிலே அள்ளிப் போகிறான்
 • அண்ணனிடத்தில் ஆறு மாசம் வாழ்ந்தாலும் அண்ணியிடத்தில் அரை நிமிஷம் வாழலாமா?
 • அண்ணனுக்குத் தங்கை அபஸரஸ் ஸ்திரீ
 • அண்ணனுக்குத் தம்பி அல்ல என்று போகுமா?
 • அண்ணனுக்குப் பெண் பிறந்தால் அத்தை அசல் நாட்டாள்
 • அண்ணனை அகம் காக்க வைத்துவிட்டு மன்னி மல்லுக்குப் போனாளாம்
 • அண்ணனைக் கண்டாயோ என்று போய்விட்டான்
 • அண்ணனைக் கொன்ற பழியைச் சந்தையிலே தீர்த்துக் கொள்கிறது போல
 • அண்ணாக்கும் தொண்டையும் அதிர அடைத்தது போல
 • அண்ணா சம்பாதிப்பது அம்பி அரைஞாண் கயிற்றுக்கும் பற்றாது
 • அண்ணா செத்த பிறகு மன்னியிடம் உறவா?
 • அண்ணாண்டி வாரும்; சண்டையை ஒப்புக் கொள்ளும்
 • அண்ணா நங்கை அப்ஸ்ர ஸ்திரீ
 • அண்ணாதூர் பாடை, ஆலம்பாக்கத்து ஓடை, சதண்டி வைக்கோற் போர்
 • அண்ணாமலைக்கு அரோ ஹரா!
 • அண்ணாமலைச் சாமி மின்னினாற் போலே பயணம்
 • அண்ணாமலையார் அருள் இருந்தால் மன்னார் சாமி மயிர் பிடுங்குமா?
 • அண்ணாமலையாருக்கு அறுபத்து நாலு பூசை; ஆண்டிகளுக்கு எழுபத்து நாலு பூசை
 • அண்ணா மனசு வைத்தால் மதனிக்குப் பிள்ளை பிறக்கும்
 • அண்ணா வரும் வரையில் அமாவாசை காத்திருக்காது
 • அண்ணா வாரும்; சண்டையை ஒப்புக்கொள்ளும்
 • அண்ணாவி கால் இடறினால் அதுவும் ஒரு நடைமுறை
 • அண்ணாவி தவறு செய்தால் அதுவும் நடைமுறை
 • அண்ணாவி நின்று கொண்டே மோண்டால் பையன் ஓடிக் கொண்டே மோள்வான்
 • அண்ணாவி பிள்ளைக்குப் பணம் பஞ்சமா? அம்பட்டன் பிள்ளைக்கு, மயிர் பஞ்சமா?
 • அண்ணாவுக்கும் மன்னிக்கும் அனவரதமும் பிணக்கு
 • அண்ணி ஆண்டாளு, ஆறுமுகம் கூத்தியாரு
 • அணி இலாக் கவிதை பணி இலா வனிதை
 • அணி எல்லாம் ஆடையின்பின்
 • அணி பூண்ட நாய் போல
 • அணியத்திலே கிழிந்தாலும் கிழிந்தது; அமரத்திலே கிழிந்தாலும் கிழிந்தது
 • அணில் ஏற விட்ட நாய் போல
 • அணில் ஏறித் தென்னை அசையுமா?
 • அணில் ஓட்டமும் ஆமை நடையும்
 • அணில் கொம்பிலும், ஆமை கிணற்றிலும்
 • அணில் கொம்பிலே; ஆமை கிணற்றிலே
 • அணில் நொட்டிப் பனை முறியுமா?
 • அணில் நொட்டியா தென்னை சாயும்?
 • அணில் நொட்டினதும் தென்னமரம் வீழ்ந்ததும்
 • அணில் பிள்ளையின் தலை மீது அம்மிக் கல்லை வைத்தது போல
 • அணில் வாயாற் கெட்டாற் போல
 • அணிலைக் கொன்றால் ஆழாக்குப் பாவம்; ஓணானைக் கொன்றால் உழக்குப் புண்ணியம்
 • அணிற் பிள்ளைக்கு நுங்கு அரிதோ? ஆண்டிச்சி பிள்ளைக்குச் சோறு அரிதோ?
 • அணு அளவு பிசகாது
 • அணு மகா மேரு ஆகுமா?
 • அணு மலை ஆச்சு; மலை அணு ஆச்சு
 • அணுவுக்கு அணு, மகத்துக்கு மகத்து
 • அணுவும் மகமேரு ஆகும்
 • அணுவும் மலை ஆச்சு; மலையும் அணு ஆச்சு
 • அணை கடந்த வெள்ளத்தைத் தடுப்பவர் யார்?
 • அணை கடந்த வெள்ளம் அழுதாலும் வருமா?
 • அணை கடந்த வெள்ளம் அழுதாலும் வாராது
 • அத்தச் செவ்வானம் அடை மழைக்கு அடையாளம்
 • அத்தத்தின் மிகுதியல்லவா, அம்பட்டன் பெண் கேட்க வந்தது?
 • அத்தனைக்கு இத்தனை உயரம், ஐராவதம் போல் எங்கள் பசு
 • அத்தனையும் சேர்த்தும் உப்பிட மறந்தது போல
 • அத்தனையும்தான் செய்தாள், உப்பிட மறந்தாள்
 • அத்தான் அரை அகமுடையான்
 • அத்தான் செத்தால் மயிர் ஆச்சு; கம்பளி மெத்தை நமக்கு ஆச்சு
 • அத்தான் முட்டி, அம்மாஞ்சி உபாதானம், மேலகத்துப் பிராம்மணன் யாசகமென்று கேட்டானாம்
 • அத்திக்காய் தெரியுமா? வட்டைக்காய் தெரியுமா?
 • அத்திப் பழத்தைப் பிட்டால் அத்தனையும் சொத்தை
 • அத்திப் பழத்தைப் பிட்டுப்பார்த்தால் அத்தனையும் புழு
 • அத்திப் பூவை ஆர் அறிவார்?
 • அத்திப் பூவைக் கண்டவர் உண்டா? ஆந்தைக் குஞ்சைப் பார்த்தவர் உண்டா?
 • அத்தி பூத்தது ஆரும் அறியார்?
 • அத்தி பூத்தாற் போல்
 • அத்தி மரத்தில் தொத்திய கிளி போல
 • அத்தி முதல் எறும்பு வரை
 • அத்தியும் பூத்தது; ஆனை குட்டியும் போட்டது
 • அத்திரி மாக்கு, ஆறு தாண்டுகிறேனா. இல்லையா, பார்
 • அத்து மீறிப் போனான், பித்துக்குளியானான்
 • அத்து மீறினால் பித்து
 • அத்தை இல்லாப் பெண்ணுக்கு அருமை இல்லை; சொத்தை இல்லாப் பவழத்துக்கு மகிமை இல்லை
 • அத்தை இல்லாப் பெண்டாட்டி வித்தாரி, மாமியில்லாப் பெண்டாட்டி வயிறுதாரி
 • அத்தை இல்லாப் பெண் வித்தாரி; மாமி இல்லாப் பெண் மாசமர்த்தி
 • அத்தை இல்லா வீடு சொத்தை
 • அத்தை இறப்பாளா, மெத்தை காலி ஆகுமா என்று காத்திருப்பது போல
 • அத்தைக்கு ஒழியப் பித்தைக்கு இல்லை; ஒளவையார் இட்ட சாபத்தீடு
 • அத்தைக்குத் தாடி முளைத்தால் சிற்றப்பா என்னலாமா?
 • அத்தைக்குப் பித்தம்; அவருக்குக் கிறுகிறுப்பு
 • அத்தைக்கு மீசை முளைத்தால் சிற்றப்பா
 • அத்தை கடன்காரி; அடி நாளைய சத்துரு
 • அத்தைச் சொல்லடா சீமானே
 • அத்தைத்தான் சொல்வானேன்? வாயைத்தான் வலிப்பானேன்?
 • அத்தை பகையும் இல்லை; அம்மாமி உறவும் இல்லை
 • அத்தை மகன், அம்மான் மகள் சொந்தம் போல
 • அத்தைமகள் ஆனாலும் சும்மா வருவாளா?
 • அத்தை மகளைச் கொள்ள முறை கேட்க வேண்டுமா?
 • அத்தையடி அத்தை, அங்காடி விற்குதடி, கண்மணியாளே நெல்லுமணி தருகிறேன்
 • அத்தையடி மாமி, கொத்துதடி கோழி
 • அத்தையைக் கண்ட சகுனம் அத்தோடு போயிற்று
 • அத்தை வீட்டு ரேழியில் கொண்டுவிட்டால்தான் கிழக்கு மேற்குத் தெரியும்
 • அத்தோடு நின்றது அலைச்சல்; கொட்டோடே நின்றது குலைச்சல்
 • அதமனுக்கு ஆயிரம் ஆயுசு
 • அதர்மம் அழிந்திடும்
 • அதற்கும் இருப்பாள், இதற்கும் இருப்பாள், ஆக்கின சோற்றுக்குப் பங்கிற்கும் இருப்பாள்
 • அதற்கு வந்த அபராதம் இதற்கும் வரட்டும்
 • அதற்கெல்லாம் குறைவில்லை, ஆட்டடா பூசாரி
 • அதன் கையை எடுத்து அதன் கண்ணிலே குத்துகிறது
 • அதிக்கிரமமான ஊரிலே கொதிக்கிற மீன் சிரிக்கிறதாம்
 • அதிக ஆசை அதிக நஷ்டம்
 • அதிக ஆசை மிகு தரித்திரம்
 • அதிகக் கரிசனம் ஆனாலும் அகமுடையானை அப்பா என்று அழைக்கிறதா?
 • அதிகச் சிநேகிதம் ஆபத்துக்கு இடம்
 • அதிகம் விளைந்தால் எண்ணெய் காணாது
 • அதிகமாகக் குலைக்கும் நாய்க்கு ஆள் கட்டை
 • அதிகமான பழக்கம் அவமரியாதையைத் தரும்
 • அதிகாரம் இல்லாத சேவகமும் சம்பளம் இல்லாத உத்தியோகமும் எதற்கு?
 • அதிகாரம் இல்லாவிட்டாலும் பரிவாரம் வேண்டும்
 • அதிகாரிக்கு அடுப்புப் பயப்படுமா?
 • அதிகாரிக்கு முன்னும் கழுதைக்குப் பின்னும் போகக்கூடாது
 • அதிகாரி குசு விட்டால் அமிர்த வஸ்து; தலையாரி குசு விட்டால் தலையை வெட்டு
 • அதிகாரியுடனே எதிர்வாதம் பண்ணலாமா?
 • அதிகாரியும் தலையாரியும் கூடி விடியுமட்டும் திருடலாம்
 • அதிகாரி வந்தால் அடித்துக் காட்டு; கூத்தாடி வந்தால் கொட்டிக் காட்டு
 • அதிகாரி வீட்டில் திருடித் தலையாரி வீட்டில் வைத்தது போல
 • அதிகாரி வீட்டுக் கோழி முட்டை குடியானவன் வீட்டு அம்மிக் கல்லை உடைக்கும்
 • அதிசயம் அடி அம்மங்காரே, அம்மி புரண்டு ஓடுகிறது
 • அதிசயம் அடி ஆவடை, கொதிக்கிற கூழ் சிரிக்கிறது
 • அதிசயம் அதிசயம் அத்தங்காரே கொதிக்கிற குழம்பு சிரிக்கிறது
 • அதிசயமாய் ஒருத்திக்குப் பிள்ளை பிறந்ததாம், கடப்பாரையை எடுத்துக் காலில் குத்திக் கொண்டாளாம்
 • அதிசயமான ஊரிலே ஒரு பிள்ளை பிறந்ததாம்; அது தொப்புள் கொடி அறுப்பதற்குள் கப்பல் ஏறிப் போயிற்றாம்
 • அதிசயமான ரம்பை, அரிசி கொட்டுகிற தொம்பை
 • அதிர்ந்து அடிக்கிறவனுக்கு ஐயனாரும் இல்லை; பிடாரியும் இல்லை
 • அதிர்ந்து வராத புருஷனும் மிதந்து வராத அரிசியும் பிரயோசனம் இல்லை
 • அதிர்ந்து வரும் புருஷனும் முதிர்ந்து வரும் சோறும்
 • அதிர் வெடி கேட்ட குரங்கு
 • அதிர்ஷ்டக்காரன் மண்ணைத் தொட்டாலும் பொன்னாகும்
 • அதிர்ஷ்டம் ஆறாய்ப் பெருகுகிறது
 • அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவனுக்குக் கலப்பால் இருந்தாலும் அதையும் பூனை குடிக்கும்
 • அதிர்ஷ்டம் கெட்ட கழுக்காணி
 • அதிர்ஷ்டம் கெட்டதுக்கு அறுபது நாழிகையும் தியாஜ்யம்
 • அதிர்ஷ்டம் வந்தால் தவிட்டுப் பானையிலும் தனம் இருக்கும்
 • அதிர்ஷ்டமும் ஐசுவரியமும் ஒருவர் பங்கல்ல
 • அதிர்ஷ்டவாள் மண்ணைத் தொட்டாலும் பொன் ஆகும்
 • அதிர அடித்தாருக்கு ஐயனாரும் இல்லை; பிடாரியும் இல்லை
 • அதிர அடித்தால் உதிர விளையும்
 • அதில் எல்லாம் குறைச்சல் இல்லை; ஆட்டடா பூசாரி
 • அதிலே இது புதுமை, அவள் செத்து வைத்த அருமை
 • அதிலே குறைச்சல் இல்லை; ஆட்டடா பூசாரி; மாவிலே வெல்லம் இல்லை; மாட்டிக்கொள்ளடா பூசாரி
 • அதி விநயம் தூர்த்த லட்சணம்
 • அதி விருஷ்டி, அல்லது அநாவிருஷ்டி
 • அது அதற்கு ஒரு கவலை; ஐயாவுக்கு எட்டுக் கவலை
 • அது ஏண்டி மாமியாரே, அம்மி புரண்டு ஓடுகிறது?
 • அதுக்கும் இருப்பான், இதுக்கும் இருப்பான், ஆக்கின சோற்றுக்குப் பங்கும் இருப்பான்
 • அது கெட்டது போ, எனக்கா கல்யாணம் என்றானாம்
 • அதுதான் ராயர் கட்டளையாய் இருக்கிறதே!
 • அதுவும் போதாதென்று அழலாமா இனி?
 • அதைக் கை கழுவ வேண்டியதுதான்
 • அதைத்தான் சொல்வானேன்? வாய்தான் நோவானேன்?
 • அதை நான் செய்யாவிட்டால் என் பேரை மாற்றிக் கூப்பிடு
 • அதை நான் செய்யாவிட்டால் என் மீசையைச் சிரைத்து விடுகிறேன்
 • அதைரியம் உள்ளவனை அஞ்சாத வீரன் என்றாற்போல
 • அதை விட்டாலும் கதி இல்லை; அப்புறம் போனாலும் விதி இல்லை
 • அந்த ஊர் மண்ணை மிதிக்கவே தன்னை மறந்துவிட்டான்
 • அந்தக் காலம் மலை ஏறிப் போச்சு
 • அந்தகனுக்கு அரசனும் ஒன்று; ஆண்டியும் ஒன்று
 • அந்தணர்க்குத் துணை வேதம்!
 • அந்தணர் மனையில் சந்தனம் மணக்கும்
 • அந்தப் பருப்பு இங்கே வேகாது
 • அந்தம் உள்ளவன் ஆட வேணும்; சந்தம் உள்ளவன் பாட வேணும்
 • அந்தம் சிந்தி அழகு ஒழுகுகிறது
 • அந்தரத்தில் கோல் எறிந்த அந்தகனைப் போல
 • அந்தரத்திலே விட்டு விட்டான்
 • அந்தர வீச்சு வீசி நாயைப் போல் வாலைச் சுருட்டி விட்டான்
 • அந்தலை கெட்டுச் சிந்தலை மாறிக் கிடக்கிறது
 • அந்த வெட்கக்கேட்டை ஆரோடு சொல்கிறது?
 • அந்தி ஈசல் அடை மழைக்கு அறிகுறி
 • அந்தி ஈசல் பூத்தால் அடைமழை அதிகரிக்கும்
 • அந்திக் கண்ணிக்கு அழுதாலும் வரானாம் அகமுடையான்
 • அந்திச் செவ்வானம் அப்போதே மழை
 • அந்திச் செவ்வானம் அழுதாலும் மழை இல்லை; விடியச் செவ்வானம் வேண மழை
 • அந்திச் செவ்வானம் அறிந்து உண்ணடி மருமகளே; விடியச் செவ்வானம் வேண்டி உண்ணடி மகளே
 • அந்திச் செவ்வானம் கிழக்கு; அதிகாலைச் செவ்வானம் மேற்கு
 • அந்திச் சோறு உந்திக்கு ஒட்டாது
 • அந்தி பிடித்த மழையும் அம்மையாரைப் பிடித்த வியாதியும் விடா
 • அந்தி மழை அழுதாலும் விடாது
 • அந்தி மழையும் அந்தி விருந்தாளியும் விடமாட்டார்கள்
 • அந்தி மழையும் ஒளவையாரைப் பிடித்த பிணியும் விடா
 • அந்தியில் அசுவத்தாமன் பட்டம் கட்டிக் கொண்டாற் போல
 • அந்து ஊதும் நெல் ஆனேன்
 • அந்துக் கண்ணிக்கு அழுதாலும் வரான் அகமுடையான்
 • அந்நிய மாதர் அவதிக்கு உதவார்
 • அநாதைக்குத் தெய்வமே துணை
 • அநாதைப் பெண்ணுக்குக் கல்யாணம்; ஆளுக்குக் கொஞ்சம் உதவுங்கள்
 • அநுபோகம் மிகும்போது ஔஷதம் பலிக்கும்
 • அநுமான் சீதையை இலங்கையில் தேடினது போல
 • அப்பச்சி குதம்பையைச் சூப்பப் பிள்ளை முற்றின தேங்காய்க்கு அழுகிறது போல
 • அப்பச்சி கோவணத்தை எடுத்துக் கொண்டு ஓடுகிறது; பிள்ளை வீரவாளிப் பட்டுக்கு அழுகிறது
 • அப்படிச் சொல்லுங்கள் வழக்கை; அவன் கையில் கொடுங்கள் உழக்கை
 • அப்பத்துக்கு மேல் நெய் மிஞ்சிப் போச்சு
 • அப்பத்துக்கு மேலே நெய் மிதந்தால் அப்பம் தெப்பம் போடும்
 • அப்பத்தை எப்படித்தான் சுட்டாளோ அதற்குள் தித்திப்பை எப்படித்தான் நுழைத்தாளோ?
 • அப்பத்தைத் திருடிய பூனைகளுக்கு நியாயம் வழங்கிற்றாம் குரங்கு
 • அப்பம் என்றால் பிட்டுக் காட்ட வேண்டும்
 • அப்பம் சுட்டது சட்டியில்; அவல் இடித்தது திட்டையில்
 • அப்பம் சுட்டுக் கூழ் ஆச்சு; தொன்னை தைத்துக் கொள் பிராம்மணா
 • அப்பம் தின்னச் சொன்னால் குழி எண்ணுவதா?
 • அப்பமும் தந்து பிட்டும் காட்டுவது போல
 • அப்பர் அடைந்த ஆளும் நாள் கப்பரை எடுப்பார் சுவாமி
 • அப்பன் அருமை மாண்டால் தெரியும்
 • அப்பன் அருமை அப்பன் மாண்டால் தெரியும்; உப்பின் அருமை உப்பு இல்லா விட்டால் தெரியும்
 • அப்பன் ஆனைச் சவாரி செய்தால் மகனுக்குத் தழும்பா?
 • அப்பன் இல்லாமல் பிள்ளை பிறக்குமா? அச்சு இல்லாமல் தேர் ஓடுமா?
 • அப்பன் சம்பாத்தியம் பிள்ளை அரைஞாணுக்கும் போதாது
 • அப்பன் செத்தபின் தம்பிக்கு அழுகிறதா?
 • அப்பன் சோற்றுக்கு அழுகிறான்; பிள்ளை கும்பகோணத்தில் கோதானம் செய்கிறான்
 • அப்பன் தர்மசாலி என்று பண்ணி விட்டான்
 • அப்பன் பவிசு அறியாமல் அநேக நாள் தவிசேற மகன் கனாக் காண்கிறான்
 • அப்பன் பிண்டத்துக்கு அழுகிறான்; பிள்ளை பரமான்னத்துக்கு அழுகிறது
 • அப்பன் பிறந்தது வெள்ளிமலை; ஆய் பிறந்தது பொன்மலை
 • அப்பன் பெரியவன்; சிற்றப்பா சுருட்டுக்கு நெருப்புக் கொண்டு வா
 • அப்பன் மகன்தான் ஆண் பிள்ளைச் சிங்கம்
 • அப்பனுக்குப் பிள்ளை தப்பாமல் பிறந்திருக்கிறான்
 • அப்பனுக்கு மூத்த சுப்பன்
 • அப்பா அடித்தால் அம்மா அணைப்பது போல
 • அப்பா அப்பா என்றால், ரங்கா ரங்கா என்கிறான்
 • அப்பா என்றால் உச்சி குளிருமா?
 • அப்பாச்சிக்கு அப்புறம் மரப்பாச்சி
 • அப்பா சாமிக்குக் கல்யாணம்; அவரவர் வீட்டிலே சாப்பாடு
 • அப்பா சாஸ்திரிக்குப் பெண்ணாய்ப் பிறந்து, குப்பா சாஸ்திரிக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு, லவணம் என்றால் எருமைச் சாணி என்று தெரியாதா?
 • அப்பா வலக்கை; அம்மா இடக்கை
 • அப்பாவி உப்பு இல்லை
 • அப்பாவுக்கு இட்ட கப்பரை ஆரைச் சுவரில் கவிழ்த்திருக்கிறது
 • அப்பாவுடன் சொல்லட்டுமா? அரக்குப் பேலாவைக் காட்டட்டுமா?
 • அப்பாவும் இல்லை; வெட்டுக் கத்தியும் இல்லை
 • அப்பியாசம் குல விருது
 • அப்பியாசம் கூசா வித்தை
 • அப்பியாச வித்தைக்கு அழிவில்லை
 • அப்பியாச வித்தைக்கு அழிவு இல்லை
 • அப்பைக் கொண்டு உப்பைக் கட்டு, உப்பைக் கொண்டு ஒக்கக் கட்டு
 • அப்போது விஜயநகரம்; இப்போது ஆனைக்குந்தி
 • அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லிவைத்தேன்
 • அபத்தப் பஞ்சாங்கத்தில் அறுபது நாழிகையும் தியாஜ்யம்
 • அபரஞ்சிக் கொடி மாதிரி அகமுடையாள் இருக்கும் போது ஆதண்டங்காய்க் கொடியைக் கட்டிக் கொண்டானாம்
 • அபாயத்திற்கு உபாயம்
 • அபிடேகம் இட்ட கைக்குச் சுழிக் குற்றம் உண்டா?
 • அம்பட்டக்குடிக் குப்பையைக் கிளறக் கிளற மயிர்தான்
 • அம்பட்டக் குடியில் சிரைத்த மயிருக்குப் பஞ்சமா?
 • அம்பட்டக் குசும்பும் வண்ணார ஒயிலும் போகா
 • அம்பட்ட வேலை அரை வேலை
 • அம்பட்டன் குப்பையைக் கிளறினால் மயிர் மயிராக வரும்
 • அம்பட்டன் கைக் கண்ணாடி போல
 • அம்பட்டன் செய்தியை அறிந்து குடுமியைக் கெட்டியாகப் பிடித்துக் கொள்ள வேணும்
 • அம்பட்டன் பல்லக்கு ஏறினது போல
 • அம்பட்டன் பிள்ளைக்கு மயிர் அருமையா?
 • அம்பட்டன் மாப்பிள்ளைக்கு மீசை ஒதுக்கினது போல
 • அம்பட்டன் வீட்டில் மயிருக்குப் பஞ்சமா?
 • அம்பட்டன் வெட்டு வெட்டு அல்ல; அரைப்படிப்பும் படிப்பு அல்ல
 • அம்பட்டன் வேலை செய்ய வந்தால் சரியாய்ச் செய்ய வேணும்
 • அம்பட்டனுக்கு மயிர்ப் பஞ்சமா?
 • அம்பட்டனை மந்திரித்தனத்துக்கு வைத்துக் கொண்டது போல
 • அம்பத்துர் வேளாண்மை ஆறு கொண்டது பாதி; துாறு கொண்டது பாதி
 • அம்பலக் கழுதை அம்பரிலே கிடந்தால் என்ன? அடுத்த திருமாகாளத்திலே கிடந்தால் என்ன?
 • அம்பலக் கழுதை அம்பலத்தில் கிடந்தால் என்ன? அடுத்த திருமாளிகையில் கிடந்தால் என்ன?
 • அம்பலத்தில் அவல்பொரி போலே
 • அம்பலத்தில் ஏறும் பேச்சை அடக்கம் பண்ணப் பார்க்கிறான்
 • அம்பலத்தில் கட்டுச் சோறு அவிழ்த்தாற்போல
 • அம்பலத்தில் பொதி அவிழ்க்கலாகாது
 • அம்பலம் தீப்பட்டது என்றால், அதைத்தான் சொல்வானேன், வாய்தான் நோவானேன் என்றானாம்
 • அம்பலம் வேகிறது
 • அம்பாணி தைத்தது போலப் பேசுகிறான்
 • அம்பா பாக்கியம் சம்பா விளைந்தது; பாவி பாக்கியம் பதராய் விளைந்தது
 • அம்பி கொண்டு ஆறு கடப்போர் நம்பிக்கொண்டு வால் கொள்வார்களா?
 • அம்பிட்டுக் கொண்டாரே. தும்பட்டிப்பட்டர்
 • அம்பு பட்ட புண் கையில் இழை கட்டினால் ஆறாது
 • அம்பு விற்று அரிவாள்மனை விற்றுத் தும்பு விற்றுத் துருவுபலகை விற்றுப் போட்டால் சொல்வாயா சொல்வாயா என்றானாம்
 • அம்மண தேசத்திலே கோவணம் கட்டினவன் பைத்தியக்காரன்
 • அம்மணமும் இன்னலும் ஆயுசு பரியந்தமா?
 • அம்மன் காசு கூடப் பெறாது
 • அம்மன் வரம் கொடுத்தாலும் பூசாரி வரம் கொடுக்க வேண்டாமா?
 • அம்மனுக்குப் பூஜை ஆகித்தான் சாமிக்குப் பூஜை ஆகவேணும்
 • அம்மா அடித்தால் வலிக்காது; அப்பா அடித்தால் வலிக்கும்
 • அம்மா ஆரோ வந்திருக்கிறார். ஆனைமேலா, குதிரைமேலா?
 • அம்மா குதிர் போல; அய்யா கதிர் போல
 • அம்மா கெட்ட கேட்டுக்கு முக்காடு ஒன்றா?
 • அம்மா கோதண்டராமன்
 • அம்மா திரண்டு வருவதற்குள் ஐயா உருண்டுபோய் விடுவா
 • அம்மாப் பெண் சமைக்க அஸ்தமனம்; கிருஷ்ணையர் பூஜை பண்ணக் கிழக்கு வெளுக்கும்
 • அம்மாப் பெண்ணுக்குக் கல்யாணம்; அவரவர் வீட்டிலே சாப்பாடு; கொட்டு மேளம் கோயிலிலே, வெற்றிலை பாக்குக் கடையிலே
 • அம்மா பாடு அம்மணமாம்; கும்பகோணத்தில் கோதானமாம்
 • அம்மாமி வாயைக் கிண்டினால் அத்தனையும் பழமொழியாம்
 • அம்மாயி நூற்ற நூலுக்கும் நொண்டி அரைநாண் கயிற்றுக்கும் சரயாய்ப் போச்சு
 • அம்மாவுக்குப் பின் அகமுடையான்
 • அம்மாள் கெட்ட கேட்டுக்கு முக்காடு ஒன்றா?
 • அம்மாள் மிடுக்கோ, அரைப்பவள் மிடுக்கோ?
 • அம்மாளு அம்மாள் சமைக்க அஸ்தமனம் ஆகும்; கிருஷ்ண வாத்தி யார் பூஜை செய்யக் கிழக்கு வெளுக்கும்
 • அம்மாளுக்குத் தமிழ் தெரியாது; ஐயாவுக்குத் தெலுங்கு தெரியாது
 • அம்மான் சொத்துக்கு மருமான் கருத்தாளி
 • அம்மான் மகளானாலும் சும்மா வருவாளோ?
 • அம்மான் மகளுக்கு முறையா?
 • அம்மான் வீட்டு வெள்ளாட்டியை அடிக்க அதிகாரியைக் கேட்க வேணுமா?
 • அம்மானும் மருமகனும் ஒரு வீட்டுக்கு ஆள் அடிமை
 • அம்மி இருந்து அரணை அழிப்பான்
 • அம்மிக்குழவி ஆலாய்ப் பறக்கும்போது எச்சில் இலையைக் கேட்பானேன்?
 • அம்மி மிடுக்கோ, அரைப்பவர் மிடுக்கோ?
 • அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்த்தவள்போல் பேசுகிறாள்
 • அம்மியும் உரலும் ஆலாய்ப் பறக்கச்சே எச்சில் இலை என்கதி என்ன என்று கேட்டதாம்
 • அம்மியும் குழவியும் ஆகாயத்தில் பறக்கும்போது எச்சில் இலை எனக்கு என்ன கதி என்றாற் போல்
 • அம்மியே ஆகாயத்தில் பறக்கும்போது எச்சில் இலைக்கு வந்தது என்ன?
 • அம்முக்கள்ளி ஆடையைத் தின்றால் வெண்ணெய் உண்டா?
 • அம்மை இல்லாப் பிறந்தகமும் அகமுடையான் இல்லாப் புக்ககமும்
 • அம்மைக்கு அமர்க்களம் ஆக்கிப் படை எனக்கு அமர்க்களம். பொங்கிப் படை
 • அம்மைக்கு அமர்க்களம் பொங்கிப் படையுங்கள்
 • அம்மை குத்தினாலும் பொம்மை குத்தினாலும் வேண்டியது அரிசி
 • அம்மையார் இருக்கும் இடத்தில சேமக் கலம் கொட்டாதே
 • அம்மையார் எப்போது சாவார்? கம்பளி எப்போது நமக்கு மிச்சம் ஆகும்?
 • அம்மையார் நூற்கிற நூலுக்கும் பேரன் அரைஞாண் கயிற்றுக்கும் சரி
 • அம்மையார் பெறுவது அரைக்காசு, தலை சிரைப்பது முக்காற் காசு
 • அம்மையார் வருகிற வரைக்கும் அமாவாசை காத்திருக்குமா?
 • அம்மையாருக்கு என்ன துக்கம்? கந்தைத் துக்கம்
 • அம்மையாரே வாரும்; கிழவனைக் கைக்கொள்ளும்
 • அம்மை வீட்டுத் தெய்வம் நம்மை விட்டுப் போமா?
 • அமர்க்களப்படுகிறது
 • அமர்த்தனுக்கும் காணி வேண்டாம்; சமர்த்தனுக்கும் காணி வேண்டாம்
 • அமரபட்சம் பூர்வபட்சம்; கிருஷ்ணபட்சம் சுக்கிலபட்சம்
 • அமரிக்கை ஆயிரம் பொன் பெறும்
 • அமாவாசை இருட்டிலே பெருச்சாளி போனதெல்லாம் வழி
 • அமாவாசை இருட்டு; சோற்றுப் பானையை உருட்டு
 • அமாவசைக்கும் அப்துல் காதருக்கும் என்ன சம்பந்தம்
 • அமாவாசைச் சோறு என்றைக்கும் அகப்படுமா?
 • அமாவாசைப் பணியாரம் அன்றாடம் கிடைக்குமா?
 • அமாவாசைப் பருப்புச் சோறு சும்மா சும்மா கிடைக்குமா?
 • அமாவாசைப் பானை என்று நாய்க்குத் தெரியுமா?
 • அமிஞ்சி உண்டோ கும்பு நாயக்கரே
 • அமிஞ்சிக்கு உழுதால் சரியாய் விளையுமா?
 • அமிஞ்சி வெட்டிக்கு ஆள் இருக்கிறது
 • அமிஞ்சி வேலை
 • அமுக்கினால் போல் இருந்து அரணை அழிப்பான்
 • அமுத்தல் பேர் வழி
 • அமுதம் உண்கிற வாயால் விஷம் உண்பார்களோ?
 • அமுதுபடி பூஜ்யம்; ஆடம்பரம் சிலாக்யம்
 • அமைச்சன் இல்லாத அரசும் அகமுடையான் இல்லாத ஆயிழையும்
 • அமைதி ஆயிரம் பெறும்
 • அமைதி கெட்ட நெஞ்சம் ஆடி ஆடிக் கொஞ்சும்
 • அயத்தில் ஒரு கால் செயத்தில் ஒரு கால்
 • அயல் ஊர் லாபமும் உள்ளூர் நஷ்டமும் ஒன்று
 • அயல் வீட்டு ஆண்மகன் அவஸ்தைக்கு உதவான்
 • அயல் வீட்டு நெய்யே, என் பெண்டாட்டி கையே
 • அயல் வீட்டுப் பிள்ளை ஆபத்துக்கு உதவுவானா?
 • அயல் வீட்டுப் பையா பாம்பைப் பிடி; அல்லித் தண்டு போல் குளிர்ந்திருக்கும்
 • அயல் வீடு வாழ்ந்தால் பரதேசம் போகிறது
 • அயலார் உடைமைக்குப் பேயாய்ப் பறக்கிறான்
 • அயலார் உடைமையில் அந்தகன் போல் இரு
 • அயலார்க்குத் துரோகம் ஐந்தாறு நாள் பொறுக்கும்; ஆத்மத் துரோகம் அப்போதே கேட்கும்
 • அயலார் வாழ்ந்தால் அஞ்சு நாள் பட்டினி கிடப்பான்
 • அயலார் வாழ்ந்தால் அடி வயிற்றில் நெருப்பு
 • அயலான் வீட்டுப் பிள்ளை ஆபத்துக்கு உதவுமா?
 • அயலூர் நாணயக்காரனைவிட உள்ளூர் அயோக்கியன் மேல்
 • அயலூரானுக்கு ஆற்றோரம் பயம், உள்ளூரானுக்கு மரத்திடியில் பயம்
 • அயன் அமைப்பை யாராலும் தள்ளக்கூடாது
 • அயன் இட்ட எழுத்தில் அணுவளவும் தப்பாது
 • அயன் இட்ட கணக்கு ஆருக்கும் தப்பாது
 • அயிரையும் சற்றே அருக்குமாம் வீட்டுக்குள் போட்டுப் பிசகாமல்
 • அயிலாலே போழ்ப அயில்
 • அயோக்கியர் அழகு அபரஞ்சிச் சிமிழில் நஞ்சு
 • அர்ச்சுனன்போல் அகமுடையான் இருக்க, அச்சான்யம்போல் திருமங்கல்யம் எதற்கு?
 • அர்ச்சுனன்போல் அகமுடையான் இருக்கையில் அஞ்ஞானம்போல் தாலி என்னத்துக்கு?
 • அர்ச்சுனன்போல் அகமுடையானும் அபிமன்யுபோல் பிள்ளையும்
 • அர்ச்சுனனுக்குக் கண் அரக்கு மாளிகையில்
 • அர்ச்சுனனுக்குப் பகை அரக்கு மாளிகை
 • அர்ப்பணித்து வாழ்ந்தால் அர்த்தராத்திரியிலும் கொடை கொடுப்பான்
 • அரக்கன் ஆண்டால் என்ன? மனிதன் ஆண்டால் என்ன?
 • அரக்குக் கூடு கட்டினால் வீட்டுப் பெண் தாய் ஆவாள்
 • அரக்கு முத்தி தண்ணீர்க்குப் போனாள்; புண் பிடித்தவன் பின்னாலே போனான்
 • அரகர சிவசிவ மகாதேவா, ஆறேழு சுண்டலுக்கு லவாலவா
 • அரகரன் ஆண்டால் என்ன? மனிதன் ஆண்டால் என்ன?
 • அரகரா என்கிறது பெரிதோ? ஆண்டி கிடக்கிறது பெரிதோ?
 • அரகரா என்கிறவனுக்குத் தெரியுமா? அமுது படைக்கிறவனுக்குத் தெரியுமா?
 • அரகரா என்பது பாரமா? அமுது படைப்பது பாரமா?
 • அரங்கன் சொத்து அக்கரை ஏறாது
 • அரங்கன் சொத்து அழகன் அங்கவடிக்குக் காணாது
 • அரங்கனைப் பாடிய வாயால் குரங்கனைப் பாடுவேனோ?
 • அரங்கு இன்றி வட்டாடலும் அறிவின்றிப் பேசுதலும் ஒன்று
 • அரங்கூடு குரங்கே, மரத்தை விட்டு இறங்கே
 • அரசங்கட்டையும் ஆபத்துக்கு உதவும்
 • அரசமரத்துப் பிள்ளையார் போல அகமுடையான் இருக்க அச்சான்யம் போலத் தாலி எதற்கு?
 • அரச மரத்தைப் பிடித்த சனியன் ஆலமரத்தைப் பிடித்ததாம்
 • அரச மரத்தைப் பிடித்த பிசாசு அடியில் இருந்த பிள்ளையாரையும் பிடித்ததாம்
 • அரசன் அதிகாரம் அவன் நாட்டோடே
 • அரசன் அருள் அற்றால் அனைவரும் அற்றார்
 • அரசன் அளவிற்கு ஏறிற்று
 • அரசன் அன்று அறுப்பான்; தெய்வம் நின்று அறுக்கும்
 • அரசன் அன்று கொல்லும்; தெய்வம் நின்று கொல்லும்
 • அரசன் ஆட்சிக்கு ஆகாச வாணியே சாட்சி
 • அரசன் ஆண்டால் என்ன? மனிதன் ஆண்டால் என்ன?
 • அரசன் ஆனைமேல் வருகிறான் என்று வீட்டுக் கூரைமேல் ஏறினானாம்
 • அரசன் இருக்கப் பட்டணம் அழியுமா?
 • அரசன் இல்லாத நாடு அச்சில்லாத தேர்
 • அரசன் இல்லாத நாடு, புருஷன் இல்லாத வீடு
 • அரசன் இல்லாப் படை அம்பலம்
 • அரசன் இல்லாப் படை வெட்டுமா?
 • அரசன் இல்லாப் படை வெல்வது அரிது
 • அரசன் உடைமைக்கு ஆகாச வாணி சாட்சி
 • அரசன் எப்படியோ அப்படியே குடிகள்
 • அரசன் எவ்வழி மக்கள் அவ்வழி
 • அரசன் ஒன்றை இகழ்ந்தால் ஒக்க இகழ வேண்டும். ஒன்றைப் புகழ்ந்தால் ஒக்கப் புகழ வேண்டும்
 • அரசன் கல்லின்மேல் வழுதுணை காய்க்கும் என்றால் கொத்தில் ஆயிரம் குலையில் ஆயிரம் என்பார்கள்
 • அரசன் குடுமியையும் பிடிக்கலாமென்று அம்பட்டன் வேலையை விரும்பினது போல
 • அரசன் நினைத்த அன்றே அழிவு
 • அரசன் மகளானாலும் புருஷனுக்கு பொண்டாட்டிதான்.
 • அரசன் மெச்சியவள் ரம்பை
 • அரசன் வரை எட்டியது
 • அரசன் வழிப்பட்டதே அவனி
 • அரசன் வழிப்படாதவன் இல்லை
 • அரசன் வீட்டுக் கோழி முட்டை ஆண்டி வீட்டு அம்மியை உடைத்தது
 • அரசனுக்கு அஞ்சி வலியார் எளியாருக்கு அநுகூலம் ஆகிறது
 • அரசனுக்கு ஒரு சொல், அடிமைக்குத் தலைச் சுமை
 • அரசனுக்கு ஓர் ஆனை இருந்தால் ஆண்டிக்கு ஒரு பானையாவது இராதா?
 • அரசனுக்குச் செங்கோல்; சம்சாரிக்கு உழவு கோல்
 • அரசனுக்குத் துணை வயவாள்
 • அரசனுக்கு வலியார் அஞ்சுவது எளியாருக்கு அநுகூலம்
 • அரசனும் சரி, அரவும் சரி
 • அரசனும் சரி அழலும் சரி
 • அரசனும் ஆண்டி ஆவான்; ஆண்டியும் அரசன் ஆவான்
 • அரசனும் நெருப்பும் பாம்பும் சரி
 • அரசனே முட்டி எடுக்கிறான்; அவன் ஆனை கரும்புக்கு அழுகிறதாம்
 • அரசனைக் கண்ட கண்ணுக்குப் புருஷனைக் கண்டால் கொசுப் போல இருக்கிறது
 • அரசனைக் காட்டிக் கொடுப்பது அமைச்சனுக்குத் தர்மம் அல்ல
 • அரசனை நம்பிப் புருஷனைக் கை விட்டது போல
 • அரசனோடு எதிர்த்த குடிகள் கெட்டுப்போகும்
 • அரசாங்கத்துக் கோழிமுட்டை அம்மிக் கல்லையும் உடைக்கும்
 • அரசிலையும் மண்ணாங் கட்டியும் உறவு கொண்டாடினவாம்
 • அரசு அறிய வீற்றிருந்த வாழ்வு விழும்
 • அரசு இல்லா நாடு அலைக்கழிந்தாற் போல
 • அரசு இல்லாப் படை வெல்வது அரிது
 • அரசு உடையானை ஆகாசம் காக்கும்
 • அரசுக்கு இல்லை சிறுமையும் பெருமையும்
 • அரண்மனை ஆனைக்கு அம்பாரி வைத்தாலும் ஆலய ஆனைக்குக் கொட்டு மேளம் போதுமே
 • அரண்மனை உறவைக் காட்டிலும் அடுக்களை உறவுதான் மேல்
 • அரண்மனைக் காரியம் அறிந்தாலும் சொல்லாதே
 • அரண்மனை காத்தவனுக்கும் அடுக்குள் காத்தவனுக்கும் குறைவு இல்லை
 • அரண்மனை காத்தவனும் ஆலயம் காத்தவனும் வீணாகப் போக மாட்டார்கள்
 • அரண்மனை ரகசியம் அங்காடிப் பரசியம்
 • அரண்மனை லங்கா தகனம்; அரசனுக்கோ சங்கீத கவனம்
 • அரண்மனை வாசல் காத்தவனும் பறிமடை வாசல் காத்தவனும் பறிபோகிறது இல்லை
 • அரணை அலகு திறக்காது
 • அரணை கடித்தால் உடனே மரணம்
 • அரத்தை அரம் கொண்டும் வயிரத்தை வயிரம் கொண்டும் அறுக்க வேண்டும்
 • அரபிக் குதிரையானாலும் ஆள் ஏறி நடத்த வேண்டும்
 • அரபிக் குதிரையிலும் ஐயம்பேட்டைத் தட்டுவாணி மேல்
 • அரமும் அரமும் கூடினால் கின்னரம்
 • அரவணைச் சோறு வேண்டுமானால் அறைக்கீரைக்குப் பின்தான் கிடைக்கும்
 • அரவத்தைக் கண்டால் கீரி விடுமா?
 • அரவத்தோடு ஆடாதே; ஆற்றில் இறங்காதே
 • அரவின் வாய்த் தேரைபோல
 • அரவுக்கு இல்லை சிறுமையும் பெருமையும்
 • அரன் அருள் அல்லாது அணுவும் அசையாது
 • அரன் அருள் அற்றால் அனைவரும் அற்றார்
 • அரன் அருள் உற்றால் அனைவரும் உற்றார்
 • அராமி கோபால் தெய்வத்துக்குப் பாடுகோ பாதிரி
 • அரி அரி என்றால் ராமா ராமா என்கிறான்
 • அரி என்கிற அக்ஷரம் தெரிந்தால் அதிக்கிரமம் பண்ணலாமா?
 • அரி என்றால் ஆண்டிக்குக் கோபம்; அரன் என்றால் தாதனுக்குக் கோபம்
 • அரிக்கிற அரிசியை விட்டுச் சிரிக்கிற சின்னப் பையனைப் பார்த்தாளாம்
 • அரிகரப் பிரம்மாதிகளாலும் முடியாத காரியம்
 • அரிச்சந்திரன் அவன் வீட்டுக் கொல்லை வழியாகப் போனானாம்
 • அரிச்சந்திரன் வீட்டுக்கு அடுத்த வீடு
 • அரிசி அள்ளின காக்கைபோல
 • அரிசி ஆழாக்கு ஆனாலும் அடுப்புக்கட்டி மூன்று வேண்டும்
 • அரிசி ஆழாக்கானாலும் அடுப்புக் கட்டி மூன்று வேண்டும்
 • அரிசி இருந்தால் பிட்டு ஆகுமா?
 • அரிசி இல்லாவிட்டால் பருப்பும் அரிசியுமாய்ப் பொங்கு
 • அரிசி இறைத்தால் ஆயிரம் காக்கை
 • அரிசி உழக்கு ஆனாலும் திருவந்திக் காப்புக்குக் குறைவு இல்லை
 • அரிசி உண்டானால் வரிசை உண்டு. அக்காள் உண்டானால் மச்சான் உண்டு
 • அரிசி என்று அள்ளிப் பார்ப்பாரும் இல்லை, உமி என்று ஊதிப் பார்ப்பாரும் இல்லை
 • அரிசிக்குத் தக்க உலையும் அகமுடையானுக்குத் தக்க வீறாப்பும்
 • அரிசிக்குத் தக்க கனவுலை
 • அரிசிக் குற்றம் சாதம் குழைந்தது; அகமுடையான் குற்றம் பெண்ணாய்ப் பிறந்தது
 • அரிசி கொடுத்து அக்காள் உறவு என்ன?
 • அரிசி கொடுத்து அக்காள் வீட்டில் சாப்பாடா?
 • அரிசி கொண்டு அக்காள் வீட்டுக்குப் போவானேன்?
 • அரிசி சிந்தினால் அள்ளி விடலாம்; வார்த்தை சிந்தினால் வார முடியுமா?
 • அரிசிப் பகையும் அகமுடையாள் பகையும் கிடையாது
 • அரிசிப் பல்காரி அவிசாரி, மாட்டுப் பல்காரி மகராஜி
 • அரிசிப் பானையும் குறையக் கூடாது; ஆண்மகன் முகமும் வாடக் கூடாது
 • அரிசிப் பிச்சை எடுத்து அறுகங் காட்டில் கொட்டினாற் போல
 • அரிசிப் பிச்சை வாங்கி அரிக்கம் சட்டியில் கொட்டினேனே!
 • அரிசிப் புழு சாப்பிடாதவர் இல்லை; அகமுடையானிடம் அடிபடாத வளும் இல்லை
 • அரிசிப் பொதியுடன் திருவாரூர்
 • அரிசி பருப்பு இருந்தால் ஐப்பசி மாசம் கல்யாணம்; காய்கறி இருந்தால் கார்த்திகை மாசம் கல்யாணம்
 • அரிசி மறந்த கூழுக்கு உப்பு ஒன்று குறைவா?
 • அரிசியும் கறியும் உண்டானால் அக்காள் வீடு வேண்டும்
 • அரிசியும் உமியும் போல
 • அரிசியும் காய்கறியும் வாங்கிக் கொண்டு அக்காள் வீட்டுக்குச் சாப்பிடப் போன மாதிரி
 • அரித்தவன் சொறிந்து கொள்வான்
 • அரித்து எரிக்கிற சுப்பிக்கு ஆயம் தீர்வை உண்டோ?
 • அரிதாரம் கொண்டு போகிற நாய்க்கு அங்கு இரண்டு அடி: இங்கு இரண்டு அடி
 • அரிது அரிது, அஞ்செழுத்து உணர்த்தல்
 • அரிது அரிது, மானிடர் ஆதல் அரிது
 • அரிப்புக்காரச் சின்னிக்கு அடுப்பங்கரைச் சோறு; எரிப்புக்கார எசக்கி எத்திலே தின்பாள் சோறு
 • அரியக்குடி நகரம் அத்தனையும் அத்தனையே
 • அரிய சரீரம் அந்தரத்தில் எறிந்த கல்
 • அரியது செய்து எளியதுக்கு ஏமாந்து நிற்கிறான்
 • அரியும் சிவனும் ஒண்ணு; அறியாதவன் வாயில் மண்ணு
 • அரிவாள் ஆடுமட்டும் குடுவையும் ஆடும்
 • அரிவாள் சுருக்கே, அரிவாள் மணை சுருக்கே
 • அரிவாள் சூட்டைப் போலக் காயச்சல் மாற்றவோ?
 • அரிவாள் பிடி பிடித்தால் கொடுவாள் பிடியில் நிற்கட்டுமே
 • அரிவாள் வெட்டுகிற மரம் ஆனைக்குப் பல்லுக் குச்சி
 • அரிவாளுக்கு வெட்டினால் கத்திப் பிடிக்காவது உதவும்
 • அரிவாளும் அசைய வேண்டும்; ஆண்டை குடியும் கெடவேண்டும்
 • அரிவை மொழி கேட்டால் அறிஞனும் அவத்தன் ஆவான்
 • அருக்காணி நாச்சியார் குரங்குப் பிள்ளையைப் பெற்றாளாம்
 • அருக்காணி முத்து கரிக்கோலம் ஆனாள்
 • அருக்காணி முருக்கப்பூப்போலச் சரக்குப் பிரியப் பண்ணுகிறது
 • அருக்காமணி முருக்கம் பூ
 • அருக்கித் தேடிப் பெருக்கி அழிப்பதா?
 • அருகாகப் பழுத்தாலும் விளாமரத்தில் வெளவால் சேராது
 • அருங்கொம்பில் தேன் இருக்கப் புறங்கையை நக்கினால் வருமா?
 • அருங்கோடை தும்பு அற்றுப் போகிறது
 • அருஞ்சுனை நீர் உண்டால் அப்பொழுதே ஜூரம்
 • அருட்செல்வம் ஆருக்கும் உண்டு; பொருட் செல்வம் ஆருக்கும் இல்லை
 • அருண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய்
 • அருணாம்பரமே கருணாம்பரம்
 • அருணோதயத்துக்கு அரிசி களைந்து வைத்தால் அஸ்தமிக்க வடிக்க மாட்டேனா?
 • அருத்தியைப் பிடுங்கித் துருத்தியிலே போட்டுத் துருத்தியைப் பிடுங்கி அருத்தியிலே போடுகிறது
 • அரும்பு ஏறினால் குறும்பு ஏறும்
 • அரும்பு கோணினால் அதன் மணம் குன்றுமா?
 • அருமந்த பெண்ணுக்கு அடியெல்லாம் ஓட்டை
 • அருமை அற்ற வீட்டில் எருமையும் குடி இராது
 • அருமை அறியாதவன் அற்றென்ன? உற்றென்ன?
 • அருமை அறியாதவன் ஆண்டு என்ன? மாண்டு என்ன?
 • அருமை அறியாதவனிடத்தில் போனால் பெருமை எல்லாம் குறைந்து போம்
 • அருமை பெருமை அறிந்தவன் அறிவான்
 • அருமை மருமகன் தலைபோனால் போகட்டும்; ஆதிகாலத்து உரல் போகலாகாது
 • அருமையற்ற வீட்டில் எருமையும் குடியிருக்காது
 • அருவருத்த சாப்பாட்டை விட மொரமொரத்த பட்டினி மேலானது
 • அருமையற்ற வீட்டில் எருமையும் குடியிருக்காது
 • அருவருப்புச் சோறும் அசங்கியக் கறியும்
 • அருள் இல்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை; பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை
 • அருள் வேணும்; பொருள் வேணும்; அடக்கம் வேணும்
 • அருள் வேணும்; பொருள்வேணும்; ஆகாய வாணி துணையும் வேணும்
 • அரே அரே என்பார் எல்லாம் அமுது படைப்பார்களா?
 • அரை அடி ஏறினால் ஓரடி சறுக்குகிறது
 • அரைக் கல்வி முழு மொட்டை
 • அரைக்கவும் மாயம்; இரைக்கவும் மாயம்
 • அரைக்காசு என்றாலும் அரண்மனைச் சேவகம் நல்லது
 • அரைக் காசுக் கல்யாணத்துக்கு ஆனை விளையாட்டு வேறா?
 • அரைக் காசுக்கு அழிந்த கற்பு ஆயிரம் மரக்கால் பொன் கொடுத்தாலும் வருமா?
 • அரைக் காசுக்குக் கல்யாணம்; அதிலே கொஞ்சம் வாண வேடிக்கை
 • அரைக் காசுக்குக் குதிரை வாங்கவும் வேண்டும்; ஆற்றைக் கடக்கப் பாயவும் வேண்டும்
 • அரைக் காசுக்குப் போன மானம் ஆயிரம் கொடுத்தாலும் வராது
 • அரைக் காசுக்கு மலம் தின்பவன்
 • அரைக் காசுக்கு வந்த வெட்கம் ஆயிரம் பொன் கொடுத்தாலும் போகாது
 • அரைக் காசு கொடுத்து அழச்சொல்லி அஞ்சு காசு கொடுத்து நிறுத்தச் சொன்னாற் போல
 • அரைக் காசு கொடுத்து ஆடச் சொல்லி, ஒரு காசு கொடுத்து ஓயச் சொன்னாளாம்
 • அரைக் காசு சேர்த்து முடிப்பணம் ஆக்குவது போல
 • அரைக் காசு பெறாத பாட்டியம்மாவுக்கு மூன்று காசு கொடுத்து மொட்டை அடிக்க வேண்டும்
 • அரைக் காசும் முதல் இல்லை; அங்கங்கே வைபோகம்
 • அரைக் காசு வேலை ஆனாலும் அரசாங்க வேலை
 • அரைக் காசை ஆயிரம் பொன் ஆக்குகிறவளும் பெண்சாதி; ஆயிரம் பொன்னை அரைக் காசு ஆக்குகிறவளும் பெண்சாதி
 • அரைக்கிற அரிசியை விட்டுவிட்டுச் சிரிக்கிற சிற்றப்பனோடே போனாளாம்
 • அரைக்கிறவன் ஒன்று நினைத்து அரைக்கிறான்; குடிக்கிறவள் ஒன்று நினைத்துக் குடிக்கிறான்
 • அரைக்கீரை போட்டால் சிறுகீரை முளைக்கும்
 • அரைக்குடம் தளும்பும்; நிறைகுடம் தளும்பாது
 • அரைகட்டி நாய்க்கு உரிகட்டித் திருநாளா?
 • அரை குழைத்தாலும் குழைத்தாள்; அரிசியாக வைத்தாலும் வைத்தாள்
 • அரை குறை வித்தையுடன் அம்பலத்தில் ஏறினால் குறையும் நிறைவாகிவிடும்
 • அரை குறை வேலையை ஆசானுக்குக் காட்டாதே
 • அரைச் சல்லியை வைத்து எருக்கு இலையைக் கடந்ததுபோல
 • அரைச் சீலை கட்டக் கைக்கு உபசாரமா?
 • அரைச் செட்டு முழு நஷ்டம்
 • அரைச்சொல் கொண்டு அம்பலம் ஏறினால் அரைச்சொல் முழுச்சொல் ஆகுமா?
 • அரைச்சொல் வித்தை கொண்டு அம்பலம் ஏறலாமா?
 • அரைஞாண் கயிறும் தாய்ச்சீலையும் ஆய்விடுகிறவள் பெண்சாதி
 • அரைத்ததும் மீந்தது அம்மி; சிரைத்ததும் மீந்தது குடுமி
 • அரைத்ததையே அரைப்பது போல
 • அரைத்தவளுக்கு ஆட்டுக்கல்; சுட்டவளுக்குத் தோகைக் கல்
 • அரைத்தாலும் சந்தனம் அதன்மணம் மாறாது
 • அரைத் துட்டிலே கல்யாணம்; அதிலே கொஞ்சம் வாண வேடிக்கை
 • அரைத் துட்டுக்குப் பீத் தின்றவன்
 • அரைத்துணியை அவிழ்த்து மேல்கட்டுக் கட்டியது போல
 • அரைத்து மீந்தது அம்மி; சிரைத்து மீந்தது குடுமி
 • அரைப்படி அரிசியில் அன்னதானம்; அதிலே கொஞ்சம் மேளதாளம்
 • அரைப்படி அரிசியில் அன்னதானம்; விடியும் மட்டும் மேளதாளம்
 • அரைப் படிப்பைக் கொண்டு அம்பலம் ஏறலாமா?
 • அரைப்பணச் சேவகம் ஆனாலும் அரண்மனைச் சேவகம் போல் ஆகுமா?
 • அரைப் பணத்திலே கல்யாணம், அதிலேகொஞ்சம் வாணவேடிக்கை
 • அரைப் பணத்துக்கு வாய் அதிகம்; ஐந்தாறு அரிசிக்குக் கொதி அதிகம்
 • அரைப் பணத்துக்கு மருத்துவம் பார்க்கப் போய் அஞ்சு பணத்து நெளி உள்ளே போய்விட்டது
 • அரைப் பணம கொடுக்கப் பால் மாறி அம்பது பணம் கொடுத்து அரி சேவை செய்த கதை
 • அரைப் பணம் கொடுககப் பால்மாறி ஐம்பது பணம் கொடுத்துச் சேவை செய்த கதை
 • அரைப் பணம் கொடுத்து அழச்சொல்லி, ஒரு பணம் கொடுத்து ஓயச் சொன்னானாம்
 • அரைப் பணம் கொடுத்து ஆடச் சொன்னால், ஒருபணம் கொடுத்து ஓயச் சொல்ல வேணும்
 • அரைப் பணம் சேவகம் ஆனாலும் அரண்மனைச் சேவகம் போல் ஆகுமா?
 • அரை பறக்கத் தலை பறக்கச் சீராட்டல்
 • அரை மிளகுக்கு ஆற்றைக் கட்டி இறைத்தான் செட்டி
 • அரையிலே புண்ணும் அண்டையிலே கடனும் ஆகா
 • அரையும் குறையும்
 • அரைவித்தை கொண்டு அம்பலம் ஏறினால் அரைவித்தை முழுவித்தை ஆகுமா?
 • அரை வேலையைச் சபையிலே கொண்டு வருகிறதா?
 • அரோகரா என்பவனுக்குப் பாரமா? அமுது படைப்பவனுக்குப் பாரமா?
 • அல்லக் காட்டு நரி பல்லைக் காட்டுகிறது போல
 • அல்லல் அற்ற படுக்கை அழகிலும் அழகு
 • அல்லல் அற்ற படுக்கையே அமைதியைத் தரும்
 • அல்லல் ஒரு காலம்; செல்வம் ஒரு காலம்
 • அல்லல் காட்டு நரி பல்லைக் காட்டிச் சிரித்ததாம்
 • அல்லல் பட்டு அழுத கண்ணீர் செல்வத்தைக் குறைக்கும்
 • அல்லவை தேய அருள் பெருகும்
 • அல்லாத வழியில் பொருள் ஈட்டல், காமம் துய்த்தல் ஆகியவை ஆகா
 • அல்லாதவன் வாயில் கள்ளை வார்
 • அல்லார் அஞ்சலிக்கு நல்லார் உதை மேல்
 • அல்லாவுக்குக் குல்லாப் போட்டவன் முல்லாவுக்குச் சல்லாப் போட்டானாம்
 • அல்லாவை நம்பிக், குல்லாவைப் போட்டால் அல்லாவும் குல்லாவும் ஆற்றோடே போச்சு
 • அல்லி பேரைக் கேட்டாலும் அழுத பிள்ளை வாய் மூடும்
 • அல்லும் பகலும் கசடு அறக் கல்
 • அல்லோல கல்லோலப் படுகிறது
 • அலுத்துச் சலித்து அக்காள் வீட்டுக்குப் போனாளாம்; அக்காள் இழுத்து மச்சானிடம் விட்டாளாம்
 • அலுத்துச் சலித்து அம்பட்டன் வீட்டுக்குப் போனதற்கு இழுத்துப் பிடித்துத் தலையைச் சிரைத்தானாம்
 • அலுத்து வியர்த்து அக்காள் வீட்டுக்குப் போனால், அக்காள் இழுத்து மச்சானண்டை போட்டாளாம்
 • அலுவல் அற்றவன் அக்கிரகாரத்துக்குப் போக வேணும்
 • அலுவலகத்தில் ஐயா அதிகாரம்; அகத்தில் அம்மா அதிகாரம்
 • அலை அடங்கியபின் ஸ்நானம் செய்ய முடியுமா?
 • அலை எப்பொழுது ஓயும்? தலை எப்பொழுது முழுகுகிறது?
 • அலை ஓய்ந்த பிறகு ஸ்நானம் செய்வது போல
 • அலை ஒய்ந்து கடல் ஆடுவது இல்லை
 • அலைகடலுக்கு அணை போடலாமா?
 • அலை நிற்கப் போவதும் இல்லை; தம்பி தர்ப்பணம் செய்து வரப் போவதும் இல்லை
 • அலை போல நாக்கும் மலைபோல மூக்கும் ஆகாசம் தொட்ட கையும் அரக்கனுக்கு
 • அலை மோதும் போதே கடலாட வேண்டும்
 • அலையில் அகப்பட்ட துரும்பு போல
 • அலையும் நாய் பசியால் இறக்காது
 • அலைவாய்த் துரும்பு போல் அலைகிறது
 • அவ்வளவு இருந்தால் அடுக்கி வைத்து வாழேனோ?
 • அவகடம் உடையவனே அருமை அறியான்
 • அவகுணக்காரன் ஆகாசம் ஆவான்
 • அவசம் அடைந்த அம்மங்காள் அரைப்புடைவை இல்லா விட்டால் சொல்ல லாகாதா?
 • அவசரக்காரனுக்கு ஆக்கிலே பெட்டு; நாக்குச் சேத்திலே பெட்டு
 • அவசரக்காரனுக்குப் புத்தி மட்டு
 • அவசரக் குடுக்கை
 • அவசரக் கோலம் அள்ளித் தெளித்தாளாம்
 • அவசரச் சுருக்கே, அரிவாள் மனணக் கருக்கே
 • அவசரத்தில் குண்டுச் சட்டியிலும் கை நுழையாது
 • அவசரத்தில் செத்த பிணத்துக்குப் பீச்சூத்தோடு மாரடிக்கிறான்
 • அவசரத்திலும் உபசாரமா?
 • அவசரத்துக்கு அரிக்கும் சட்டியிலும் கை நுழையாது
 • அவசரத்துக்குத் தோஷம் இல்லை
 • அவசரப்பட்ட மாமியார் மருமகனைக் கணவனென்று அழைத்தாளாம்
 • அவசரப் படேல்
 • அவசரம் ஆனால் அரிக்கும் சட்டியிலும் கை நுழையாது
 • அவசரம் என்றால் அண்டாவிலும் கை நுழையாது
 • அவத்தனுக்கும் காணி வேண்டாம்; சமர்த்தனுக்கும் காணி வேண்டாம்
 • அவத்தனுக்கும் சமர்த்தனுக்கும் காணிக்கை இல்லை
 • அவத்தனைக் கட்டி வாழ்வதை விடச் சமர்த்தனைக் கட்டி அறுத்துப் போடலாம்
 • அவதந்திரம் தனக்கு அந்தரம்
 • அவதிக் குடிக்குத் தெய்வமே துணை
 • அவப் பொழுதிலும் தவப்பொழுது வாசி
 • அவமானம் பண்ணி வெகுமானம் பேசுகிறான்
 • அவர் அவர் அக்கறைக்கு அவர் அவர் படுவார்
 • அவர் அவர் எண்ணத்தை ஆண்டவன் அறிவான்
 • அவர் அவர் எண்ணத்தை ஆண்டவன் ஆக்கினாலும் ஆக்குவான்; அழித்தாலும் அழிப்பான்
 • அவர் அவர் மனசே அவர் அவர்க்குச் சாட்சி
 • அவர்களுக்கு வாய்ச்சொல்; எங்களுக்குத் தலைச் சுமை
 • அவருடைய இறகு முறிந்து போயிற்று
 • அவரை எம்மாதம் போட்டாலும் தை மாதம் காய்க்கும்
 • அவரை ஒரு கொடியும் வடமன் ஒரு குடியும்
 • அவரைக்கு ஒரு செடி; ஆதீனத்துக்கு ஒரு பிள்ளை
 • அவரை நட்டால் துவரை முளைக்குமா?
 • அவல் பெருத்தது ஆர்க்காடு
 • அவலக் குடித்தனத்தை அம்பலப்படுத்தாதே
 • அவலட்சணம் உள்ள குதிரைக்குச் சுழி சுத்தம் பார்க்கிறது இல்லை
 • அவலப் பிணத்துக்கு அத்தையைக் கொண்டது
 • அவலமாய் வாழ்பவன் சபலமாய்ச் சாவான்
 • அவலை நினைத்துக்கொண்டு உரலை இடிப்பது போல
 • அவலை முக்கித் தின்னு; எள்ளை நக்கித் தின்னு
 • அவள் அவள் என்பதைவிட அரி அரி என்பது நலம்
 • அவள் அழகுக்குத் தாய் வீடு ஒரு கேடா?
 • அவள் அழகுக்குப் பத்துப் பேர் வருவார்கள்; கண் சிமிட்டினால் ஆயிரம் பேர் மயங்கிப் போவார்கள்
 • அவள் ஆத்தாளையும் அவள் அக்காளையும் கூத்தாடிப் பையன் அழைக்கிறான்
 • அவள் எமனைப் பலகாரம் பண்ணுவாள்
 • அவள் சம்பத்து அறியாமல் கவிழ்ந்தது
 • அவள் சமத்து, பானை சந்தியிலே கவிழ்ந்தது
 • அவள் சாட்டிலே திரை சாட்டா?
 • அவள் சொல் உனக்குக் குரு வாக்கு
 • அவள் பாடுவது குயில் கூவுவது போல
 • அவள் பேர் கூந்தலழகி; அவள் தலை மொட்டை
 • அவள் பேர் தங்கமாம்; அவள் காதில் பிச்சோலையாம்
 • அவள் மலத்தை மணிகொண்டு ஒளித்தது
 • அவளிடத்தில் எல்லோரும் பிச்சை வாங்க வேண்டும்
 • அவளுக்கு இவள் எழுந்திருந்து உண்பாள்
 • அவளுக்கு எவள் ஈடு; அவளுக்கு அவளே சோடு
 • அவளுக்கு நிரம்பத் தளுக்குத் தெரியும்
 • அவளைக் கண்ட கண்ணாலே இன்னொருத்தியைக் காணுகிறதா?
 • அவளைத் தொடுவானேன்? கவலைப் படுவானேன்?
 • அவன் அசையாமல் அனுவும் அசையாது
 • அவன் அதிகாரம் கொடிகட்டிப் பறக்கிறது
 • அவன் அருள் அற்றார் அனைவரும் அற்றார்; அவன் அருள் உற்றார் அனைவரும் உற்றார்
 • அவன் அவன் எண்ணத்தை ஆண்டவன் ஆக்கினாலும் ஆக்குவான்; அழித்தாலும் அழிப்பான்
 • அவன் அவன் செய்த வினை அவன் அவனுக்கு
 • அவன் அவன் மனசே அவன் அவனுக்குச் சாட்சி
 • அவன் அவன் தலையெழுத்தின்படி நடக்கும்
 • அவன் அவன் நிழல் அவன் அவன் பின்வரும்
 • அவன் அன்றி ஓரணுவும் அசையாது
 • அவன் ஆகாரத்தை வடுப்படாமல் கடிப்பேன் என்கிறான்
 • அவன் இட்டதே சட்டம்
 • அவன் இவன் என்பதைவிட அரி அரி என்பது நலம்
 • அவன் உள் எல்லாம் புண்; உடம்பெல்லாம் கொப்புளம்
 • அவன் உனக்குக் கிள்ளுக் கீரையா?
 • அவன் எங்கே இருந்தான்? நான் எங்கே இருந்தேன்?
 • அவன் எரி பொரி என்று விழுகிறான்
 • அவன் என் தலைக்கு உலை வைக்கிறான்
 • அவன் என்னை ஊதிப் பறக்கடிக்கப் பார்க்கிறான்
 • அவன் எனக்கு அட்டமத்துச் சனி
 • அவன் ஒரு குளிர்ந்த கொள்ளி
 • அவன் ஓடிப் பாடி நாடியில் அடங்கினான்
 • அவன் கணக்குப் புத்தகத்தில் ஒரு பத்திதான் எழுதியிருக்கிறது
 • அவன் கல்வெட்டான ஆள்; அவன் பேச்சுக்கு மறு பேச்சு இல்லை
 • அவன் கழுத்துக்குக் கத்தி தீட்டுகிறான்
 • அவன் காலால் இட்ட வேலையைத் தலையால் செய்வான்
 • அவன் காலால் கீறினதை நான் நாவால் அழிக்கிறேன்
 • அவன் காலால் முடிந்ததைக் கையால் அவிழ்க்க முடியாது
 • அவன் கிடக்கிறான் குடிகாரன்; எனக்கு ஒரு திரான் போடு
 • அவன் கெட்டான் என் கொட்டிலின் பின்னே
 • அவன் கெட்டான் குடியன்; எனக்கு இரண்டு திரான் வாரு
 • அவன் கேப் மாறி, அவன் தம்பி முடிச்சு மாறி
 • அவன் கை மெத்தக் கூர் ஆச்சே
 • அவன் கை மெத்த நீளம்
 • அவன் கையைக் கொண்டே அவன் கண்ணில் குத்தினான்
 • அவன் கொஞ்சப் பள்ளியா?
 • அவன் சாண் ஏறினால் முழம் சறுக்குகிறது
 • அவன் சாதி அறிந்த புத்தி, குலம் அறிந்த ஆசாரம்
 • அவன் சாதிக்கு எந்தப் புத்தியோ குலத்துக்கு எந்த ஆசாரமோ அதுதான் வரும்
 • அவன் சாயம் வெளுத்துப் போய்விட்டது
 • அவன் செய்த வினை அவனைச் சாரும்
 • அவன் சொன்னதே சட்டம்; இட்டதே பிச்சை
 • அவன் சோற்றுக்குத் தாளம் போடுகிறான்
 • அவன் சோற்றை மறந்துவிட்டான்
 • அவன் தம்பி அங்கதன்
 • அவன் தம்பி நான்தான்; எனக்கு ஒன்றும் வராது
 • அவன் தலையில் ஓட்டைக் கவிழ்ப்பான்
 • அவன் தவிடு தின்று போவான்
 • அவன் தன்னாலேதான் கெட்டால், அண்ணாவி என்ன செய்வான்?
 • அவன் தொட்டுக் கொடுத்தான்; நான் இட்டுக் கொடுத்தேன்
 • அவன் நடைக்குப் பத்துப்பேர் வருவார்கள்; கைவீச்சுக்குப் பத்துப் பேர் வருவார்கள்
 • அவன் நா அசைந்தால் நாடு அசையும்
 • அவன் நிரம்ப வைதிகமாய்ப் பேசுகிறான்
 • அவன் நின்ற இடம் ஒரு சாண் வெந்து இருபது சாண் நீறாகும்
 • அவன் பசியாமல் கஞ்சி குடிக்கிறான்
 • அவன் பிடித்த முயலுக்கு மூன்றே கால்
 • அவன் பின்புறத்தைத் தாங்குகிறான்
 • அவன் பூராய மாயம் பேசுகிறான்
 • அவன் பேச்சு விளக்கெண்ணெய்ச் சமாசாரம்
 • அவன் பேச்சைத் தண்ணீரில்தான் எழுதி வைக்க வேணும்
 • அவன் பேசுகிறது எல்லாம் தில்லுமுல்லு, திருவாதிரை
 • அவன் போட்டதே சட்டம்; இட்டதே பிச்சை
 • அவன் மனசே அவனுக்குச் சாட்சி
 • அவன் மிதித்த இடத்தில் புல்லும் முளையாது
 • அவன் மூத்திரம் விளக்காய் எரிகிறது
 • அவன் மெத்த அத்து மிஞ்சின பேச்சுக்காரன்
 • அவன் ராஜ சமூகத்துக்கு எலுமிச்சம்பழம்
 • அவன் வம்புக்கும் இவன் தும்புக்கும் சரி
 • அவன் வல்லாள கண்டனை வாரிப் போர் இட்டவன்
 • அவன் வலத்தை மண் கொண்டு ஒளித்தது
 • அவனண்டை அந்தப் பருப்பு வேகாது
 • அவனியில் இல்லை ஈடு; அவளுக்கு அவளே சோடு
 • அவனுக்கு ஆகாசம் மூன்று விரற்கடை
 • அவனுக்குக் கத்தியும் இல்லை; கபடாவும் இல்லை
 • அவனுக்குக் கபடாவும் இல்லை; வெட்டுக்கத்தியும் இல்லை
 • அவனுக்குச் சாண் ஏறினால் முழம் சறுக்குகிறது
 • அவனுக்கச் சுக்கிாதசை அடிக்கிறது
 • அவனுக்குப் பொய்ச் சத்தியம் பாலும் சோறும்
 • அவனுக்கும் அவளுக்கும் ஏழாம் பொருத்தம்
 • அவனுக்கும் இவனுக்கும் அஜகஜாந்தரம்
 • அவனுக்கும் இவனுக்கும் எருமைச் சங்காத்தம்
 • அவனுக்குள்ளே அகப்பட்டிருக்கிறதா என் பிழைப்பு எல்லாம்?
 • அவனுக்க ஜெயில் தாய் வீடு
 • அவனுடைய பேச்சுக் காற் சொல்லும் அரைச் சொல்லும்
 • அவனுடைய வாழ்வு நண்டுக்குடுவை உடைந்ததுபோல இருக்கிறது
 • அவனே இவனே என்பதை விடச் சிவனே சிவனே என்பது நல்லது
 • அவனே வெட்டவும் விடவும் கர்த்தன்
 • அவனை அவன் பேசிவிட்டுப் பேச்சு வாங்கி ஆமை மல்லாத்தினாற் போல மல்லாத்திப் போட்டான்
 • அவனை உரித்து வைத்தாற்போல் பிறந்திருக்கிறான்
 • அவனோடு இவனை ஏணிவைத்துப் பார்த்தாலும் காணாது
 • அவிக்கிற சட்டியை விட மூடுகிற சட்டி பெரிதாக இருக்கிறது
 • அவிசல் கத்தரிக்காய் ஐயருக்கு
 • அவிசாரி அகமுடையான் ஆபத்துக்கு உதவுவானா?
 • அவிசாரி ஆடினாலும் அதிர்ஷ்டம் வேண்டும்; திருடப் போனாலும் திசை வேண்டும்
 • அவிசாரி ஆனாலும் ஆனைமேல் போகலாம்; திருடன் தெருவழியே கூடப் போக முடியாது
 • அவிசாரி என்று ஆனைமேல் ஏறலாம்; திருடி என்று தெருவில் வரலாமா?
 • அவிசாரி என்று பெயர் இல்லாமல் ஐந்து பிராயம் கழித்தாளாம்
 • அவிசாரிக்கு ஆணை இல்லை; திருடிக்குத் தெய்வம் இல்லை
 • அவிசாரிக்கும் ஆற்றில் விழுகிறவளுக்கும் காவல் போட முடியுமா?
 • அவிசாரிக்கு வாய் பெரிது; அஞ்சாறு அரிசிக்குக் கொதி பெரிது
 • அவிசாரி கையில் சாப்பிடாதவனும் அரிசிப் புழுத் தின்னாதவனும் இல்லை
 • அவிசாரி பிள்ளை கோத்திரத்துக்குப் பிள்ளை
 • அவிசாரி பிள்ளை சபைக்கு உறுதி
 • அவிசாரி போக ஆசையாய் இருக்குது; அடிப்பானென்று பயமாய் இருக்குது
 • அவிசாரி போனாலும் முகராசி வேணும்; அங்காடி போனாலும் கைராசி வேணும்
 • அவிசாரியிலே வந்தது பெரு வாரியிலே போகிறது
 • அவிசாரி வாயாடுகிறாற் போலே
 • அவிட்டத்தில் பிறந்த தங்கச்சியை அந்நியத்தில் கொடுக்கக் கூடாது
 • அவிட்டத்தில் பிறந்தால் தவிட்டுப் பானையிலும் பொன்
 • அவிட்டத்துப் பெண் தொட்டதெல்லாம் பொன்
 • அவித்த பயறு முளைக்குமா?
 • அவிர்ப் பாகத்தை நாய் மோந்த மாதிரி
 • அவிவேகி உறவிலும் விவேகி பகையே நன்று
 • அவிழ்த்துக் கொண்டதாம் கழுதை; எடுத்துக் கொண்டதாம் ஓட்டம்
 • அவிழ்த்து விட்ட காளை போல
 • அவிழ்த்து விட்டதாம் கழுதை; எடுத்து விட்டதாம் ஓட்டம்
 • அவிழ்த்து விட்டால் பேரளம் போவான்
 • அவிழ்தம் என்ன செய்யும்? அஞ்சு குணம் செய்யும்; பொருள் என்ன செய்யும்? பூவை வசம் செய்யும்
 • அவுங்க என்றான், இவுங்க என்றான்; அடிமடியிலே கையைப் போட்டான்
 • அவையிலும் ஒருவன், சவையிலும் ஒருவன்
 • அழ அழச் சொல்வார் தமர்; சிரிக்கச் சிரிக்கச் சொல்வார் பிறர்
 • அழகர் கோயில் மாடு தலை ஆட்டினது போல
 • அழகன் நடைக்கு அஞ்சான்; செல்வன் சொல்லுக்கு அஞ்சான்
 • அழகால் கெட்டாள் சீதை, வாயால் கெட்டாள் திரெளபதி
 • அழகிலே அர்ஜூனனாம்; ஆஸ்தியிலே குபேரனாம்
 • அழகிலே பவளக் கொடி; அந்தத்திலே மொந்தை மூஞ்சி
 • அழகிலே பிறந்த பவளக்கொடி, ஆற்றிலே மிதந்த சாணிக் கூடை
 • அழகிற்கு மூக்கை அழிப்பார் உண்டா?
 • அழக இருந்து அழும்; அதிர்ஷ்டம் இருந்து உண்ணும்
 • அழகு இருந்து உண்ணுமா? அதிருஷ்டம் இருந்து உண்ணுமா?
 • அழக இருந்து என்ன? அதிருஷ்டம் இருக்க வேண்டும்
 • அழகு இல்லாதவள் மஞ்சள் பூசினாள்: ஆக்கத் தெரியாதவள் புளியைக் கரைத்து ஊற்றினாள்
 • அழக ஒழுகுகிறது; நாய் வந்து நக்குகிறது: ஓட்டைப் பானை கொண்டு வா, பிடித்து வைக்க
 • அழகு ஒழுகுகிறது, மடியில் கட்டடி கலயத்தை
 • அழகுக்கா மூக்கை அறுப்பாள்?
 • அழகுக்கு அணிந்த ஆபரணம் ஆபத்துக்கு உதவும்
 • அழகுக்கு அழகு செய்வது போல
 • அழகுக்கு இட்டால் ஆபத்துக்கு உதவும்
 • அழகுக்குச் செய்தது ஆபத்துக்கு உதவும்
 • அழகுக்கு மூக்கை அழித்து விட்டாள்
 • அழகு கிடந்து அழும்; அதிர்ஷ்டம் கிடந்து துள்ளும்
 • அழகு கிடந்து புலம்புகிறது; அதிர்ஷ்டம் கண்டு அடிக்கிறது
 • அழகு சொட்டுகிறது
 • அழகு சோறு போடுமா? அதிர்ஷ்டம் சோறு போடுமா?
 • அழகுப் பெண்ணே காத்தாயி, உன்னை அழைக்கிறாண்டி கூத்தாடி
 • அழகு வடியது; கிளி கொஞ்சுது
 • அழச் சொல்கிறவன் பிழைக்கச் சொல்லுவான்; சிரிக்கச சொல்கிறவன் கெடச் சொல்லுவான்
 • அழப் பார்த்தான் கல்யாணம் போய்ப் பார்த்தால் தெரியும்
 • அழலாம் என்று நினைப்பதற்குள் அகமுடையான் அடித்தானாம்
 • அழிக்கப் படுவானைக் கடவுள் அறிவினன் ஆக்குவார்
 • அழித்தால் ஐந்த ஆள் பண்ணலாமே!
 • அழித்துக் கழித்துப் போட்டு வழித்து நக்கி என்று பெயர் இட்டானாம்!
 • அழிந்த கொல்லையில் ஆனை மேய்ந்தால் என்ன? குதிரை மேய்ந்தால் என்ன?
 • அழிந்த கொல்லையில் குதிரை மேய்ந்தாலென்ன, கழுதை மேய்ந்தாலென்ன?
 • அழிந்த கொல்லையில் குதிரை மேய்ந்து என்ன? கழுதை மேய்ந்து என்ன?
 • அழிந்தவன் ஆரோடு போனால் என்ன?
 • அழிய உழுது அடர விதை
 • அழியாச் செல்வம் விளைவே ஆகும்
 • அழியாத செல்வத்துக்கு அசுவம் வாங்கிக் கட்டு
 • அழி வழக்குச் சொன்னவன் பழி பொறுக்கும் மன்னவன்
 • அழிவுக்கு முன்னால் அகந்தை
 • அழுக்குக்குள் இருக்கும் மாணிக்கம்
 • அழுக்குச் சீலைக்குள் மாணிக்கம்
 • அழுக்குத் துணியில் சாயம் தோய்ப்பது போல
 • அழுக்கை அழுக்குக் கொல்லும்; இழுக்கை இழுக்குக் கொல்லும்
 • அழுக்கைத் துடைத்து மடியிலே வைத்தாலும் புழுக்கைக் குணம் போகாது
 • அழுகலுக்கு ஒரு புழுத்தல்
 • அழு கள்ளன், தொழு கள்ளன், ஆசாரக் கள்ளன்
 • அழுகிற ஆணையும், சிரிக்கிற பெண்ணையும் நம்பக்கூடாது
 • அழுகிறதற்கு அரைப்பணம் கொடுத்து ஓய்கிறதற்கு ஒரு பணம் கொடு
 • அழுகிற பிள்ளைக்கு வாழைப்பழம்
 • அழுகிற பிள்ளையும் வாயை மூடிக் கொள்ளும்
 • அழுகிற வீட்டில் இருந்தாலும் ஒழுகுகிற வீட்டில் இருக்கக் கூடாது
 • அழுகிற வீட்டுக்குப் போனாலும் திருட்டுக் கை சும்மா இராது
 • அழுகிற வேளை பார்த்து அக்குளில் பாய்ச்சுகிறான்
 • அழுகின பழம் ஐயருக்கு
 • அழுகை ஆங்காரத்தின் மேலும், சிரிப்புக் கெலிப்பின் மேலுந்தான்
 • அழுகைத் தூற்றல் அவ்வளவும் பூச்சி
 • அழுகையும் ஆங்காரமும் சிரிப்புக் கெலிப்போடே
 • அழுகையும் சிணுங்கலும் அம்மான் வீட்டில்; சிரிப்பும் களிப்பும் சிற்றப்பன் வீட்டில்
 • அழுத்தந் திருத்தமாய் உழுத்தம் பருப்பு என்றான்
 • அழுத்த நெஞ்சன் ஆருக்கும் உதவான்; இளகின நெஞ்சன் எவருக்கும் உதவுவான்
 • அழுத கண்ணீரும் கடன்
 • அழுத கண்ணும் சிந்திய மூக்கும்
 • அழுத பிள்ளை உரம் பெறும்
 • அழுத பிள்ளைக்கு வாழைப்பழம்
 • அழுத பிள்ளை சிரித்ததாம்; கழுதைப் பாலைக் குடித்ததாம்
 • அழுத பிள்ளை பசி ஆறும்
 • அழுத பிள்ளை பால் குடிக்கும்
 • அழுத பிள்ளையும் வாய் மூடும் அதிகாரம்
 • அழுத மூஞ்சி சிரிக்குமாம்; கழுதைப் பாலைக் குடிக்குமாம்
 • அழுதவளுக்கு வெட்கம் இல்லை; துணிந்தவளுக்குத் துக்கம் இல்லை
 • அழுதவனுக்கு ஆங்காரம் இல்லை
 • அழுதால் துக்கம்; சொன்னால் வெட்கம்
 • அழுதால் தெரியாதோ? ஆங்காரப் பெண் கொள்ளாதோ?
 • அழுதாலும் பிள்ளை அவளே பெற வேண்டும்
 • அழுது கொண்டு இருந்தாலும் உழுது கொண்டிரு
 • அழுது முறையிட்டால் அம்பலத்தில் கேட்கும்
 • அழுபிள்ளைத் தாய்ச்சிக்குப் பணம் கொடுத்தால் அநுபவிக்க ஒட்டுமா குழந்தை?
 • அழுவார் அழுவார் தம் தம் கரைச்சல்; திருவன் பெண்டிருக்கு அழுவார் இல்லை
 • அழுவார் அழுவார் எல்லாம் தன் கரைச்சல்; திருவன் பெண்டிருக்கு அழுவார் இல்லை
 • அழுவார் அழுவார் தம் துக்கம்; அசலார்க்கு அல்ல
 • அழுவார் அற்ற பிணமும் சுடுவார் அற்ற சுடலையும்
 • அழையாத வீட்டில் நாய்போல நுழையாதே
 • அழையாத வீட்டில் நுழையாத விருந்து
 • அழையாத வீட்டுக்கு விருந்துக்குப் போனால் மரியாதை நடக்காது
 • அழையாத வீட்டுக்குள் நுழையாத சம்பந்தி
 • அழையா வீட்டுக்குள் நுழையாச் சம்பந்தி
 • அள்ளப் போனாலும் அதிர்ஷ்டம் வேண்டும்
 • அள்ளரிசி புள்ளரிசி அவளானால் தருவாள்; அறியாச் சிறுக்கி இவள் என்ன தருவாள்?
 • அள்ளாது குறையாது; இல்லாது பிறவாது
 • அள்ளிக் குடிக்கத் தண்ணீர் இல்லை; அவள் பேர் கங்காதேவி
 • அள்ளிக் கொடுத்தால் சும்மா; அளந்து கொடுத்தால் கடன்
 • அள்ளிக் கொண்டு போகச்சே கிள்ளிக்கொண்டு வருகிறான்
 • அள்ளித் துள்ளி அரிவாள் மணையில் விழுந்தாளாம்
 • அள்ளி நடுதல் கிள்ளி நடுதல்
 • அள்ளிப்பால் வார்க்கையிலே கொள்ளிப்பால் வார்த்திருக்குது
 • அள்ளிய காரும் கிள்ளிய சம்பாவும்
 • அள்ளுகிறவன் இடத்தில் இருந்தாலும் கிள்ளுகிறவன் இடத்தில் இருக்கக் கூடாது
 • அள்ளும்போதே கிள்ளுவது
 • அள்ளுவது எல்லாம் நாய் தனக்கு என்று எண்ணுமாம்
 • அளக்கிற நாழி அகவிலை அறியுமா?
 • அளகாபுரி கொள்ளை ஆனாலும் அதிர்ஷ்ட ஈனனுக்கு ஒன்றும் இல்லை
 • அளகாபுரியிலும் விறகு தலையன் உண்டு
 • அளகேசன் ஆனாலும் அளவு அறிந்து செலவு செய்ய வேண்டும்
 • அளந்த அளந்த நாழி ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு வரும்
 • அளந்த நாழி கொண்டு அளப்பான்
 • அளந்தால் ஒரு சாண் இல்லை; அரிந்தால் ஒரு சட்டி காணாது
 • அளந்து ஆற்றிலே ஒழிக்க வேணும்
 • அளவு அறிந்து அளித்து உண்
 • அளவு அறிந்து உண்போன் ஆயுள் நீளும்
 • அளவு அறிந்து வேலை செய்தால் விரல் மடக்கப் பொழுது இல்லை
 • அளவு இட்டவரைக் களவு இடலாமா?
 • அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் விஷம்
 • அளிஞ்சு பழஞ் சோறாய்ப் போச்சுது
 • அளுக்கு வீட்டு நாய் உளுக்கையிலே; ஐயா வீட்டு நாய் சவுக்கையிலே
 • அளுங்குப்பிடி பிடித்தாற் போல
 • அற்ப ஆசை கோடி தவத்தைக் கெடுக்கும்
 • அற்பக் கோபத்தினால் அறுந்த மூக்கு ஆயிரம் சந்தோஷம் வந்தாலும் வருமா?
 • அற்பச் சகவாசம் பிராண சங்கடம்
 • அற்ப சகவாசம் பிராண சங்கடம்
 • அற்ப சந்தோஷம்
 • அற்ப சுகம், கோடி துக்கம்
 • அற்பத்திற்கு அரைக்காசு அகப்பட்டால் திருக்குளத்தில் போட்டுத் தேடி எடுக்குமாம்
 • அற்பத்திற்கு அழகு குலைகிறதா?
 • அற்பத் துடைப்பம் ஆனாலும் அகத் தூசியை அடக்கும்
 • அற்பப் படிப்பு ஆபத்தை விளைவிக்கும்
 • அற்பம் அற்பம் அன்று
 • அற்பன் கை ஆயிரம் பொன்னிலும் சற்புத்திரன் கைத் தவிடு நன்று
 • அற்பன் பணம் படைத்தால் அர்த்த ராத்திரியில் குடை பிடிப்பான்
 • அற்பன் பணம் படைத்தால் வைக்க வகை அறியான்
 • அற்பன் பவிஷு அரைக்காசு பெறாது
 • அற்பனுக்குப் பவிஷு வந்தால் அர்த்த ராத்திரியில் குடை பிடிப்பான்
 • அற்றதுக்கு உற்ற தாய்
 • அற்றது கழுதை, எடுத்தது ஓட்டம்
 • அறக்கப் பறக்கப் பாடுபட்டாலும் படுக்கப் பாய் இல்லை
 • அறிக் கல்வி முழு மொட்டை
 • அறக்காத்தான் பெண்டு இழந்தான்; அறுகாத வழி சுமந்து அழுதான்
 • அறக் காய்ந்தால் வித்துக்கு ஆகாது
 • அறக் கூர்மை முழு மொட்டை
 • அறங்கையும் புறங்கையும் நக்குதே
 • அறச் செட்டு முழு நட்டம்
 • அறச் செட்டு முழு நஷ்டம்
 • அறத்துக்கும் பாடி, கூழுக்கும் பாடி
 • அற நனைந்தவருக்குக் கூதல் என்ன?
 • அறப்படித்த பூனை காடிப் பானையில் தலையை விடும்
 • அறப்படித்த மூஞ்சூறு கழுநீர்ப் பானையில் விழுந்தாற் போல
 • அறப்படித்தவர் கூழ்ப் பானையில் விழுவாராம்
 • அறப்படித்தவன் அங்காடி போனால், விற்கவும் மாட்டான் கொள்ளவும் மாட்டான்
 • அறப்படித்தவன் அங்காடி போனால் விற்கவும் மாட்டான்; வாங்கவும் மாட்டான்
 • அறப்பத்தினி அகமுடையானை அப்பா என்று அழைத்தாளாம்
 • அறப் பேசி உறவாட வேண்டும்
 • அறம் இருக்க மறம் விலைக்குக் கொண்டவாறு
 • அறம் கெட்ட நெஞ்சு திறம்கெட்டு அழியும்
 • அறம் செய்ய அல்லவை நீங்கி விடும்
 • அறம் பெருக மறம் தகரும்
 • அறம் பொருள் இன்பம் எல்லார்க்கும் இல்லை
 • அறம் வெல்லும்; பாவம் தோற்கும்
 • அறமுறுக்கினால் அற்றும் போகும்
 • அற முறுக்கினால் கொடி முறுக்குப் படும்
 • அற முறுக்குக் கொடும்புரி கொண்டு அற்று விடும்
 • அறவடித்த ...........சோறுகழுநீர்ப் பானையில் விழுந்தாற் போல்
 • அறவில்............. வாணிகம்
 • அறவும் கொடுங்கோலரசன் கீழ்க் குடியிருப்பிலும் குறவன் கிழ்க் குடியிருப்பு மேல்
 • அறவைக்கு வாய் பெரிது; அஞ்சாறு அரிசிக்குச் கொதி பெரிது
 • அறிவுக்கு அழகு அகத்து உணர்ந்து அறிதல்
 • அறிந்த ஆண்டை என்று கும்பிடப் போனால் உங்கள் அப்பன் பத்துப்பணம் கொடுக்கவேணும் கொடு என்றான்
 • அறிந்த பார்ப்பான் சிநேகிதக்காரன், ஆறு காசுக்கு மூணு தோசை
 • அறிந்தவன் அறிய வேண்டும், அரியாலைப் பனாட்டை
 • அறிந்தவன் என்று கும்பிட அடிமை வழக்கு இட்டாற் போல
 • அறிந்தறிந்து செய்கிற பாவத்தை அழுதழுது தொலைக்கவேண்டும்
 • அறிந்து அறிந்து கெட்டவர் உண்டா?
 • அறிந்து அறிந்து செய்கிற பாவத்தை அழுது அழுது தொலைக்க வேணும்
 • அறிந்து அறிந்து பாவத்தைப் பண்ணி அழுது அழுது அனுபவித்தல்
 • அறிந்து கெட்டேன்; அறியாமலும் கெட்டேன்; சொறிந்தும் புண்ணாச்சு
 • அறிய அறியக் கெடுவார் உண்டா?
 • அறியாக் குளியாம் கருமாறிப் பாய்ச்சல்
 • அறியாத ஊருக்குப் புரியாத வழி காட்டினாற் போல்
 • அறியாத நாள் எல்லாம் பிறவாத நாள்
 • அறியாப் பாவம் பறியாய்ப் போச்சு
 • அறியாப் பிள்ளை ஆனாலும் ஆடுவான் மூப்பு
 • அறியாப் பிள்ளை புத்தியைப் போல
 • அறியாமல் தாடி வளர்த்து அம்பட்டன் கையிற் கொடுக்கவா?
 • அறியா விட்டால் அசலைப் பார்; தெரியா விட்டால் தெருவைப்பார்
 • அறிவார் அறிவார், ஆய்ந்தவர் அறிவார்
 • அறிவில்லார் சிநேகம் அதிக உத்தமம்
 • அறிவிலே விளையுமா? எருவிலே விளையுமா?
 • அறிவினை ஊழே அடும்
 • அறிவீனர் தமக்கு ஆயிரம் உரைக்கினும் அவம்
 • அறிவீனனிடத்தில் புத்தி கேளாதே
 • அறிவு அற்றவனுக்கு ஆண்மை ஏது?
 • அறிவு அற்றவனுக்கு ஆர் சொன்னால் என்ன?
 • அறிவுடை ஒருவனை அரசனும் விரும்புவான்
 • அறிவு இருந்தென்ன? அதிருஷ்டம் வேண்டும்
 • அறிவு இல்லாச் சயனம் அம்பரத்திலும் இல்லை
 • அறிவு இல்லாதவன் பெண்களிடத்திலும் தாழ்வு படுவான்
 • அறிவு இல்லாதவனுக்கு வேலை ஓயாது
 • அறிவு இல்லார் சிநேகம் அதிக உத்தமம்
 • அறிவு இல்லார் தமக்கு ஆண்மையும் இல்லை
 • அறிவு இல்லார் தமக்கு ஆண்மையுமில்லை
 • அறிவு உடையார் ஆவது அறிவார்
 • அறிவு உடையாரை அடுத்தால் போதும்
 • அறிவு உடையாரை அரசனும் விரும்பும்
 • அறிவு உள்ளவனுக்கு அறிவது ஒன்று இல்லை
 • அறிவு கெட்ட நாய்க்கு அவலும் சர்க்கரையுமா?
 • அறிவு கெட்டவனுக்கு ஆர் சொல்லியும் என்ன?
 • அறிவுடன் ஞானம்; அன்புடன் ஒழுக்கம்
 • அறிவுடையாரை அரசனும் விரும்புவான்
 • அறிவு தரும் வாயும் அன்பு உரைக்கும் நாவும்
 • அறிவு புறம் போய் ஆடினது போல
 • அறிவு பெருத்தோன், அல்லல் பெருத்தோன்
 • அறிவு மனத்தை அரிக்கும்
 • அறிவு யார் அறிவார்? ஆய்ந்தவர் அறிவா
 • அறிவேன், அறிவேன், ஆல் இலை புளியிலை போல் இருக்கும் என்றானாம்
 • அறுக்க ஊறும் பூம் பாளை, அணுக ஊறும் சிற்றின்பம்
 • அறுக்க ஒரு யந்திரம்; அடிக்க ஒரு யந்திரம்
 • அறுக்க மாட்டா கையிலே 56 கறுக்கு அறிவாளாம்
 • அறுக்கத் தாலி இல்லை; சிரைக்க மயிரும் இல்லை
 • அறுக்கப் பிடித்த ஆடுபோல
 • அறுக்க மாட்டாதவன் இடையில் அம்பத்தெட்டு அரிவாள்
 • அறுக்கு முன்னே புடுக்கைத்தா: தீக்கு முன்னே தோலைத்தா என்ற கதை
 • அறுக்கையிலும் பட்டினி; பொறுக்கையிலும் பட்டினி; பொங்கல் அன்றைக்கு பொழுதன்றைக்கும் பட்டினி
 • அறுகங் கட்டைபோல் அடிவேர் தளிர்க்கிறது
 • அறுகங் கட்டையும் ஆபத்துக்கு உதவும்
 • அறுகங் காட்டை உழுதவனும் கெட்டான்; அடங்காப் பெண்ணைக் கொண்டவனும் கெட்டான்
 • அறுகங் காட்டை விட்டானும் கெட்டான்; ஆன மாட்டை விற்றவனும் கெட்டான்
 • அறுகு போல் வேர் ஓடி
 • அறுகு முளைத்த காடும் அரசை எதிர்த்த குடியும் கெடும்
 • அறுத்த கைக்குச் சுண்ணாம்பு தர மாட்டான்
 • அறுத்த தாலியை எடுத்துக் கட்டினாற் போல
 • அறுத்தவள் ஆண்பிள்ளை பெற்றது போல
 • அறுத்தவளுக்கு அகமுடையான் வந்தாற் போல
 • அறுத்தவளுக்கு அறுபது நாழிகையும் வேலை
 • அறுத்தவளுக்குச் சாவு உண்டா?
 • அறுத்த விரலுக்குச் சுண்ணாம்பு தரமாட்டான்
 • அறுத்துக் கொண்டதாம் கழுதை; எடுத்துக் கொண்டதாம் ஓட்டம்
 • அறுத்தும் ஆண்டவள் பொன்னுருவி
 • அறுதலி பெண் காலால் மாட்டிக் கிழிக்கும்
 • அறுதலி மகனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு விருதாவியா அறுத்தேன்
 • அறுந்த மாங்கனி பொருந்திய செங்கம்
 • அறுந்த விரலுக்குச் சுண்ணாம்பு கிடையாது
 • அறு நான்கில் பெற்ற பிள்ளையும் ஆவணி ஐம்மூன்றில் நடுகையும் அநுகூலம்
 • அறு நான்கில் பெற்ற புதல்வன்
 • அறுப்புக் காலத்தில் எலிக்கு ஐந்து பெண்சாதி
 • அறுப்புக் காலத்தில் எலிக்கு நாலு கூத்தியார்
 • அறுபத்து நாலடிக் கம்பத்திலேறி ஆடினாலும், அடியில் இறங்கி தான் தியாகம் வாங்கவேண்டும்
 • அறுபத்து நாலு அடிக்கம்பத்தில் ஏறி ஆடினாலும் அடியில இறங்கித்தான் தியாகம் வாங்க வேண்டும்
 • அறுபத் தெட்டுக்கு ஓர் அம்பலம்
 • அறுபதாம் கலக்கம்
 • அறுபது அடிக் கம்பம் ஏறினாலும் கீழே வந்துதான் யாசகம் வாங்கவேண்டும்
 • அறுபதுக்கு அப்புறம் பொறுபொறுப்பு
 • அறுபதுக்கு அறுபது சென்றால் வீட்டுக்கு நாய் வேண்டாம்
 • அறுபதுக்கு மேல் அடித்ததாம் யோகம்
 • அறுபதுக்கு மேல் அறிவுக் கலக்கம்
 • அறுபது நாழிகையும் பாடுபட்டும் அரை வயிற்றுக்கு அன்னம் இல்லை
 • அறுபது நாளைக்கு எழுபது கதை
 • அறுபது வயது சென்றால் அவன் வீட்டுக்கு நாய் வேண்டாம்
 • அறுவடைக் காலத்தில் எலிக்கும் ஐந்து பெண் சாதி
 • அறுவாய்க்கு வாய்பெரிது; அரிசிக்குக் கொதி பெரிது
 • அறைக் கீரைப் புழுத் தின்னாதவனும் அவிசாரி கையில் சோறு உண்ணாதவனும் இல்லை
 • அறைக்குள் நடந்தது அம்பலத்தில் வந்து விட்டது
 • அறை காத்தான் பெண்டு இழந்தான்; அங்கேயும் ஒரு கை தூக்கி விட்டான்
 • அறை காத்தான் பெண்டு இழந்தான்; ஆறு காதம் சுமந்தும் செத்தான்
 • அறையில் ஆடி அல்லவோ அம்பலத்தில் ஆடவேண்டும்?
 • அறையில் இருந்த பேர்களை அம்பலம் ஏற்றுகிற புரட்டன்
 • அறையில் சொன்னது அம்பலத்துக்கு வரும்
 • அறையில் நடப்பது அம்பலத்துக்கு வரலாமா?
 • அறைவீட்டுச் செய்தி அம்பலத்தில் வரும்
 • அன்பான சிநேகிதனை ஆபத்தில் அறியலாம்
 • அன்பின் பணியே இன்ப வாழ்வு
 • அன்பு அற்ற மாமிக்குக் கும்பிடும் குற்றமே
 • அன்பு அற்றார் பாதை பற்றிப் போகாதே
 • அன்பு இருக்கும் இடம் அரண்மனை
 • அன்பு இருந்தால் ஆகாததும் ஆகும்
 • அன்பு இல்லாக் கூழும் இன்பம் இல்லா உடன்பிறப்பும்
 • அன்பு இல்லாத தாயும் அறிவு இல்லாத புத்திரனும் இன்பம் இல்லாத உடன்பிறப்பும் எதற்குப் பிரயோசனம்?
 • அன்பு இல்லாதவர்க்கு ஆதிக்கம் இல்லை
 • அன்பு இலாதார் பின்பு செல்லேல்
 • அன்பு இலாள் இட்ட அமுது ஆகாது
 • அன்பு உடையானைப் பறிகொடுத்து அலையறச்சே அசல் வீட்டுக் காரன் வந்து அழைத்தானாம்
 • அன்பு உள்ள இடத்தில் ஆண்டவன் இருக்கிறான்
 • அன்பு உள்ள குணம் அலை இல்லா நதி
 • அன்புக்குத் திறக்காத பூட்டே இல்லை
 • அன்புடனே ஆண்டவனை வணங்கு
 • அன்பே சிவம்
 • அன்பே பிரதானம்; அதுவே வெகுமானம்
 • அன்பே மூவுலகுக்கும் ராஜா
 • அன்றாடம் காய்ச்சி
 • அன்றாடம் சோற்றுக்கு அல்லாடி நிற்கிறது
 • அன்று அடிக்கிற காற்றுக்குப் படல் கட்டிச் சாத்தலாம்
 • அன்று அற ஆயிரம் சொன்னாலும் நின்று அற ஒரு காசு பெரிது
 • அன்று இல்லை, இன்று இல்லை; அழுகற் பலாக்காய் கல்யாண வாசலிலே கலந்துண்ண வந்தாயே
 • அன்று இறுக்கலாம்; நின்று இறுக்கலாகாது
 • அன்று எழுதினவன் அழித்து எழுத மாட்டான்
 • அன்று எழுதிவன் அழித்து எழுதுவானா?
 • அன்று கட்டி அன்று அறுத்தாலும் ஆக்கமுள்ள ஆண் மகனுக்கு வாழ்க்கைப்பட வேண்டும்
 • அன்று கண்டதை அடுப்பில் போட்டு ஆக்கின பானையைத் தோளில் போட்டுக் கொண்டு திரிகிறது போல
 • அன்று கண்ட மேனிக்கு அழிவில்லை
 • அன்று கண்டனர் இன்று வந்தனர்
 • அன்று கழி, ஆண்டு கழி
 • அன்று கிடைக்கிற ஆயிரம் பொன்னிலும் இன்று கிடைக்கிற அரைக்காசு பெரிது
 • அன்று குடிக்கத் தண்ணீர் இல்லை ஆனைமேல் அம்பாரி வேணுமாம்
 • அன்று கொள், நின்று கொள், என்றும் கொள்ளாதே
 • அன்று சாப்பிட்ட சாப்பாடு இன்னும் ஆறு மாசத்துக்குத் தாங்கும்
 • அன்று தின்ற ஊண் ஆறு மாசத்துக்குப் பசியை அறுக்கும்
 • அன்று தின்ற சோறு ஆறு மாசத்துக்கு ஆகுமா?
 • அன்று தின்னும் பலாக்காயினும் இன்று தின்னும் களாக்காய் மேல்
 • அன்று நடு; அல்லது கொன்று நடு; தப்பினால் கொன்று நடு
 • அன்று பார்த்ததற்கு அழிவில்லை
 • அன்றும் இல்லை காற்று; இன்றும் இல்லை குளிர்
 • அன்றும் இல்லை தையல்; இன்றும் இல்லை பொத்தல்
 • அன்று விட்ட குறை ஆறு மாசம்
 • அன்றே போச்சுது நொள்ளைமடையான்; அத்தோடே போச்சுது கற்றாழை நாற்றம்
 • அன்றை ஆயிரம் பொன்னிலும் இன்றை ஒரு காசு பெரிது
 • அன்றைக்கு அடித்த அடி ஆறு மாசம் தாங்கும்
 • அன்றைக்கு அறுத்த கார் ஆறு மாசச் சம்பா
 • அன்றைக்கு ஆடை; இன்றைக்குக் கோடை; என்றைக்கு விடியும் இடையில் தரித்திரம்
 • அன்றைக்கு இட்டது பிள்ளைக்கு
 • அன்றைக்கு எழுதியதை அழித்து எழுதப் போகிறானா?
 • அன்றைக்குக் கிடைக்கிற ஆயிரம் பொன்னிலும் இன்றைக்குக் கிடைக்கிற அரைக்காசு பெரிது
 • அன்றைக்குச் சொன்ன சொல் சென்மத்துக்கும் போதும்
 • அன்றைக்குத் தின்கிற பலாக்காயை விட இன்றைக்குத் தின்கிற களாக்காய் மேல்
 • அன்றைப்பாடு ஆண்டுப் பாடாய் இருக்கிறது
 • அன்னக் கொட்டிக் கண்ணை மறைக்குது
 • அன்னச் சுரணை அதிகமானால் அட்சர சுரணை குறையும்
 • அன்னத் துவேஷமும் பிரம்மத் துவேஷமும் கடைசிக் காலத்துக்கு
 • அன்னதானத்துக்கு நிகர் என்ன தானம் இருக்கிறது?
 • அன்னதானம் எங்கு உண்டு; அரன் அங்கு உண்டு
 • அன்ன நடை நடக்கத் தன் நடையும் போச்சாம்
 • அன்ன நடை நடக்கப் போய்க் காகம் தன் நடையும் இழந்தாற் போல
 • அன்னப் பாலுக்குச் சிங்கி அடித்தவன் ஆவின் பாலுக்குச் சர்க்கரை தேடுகிறான்
 • அன்னப்பிடி வெல்லப் பிடி ஆச்சுது
 • அன்னம் அதிகம் தின்பானும் ஆடை அழுக்கு ஆவானும் பதர்
 • அன்னம் இட்டார் வீட்டில் கன்னம் இடலாமா?
 • அன்னம் இறங்குவது அபான வாயுவால்
 • அன்னம் ஒடுங்கினால் அஞ்சும் ஒடுங்கும்
 • அன்னம் பித்தம்; கஞ்சி காமாலை
 • அன்னம் மிகக் கொள்வானும் ஆடை அழுக்கு ஆவானும் பதர்
 • அன்னம் முட்டானால் எல்லாம் முட்டும்
 • அன்னம் வில்வாதி லேகியம்
 • அன்னமயம் இன்றிப் பின்னை மயம் இல்லை
 • அன்னமயம் பிராண மயம்
 • அன்னமும் தண்ணீரும் கேட்காமல் இருந்தால் பெற்ற பிள்ளைக்கு மேலே பத்துப் பங்காய் வளர்ப்பேன்
 • அன்னமோ ராமசந்திரா
 • அன்ன வலையில் அரன் வந்து சிக்குவான்
 • அன்னிய சம்பத்தே அல்லாமல் அதிக சம்பத்து இல்லை என்றான்
 • அன்னிய சம்பந்தமே அல்லாமல் அத்தை சம்பந்தம் இல்லை என்கிறான்
 • அன்னிய மாதர் அவதிக்கு உதவார்
 • அன்னைக்கு உதவாதான் ஆருக்கும் உதவான்
 • அன்னைக்கு உதவாதவன் யாருக்கும் ஆகான்
 • அன்னைக்குப் பின் பெற்ற அப்பன் சிற்றப்பன்
 • அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்
 • அனந்தங் காட்டிலே என்ன இருக்கப் போகிறது?
 • அனந்தத்துக்கு ஒன்றாக உறையிட்டாலும் அளவிடப் போகாது
 • அனல், குளிர், வெதுவெதுப்பு இம்மூன்று காலமும் ஆறு காலத்துக்குள் அடங்கும்
 • அனலில் இட்ட மெழுகுபோல
 • அனற்றை இல்லா ஊரிலே வண்ணார் இருந்து கெட்டார்கள்
 • அனுபோகக்காரனுக்கு ஆளாய்க் காக்கிறான்
 • அனுபோகம் தெளிகிற காலத்தில் ஒளஷதம் பலிக்கும்
 • அனுமந்தராயரே, அனுமந்தராயரே என்றானாம்; பேர் எப்படித் தெரிந்தது என்றானாம்; உன் மூஞ்சியைப் பார்த்தாலே தெரியாதா என்றானாம்
 • அனுமந்தராயனுக்குத் தெப்பத் திருநாளாம்
 • அனுமார் இலங்கையைத் தாண்டினாராம்; ஆனை எதைத் தாண்டும்?
 • அனுமார் தம்பி அங்கதன் போலே
 • அனுமார் வால் நீண்டது போல
 • அஜகஜாந்தரம்
 • அஜாகளஸ்தம் போல்
 • அஷ்ட சஹஸ்ரத்துக்குப் பிரஷ்ட தோஷம் இல்லை
 • அஷ்ட சஹஸ்ரப் பிலுக்கு
 • அஷ்டதரித்திரம்
 • அஷ்டதரித்திரம் ஆற்றோடு போ என்றால் நித்திய தரித்திரம் நேரே வருகிறது
 • அஷ்ட தரித்திரம் தாய் வீடு; அதிலும் தரித்திரம் மாமியார் வீடு
 • அஷ்டதரித்திரம் பிடித்தவன் அமராவதியில் வாழ்கிறான் என்று நித்திய தரித்திரம் பிடித்தவன் நின்ற நிலையிலே நட்டுக் கொண்டு வந்தான்
 • அஷ்டதரித்திரம் புக்ககத்திலே ஆறாவது போது வாடுகிறேன்
 • அஷ்டதிக்குக் கஜம் மாதிரி குடித்தனத்தைத் தாங்குகிறான்
 • அஷ்டப் பிரபந்தம் கற்றவன் அரைப் புலவன்
 • அஷ்டமத்துச் சனி அழுதாலும் விடாது
 • அஷ்டமத்துச் சனி போல
 • அஷ்டமத்துச் சனியன் கிட்ட வந்தது போல
 • அஷ்டமி இல்லை; நவமி இல்லை; துஷ்ட வயிற்றுக்குச் சுருக்க வேணும்
 • அஷ்டமி நவமி ஆகாச பாதாளம்
 • அஷ்டமி நவமி ஆசானுக்கு ஆகாது
 • அஷ்டமி நவமியிலே தொட்டது துலங்காது
 • அஷ்டமியிலே கிருஷ்ணன் பிறந்து வேஷ்டி வேஷ்டி என்று அழுகிறானாம்
 • அஸ்தச் செவ்வானம் அடை மழைக்கு லட்சணம்
 • அஸ்தி சகாந்தரம் என்றது போல் இருக்கிறது
 • அஸ்தியிலே ஜூரம்
 • அஸ்மின் கிராமே ஆச்சாள் பிரசித்தா
 • அக்ஷர லக்ஷம் பெறும்

[தொகு]

 • ஆ ஆ என்பவருக்கு என்ன? அன்னம் படைப்பவர்க்கல்லவா தெரியும்.
 • ஆ என்ற ஏப்பமும் அலறிய கொட்டாவியும் ஆகா.
 • ஆ என்று போனபிறகு அள்ளி இடுகிறதா?
 • ஆக்கம் கெட்ட கூகை
 • ஆக்க அறியாவிட்டால் புளியைக் கரை; அழகு இல்லாவிட்டால் மஞ்சளைப் பூசு.
 • ஆக்க பொறுத்தவன் ஆற பொறுக்கமாட்டையா?
 • ஆக்கப் பிள்ளை நம் அகத்தில்; அடிக்கப் பிள்ளை அயல் வீட்டிலோ?
 • ஆக்கப் பொறுத்தவன் ஆறப் பொறுக்கல் ஆகாதா?
 • ஆக்கம் கெட்ட அக்காள் மஞ்சள் அரைத்தாலும் கரி கரியாக வரும்.
 • ஆக்கம் கெட்ட அண்ணன் வேலைக்குப் போனால் வேலை கிடைக்காது; வேலை கிடைத்தாலும் கூலி கிடைக்காது.
 • ஆக்க மாட்டாத அழுகல் நாரிக்குத் தேட மாட்டாத திருட்டுச் சாவான்.
 • ஆக்க மாட்டேன் என்றால் அரிசியைப் போடு.
 • ஆக்கவில்லை, அரிக்கவில்லை; மூக்கெல்லாம் முழுக்கரியாக இருக்கிறதே!
 • ஆக்க வேண்டாம், அரிக்க வேண்டாம் பெண்ணே; என் அருகில் இருந்தால் போதுமடி பெண்ணே.
 • ஆக்கி அரித்துப் போட்டவள் கெட்டவள்; வழி காட்டி அனுப்பினவள் நல்லவள்.
 • ஆக்கிக் குழைப்பேன்; அரிசியா இறக்குவேன்.
 • ஆக்கிப் பெருக்கி அரசாள வைத்தேன்; தேய்த்துப் பெருக்கித் திரிசமம் பண்ணாதே.
 • ஆக்கினவள் கள்ளி; உண்பவன் சமர்த்தன்.
 • ஆக்கினையும் செங்கோலும் அற்றன அரை நாழிகையிலே.
 • ஆக்குகிறவள் சலித்தால் அடுப்புப் பாழ்; குத்துகிறவள் சலித்தால் குந்தாணிபாழ்.
 • ஆக்குகிறவளும் பெண்; அழிக்கிறவளும் பெண்.
 • ஆகட்டும் போகட்டும், அவரைக் காய் காய்க்கட்டும்; தம்பி பிறக்கட்டும்; தம்பட்டங்காய் காய்க்கட்டும்; அவனுக்குக் கல்யாணம் ஆகட்டும்; உன்னைக் கூப்பிடுகிறேனா, இல்லயா பார் என்றானாம்.
 • ஆகடியக்காரன் போகடியாய்ப் போவான்.
 • ஆக வேணும் என்றால் காலைப் பிடி; ஆகா விட்டால் கழுத்தைப்பிடி.
 • ஆகாசத் தாமரை.
 • ஆகாசக் கோட்டை கட்டியது போல.
 • ஆகாசத்தில் எறிந்தால் அங்கேயே நிற்குமா?
 • ஆகாசத்தில் பறக்க உபதேசம் சொல்லுகிறேன்; என்னை ஆற்றுக் கப்பால் தூக்கிவிடு என்கிறார் குரு.
 • ஆகாசத்திலிருந்து அறுந்து விட்டேன்; பூமி தேவி ஏற்றுக் கொண்டாள்.
 • ஆகாசத்தக்கு மையம் காட்டுகிறது போல்.
 • ஆகாசத்துக்கு வழி எங்கே என்றால் போகிறவன் தலைமேலே.
 • ஆகாசத்தைப் பருந்து எடுத்துக் கொண்டு போகிறதா?
 • ஆகாசத்தையும் வடிகட்டுவேன்.
 • ஆகாசத்தை வடுப்படாமல் கடிப்பேன் என்றான்.
 • ஆகாசம் பார்க்கப் போயும் இடுமுடுக்கா?
 • ஆகாசம் பெற்றது, பூமி தாங்கினது.
 • ஆகாசமே விழுந்தாற் போலப் பேசுகிறாயே!
 • ஆகாசம் பூமி பாதாளம் சாட்சி.
 • ஆகாச வர்த்தகன்.
 • ஆகாச வல்லிடி அதிர இடித்தது.
 • ஆகாத்தியக்காரனுக்கு ஐசுவரியம்; அஷ்ட தரித்திரனுக்குப் பெண்ணும் பிள்ளையும்.
 • ஆகாத்தியக்காரனுக்கு ஐசுவரியம் வந்தால் பிரம்மகத்திக்காரனுக்குப் பிள்ளை பிள்ளையாய்ப் பிறக்குது.
 • ஆகாத்தியக்காரனுக்குப் பிரம்மகத்திக்காரன் சாட்சி.
 • ஆகாததும் வேகாததும் ஆண்டவனுக்கு; அதிலும் கெட்டது குருக்களுக்கு.
 • ஆகாத நாளில் பிள்ளை பிறந்தால் அண்டை விட்டுக்காரனை என்ன செய்யும்?
 • ஆகாத பஞ்சாங்கத்துக்கு அறுபது நாழிகையும் தியாச்சியம்.
 • ஆகாதவற்றை ஏற்றால் ஆராய்ந்து ஏற்றுக் கொள்.
 • ஆகாதவன் குடியை அடுத்துக் கெடுக்க வேண்டும்.
 • ஆகாத வேளையில் பிள்ளை பிறந்தால் அப்பனையும் ஆத்தாளையும் கொல்லுமேயொழிய, பஞ்சாங்கம் சொன்ன பார்ப்பானை என்ன செய்யும்?
 • ஆகாதே உண்டது நீலம் பிறிது.
 • ஆகாயத்தில் எறிந்த கல் அங்கேயே நிற்குமா?
 • ஆகாயத்தில் கூட அரைக் குழிக்கு அவகாசம் இல்லை.
 • ஆகாயத்தில் போகிற சனியனை ஏணி வைத்து இறக்கின மாதிரி.
 • ஆகாயத்துக்கு மையம் காட்டுகிறது போல.
 • ஆகாயத்தைப் படல் கொண்டு மறைப்பது போல.
 • ஆகாயத்தை வில்லாக வளைப்பான்; மனலைக் கயிறாகத் திரிப்பான்.
 • ஆகாயப் புரட்டனுக்கு அந்தரப் புரட்டன் சாட்சி சொன்னானாம்.
 • ஆகாயம் பார்க்கப் போயும் இடுமுடுக்கா?
 • ஆகாயம் போட்டது; பூமி ஏந்திற்று.
 • ஆகாயம் மணல் கொழித்தால் அடுத்தாற் போல் மழை.
 • ஆகாயம் விழுந்து விட்டது போல.
 • ஆகாயம் மட்டும் அளக்கும் இருப்புத் தூணைச் செல் அரிக்குமா?
 • ஆகிற காலத்தில் அடியாளும் பெண் பெறுவாள்.
 • ஆகிற காலத்தில் அவிழ்தம் பலிக்கும்.
 • ஆகிற காலத்திலெல்லாம் அவிசாரி ஆடி, சாகிற காலத்தில் சங்கரா என்றாளாம்.
 • ஆகிறது அரைக் காசில் ஆகும்; ஆகாதது ஆயிரம் பொன்னாலும் ஆகாது.
 • ஆகிறவன் அரைக்காசிலும் ஆவான்; ஆகாதவனுக்கு ஆயிரம் கொடுத்தாலும் ஆகான்.
 • ஆகும் காய் பிஞ்சிலே தெரியும்.
 • ஆகும் காலம் ஆகும்; போகும் காலம் போகும்.
 • ஆகும் காலம் வந்தால் தேங்காய்க்கு இளநீர் போல் சேரும்.
 • ஆங்காரத்தாலே அழிந்தவர் அனந்தம் பேர்.
 • ஆங்காரிகளுக்கு அதிகாரி.
 • ஆங்காரியை அடக்குபவன் அதிகாரி.
 • ஆச்சாபுரம் காட்டிலே ஐம்பது புலி குத்தினவன்
 • ஆச்சானுக்குப் பீச்சான்; மதனிக்கு உடன் பிறந்தான்; நெல்லுக் குத்துகிறவளுக்கு நேர் உடன் பிறந்தான். பறைச்சேரி நாயோடே பங்கம் அழிகிறான்.
 • ஆச்சா விதைத்தால் ஆமணக்கு விளையுமா?
 • ஆச்சி, ஆச்சி, மெத்தப் படித்துப் பேசாதே.
 • ஆச்சி திரளவும் ஐயா உருளவும் சரியாக இருக்கும்.
 • ஆச்சி நூற்கிற நூல் ஐயர் பூணூலுக்குச் சரி.
 • ஆச்சி நூற்பது ஐயர் பூணூலுக்கும் காணாது.
 • ஆசந்திரார்க்கம்.
 • ஆசன கீதம் சீவன நாசம்.
 • ஆசரித்த தெய்வமெல்லாம அடியோடே மாண்டது என்கிறான்.
 • ஆசாரக் கள்ளன்.
 • ஆசாரத்துக்கு ஆசாரம்; கைத்துக்குச் சுகம்.
 • ஆசாரப் பூசைப்பெட்டி; அதன்மேல் கவிச்சுச் சட்டி.
 • ஆசாரம் இல்லா அசடருடன் கூடிப் பாசாங்கு பேசிப் பதி இழந்து போனேனே!
 • ஆசாரி குத்து.
 • ஆசாரி செத்தான் என்று அகத்திக் கழி கட்டி அழுகிறாற்போல்.
 • ஆசாரி பெண்ணுக்கு அழகா பார்க்கிறது?
 • ஆசாரி வீட்டுக்கு அடுப்பு இரண்டு.
 • ஆசானுக்கும் அடைவு தப்பும்; ஆனைக்கும் அடி சறுக்கும்.
 • ஆசிரியர் சொல் அம்பலச் சொல்,
 • ஆசீர்வாதமும் சாபமும் அறவோர்க்கு இல்லை.
 • ஆசை அண்டாதானால் அழுகையும் ஆண்டாது.
 • ஆசை அண்டினால் அழுகையும் அண்டும்.
 • ஆசை அதிகம் உள்ளவனுக்கு ரோசம் இருக்குமா?
 • ஆசை அவள் மேலே; ஆதரவு பாய் மேலே.
 • ஆசை அறுபது நாள்; மோகம் முப்பது நாள்; தொண்ணுாறு நாளும் போனால் துடைப்பக் கட்டை அடி.
 • ஆசை இருக்கிறது. ஆனை மேல் ஏற; அம்சம் இருக்கிறது கழுதை மேய்க்க.
 • ஆசை இருக்கிறது தாசில் பண்ண; அதிருஷ்டம் இருக்கிறது மண் சுமக்க.
 • ஆசை உள்ளளவும் அலைச்சலும் உண்டு.
 • ஆசை உண்டானால் பூசை உண்டு.
 • ஆசை உள்ள இடத்தில் பூசை நடக்கும்.
 • ஆசை உள்ள இடத்தில் பூசையும் அன்பு உள்ள இடத்தில் தென்பும்.
 • ஆசை உள்ளளவும் அலைச்சலும் உண்டு.
 • ஆசைக்கு இல்லை அளவென்ற எல்லை.
 • ஆசை உறவு ஆகுமா? ஆதரவு சோறு ஆகுமா?
 • ஆசை நோய்க்கு அவிழ்தம் ஏது?.
 • ஆசை எல்லாம் தீர அடித்தான் முறத்தாலே.
 • ஆசைக்காரனுக்கு ரோசம் இல்லை.
 • ஆசைக்காக அக்காளுக்கு தாலி கட்டினானாம். கொஞ்சுவதற்காக கொழுந்தியாளுக்கு தாலி கட்டினானாம்.
 • ஆசைக்கு அளவு இல்லை.
 • ஆசைக்கு ஒரு பெண்ணும் ஆஸ்திக்கு ஒரு பிள்ளையும்.
 • ஆசைக்கு ரோசம் இல்லை.
 • ஆசை கடுக்குது; மானம் தடுக்குது.
 • ஆசை காட்டி மோசம் செய்கிறதா?
 • ஆசை கொண்ட பேருக்கு ரோசம் இல்லை.
 • ஆசைப்பட்டது கிடைக்கவில்லையென்றால் ஆண்பிள்ளை அடுத்த கண்ணும் பாரான்.
 • ஆசை தீர்ந்தால் அல்லல் தீரும்.
 • ஆசைப்பட்ட பண்டம் ஊசிப் போயிற்று.
 • ஆசைப்பட்டு மோசம் போகாதே.
 • ஆசை பெரிதோ? ஆனை பெரிதோ?
 • ஆசை பெருக அலைச்சலும் பெருகும்.
 • ஆசை மருமகன் தலைபோனாலும் ஆதிகாலத்து உரல் போகக் கூடாது.
 • ஆசையினால் அல்லவோ பெண்களுக்கு மீசை முளைப்ப தில்லை?
 • ஆசையும் நாசமும் அடுத்து வரும்.
 • ஆசை ரோசம் அறியாது.
 • ஆசை வெட்கம் அறியுமா?
 • ஆசை வைத்தால் நாசந்தான்.
 • ஆட்காட்டி சொந்தக்காரனையும் திருடனையும் காட்டிக் கொடுக்கும்.
 • ஆட்டு உரம் ஒராண்டு நிற்கும்; மாட்டு உரம் ஆறாண்டு நிற்கும்.
 • ஆட்டுச் சாணம் அவ்வருடம், மாட்டுச் சாணம் மறு வருடம்
 • ஆட்டுக்கடாச் சண்டையிலே நரி அகப்பட்டதுபோல.
 • ஆட்டம் நாலு பந்தி; புறத்தாலே குதிரை.
 • ஆட்டாளுக்கு ஒரு மோட்டாள்; அடைப்பக் கட்டைக்கு ஒரு துடைப்பக் கட்டை.
 • ஆட்டம் போட்ட வீட்டுக்கு விட்டம் ஒரு கேடா?
 • ஆட்டம் எல்லாம் ஆடி ஓய்ந்து நாட்டுப் புறத்துக்கு வந்தான்.
 • ஆட்டத்துக்குத் தகுந்த மேளம்; மேளத்துக்குத் தகுந்த ஆட்டம்.
 • ஆட்காட்டி தெரியாமல் திருடப் போகிறவன் கெட்டிக்காரனோ? அவன் கால் அடிபிடித்துப் போகிறவன் கெட்டிக்காரனோ?
 • ஆட்டு உரம் பயிர் காட்டும்; ஆவாரை நெல் காட்டும்.
 • ஆட்டைக் காட்டி வேங்கை பிடிக்க வேண்டும்.
 • ஆட்டு வெண்ணெய் ஆட்டு மூளைக்கும் காணாது.
 • ஆட்டுக்குட்டி எவ்வளவு துள்ளினாலும் ஆனைஉயரம் வருமா?.
 • ஆட்டுக்கடா பின் வாங்குவது பாய்ச்சலுக்கு அடையாளம்.
 • ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஆனை காவு கொடுக்கிறதா?.
 • ஆட்டுக் குட்டி வந்து வேட்டியைத் தின்கிறது; ஓட்டு ஓட்டு.
 • ஆட்டைக் கடித்து மாட்டைக் கடித்து ஆளையே கடித்ததாம்.
 • ஆட்டுக்கு வேகம் பள்ளத்திலே; ஆனைக்கு வேகம் மேட்டிலே.
 • ஆட்டுக்கும் மாட்டுக்கும் இரண்டு கொம்பு; அறிவு இல்லாதவனுக்கு மூன்று கொம்பு.
 • ஆட்டுக்குத் தோற்குமா கிழப்புலி?
 • ஆட்டைத் தூக்கி மாட்டில் போட்டு மாட்டைத் தூக்கி மந்தையில் போடுகிறான்.
 • ஆட்டைத் தேடி அயலார் கையில் கொடுப்பதைவிட வீட்டைக் கட்டி நெருப்பு வைப்பது மேல்.
 • ஆட்டைத் தோளில் போட்டுக் கொண்டு காடெங்கும் தேடினது போல.
 • ஆட்சி புரிய அரண்மனை வாசலிலே பாரக் கழுக்காணி பண்ணிப் புதைத்திருக்கிறது.
 • ஆட்டி அலைத்துக் காசு வாங்கினேன்; செல்லுமோ செல்லாதோ? அதைக் கொண்டு எருமை வாங்கினேன்; ஈனுமோ, ஈனாதோ?
 • ஆடத் தெரியாதவள் கூடம் கோணல் என்றாளாம்.
 • ஆடப் பாடத் தெரியாதவருக்கு இரண்டு பங்கு உண்டு.
 • ஆடப்போன கங்கை அண்டையில் வந்தாற் போல.
 • ஆட மாட்டேன், பாட மாட்டேன், குடம் எடுத்துத் தண்ணீர்க்குப் போவேன்.
 • ஆடவிட்டு நாடகம் பார்ப்பது போல்.
 • ஆடடா சோமாசி, பெண்டாட்டி பாடையில் போய்ப் படுத்தாளாம்.
 • ஆடம்பரம் டம்பம், அபிஷேகம் சூன்யம்.
 • ஆட லோகத்து அமுதத்தை ஈக்கள் மொய்த்துக் கொண்டது போல.
 • ஆடவன் செத்த பின்பு அறுதலிக்கும் புத்தி வந்தது.
 • ஆடாட பூதிக்கு ஆயிரம் சொர்க்கம்.
 • ஆடாச் சாதி ஊடாச் சாதியா?
 • ஆடாதது எல்லாம் ஆடி அவரைக்காயும் பறித்தாச்சு.
 • ஆடாததும் ஆடி ஐயனாருக்குக் காப்பும் அறுத்தாச்சு.
 • ஆடாதே, ஆடாதே, கம்பங்கதிரே; அதற்கா பயந்தாய் சிட்டுக்குருவி?.
 • ஆடிக் காற்றில் அம்மியும் பறக்கும்.
 • ஆடி அமர்ந்தது ஒரு நாழிகையில்.
 • ஆடி அரை மழை.
 • ஆடி ஐந்தில் விதைத்த விதையும் புரட்டாசி பதினைந்தில் நட்ட நடவும் பெரியோர்கள் வைத்த தனம்
 • ஆடி மாதத்தில் நாய் போல.
 • ஆடி அழைக்கும்; தை தள்ளும்.
 • ஆடி அறவெட்டை, அகவிலை நெல் விலை.
 • ஆடி அறவெட்டை, போடி உன் ஆத்தாள் வீட்டுக்கு.
 • ஆடி அவரை தேடிப் போடு.
 • ஆடி அடி அமுங்கினால் கார்த்திகை கமறடிக்கும்.
 • ஆடி அடி பெருகும்; புரட்டாசி பொன் உருகும்.
 • ஆடிச்சீர் தேடி வரும்.
 • ஆடிப் பட்டம் தேடிவிதை
 • ஆடிப் பட்டத்து மழை தேடிப் போனாலும் கிடைக்காது.
 • ஆடி அமாவாசையில் மழை பெய்தால் அரிசி விற்ற விலை நெல் விற்கும்.
 • ஆடிக்கு ஒரு தரம், அமாவாசைக்கு ஒரு தரம்.
 • ஆடி ஆனை வால் ஒத்த கரும்பு, புரட்டாசி பதினைந்தில் விதைத்த வித்து.
 • ஆடி ஒரு குழி அவரை போட்டால் கார்த்திகை ஒரு சட்டி கறி.
 • ஆடி இருந்த இடமும் அகம்படியான் இருந்த இடமும் உருப்படா.
 • ஆடி ஓடி நிலைக்கு வந்தது.
 • ஆடினது ஆலங்காடு; அமர்ந்தது தக்கோலம்; மணக்கோலம் பூண்டது மணவூர்.
 • ஆடி ஓடி நாடியில் அடங்கிற்று.
 • ஆடிச் செவ்வாய் தேடிக் குளி; அரைத்த மஞ்சளைத் தேய்த்துக் குளி.
 • ஆடி மாதத்தில் விதைத்த விதையும் ஐயைந்தில் பிறந்த பிள்ளையும் ஆபத்துக்கு உதவும்.
 • ஆடியில் போடாத விதையும் அறுநான்கில் பிறக்காத பிள்ளையும் பிரயோசனம் இல்லை.
 • ஆடிக் காற்றில் ஆனையும் அசையும் போது கழுதைக்கு என்ன கதி?
 • ஆடிக்கு ஒரு விதை போட்டால் கார்த்திகைக்கு ஒரு காய் காய்க்கும்.
 • ஆடி பிறந்தால் ஆசாரியார்; தை பிறந்தால் தச்சப்பயல்.
 • ஆடிக்குத் தை ஆறு மாசம்.
 • ஆடி விதைப்பு, ஆவணி நடவு.
 • ஆடிக் கீழ்காற்றும் ஐப்பசி மேல்காற்றும் அடித்தால் அவ்வாண்டும் இல்லை, மறு ஆண்டும் இல்லை மழை.
 • ஆடிக் கறக்கிற மாட்டை ஆடிக் கறக்க வேண்டும்; பாடிக் கறக்கிற மாட்டைப் பாடிக் கறக்க வேண்டும்.
 • ஆடி கழிந்த எட்டாம் நாள் கோழி அடித்துக் கும்பிட்டானாம்.
 • ஆடிச் செவ்வாய் நாடிப் பிடித்தால் தேடிய கணவன் ஓடியே வருவான்.
 • ஆடி பிறந்தால் வெல்லப் பானையைத் திற; தை பிறந்தால் உப்புப் பானையைத் திற.
 • ஆடி முதல் பத்து, ஆவணி நடுப்பத்து, புரட்டாசி கடைப்பத்து, ஐப்பசி முழுதும் நடலாகாது.
 • ஆடிய காலும் பாடிய நாவும் சும்மா இரா.
 • ஆடு அடித்தால் அந்தப் பக்கம்; அகப்பை தட்டினால் இந்தப் பக்கம்.
 • ஆடு அடித்தாலும் அன்றைக்குக் காணாது; மாடு அடித்தாலும் மறு நாள் காணாது.
 • ஆடு அப்பூ, ஆவாரை முப்பூ.
 • ஆடு அறியுமோ அங்காடி வாணிபம்?
 • ஆடு அறுபது என்பானாம்; வெள்ளாட்டைக் கண்டால் விலுக்கு விலுக்கு என்பானாம்.
 • ஆடு இருக்கப் புலி இடையனை எடாது.
 • ஆடு இருந்த இடத்தில் அதர் இல்லை; மாடு இருந்த இடத்தில் மயிர் இல்லை.
 • ஆடு இருந்த இடமும் அகம்படியான் இருந்த இடமும் உருப்படா.
 • ஆடு உதவுமா குருக்களே என்றால், கொம்பும் குளம்பும் தவிரச் சமூலமும் ஆகும் என்கிறான்.
 • ஆடு ஊடாடக் காடு விளையாது.
 • ஆடு எடுத்த கள்ளனைப் போல் விழிக்கிறான்.
 • ஆடு ஓடின காடும் அரசன் போன வீதியும் அம்மா வீடு தேடிப் போன பெண்ணும் அடுத்த மாதம் குட்டிச் சுவராம்.
 • ஆடு கடிக்கிறதென்று அறையில் இருப்பாளாம்; அகமுடையான் சம்பாதிக்கப் பேயாய்ப் பறப்பாளாம்.
 • ஆடு கறக்கவும் பூனை குடிக்கவும் சரியாக இருந்தது.
 • ஆடு கொண்டவன் ஆடித் திரிவான்; கோழி கொண்டவன் கூவித் திரிவான்.
 • ஆடு கொண்டு உழுது ஆனை கொண்டு போர் அடித்தாற் போல் இருக்கிறது.
 • ஆடு கொழுக்கக் கொழுக்கக் கோனானுக்குச் சந்தோஷம்.
 • ஆடு கொழுத்தால் என்ன? ஆனை கட்டி வாழ்ந்தால் என்ன?.
 • ஆடு கோழி ஆகாது; மீன் கருவாடு ஆகும்.
 • ஆடு கோனான் இன்றித் தானாய்ப் போகுமா?.
 • ஆடுதன் துருப்புச் சொல்லி ஆர் வாழ்ந்தார் அம்மானை?.
 • ஆடு தழை மேய்ந்தாற் போல.
 • ஆடுதன் ராஜா மாதிரி.
 • ஆடு திருடுகிற கள்ளனுக்கு ஆக்கிப் போடுகிறவள் கள்ளி.
 • ஆடு தின்பாளாம், ஆட்டைக் கண்டால் சீசீ என்பாளாம்.
 • ஆடு நனைகிறதென்று ஓநாய் அழுததாம்.
 • ஆடு நினைத்த இடத்தில் பட்டி போடுகிறதா?.
 • ஆடு பகை, குட்டி உறவா?.
 • ஆடு பிடிக்கக் கரடி அகப்பட்டது போல்.
 • ஆடு போல் சாப்பிட வேண்டும்; ஆனைபோல் குளிக்க வேண்டும்.
 • ஆடு மாடு இல்லாதவன் அடைமழைக்கு ராஜா; பெண்டு பிள்ளை இல்லாதவன் தண்டுக்கு ராஜா.
 • ஆடு மிதியாக் கொல்லையும் ஆளன் இல்லாப் பெண்ணும் வீண்.
 • ஆடு மேய்த்தாற் போலவும் அண்ணனுக்குப் பெண் பார்த்தாற் போலவும்.
 • ஆடு வாங்கப் போனவன் ஆனை விலை கேட்டானாம்.
 • ஆடு வீட்டிலே, ஆட்டுக்குட்டி காட்டிலே.
 • ஆடு வெட்டுகிற இடத்திலே பார்ப்பானுக்கு என்ன வேலை?.
 • ஆடை இல்லாத மனிதன் அரை மனிதன்.
 • ஆடை உடையான் அவைக்கு அஞ்சான்.
 • ஆடை வாய்க்கவும் ஆபரணம் வாய்க்கவும் அதிர்ஷ்டம் வேணும்.
 • ஆடை வாய்ப்பதும் அகமுடையான் வாய்ப்பதும் அவரவர் அதிர்ஷ்டம்.
 • ஆடைக்கும் கோடைக்கும் ஆகாது.
 • ஆடே பயிர், ஆரியமே வேளாண்மை.
 • ஆண் அழகனும் சோறும் அடைவாய் இருந்தால் வீடெல்லாம் பிள்ளை விட்டெறிந்து பேசும்.
 • ஆண் அவலம், பெண் அவலம், ஆக்கி வைத்த சோறும் அவலம்.
 • ஆண்மையற்ற வீரன் ஆயுதத்தைப் பழிப்பான்.
 • ஆண்பிள்ளையை அடித்து வளர்; முருங்கையை ஒடித்து வளர்.
 • ஆண் தாட்சண்யப் பட்டால் கடன்; பெண் தாட்சண்யப் பட்டால் விபசாரம்.
 • ஆண்பிள்ளை அழுதால் போச்சு; பெண்பிள்ளை சிரிச்சால் போச்சு.
 • ஆண் இன்றிப் பெண் இல்லை; பெண் இன்றி ஆண் இல்லை.
 • ஆண் பிள்ளைக்கு அநியாயப்பட்டால் தீரும்; பெண் பிள்ளைக்கு அழுதால் தீரும்.
 • ஆண் உறவும் உறவல்ல; வேலி நிழலும் நிழலல்ல.
 • ஆண் முந்தியோ? பெண் முந்தியோ?
 • ஆண் சிங்கத்தை ஆனை அடுக்குமா?
 • ஆண் பிள்ளைச் சிங்கத்திற்கு யார் நிகர்?
 • ஆண் மூலம் அரசாளும்; பெண் மூலம் நிர்மூலம்.
 • ஆண் பிள்ளைகள் ஆயிரம் ஒத்திருந்தாலும் அக்காளும் தங்கையும் ஒத்திரார்கள்.
 • ஆண் இணலிலே நின்று போ; பெண் இணலிலே இருந்து போ.(யாழ்ப்பாண வழக்கு. இணல் - நிழல்.)
 • ஆண்ட பொருளை அறியாதார் செய் தவம் மாண்ட மரத்துக்கு அணைத்த மண்.
 • ஆண்டவர் தரிசனம் அன்பர் விமோசனம்.
 • ஆண்டவன் ஒருவன் இருக்கிறான்.
 • ஆண்டவன் விட்ட வழி.
 • ஆண்டவன் பலம் இருந்தால் குப்பை ஏறிச் சண்டை போடலாம்.
 • ஆண்டார் அன்னத்தை அதிரப் பிடிக்கவும் போகாது; செட்டியார் எட்டிக் கன்னத்தில் அடிக்கவும் போகாது.
 • ஆண்டார் இருக்கும் வரையில் ஆட்டும் கூத்தும்.
 • ஆண்டாருக்குக் கொடுக்கிறாயோ? சுரைக் குடுக்கைக்குக் கொடுக்கிறாயோ?
 • ஆண்டாருக்கும் பறப்பு; கோயிலுக்கும் சிறப்பு.
 • ஆண்டாரைப் பூதம் அஞ்சும்; மாண்டால் ஒழியப் போகாது.
 • ஆண்டால் அம்மியும் தேயும்.
 • ஆண்டி அடித்தானாம்; கந்தை பறந்ததாம்.
 • ஆண்டி அண்ணாமலை, பாப்பாரப் பஞ்சநதம்.
 • ஆண்டி அன்னத்துக்கு அழுகிறான்; அவன் நாய் அப்பத்துக்கு அழுகிறது.
 • ஆண்டி ஆனைமேல் ஏறிவர நினைத்தது போல.
 • ஆண்டிக்கு அரண்மனை இருந்தால் என்ன? எரிந்தால் என்ன?
 • ஆண்டிக்கு இடுகிறாயோ? சுரைக்குடுக்கைக்கு இடுகிறாயோ?
 • ஆண்டிக்கு அவன் பாடு; தாசனுக்குத் தன் பாடு.
 • ஆண்டிக்கு அம்பாரக் கணக்கு என்ன?
 • ஆண்டிக்கு இடச் சொன்னால் தாசனுக்கு இடச் சொல்வான்.
 • ஆண்டிக்கு இடுகிறதே பாரம்.
 • ஆண்டிக்கு எதற்கு அரிசி விலை?
 • ஆண்டிக்கு எதற்கையா ஆனை?
 • ஆண்டிக்கு எந்த மடம் சொந்தம்?
 • ஆண்டிக்கு என்ன பித்து? கந்தல் பித்து.
 • ஆண்டிக்கு வாய்ப் பேச்சு; அண்ணாவுக்கு அதுவும் இல்லை.
 • ஆண்டிகள் கூடி மடம் கட்டுவதும் நாய் போர்வை வாங்கியதும் போல.
 • ஆண்டி கிடக்கிறான் அறையிலே; அவன் சடை கிடக்கிறது தெருவிலே.
 • ஆண்டி கிடப்பான் அறையிலே; கந்தை கிடக்கும் வெளியிலே.
 • ஆண்டி கிடப்பான் மடத்திலே; சோளி கிடக்கும் தெருவிலே.
 • ஆண்டிச்சி பெற்றது அஞ்சும் குரங்கு.
 • ஆண்டி கையில் அகப்பட்ட குரங்குபோல் அலைதல்.
 • ஆண்டி குண்டியைத் தட்டினால் பறப்பது சாம்பல்.
 • ஆண்டி சங்கை ஏன் ஊதுகிறான்?
 • ஆண்டி செத்தான்; மடம் ஒழிந்தது.
 • ஆண்டி சொன்னால் தாதனுக்குப் புத்தி எங்கே போச்சு?
 • ஆண்டிச்சி பெற்ற அஞ்சும் குரங்கு; பாப்பாத்தி பெற்ற பத்தும் பதர்.
 • ஆண்டி சோற்றுக்கு அழுகிறான்; லிங்கம் பஞ்சாமிர்தத்துக்கு அழுகிறது.
 • ஆண்டி பெற்ற அஞ்சும் அவலம்.
 • ஆண்டி பெற்ற அஞ்சும் குரங்கு; முண்டச்சி பெற்ற மூன்றும் முண்டைகள்.
 • ஆண்டி பெற்ற அஞ்சும் பேய்; பண்டாரம் பெற்ற பத்தும் பாழ்.
 • ஆண்டி மகன் ஆண்டி.
 • ஆண்டி மகன் ஆண்டியானால் நேரம் அறிந்து சங்கு ஊதுவான்.
 • ஆண்டி மடம் கட்டினது போலத்தான்.
 • ஆண்டியும் ஆண்டியும் கட்டிக் கொண்டால் சாம்பலும் சாம்பலும் ஒட்டிக் கொள்ளும்.
 • ஆண்டியும் தாசனும் தோண்டியும் கயிறும்.
 • ஆண்டியே சோற்றுக்கு அலையும் போது லிங்கம் பால் சோற்றுக்கு அழுகிறதாம்.
 • ஆண்டியைக் கண்டால் லிங்கன்; தாசனைக் கண்டால் ரங்கன்.
 • ஆண்டியை அடித்தானாம்; அவன் குடுவையைப் போட்டு உடைத்தானாம்.
 • ஆண்டி வேஷம் போட்டும் அலைச்சல் தீரவில்லை.
 • ஆண்டு தோறும் அழுது புரண்டாலும் மாண்டார் வருவரோ மாநிலத்தில்.
 • ஆண்டு மறுத்தால் தோட்டியும் கும்பிடான்.
 • ஆண்டு மாறின காரும் அன்று அறுத்த சம்பாவும் ஆளன் கண்ணுக்கு அரிது.
 • ஆண்டைக்கு ஆளைக் காட்டுகிறான்; ஆண்டை பெண்டாட்டிக்கு ஆள் அகப்படுவது இல்லை.
 • ஆண்டை கூலியைக் குறைத்தால் சாம்பான் வேலையைக் குறைப்பான்.
 • ஆண்டைமேல் வந்த கோபத்தைக் கடாவின்மேல் காண்பித்தான்.
 • ஆணவம் அழிவு.
 • ஆணமும் கறியும் அடுக்கோடே வேண்டும்.
 • ஆணன் உறவுண்டானால் மாமி மயிர் மாத்திரம்.
 • ஆணிக்கு இணங்கின பொன்னும் மாமிக்கு இணங்கின பெண்ணும் அருமை.
 • ஆணாய்ப் பிறந்தால் அருமை; பெண்ணாய்ப் பிறந்தால் எருமை.
 • ஆணுக்கு அவகேடு செய்தாலும் பெண்ணுக்குப் பிழை கேடு செய்யாதே.
 • ஆணுக்குப் பெண் அழகு.
 • ஆணுக்குக் கேடு செய்தாலும் பெண்ணுக்குப் பிழை செய்தல் ஆகாது.
 • ஆணுக்குப் பெண் அஸ்தமித்துப் போச்சா?
 • ஆணுக்கு மீசை அழகு; ஆனைக்குத் தந்தம் அழகு.
 • ஆணும் அவலம்; பெண்ணும் பேரவலம்.
 • ஆணை அடித்து வளர்; பெண்ணைப் போற்றி வளர்.
 • ஆணையும் வேண்டாம்; சத்தியமும் வேண்டாம்; துணியைப் போட்டுத் தாண்டு.
 • ஆத்தாடி நீலியடி, ஆயிரம் பேரைக் கொன்றவன்டி.
 • ஆத்தாள் அம்மணம்; அன்றாடம் கோதானம்.
 • ஆத்தாள் என்றால் சும்மா இருப்பான்; அக்காள் என்றால் மீசைமேல் கை போட்டுச் சண்டைக்கு வருவான்.
 • ஆத்தாள் படுகிற பாட்டுக்குள்ளே மகள் மோருக்கு அழுகிறாள்.
 • ஆத்தாள் வீட்டுப் பெருமை அண்ணன் தம்பியோடே சொல்லிக் கொண்டாளாம்.
 • ஆத்தாளும் மகளும் காத்தானுக்கு அடைக்கலம்; அவன் காத்தாலும் காத்தான்; கை விட்டாலும் விட்டான்.
 • ஆத்தாளை அக்காளைப் பேசுகிறதில் கோபம் இல்லை; அகமுடையாளைப் பேசுகிறதற்குத்தான் கோபம் பொங்கிப் பொங்கி வருகிறது.
 • ஆத்தாளோடு போகிறவனுக்கு அக்காள் எது? தங்கச்சி ஏது?
 • ஆத்தி நார் கிழித்தாற்போல் உன்னைக் கிழிக்கிறேன்.
 • ஆத்திரக்காரன் கோத்திரம் அறிவானா?
 • ஆத்திரத்துக்கு அவிசாரி ஆடினால் கோத்திரம் பட்ட பாடுபடுகிறது.
 • ஆத்திரக்காரனுக்குப் புத்தி மட்டு.
 • ஆத்திரத்தை அடக்கினாலும் அடக்கலாம்; மூத்திரத்தை அடக்க முடியாது.
 • ஆத்திரப் பட்டவனுக்கு அப்போது இன்பம்.
 • ஆத்திரம் உடையான் தோத்திரம் அறியான்.
 • ஆத்திரம் கழிந்தால் ஆண்டவன் ஏது?
 • ஆத்திரம் கஷ்டத்தைக் கொடுக்கும்.
 • ஆத்திரம் பெரிது; ஆனாலும் புத்தி மிகப் பெரிது.
 • ஆத்தும சுத்தியாகிய நெஞ்சிலக்கணம் தெரியாதவனுக்குப் பஞ்ச லக்ஷணம் தெரிந்து பலன் என்ன?
 • ஆத்துமத் துரோகம் செய்தால் அப்போதே கேட்கும்.
 • ஆத்தூர் பாலூர் அழகான சீட்டஞ்சேரி, அழகு திருவானைக் கோவில் இருந்துண்ணும் விச்சூரு முப்போகம் நிலம் விளைத்தாலும் உப்புக்காகாத காவித்தண்டலம்.
 • ஆத்தூரான் பெண்டாட்டி ஆரோடோ போனாளாம்; சேத்தூரான் தண்டம் அழுதானாம்.
 • ஆத்துரு அரிசியும் வேற்றூர் விரகும் இருந்தால் சாத்தூர் சௌக்கியம்
 • ஆத்தை படுகிற பாட்டுக்குள்ளே மகன் மோருக்கு அழுகிறான்.
 • ஆத்தை வீட்டுச் சொண்டே, மாமியார் வீட்டேயும் வந்தாயோ.
 • ஆத்ம ஸ்துதி ஆறு அத்தியாயம்; பர நிந்தை பன்னிரண்டு அத்தியாயம்.
 • ஆதரவு அற்ற வார்த்தையும் ஆணி கடவாத கை மரமும் பலன் செய்யாது.
 • ஆதரவும் தேவும் ஐந்து வருடத்திலே பலன் ஈயும்.
 • ஆதவன் உதிப்பதே கிழக்கு; அக்கம நாயக்கர் சொல்வதே வழக்கு; அதைக் கேட்டு நடத்தல் மினுக்கு; எதிர்த்துப் பேசினால் தொழுக்கு.
 • ஆதவன் உதிப்பதே கிழக்கு; கணக்கன் எழுதுவதே கணக்கு.
 • ஆதனக் கோட்டைக்கும் செவ்வாய்க் கிழமையாம்.
 • ஆதாயம் இல்லாத செட்டி ஆற்றைக் கட்டி இறைப்பானா?
 • ஆதாயம் உள்ளவரை ஆற்றைக் கட்டி இறைத்து விட்டுப் போகிறான்.
 • ஆதாயமே செலவு; அறை இருப்பதே நிலுவை.
 • ஆதி அந்தம் இல்லா அருமைப் பொருளே கர்த்தன்.
 • ஆதி கருவூர், அடுத்தது. வெஞ்சமாக் கூடலூர்.
 • ஆதி கருவூர், அழும்பப் பயல் வேலூர்.
 • ஆதித்தன் தெற்கு வடக்கு ஆனாலும் சாதித்தொழில் ஒருவரையும் விடாது.
 • ஆதி முற்றினால் வியாதி.
 • ஆதீனக்காரனுக்குச் சாதனம் வேண்டுமா?
 • ஆந்தை சிறிது; கீச்சுப் பெரிது.
 • ஆந்தை விழிக்கிறது போல விழிக்கிறான்.
 • ஆந்தை விழி விழித்தால் அருண்டு போவாரோ?
 • ஆப்பக்காரியிடம் மாவு விலைக்கு வாங்கின மாதிரி.
 • ஆப்பைப் பிடுங்கின குரங்கு நாசம் அடைந்தது போல.
 • ஆபத்தில் அறியலாம் அருமைச் சிநேகிதனை.
 • ஆபத்தில் காத்தவன் ஆட்சியை அடைவான்.
 • ஆபத்தில் காத்தவன் ஆண்டவன் ஆவான்.
 • ஆபத்துக்கு உதவாத நண்பனும் சமயத்துக்கு உதவாத பணமும் ஒன்றுதான்.
 • ஆபத்துக்கு உதவாத பெண்டாட்டியை அழகுக்கா வைத்திருக்கிறது?
 • ஆபத்துக்கு உதவினவனே நண்பன்.
 • ஆபத்துக்கு உதவுவானா அவிசாரி அகமுடையான்.
 • ஆபத்துக்குப் பயந்து ஆற்றில் நீந்தினது போல.
 • ஆபத்துக்குப் பாபம் இல்லை.
 • ஆபத்து சம்பத்து.
 • ஆபத்தும் சம்பத்தும் ஆருக்கும் உண்டு?
 • ஆபஃபுனந்து, ஒருபிடி நாகக் கொழுந்து.
 • ஆபால கோபாலம்.
 • ஆம் என்ற தோஷம், கனத்தது வயிற்றிலே.
 • ஆம் என்றும் ஊம் என்றும் சொல்லக் கூடாது.
 • ஆம் காலம் ஆகும்; போம் காலம் போகும்.
 • ஆம் காலம் எல்லாம் அவிசாரி ஆடிச் சாங்காலம் சங்கரா சங்கரா என்றாளாம்.
 • ஆமணக்கு எண்ணெய் வார்த்துப் புட்டம் கழுவினாற் போல.
 • ஆமணக்கும் பருத்தியும் அடர விதைத்தல் ஆகாது.
 • ஆமணக்கு முத்து ஆணி முத்து ஆகுமா?
 • ஆமணக்கு விதைத்தால் ஆச்சா முளைக்குமா?
 • ஆமை அசையாமல் ஆயிரம் முட்டையிடும்.
 • ஆமை எடுக்கிறது மல்லாத்தி; நாம் அதைச் சொன்னால் பொல்லாப்பு.
 • ஆமைக்குப் பத்து அடி என்றால் நாய்க்கு நாலு அடி.
 • ஆமை கிணற்றிலே, அணில் கொம்பிலே.
 • ஆமை தன் வாயால் கெட்டது போல.
 • ஆமை திடலில் ஏறினாற் போல.
 • ஆமை பிடிப்பார் மல்லாத்துவார்; நாம் அதைச் சொன்னால் பாவம்.
 • ஆமை புகுந்த வீடும் அமீனா புகுந்த விடும் உருப்படா.
 • ஆமை புகுந்த வீடும் வெள்ளைக்காரன் காலடி வைத்த ஊரும் பாழ்.
 • ஆமை மல்லாத்துகிறாற் போல.
 • ஆமையுடனே முயல் முட்டையிடப் போய் கண் பிதுங்கிச் செத்ததாம்.
 • ஆமையைக் கவிழ்த்து அடிப்பார்களோ; மல்லாத்திச் சுடுவார்களோ? நான் சொன்னால் பாவம்.
 • ஆமை வேகமா, முட்டை வேகமா?
 • ஆய்ந்து ஓய்ந்து பாராதான் தான் சாவக் கடவான்.
 • ஆய்ந்து ஓய்ந்து அக்காளிடம் போனால் அக்காள் இழுத்து மாமன்மேல் போட்டாளாம்.
 • ஆய்ச்சல் ஆய்ச்சலாய் மழை பெய்கிறது.
 • ஆய்ந்து பாராதான் காரியந் தான் சாந்துயரந் தரும்.
 • ஆய் பார்த்த கல்யாணம் போய்ப் பார்த்தால் தெரியும்.
 • ஆய் பிச்சை எடுக்கிறான்; பிள்ளை நீதிபதி வேலை பார்க்கிறான்.
 • ஆய உபாயம் அறிந்தவன், அரிது அல்ல வெல்வது.
 • ஆயிரம் அரைக் காசு.
 • ஆயிரக் கல நெல்லுக்கு ஓர் அந்து போதும்.
 • ஆயிரத்தில் ஒருவனே அலங்காரப் புருஷன்.
 • ஆயிரம் ஆனாலும் ஆரணிச் சேலை ஆகாது.
 • ஆயிரத்திலே பிறந்து ஐந்நூற்றிலே கண் விழிக்கிறது.
 • ஆயிரத்திலே பிறந்து ஐந்நூற்றிலே கால் நீட்டினது போல.
 • ஆயிரம் பேரைக் கொன்றவன் அரை வைத்தியன்.
 • ஆயிரம் பேருக்கு போய் சொல்லி திருமணத்தை நடத்தலாம்.
 • ஆயிரம் அகணியால் கட்டிய வீட்டுக்கு ஆனைப்பலம்.
 • ஆயிரம் ஆனாலும் அவிசாரி சமுசாரி ஆகமாட்டாள்.
 • ஆயிரம் ஆனாலும் பெண் புத்தி பின்புத்தி.
 • ஆயிரம் ஆனாலும் மாயூரம் ஆகாது.
 • ஆயிரம் ஆனாலும் மாயூரம் வெண்ணெய் ஆகுமா?
 • ஆயிரம் இரவுகள் வந்தாலும் அது முதலிரவுக்கு ஈடாகுமா?
 • ஆயிரம் உடையார் அமர்ந்திருப்பார்; துணி பொறுக்கி தோம் தோம் என்று கூத்தாடுவான்.
 • ஆயிரம் உளி வாய்ப்பட்டு ஒரு லிங்கம் ஆக வேணும்.
 • ஆயிரம் உடையான் அமர்ந்திருப்பான்; அரைப்பணம் உடையான் ஆடி விழுவான்.
 • ஆயிரம் எறும்பும் ஆனைப்பலம்.
 • ஆயிரம் கட்டு ஆனைப் பலம்.
 • ஆயிரம் கட்டு அண்டத்தைத் தாங்கும்.
 • ஆயிரம் கப்பியில் நழுவின சுப்பி.
 • ஆயிரம் காக்கைக்கு ஒரு கல்.
 • ஆயிரம் காக்கைக்குள் ஓர் அன்னம் அகப்பட்டது போல.
 • ஆயிரம் காலத்தில் ஆனி அடி அருகும்; தேக்கு நீர் வற்றும்; தேவதாரு பால் வற்றும்.
 • ஆயிரம் காலத்துப் பயிர்.
 • ஆயிரம் காலம் குழலில் இட்டாலும் நாயின் வால் நிமிர்ந்து விடுமா?
 • ஆயிரம் காலே அரைக்காற் பணம்.
 • ஆயிரம் காலே மாகாணி.
 • ஆயிரம் குணத்துக்கு ஒரு லோப குணம் தட்டு.
 • ஆயிரம் குதிரையை அற வெட்டின சிப்பாய்தானா இப்போது பறைச் சேரியில் நாயோடு பங்கம் அழிகிறான்?
 • ஆயிரம் குருடர்கள் சேர்ந்தாலும் சூரியனைப் பார்க்க முடியுமா?
 • ஆயிரம் கொடுத்து ஆனை வாங்கி அங்குசம் வாங்கப் பேரம் பண்ணினானாம்.
 • ஆயிரம் கொடுத்து ஆனை வாங்குகிறோமே, அது பல் விளக்குகிறதா?
 • ஆயிரம் கோவிந்தம் போட்டாலும் அமுது படைக்கிறவனுக்கு அல்லவோ தெரியும் வருத்தம்?
 • ஆயிரம் கோழி தின்ற வரகு போல்.
 • ஆயிரம் செக்கு ஆடினாலும் அந்திக்கு எண்ணெய் இல்லை.
 • ஆயிரம் சொல்லுக்கு அரை எழுத்து.
 • ஆயிரம் சொன்னாலும் அவிசாரி சமுசாரி ஆவாளா?
 • ஆயிரம் தடவை சொல்லி அழுதாச்சு.
 • ஆயிரம் தலை படைத்த ஆதிசேடனாலும் சொல்ல முடியாது.
 • ஆயிரம் நட்சத்திரம் கூடினாலும் ஒரு சந்திரன் ஆகாது.
 • ஆயிரம் நற்குணம் ஒரு லோப குணத்தால் கெடும்.
 • ஆயிரம் நாள் இருந்தாலும் அநியாயச் சாவு.
 • ஆயிரம் பசுக்களில் ஒரு பசு உதைத்துக் கொண்டால் நஷ்டமா?
 • ஆயிரம் பட்டும் அவம் ஆச்சு; கோயிலைக் கட்டியும் குறை ஆச்சு.
 • ஆயிரம் பனை உள்ள அப்பனுக்குப் பிறந்தும் பல்லுக் குத்த ஓர் ஈர்க்கு இல்லை.
 • ஆயிரம் பாட்டுக்கு அடி தெரியும்; நூறு பாட்டுக்கு நுனி தெரியும்.
 • ஆயிரம் பாம்பில் ஒரு தேரை பிழைக்கிறாற் போல.
 • ஆயிரம் பேர் கூடினாலும் ஓர் அந்துப்பூச்சியைக் கொல்லக் கூடாது.
 • ஆயிரம் பேர் இடத்தில் சிநேகம் பண்ணினாலும் ஆண்பிள்ளைகளுக்கென்ன?
 • ஆயிரம் பொய் சொல்லி ஒரு கல்யாணம் செய்து வை.
 • ஆயிரம் பொய் சொல்லிக் கோயிலைக் கட்டு.
 • ஆயிரம் பொன் பெற்ற குதிரைக்கு அரைப்பனத்தில் சவுக்கு.
 • ஆயிரம் பொன் போட்டு ஆனை வாங்கி அரைப் பணத்து அங்குசத்துக்குப் பால் மாறுகிறதா?
 • ஆயிரம் பொன் பெற்ற குதிரையானாலும் சவுக்கடி வேண்டும்.
 • ஆயிரம் பொன்னுக்கு ஆனை வாங்கினாலும் அரைக் காசுக்குத் தான் சாட்டை வாங்க வேணும்.
 • ஆயிரம் மாகாணி அறுபத்திரண்டரை.
 • ஆயிரம் முடி போட்டாலும் ஆனைப் பலம் வருமா?
 • ஆயிரம் ரூபாய் முதலில்லாமல் பத்து ரூபாய் நஷ்டம்.
 • ஆயிரம் வந்தாலும் அவசரம் ஆகாது.
 • ஆயிரம் வந்தாலும் ஆயத்தொழில் ஆகாது.
 • ஆயிரம் வந்தாலும் கோபம் ஆகாது.
 • ஆயிரம் வருஷம் ஆனாலும் ஆனை மறக்குமா?
 • ஆயிரம் வருஷம் சென்று செத்தாலும் அநீதிச் சாவு ஆகாது.
 • ஆயிரம் வித்தை கற்றாலும் உலகத்தில் ஆடம்பரம் வேண்டும்.
 • ஆயில்யத்தில் மாமியார் ஆசந்தியிலே.
 • ஆயுசுக்கும் வியாதிக்கும் சம்பந்தம் இல்லை.
 • ஆயுசு கெட்டியானால் ஒளடதம் பலிக்கும்.
 • ஆயுசு பூராவாக இருந்தால் மாந்தம் மயிரைப் பிடுங்குமா?
 • ஆயுதப் பரீட்சை அறிந்தவன் ஆயிரத்தில் ஒருவன்.
 • ஆயுதம் இல்லாரை அடிக்கிறதா?
 • ஆயோதன முகத்தில் ஆயுதம் தேடுகிறது போல.
 • ஆர் அடா என் கோவிலிலே ஆண் நாற்றம், பெண் நாற்றம்?
 • ஆர் அடா விட்டது மான்யம்? நானே விட்டுக் கொண்டேன்.
 • ஆர் அற்றுப் போனாலும் நாள் ஆற்றும்.
 • ஆர் ஆக்கினாலும் சோறு ஆகவேணும்.
 • ஆர் ஆத்தாள் செத்தாலும் பொழுது விடிந்தால் தெரியும்.
 • ஆர் ஆர் என்பவர்கள் எல்லாம் தீக்குளிப்பார்களா?
 • ஆர் ஆருக்கு ஆளானேன், ஆகாத உடம்பையும் புண்ணாக்கிக் கொண்டு.
 • ஆர் இட்ட சாபமோ அடி நாளின் தீவினையோ?
 • ஆர் கடன் ஆனாலும் மாரி கடன் ஆகாது.
 • ஆர் கடன் நின்றாலும் மாரி கடன் நிற்காது.
 • ஆர் கடன் பட்டாலும் மாரி கடன் வைக்கக் கூடாது.
 • ஆர் குடியைக் கெடுக்க ஆண்டி வேஷம் போட்டாய்?
 • ஆர் குத்தினாலும் அரிசி ஆவது ஒன்று.
 • ஆர் கெட்டால் என்ன? ஆர் வாழ்ந்தால் என்ன?
 • ஆர் சமைத்தாலும் அடுப்புக் கட்டி மூன்று வேண்டும்.
 • ஆர் சுட்டாலும் பணியாரம் ஆகவேண்டும்.
 • ஆர்த்தார் எல்லாம் போருக்கு உரியவர் அல்லர்.
 • ஆர் புருஷனை ஆர் கல்யாணம் பண்ணிக் கொள்ள முடியும்?
 • ஆர்மேல் கண்? அனந்திமேல் கண்.
 • ஆர் வாழ்வு ஆருக்கு நின்றது?
 • ஆர் வாழ்வுதான் சதம்?
 • ஆர் வைத்த கொள்ளியோ வீடு பற்றி எரிகிறது.
 • ஆரக் கழுத்தி அரண்மனைக்கு ஆகாது.
 • ஆரணியமான அழகாபுரிக்கு ஒரு கோரணியான குரங்கு வந்து தோன்றிற்று.
 • ஆரம்ப சூரத்தனம்.
 • ஆரல்மேல் பூனை அந்தண்டை பாயுமோ இந்தண்டை பாயுமோ?
 • ஆராகிலும் படி அளந்து விட்டதா?
 • ஆரால் கேடு, வாயால் கேடு.
 • ஆராய்ந்து பாராதவன் காரியம் தான் சாந் துயரம் தரும்.
 • ஆராய்ந்து பாராமுன் தலையிடாதே.
 • ஆராவது என்னைத் தூக்கி மாத்திரம் பிடிப்பார்களானால் நான் பிணக்காடாக வெட்டுவேன் என்று முடவன் கூறியது போல.
 • ஆரியக் கூத்தாடினாலும் காரியத்தில் கண்ணாயிரு.
 • ஆருக்கு அழுவேன் அப்பா ஹைதர் அலி.
 • ஆருக்கு ஆகிலும் துரோகம் செய்தால் ஐந்தாறு நாள் பொறுத்துக் கேட்கும்; ஆத்மத் துரோகம் செய்தால் அப்போதே கேட்கும்.
 • ஆருக்கு ஆர் சதம், ஆருக்கு என்று அழுவேனடா ஹைதர் அலி?
 • ஆருக்குப் பிறந்து மோருக்கு அழுகிறாய்?
 • ஆருக்கும் அஞ்சான், ஆர் படைக்கும் தோலான்.
 • ஆருக்கும் பண்ணிய பயிரில் புண்ணியம் தெரியும்.
 • ஆருக்கும் மாட்டாதவன் பெண்டுக்கு மாட்டுவான்.
 • ஆருக்கு வந்ததோ, எவருக்கு வந்ததோ என்று இருக்காதே.
 • ஆருக்கு வந்த விருந்தோ என்று இருந்தால் விருந்தாளி பசி என்னாவது?
 • ஆரும் அகப்படாத தோஷம், மெத்தப் பதிவிரதை.
 • ஆரும் அற்றதே தாரம்; ஊரில் ஒருத்தனே தோழன்.
 • ஆரும் அற்றவருக்குத் தெய்வமே துணை.
 • ஆரும் அறியாத அரிச்சந்திரன் கட்டின தாலி.
 • ஆரும் அறியாமல் கொண்டு கொடுத்தானாம்; காடு மேடெல்லாம் கரி ஆக்கினானாம்.
 • ஆரும், ஆரும் உறவு? தாயும் பிள்ளையும் உறவு.
 • ஆரும் இல்லாத ஊரிலே அசுவமேதம் செய்தான்.
 • ஆரும் இல்லாப் பெண்ணுக்கு அண்டை வீட்டுக்காரன் மாப்பிள்ளை.
 • ஆரே சாரே என்கிறவனுக்குத் தெரியுமா? அக்கினி பார்க்கிறவனுக்குத் தெரியுமா?
 • ஆரை இறுக்கி முகம் பெறுகிறது? பிள்ளையை இறுக்கி முகம் பெறுகிறது.
 • ஆரைக் காது குத்துவது?
 • ஆரைப் பகைத்தாலும் ஊரைப் பகைக்காதே.
 • ஆரை நம்பித் தோழா, ஆற்றுக்கு ஏற்றம் போட்டாய்?
 • ஆரை நம்பினாலும் அரங்கியை நம்பக் கூடாது.
 • ஆரை பற்றிய நஞ்சையும் அறுகு பற்றிய புஞ்சையும்.
 • ஆரோக்கியம் பெரும் பாக்கியம்.
 • ஆரோக்கியமே ஆயுசு விருத்தி.
 • ஆரோ செத்தாள்? எவளோ அழுதாளாம்.
 • ஆரோடு போனாலும் போதோடு வந்துவிடு.
 • ஆல் என்னிற் பூல் என்னுமாறு.
 • ஆல் பழுத்தால் அங்கே கிளி; அரசு பழுத்தால் இங்கே கிளி.
 • ஆல்போல் தழைத்து அறுகுபோல் வேரோடி மூங்கில்போல் சுற்றம் முசியாமல் வாழ்ந்திருப்பீர்.
 • ஆலகால விஷம் போன்றவன் அந்தரம் ஆவான்.
 • ஆலங்காட்டுப் பேய் மாதிரி அலைகிறான்.
 • ஆலசியம் அதிக விஷம்.
 • ஆலம்பாடி அழகு எருது; உழவுக்கு உதவா இழவு எருது.
 • ஆலமரத்துக்கு அறுகம்புல்லின் வேரா?
 • ஆலமரத்தைச் சுற்றி வந்து அடிவயிற்றைத் தொட்டுப் பார்த்தது போல.
 • ஆலமரத்தைப் பிடித்த பேய் அத்தி மரத்தைப் பிடித்ததாம்.
 • ஆலமரத்தை விழுது தாங்குவது போல.
 • ஆலமரம் பழுத்தால் பறவைக்குச் சீட்டு அனுப்புவார்களா?
 • ஆலயத்துக்கு ஓர் ஆனையும் ஆஸ்தானத்துக்கு ஒரு பிள்ளையும்.
 • ஆலயம் அறியாது ஓதிய வேதம்.
 • ஆலயம் இடித்து அன்னதானம் பண்ணப் போகிறான்.
 • ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று.
 • ஆலின்மேற் புல்லுருவி.
 • ஆலும் வேலும் பல்லுக்குறுதி, நாலும்[ நாலடியார்] இரண்டும்[குறள்] சொல்லுக்குறுதி.
 • ஆலூரு, சாலுரு, அறுதலிப் பாக்கம், முண்டை களத்துாரு; மூதேவி முறப்பாக்கம்.
 • ஆலே பூலே என்று அலம்பிக் கொண்டிருக்கிறது.
 • ஆலை இல்லாத ஊரிலே இலுப்பைப் பூச்சக்கரை.
 • ஆலைக் கரும்பு போலவே நொந்தேன்.
 • ஆலைக் கரும்பும் வேலைத் துரும்பும் போல ஆனேன்.
 • ஆலைக்குள் அகப்பட்ட சோலைக் கரும்பு போல.
 • ஆலை பாதி; அழிம்பு பாதி.
 • ஆலை வாயிலே போன கரும்பு போல்.
 • ஆலை விழுது தாங்கினது போல.
 • ஆவணி அழகன்.
 • ஆவணி அழுகல் தூற்றல்.
 • ஆவணி அவிட்டத்திற்கு அசடியும் சமைப்பாள்.
 • ஆவணி இலை அசையக் காவேரி கரை புரள.
 • ஆவணி தலை வெள்ளமும் ஐப்பசி கடை வெள்ளமும் கெடுதி.
 • ஆவணி பறந்தால் புரட்டாசி வரும்; தாவணி பறந்தால் புடைவையாகி வரும்.
 • ஆவணி மருதாணி அடுக்காய்ப் பற்றும்.
 • ஆவணி மாதம் அழுகைத் துாற்றல்.
 • ஆவணி மாதம் ஐந்தாந் தேதி சிங்க முழக்கம், அவ்வருஷம் மழை.
 • ஆவணி மாதம் தாவணி போட்டவள் புரட்டாசி மாதம் புருஷன் வீடு போனாளாம்.
 • ஆவணியில் அகல நடு; ஐப்பசியில் அனைத்து நடு.
 • ஆவணி முதல் நட்ட பயிர் பூவணி அரசன் புகழ் போலும்.
 • ஆவணியில் நெல் விதைத்தால் ஆனைக் கொம்பு தானாய் விளையும்.
 • ஆவத்தை அடரான் பாவத்தைத் தொடரான்.
 • ஆவதற்கும் அழிவதற்கும் பேச்சே காரணம்.
 • ஆவது அஞ்சிலே தெரியும்; காய்ப்பது பிஞ்சிலே தெரியும்.
 • ஆவதும் பெண்ணாலே; அழிவதும் பெண்ணாலே.
 • ஆவர்க்கும் இல்லை; தேவர்க்கும் இல்லை.
 • ஆவர் மாத்திரம் இருந்தால் என்ன? அன்னம் இறங்கினால் அல்லவோ பிழைப்பான்.
 • ஆவாரை இலையும் ஆபத்துக்கு உதவும்.
 • ஆவாரை பூத்திருக்கச் சாவாரைக் கண்டதுண்டோ?
 • ஆவுடையாரையும் லிங்கத்தையும் ஆறு கொண்டு போகச்சே சுற்றுக் கோயில் சுவாமி எல்லாம் சர்க்கரைப் பொங்கலுக்கு அழுகின்றனவாம்.
 • ஆவுடையார் கோயில் அடங்கலுக்குப் புறத்தி.
 • ஆவும் தென்னையும் ஐந்து வருடத்தில் பலம் தரும்.
 • ஆவும் தென்னையும் அஞ்சு வருஷத்தில் பலன் ஈயும்.
 • ஆவென்று போனபின் அள்ளி இடுவது ஆர்?
 • ஆ வேறு நிறம் ஆனாலும் பால் வேறு நிறம் ஆகுமா?
 • ஆழ்வார் சாதித்தது ஆயிரம்; அம்மையார் சாதித்தது பதினாயிரம்.
 • ஆழ்வாரே போதாதோ? அடியாரும் வேண்டுமோ?
 • ஆழ அமுக்கினாலும் நாழி நானாழி கொள்ளாது.
 • ஆழ உழுதால் ஆட்டுரத்துக்கும் அதிகம்.
 • ஆழமறியாமல் காலை இடாதே.
 • ஆழ உழுதாலும் அடுக்க உழு.
 • ஆழ உழுது அரும் பாடு பட்டாலும் பூமி விளைவது புண்ணியவான்களுக்கே.
 • ஆழங்கால் சேற்றில் அழுந்தியிருக்கிறான்.
 • ஆழப் பொறுத்தாலும் வாழப் பொறுக்க மாட்டார்கள்.
 • ஆழம் அறியாமல் காலை விட்டுக் கொண்டேன்; அண்ணாமலை அப்பா காலை விடு.
 • ஆழம் அறியும் ஓங்கில்; மேளம் அறியும் அரவம்.
 • ஆழாக்கு அரிசி அன்ன தானம்; போய் வருகிற வரைக்கும் புண்ணிய தானம்.
 • ஆழாக்கு அரிசி, மூழாக்குப் பானை, முதலியார் வருகிற வீறாப்பைப் பார்.
 • ஆழாக்கு அரிசி வாங்கி ஐந்து கடை மீனை வாங்கிப் பொல்லாத புருஷனுக்குப் போட நேரம் இல்லை.
 • ஆழி எல்லாம் வயல் ஆனால் என்ன? அவனி எல்லாம் அன்னமயம் ஆனால் என்ன?
 • ஆழி கொண்டாலும் காழி கொள்ளாது.
 • ஆழுக்கும் பாழுக்கும் ஒருவந்துாரான்; கடா வெட்டுக்கு மோகனுராான்.
 • ஆழும் பாழும் அறைக்கீரைப் பாத்தியும்.
 • ஆழும் பாழும் ஆகிறது.
 • ஆள் கொஞ்சமானாலும் ஆயுதம் மிடுக்கு.
 • ஆள் அகப்பட்டால் மிரட்டுகிறதா?
 • ஆள் அண்டிப் பேசாதவனும் செடி அண்டிப் பேளாதவனும் ஒன்று.
 • ஆள் அரை முழம்; கோவணம் முக்கால் முழம்.
 • ஆள் அற்ற பாவம் அழுதாலும் தீராது.
 • ஆள் அறிந்து ஆசனம் போடு; பல் அறிந்து பாக்குப் போடு.
 • ஆள் ஆளும் பண்ணாடி எருது ஆர் மேய்க்கிறது?
 • ஆள் ஆளை இடிக்கும்; ஆள் மிடுக்குப் பத்துப் பேரை இடிக்கும்.
 • ஆள் ஆளைக் குத்தும்; பகரம் பத்துப் பேரைக் குத்தும்.
 • ஆள் ஆனையை மறந்தாலும் ஆனை ஆனை மறக்குமா?
 • ஆள் இருக்கக் குலை சாயுமா?
 • ஆள் இருக்கும் இளக்காரத்தில் ஆவாரையும் பீயை வாரி அடிக்கும்.
 • ஆள் இல்லா ஊருக்கு அழகு பாழ்.
 • ஆள் இல்லாத இடத்தில் அசுவமேத யாகம் பண்ணினது போல.
 • ஆள் இல்லாப் படை அம்பலம்.
 • ஆள் இல்லாப் பத்தினி, இடம் இல்லாப் பத்தினி, ஆளைக் கண்டால் ஈடு இல்லாப் பத்தினி.
 • ஆள் இல்லாமல் அடிக்கடி ஓடுமா?
 • ஆள் இல்லாமல் ஆயுதம் வெட்டுமா?
 • ஆள் இளந்தலை கண்டால் தோணி மிதக்கப் பாயும்.
 • ஆள் இளப்பமாய் இருந்தால் எமனையும் நமனையும் பலகாரம் பண்ணுவான்.
 • ஆள் இளப்பமாய் இருந்தால் எருதும் மச்சான் முறை கொண்டாடும்.
 • ஆள் இளைத்ததைக் கண்டால் ஆவாரையும் பீ வாரி அடிக்கும்.
 • ஆள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறான்.
 • ஆள் ஏற நீர் ஏறும்.
 • ஆள் ஏறினால் உலை ஏறும்; உலை ஏறினால் உப்பு ஏறும்.
 • ஆள் கண்ட சமுத்திரம்.
 • ஆள் கண்டு ஏய்க்குமாம் ஆலங்காட்டு நரி.
 • ஆள் காட்டி சொந்தக்காரனையும் திருடனையும் பிடித்துக் கொடுக்கும்.
 • ஆள் காட்டி தெரியாமல் திருடப் போகிறவன் கெட்டிக்காரனா? அவன் காலடி பிடித்துப் போகிறவன் கெட்டிக்காரனா?
 • ஆள் காட்டிய விரலுக்கும் அன்னதானப் பலன்.
 • ஆள் கால், வாய் முக்கால்.
 • ஆள்கிறவளும் பெண்; அழிக்கிறவளும் பெண்.
 • ஆள் கொஞ்சம் ஆகிலும் ஆயுதம் மிடுக்கு.
 • ஆள் பஞ்சையாய் இருந்தாலும் ஆயுதம் திறமாய் இருக்க வேண்டும்.
 • ஆள் பாதி, அலங்காரம் பாதி.
 • ஆள் பாதி, ஆடை பாதி.
 • ஆள் பாதி, ஏர் பாதி.
 • ஆள் பாரம் பூமியிலே.
 • ஆள் போகிறது அதமம்; மகன் போகிறது மத்தியமம்; தான் போகிறது உத்தமம்.
 • ஆள் போனால் சண்டை வருமென்று நாயை விட்டு ஏவின மாதிரி.
 • ஆள் மதத்தால் கீரை; ஆனை மதத்தால் வாழை.
 • ஆள் மெத்தக் கூடினால் மீன் மெத்தப் பிடிக்கலாம்.
 • ஆள் மறந்தாலும் ஆனை மறக்காது.
 • ஆள் ஜம்பமே தவிர வேலை ஜம்பம் கிடையாது.
 • ஆளனில்லாத மங்கைக்கு அழகு பாழ்.
 • ஆளத் தெரியாத அண்ணாக்கள்ளன் ஒரு குழம்பு வைக்கத் தெரியவில்லை என்றானாம்.
 • ஆள மாட்டாதவனுக்குப் பெண்டாட்டி ஏன்?
 • ஆளவந்தாரும் உடையவரும் சேர்ந்தால் வைகுண்டத்துக்குப் படி கட்டியிருப்பார்கள்.
 • ஆளன் இல்லாத துக்கம் அழுதாலும் தீராது.
 • ஆளன் இல்லாத மங்கைக்கு அழகு பாழ்.
 • ஆளன் இல்லாதவள் ஆற்று மணலுக்குச் சரி.
 • ஆளன் உறவு உண்டானால் மாமி மயிர் மாத்திரம்.
 • ஆளனைப் பிரிந்திருத்தல் அரிவையர்க்கு அழகன்று.
 • ஆளான ஆள் புகுந்தால் ஆமணக்கு விளக்கெண்ணெய் ஆகும்.
 • ஆளான ஆளுக்கு அவிழ் அகப்படாக் காலத்திலே காக்காய்ப் பிசாசு கஞ்சிக்கு அழுகிறது.
 • ஆளில் கட்டை அரண்மனைக்கு உதவான்.
 • ஆளிலும் ஆள் அம்மாப் பேட்டை ஆள்.
 • ஆளுக்கு ஆள் வித்தியாசம்.
 • ஆளுக்கு ஒத்த ஆசாரமும் ஊருக்கு ஒத்த உபசாரமும்.
 • ஆளுக்கு ஒரு குட்டு வைத்தால் அடியேன் தலை மொட்டை.
 • ஆளுக்கு ஒரு குட்டுக் குட்டினாலும் அவனுக்குப் புத்தி வராது.
 • ஆளுக்கு ஒரு மயிர் பிடுங்கினால் அடியேன் தலை மொட்டை.
 • ஆளுக்குக் கீரைத்தண்டு; ஆனைக்கு வாழைத்தண்டு.
 • ஆளுக்குத் தக்கபடி வேஷம் போடுதல்.
 • ஆளுக்குத் தகுந்த சொட்டுக் கொடுக்கிறது.
 • ஆளுக்குத் துக்குணி ஆள் பாரம்.
 • ஆளுக்குள்ளே ஆளாய் இருப்பான்.
 • ஆளும் அம்பும்.
 • ஆளும் கோளும் படைத்தவனை வேலும் கோலும் என்ன செய்யும்?
 • ஆளை அடித்தால் அரைப்பணம்.
 • ஆளை அறிந்து தாண்டுகிறதா?
 • ஆளை அறிந்துதான் அறுக்கிறான்.
 • ஆளை ஆள் அறிய வேண்டும்; மீனைப் புளியங்காய் அறிய வேண்டும்.
 • ஆளை ஆள் குத்தும்; ஆள் மிடுக்குப் பத்துப் பேரைக் குத்தும்.
 • ஆளை ஏய்க்குமாம் நரி: அதனை ஏய்க்குமாம் ஒற்றைக்கால் நண்டு.
 • ஆளைக் கண்டால் ஆறு மணி; ஆளைக் காணா விட்டால் மூன்று மணி.
 • ஆளைக் கண்டு ஏமாற்றுமாம் ஆலங்காட்டுப் பேய்.
 • ஆளைக் கண்டு மலைக்காதே; ஊது காமாலை.
 • ஆளைச் சுற்றிப் பாராமல் அளக்கிறதா?
 • ஆளைச் சுற்றிப் பாராமல் அழுகிறாள் ஒரு காலே.
 • ஆளைச் சேர்த்தாயோ? அடிமையைச் சேர்த்தாயோ?
 • ஆளை நீட்டிப் போடு.
 • ஆளைப் பார் சோளக்காட்டிலே.
 • ஆளைப் பார், சோளக் கொல்லைப் பொம்மை மாதிரி.
 • ஆளைப் பார்த்தால் அழகுதான்; ஏரில் கட்டினால் குழவுதான்.
 • ஆளைப் பார்த்தால் அழகுபோல; வேலையைப் பார்த்தால் குழவு போல.
 • ஆளைப் பார்த்தால் அழகு மலை; வேலையைப் பார்த்தால் குழவு மலை.
 • ஆளைப் பார்த்தான்; தலையில் அடித்தான்.
 • ஆளைப் பார்த்தான் வாயால் ஏய்த்தான்.
 • ஆளைப் பார்த்து ஆசனம் போடுவான்.
 • ஆளைப் பார்த்துக் கூலி கேட்கிறது; அவனைப் பார்த்துப் பெண்டு கேட்கிறது.
 • ஆளைப் பார்த்து மலைக்காதே; ஊது கணை.
 • ஆளைப் பார்; முகத்தைப் பார்.
 • ஆற்றங்கரை மரம் விழும்.
 • ஆற்க்காட்டு நவாபு என்றாலும் அரைக்காசுக்குப் பயன் இல்லை.
 • ஆற்றித் தூற்றி அம்பலத்திலே வைக்கப் பார்க்கிறான்.
 • ஆற்றிலே போட்டாலும் அளந்து போடு.
 • ஆற்றங்கரையில் தண்ணீர்; அடுப்பங்கரையில் வெந்நீர்.
 • ஆற்றப் புழுதி ஈரம் தாங்கும்.
 • ஆற்றாக் குலைப் பொல்லாப்பு அடித்துக் கொள்ளுகிறான்.
 • ஆற்றில் இருந்து அரகராப் பாடினாலும் சோற்றில் இருக்கிறான் சொக்கப்பன்.
 • ஆற்றில் கரைத்த புளியும் அங்காடிக்கு இட்ட பதரும் ஆயிற்று.
 • ஆற்றில் கரைத்த பெருங்காயம் போல்.
 • ஆற்றில் கரைத்த மஞ்சள்.
 • ஆற்றில் நிறையத் தண்ணீர் போனாலும் அள்ளிக் குடிக்கப் போகிறதா நாய்?
 • ஆற்றில் நிறையத் தண்ணீர் போனாலும் நாய் நக்கித்தான் குடிக்கும்.
 • ஆற்றில் பெரு வெள்ளம் நாய்க்கு என்ன? சளப்புத் தண்ணீர்.
 • ஆற்றிலே ஆயிரம் காணி தானம் பண்ணினாற் போலே.
 • ஆற்றிலே இறங்கினால் ஐம்பத்தெட்டுத் தொல்லையாம்.
 • ஆற்றிலே ஊறுகிறது, மணலிலே சுவருகிறது.
 • ஆற்றிலே ஒரு கால்; சேற்றிலே ஒரு கால்.
 • ஆற்றிலே கணுக்கால் தண்ணீரிலும் அஞ்சி நடக்க வேண்டும்.
 • ஆற்றிலே போகிற தண்ணீரை அப்பா குடி, ஐயா குடி.
 • ஆற்றிலே போட்டாலும் அளந்து போடு; குப்பையிலே போட்டாலும் குறிப்பேட்டில் பதிந்து போடு.
 • ஆற்றிலே போட்டுக் குளத்திலே தேடுவது போல.
 • ஆற்றிலே போனாலும் போவேனே அன்றித் தெப்பக்காரனுக்குக் காசு கொடுக்க மாட்டேன் என்றானாம்.
 • ஆற்றிலே வந்தது மடுவிலே போயிற்று.
 • ஆற்றிலே வருகிறது, மணலிலே சொருகுகிறது.
 • ஆற்றிலே விட்ட தர்ப்பை போல் தவிக்கிறேன்.
 • ஆற்றிலே விட்ட தெப்பத்தைப் போலத் தவிக்கிறேன்.
 • ஆற்றிலே விளைகிறது மணலிலே சிதறுகிறது.
 • ஆற்றிலே வெள்ளம் போனால் அதற்கு மேலே தோணி போகும்.
 • ஆற்றிலே வெள்ளம் வந்தால் ஆனை தடுக்குமா?
 • ஆற்று அருகில் இருந்த மரமும் அரசு அறிந்த வாழ்வும் நிலை அல்ல.
 • ஆற்றுக்கு அருகில் குடியிருந்த கதை.
 • ஆற்றுக்கு ஒரு நாணல்; நாட்டுக்கு ஒரு பூணல்.
 • ஆற்றுக்குச் செய்து அபத்தம்; கோயிலுக்குச் செய்து குற்றம்.
 • ஆற்றுக்கு நெட்டையும் சோற்றுக்குக் குட்டையும் வாசி.
 • ஆற்றுக்குப் பார்ப்பான் துணையா? சோற்றுக்குப் பயற்றங்காய் துணையா?
 • ஆற்றுக்குப் போகிறதும் இல்லை; அழகரைக் கும்பிடுகிறதும் இல்லை.
 • ஆற்றுக்குப் போவானேன்? செருப்பைக் கழற்றுவானேன்?
 • ஆற்றுக்குப் போன ஆசாரப் பாப்பாத்தி துலுக்கச்சி மேலே துள்ளி விழுந்தாளாம்.
 • ஆற்றுக்கும் பயம்; காற்றுக்கும் பயம்.
 • ஆற்றுக்கு மிஞ்சி அரகராப் போட்டாலும் சோற்றுக்கு மிஞ்சித் சொக்கேசன்.
 • ஆற்றுக்குள்ளே போய் அரகரா சிவசிவா என்றாலும் சோற்றுக்குள்ளே இருக்கிறானாம் சொக்கலிங்கம்.
 • ஆற்றுதே, என்னைத் தேற்றுதே, அம்பலத்திலே என்னை ஏற்றுதே என்றான்.
 • ஆற்றுநீர் ஊற்றி அலசிக் கழுவினாலும் வேற்று நீர் வேற்று நீர் தான்.
 • ஆற்று நீர் பித்தம் போக்கும்; குளத்து நீர் வாதம் போக்கும்; சோற்று நீர் எல்லாம் போக்கும்.
 • ஆற்று நீர் வடிந்த பின் ஆற்றைக் கடக்க நினைத்தானாம்.
 • ஆற்று நீரில் அலசிக் கழுவினாலும் அலை.
 • ஆற்று நீரை நாய் நக்கிக் குடிக்குமோ? எடுத்துக் குடிக்குமோ?
 • ஆற்றுப் பெருக்கும் அரச வாழ்வும் அரை நாழிகை.
 • ஆற்று மண்ணுக்கு வேற்று மண் உரம்.
 • ஆற்று மணலிலே தினம் புரண்டாலும் ஒட்டுகிறதுதான் ஒட்டும்.
 • ஆற்று மணலை அரைத்துக் கரைத்தாலும் வேற்று முகம் வேற்று முகந்தான்.
 • ஆற்று மணலை அளவிடக் கூடாது.
 • ஆற்று மணலை எண்ணினாலும் எண்ணலாம்; அருச்சுனன் மனைவியரை எண்ண முடியாது.
 • ஆற்று மணலையும் ஆகாசத்து நட்சத்திரத்தையும் அளவிடப்படுமோ?
 • ஆற்று வண்டல் தேற்றும் பயிரை.
 • ஆற்றுவார் இல்லாத துக்கம் நாளடைவில் ஆறும்.
 • ஆற்றுவாரும் இல்லை; தேற்றுவாரும் இல்லை.
 • ஆற்று வெள்ளம் ஆனையை என்ன செய்யும்?
 • ஆற்றுார் அரிசியும் வேற்றூர் விறகும் இருந்தால் சாத்தூர் செளக்கியம்.
 • ஆற்றுார் சேற்றுார் ஆற்றுக்கு அடுத்த ஊர், ஆறுமுக மங்கலம் ஆர் ஒருவர் போனாலும் சோறு கொண்டு போங்கள் சொன்னேன், சொன்னேன்.
 • ஆற்றை அடைக்கும் அதிவிடையம்.
 • ஆற்றைக் கட்டிச் செட்டியார் இறைத்தால் சும்மாவா இறைப்பார்?
 • ஆற்றைக் கடக்க ஒருவன் உண்டானால் அவனைக் கடக்கவும் ஒருவன் உண்டு.
 • ஆற்றைக் கடக்கும்வரையில் அண்ணன் தம்பி; அப்புறம் நீ ஆர்? நான் ஆர்?
 • ஆற்றைக் கடத்தி விடு; ஆகாசத்தில் பறக்கக் குளிகை தருகிறேன் என்கிறான் மந்திரவாதி.
 • ஆற்றைக் கடந்தால் ஓடக்காரனுக்கு ஒரு சொட்டு.
 • ஆற்றைக் கண்டாயோ? அழகரைச் சேவித்தாயோ?
 • ஆற்றைக் காணாத கண்களும் அழகரை வணங்காத கைகளும் இருந்தும் பயன் இல்லாதவை.
 • ஆற்றைக் கெடுக்கும் நாணல்; ஊற்றைக் கெடுக்கும் பூணுால்.
 • ஆற்றைத் தாண்டியல்லவோ கரை ஏறவேண்டும்?
 • ஆற்றோடு போகிற பிள்ளையில் பெண்ணுக்கு ஓர் அகமுடையான் கருப்பாகப் போச்சோ?
 • ஆற்றோடு போகிறவன் நல்ல வேலைக்காரன்.
 • ஆற்றோடு போனாலும் ஆற்றூரோடே போகாதே.
 • ஆற்றோடு போனாலும் கூட்டோடு போகாதே.
 • ஆற்றோடு போனாலும் தெப்பக்காரனுக்குக் காசு தர மாட்டேன்.
 • ஆற்றோடு போனாலும் போவான் செட்டி; தோணிக்காரனுக்கு அரைக்காசு கொடுக்கமாட்டான்.
 • ஆற்றோடு வந்த நீர் மோரோடு வந்தது.
 • ஆறாம் குழந்தை பெண்ணாகப் பிறந்தால் ஆனான குடித்தனமும் நீறாய் விடும்.
 • ஆறாம் திருநாள் ஆனை வாகனம்.
 • ஆறாம் மாசம் அரைக் கல்யாணம்.
 • ஆறா மீனின் ஓட்டம்.
 • ஆறாவது பிள்ளை ஆனை கட்டி வாழ்வான்.
 • ஆறாவது பிள்ளை பிறந்தால் ஆனை கட்டி வாழலாம்.
 • ஆறிலுஞ் சாவு நூறிலுஞ் சாவு.
 • ஆறின கஞ்சி பழங் கஞ்சி.
 • ஆறிலே செத்தால் அறியா வயசு; நூறிலே செத்தால் நொந்த வயசு.
 • ஆறின சோறு ஆளனுக்கு மிஞ்சும்.
 • ஆறின சோறு பழஞ் சோறு.
 • ஆறின புண்ணிலும் அசடு நிற்கும்.
 • ஆறினால் அச்சிலே வார்; ஆறாவிட்டால் மிடாவிலே வார்.
 • ஆறு அல்ல, நூறு அல்ல, ஆகிறது ஆகட்டும்.
 • ஆறு கடக்கிறவரையில் அண்ணன் தம்பி, ஆறு கடந்தால் நீ யார் நான் யார்?
 • ஆறு இல்லா ஊருக்கு அழகு பாழ்.
 • ஆறு இல்லா ஊருக்குக் கேணியே கங்கை.
 • ஆறு எல்லாம் கண்ணீர்; அடி எல்லாம் செங்குருதி.
 • ஆறு எல்லாம் பாலாய் ஓடினாலும் நாய் நக்கித்தானே குடிக்கும்?
 • ஆறுக்கு இரண்டு பழுதில்லை.
 • ஆறு கடக்கைக்குப் பற்றின தெப்பம் போகவிடுமாப் போலே.
 • ஆறு கல்யாணம்; மூன்று பெண்கள்; மார்போடே மார்பு இடிபடுகிறது.
 • ஆறு காதம் என்கிறபோது கோவணத்தை அவிழ்ப்பானேன்?
 • ஆறுகெட நாணல் இடு, ஊரு கெட நூலை விடு.
 • ஆறு காதம் என்ன, அவிழ்த்துக் கொண்டானாம் அரைத்துணியை.
 • ஆறு போவதே போக்கு அரசன் சொல்வதே தீர்ப்பு.
 • ஆறு காதம் என்கிற போதே கோவனம் கட்டினானாம்.
 • ஆறு கெட நாணல் இடு; ஊறு கெடப் பூணூல் இடு; காடு கெட ஆடு விடு; மூன்றும் கெட முதலையை விடு.
 • ஆறு கெடுத்தது பாதி; தூறு கெடுத்தது பாதி.
 • ஆறு கொத்து, நூறு இறைப்பு; ஆறு சீப்பு, நூறு காய்.
 • ஆறு கொத்து, நூறு தண்ணீர்.
 • ஆறு கோணலாய் இருந்தாலும் நீரும் கோணலோ? மாடு கோணலாய் இருந்தாலும் பாலும் கோணலோ?
 • ஆறு நாள் நூறு உழவிலும் நூறு நாள் ஆறு உழவு மேல்.
 • ஆறு நிறையத் தண்ணீர் போனாலும் அள்ளிக் குடிக்கப் போகிறதா நாய்?
 • ஆறு நிறையத் தண்ணீர் போனாலும் பாய்கிறது கொஞ்சம், சாய்கிறது கொஞ்சம்.
 • ஆறு நீந்தின எனக்குக் குளம் நீந்துவது அரிதோ?
 • ஆறு நீந்தினவனுக்கு வாய்க்கால் எவ்வளவு?
 • ஆறு நூறு ஆகும்; நூறும் ஆறு ஆகும்.
 • ஆறு நேராய்ப் போகாது.
 • ஆறு நேரான ஊர் நில்லாது.
 • ஆறு நேரான ஊரும், அரசனோடு எதிர்த்த குடியும், புருஷனோடு ஏறு மாறான பெண்டிரும் நீறு நீறு ஆகிவிடும்.
 • ஆறு பாதிக் குரங்கே, மரத்தை விட்டு இறங்கே.
 • ஆறு பார்த்து வந்தாலும் நாய் நக்கிக் குடிக்கும்.
 • ஆறு பார்க்கப் போக ஆய்க்குப் பிடித்தது சளிப்பு.
 • ஆறு பார்ப்பானுக்கு இரண்டு கண்.
 • ஆறு பிள்ளை அழிவுக்கு லட்சணம்.
 • ஆறு பிள்ளை பெற்றவளுக்குத் தலைச்சன் பிள்ளைக்காரி மருத்துவமாம்.
 • ஆறு போவதே கிழக்கு; அரசன் செல்வதே வழக்கு.
 • ஆறும் கடன்; நூறும் கடன், பெரிசாச் சுடடா பணியாரத்தை.
 • ஆறும் கருவில் அமைத்தபடி.
 • ஆறும் நாலும் பத்து; நாலும் ஆறும் பத்து.
 • ஆறு மாசப் பயணம் அஞ்சி நடந்தால் முடியுமா?
 • ஆறு மாசம் பழுத்தாலும் விளா மரத்தில் வௌவால் சேராது.
 • ஆறு மாதத்துக்குச் சனியன் பிடித்தாற் போல.
 • ஆறு மாதத்துக்கு வட்டி இல்லை; அப்புறம் முதலே இல்லை.
 • ஆறு மாதம் வீட்டிலே; ஆறு மாதம் காட்டிலே.
 • ஆறுமுக மங்கலத்துக்கு ஆர் போனாலும் சோறு உண்டு போங்கள், சொன்னேன்; சொன்னேன்.
 • ஆறு வடியும் போது கொல்லும்; பஞ்சம் தெளியும் போது கொல்லும்.
 • ஆறு வடிவிலேயும் கருப்புத் தெளிவிலேயும் வருத்தும்.
 • ஆன காரியத்துக்கு மேளம் என்ன? தாளம் என்ன?
 • ஆன குலத்தில் பிறந்து ஆட்டை மாட்டை மேய்க்காமல் ஓலைவாரியாய்ப் போனானே!
 • ஆனதுக்கு ஓர் ஆகாதது; ஆகாததற்கு ஓர் ஆனது.
 • ஆனது அல்லாமல் ஆவதும் அறிவமோ?
 • ஆன தெய்வத்தை ஆறு கொண்டு போகிறது; அனுமந்தராயனுக்குத் தெப்பத் திருவிழாவா?
 • ஆனந்த தாண்டவபுரத்தில் எல்லோரும் அயோக்கியர்கள், உங்களைத் தவிர.
 • ஆனந்த பாஷ்பத்துக்கு அரைப்பலம் மிளகு.
 • ஆனமட்டும் ஆதாளி அடித்துப் போட்டு ஆந்தை போல் விழிக்கிறான்.
 • ஆன மாட்டை விற்றவனும் அறுகங் காட்டைத் தொட்டவனும் கெட்டான்.
 • ஆன முதலை அழிப்பவன் மானம் இழப்பது அரிதல்ல.
 • ஆனா ஆதிவாரம் ஆகாவிட்டால் சோமவாரம்
 • ஆனவன் ஆகாதவன் எல்லாவற்றிலும் உண்டு.
 • ஆனாங் கோத்திரத்துக்கு ஏனாந் தர்ப்பயாமி.
 • ஆனால் ஆதி வாரம்; ஆகாவிட்டால் சோம வாரம்.
 • ஆனால் அச்சிலே வார்; ஆகா விட்டால் மிடாவிலே வார்.
 • ஆனால் தெரியாதா? அழுகைக் குரல் கேட்காதா?
 • ஆனால் பிரம்ம ரிஷி; ஆகாவிட்டால் ரோம ரிஷி.
 • ஆனால் விட்டு அடுப்பு எரியும்; போனால் விட்டுப் புத்தி வரும்.
 • ஆனான ஆளெல்லாம் தானானம் போடுகிறபோது, கோணல் கொம்பு மாடு கொம்பைக் கொம்பை அலைக்கிறது.
 • ஆனானப்பட்ட சாமி எல்லாம் ஆடிக் காற்றில் பறக்குது; அனுமந்தப் பெருமாளுக்குத் தெப்பத் திருநாளாம்.
 • ஆனானப் பட்டவர்கள் எல்லாம் தானானம் அடிக்கறச்சே அழுகற் பூசணிக்காய் தெப்பம் போடுகிறதே!
 • ஆனி அடி எடார்; கூனி குடி புகார்.
 • ஆனி அடை சாரல், ஆவணி முச்சாரல், ஆடி அதி சாரல்.
 • ஆனி அரணை வால் பட்ட கரும்பு, ஆனை வால் ஒத்தது.
 • ஆனி அரை ஆறு; ஆவணி முழு ஆறு.
 • ஆனி அறவட்டை, போடி உங்கள் ஆத்தாள் வீட்டுக்கு.
 • ஆனி ஆவணியில் கிழக்கு வில் பூண்டால் பஞ்சம் உண்டு.
 • ஆனி ஆனை வால் ஒத்த கரும்பு.
 • ஆனித் தூக்கம்.
 • ஆனி மாதம் போடுகிற பூசணியும் ஐயைந்து வயசிற் பிறந்த பிள்ளையும் ஆபத்துக்கு உதவும்.
 • ஆனி முற்சாரல்; ஆடி அடைசாரல்.
 • ஆனியில் அடி கோலாதே; கூனியில் குடி போகாதே.
 • ஆனியும் கூனியும் ஆகா.
 • ஆனை அசைந்து உண்ணும்.
 • ஆனை அசைந்து தின்னும்; வீடு அசையாமல் தின்னும்.
 • ஆனை அசைந்து வரும்; அடி பெயர்ந்து வரும்.
 • ஆனை கறுத்தால் ஆயிரம் பொன்.
 • ஆனைக்கு ஒரு காலம் பூனைக்கு ஒரு காலம்.
 • ஆனைக்கும் அடிசறுக்கும்.
 • ஆனை படுத்தால் ஆள் மட்டம்.
 • ஆனை வரும் பின்னே. மணி ஓசை வரும் முன்னே.
 • ஆனை அசைந்து வரும்; அடி மேகம் சுற்றி வரும்.
 • ஆனை அசைந்து வரும்; பூனை பாய்ந்து வரும்.
 • ஆனை அசைந்து வாங்கும், வீடு அசையாமல் வாங்கும்.
 • ஆனை அடம் பிடிக்கிறது போல.
 • ஆனை அடம் வைத்தாற்போல் அமர அமரப் பதித்த வைத்திருக்கிறார்.
 • ஆனை அடமும் பூனைப் பாய்ச்சலும்.
 • ஆனை அடியில் அடங்கா அடி இல்லை.
 • ஆனை அடியும் சரி, குதிரை குண்டோட்டமும் சரி.
 • ஆனை அத்தனை தீப்போட்டாலும் பானை அடியிலேதான்.
 • ஆனை அம்பலம் ஏறும்; ஆட்டுக்குட்டி அம்பலம் ஏறுமா?
 • ஆனை அயர்ந்தாலும் பூனை அயராது.
 • ஆனை அரசன் கோட்டையைக் காக்கும்; பூனை எலிவளையைக்காக்கும்.
 • ஆனை அரசு செய்த காட்டிலே பூனை அரசு செய்வது போல.
 • ஆனை அரைக் காசுக்குக் கிடைத்தாலும் வேண்டாம்.
 • ஆனை அழிகுட்டி போட்டாற் போல.
 • ஆனை அழிப்பது தெரிய வில்லையாம்; ஆடுஅழிப்பது தெரிகிறதாம்.
 • ஆனை அழுக்கு அலம்பினால் தெரியும்.
 • ஆனை அழுதால் பாகன் பழியா?
 • ஆனை அறிந்து அறிந்தும் பாகனையே கொல்லும்.
 • ஆனை அறிவு பூனைக்கு ஏது?
 • ஆனை ஆங்காரம் அடி பேரு மட்டும்.
 • ஆனை ஆசார வாசலைக் காக்கும்; பூனை புழுத்த மீனைக் காக்கும்.
 • ஆனை ஆயிரம் கேட்டாலும் கொடுப்பானே கர்ணப்பிரபு.
 • ஆனை ஆயிரம் பெற்றால் அடியும் ஆயிரம் பெறுமா?
 • ஆனை ஆனை என்றால் தந்தம் கொடுக்குமா?
 • ஆனை இருக்கும் இடத்தைக் காட்ட வேண்டாம்.
 • ஆனை இருந்த இடமும் அரசன் இருந்த இடமும் ஒரு நாளும் பொய்யாகா.
 • ஆனை இருந்தால் சேனைக்குப் பலம்.
 • ஆனை இருந்தாலும் ஆயிரம் பொன்; இறந்தாலும் ஆயிரம் பொன்.
 • ஆனை இருந்து அரசாண்ட இடத்தில் பூனை இருந்து புலம்பி அழுகிறது.
 • ஆனை இல்லாத ஊர்வலம் பருப்பு இல்லாத கல்யாணம்.
 • ஆனை இல்லாத ஊர்வலம் மாதிரி.
 • ஆனை இளைத்தால் ஆடு ஆகுமா?
 • ஆனை இளைத்தால் எவ்வளவு இளைக்கும்?
 • ஆனை உயரம் பூனை ஆகுமா?
 • ஆனை உண்ட விளாங்கனி போல.
 • ஆனை உறங்குவதும் ஆட்டுக்கிடா பிந்துவதும்.
 • ஆனை ஊர்வலத்தில் அடைபட்டதாம் காவேரி.
 • ஆனை ஊற்றுக்குக் கொசு எம்மட்டோ?
 • ஆனை எதிர்த்து வந்தாலும் ஆனைக்காவில் நுழையாதே.
 • ஆனை எவ்வளவு பெரிதானாலும் அங்குசக் குச்சிக்கு அடக்கந்தானே?
 • ஆனை ஏற அங்குசம் இல்லாமல் முடியுமா?
 • ஆனை ஏற ஆசை; தாண்டி ஏறச் சீவன் இல்லை.
 • ஆனை ஏறிச் சந்தின் வழியாக நுழைவானேன்?
 • ஆனை ஏறித் திட்டிவாசலில் நுழைவதுபோல.
 • ஆனை ஏறி விழுந்தவனைக் கடா ஏறி மிதித்தாற்போல.
 • ஆனை ஏறினால் மாவுத்தன்; குதிரை ஏறினால் ராவுத்தன்.
 • ஆனை ஏறினால் வானம் எட்டுமோ?
 • ஆனை ஏறினாலும் அம்பலத்தில் இறங்கத்தான் வேண்டும்.
 • ஆனை ஏறும் பெரும்பறையன் ஆரூரில் இருப்பான்.
 • ஆனை ஒட்டினாலும் மாமி ஒட்டான்.
 • ஆனை ஒரு குட்டி போட்டும் பலன்; பன்றி பல குட்டி போட்டும் பலன் இல்லை.
 • ஆனை ஒரு குட்டி போடுவதும் பன்றி பல குட்டி போடுவதும் சரி ஆகுமா?
 • ஆனைக்கண் ஐசுவரியம்.
 • ஆனைக் கண்ணிலே மோதிரம் பண்ணி வானக் கண்ணி போட்டாளாம்.
 • ஆனைக்கண் விழுந்த பலாக்காய் போல.
 • ஆனைக் கவடும் பூனைத் திருடும்.
 • ஆனைக் கறுப்பைக் கண்ட அட்டை, எனக்கு என்ன குறைச்சல் என்று சொல்லிக் கொண்டதாம்.
 • ஆனைக் கன்றும் வளநாடும் கொண்டு வந்தானோ?
 • ஆனைக்காரன் ஆனைக்குத் தன் வீட்டைக் காண்பித்துக் கொடாதது போல.
 • ஆனைக்காரன் பெண் அடைப்பைக்காரனுக்கு வாழ்க்கைப் பட்டாளாம்.
 • ஆனைக்காரன் பெண்டாட்டி பூனைக்குட்டியைப் பெற்றாளாம்.
 • ஆனைக்காரன் மனைவி ஆண் பிள்ளை பெற்றால் காச்சு மூச்சென்றிருக்கும்.
 • ஆனைக்காரனுக்கு ஆனையாலே சாவு.
 • ஆனைக்கால்காரன் மிதித்து விடுவதாகப் பயங்காட்டலாம்; மிதிக்கக் கூடாது.
 • ஆனைக் காலில் அகப்பட்ட செல்லுப் போல.
 • ஆனைக் காலில் பாம்பு நுழைந்தாற் போல.
 • ஆனைக் காலில் மிதிபட்ட சுண்டெலி போல.
 • ஆனைக் காலின்கீழ் எறும்பு எம்மாத்திரம்?
 • ஆனைக்கு அகங்காரமும் பெண்களுக்கு அலங்காரமும்.
 • ஆனைக்கு அடி தூரம், எறும்புக்கு ஏழு காதம்.
 • ஆனைக்கு அம்பாரி அழகு; அரசனுக்கு முடி அழகு.
 • ஆனைக்கு அரைஅடி; எலிக்கு எட்டு அடி.
 • ஆனைக்கு அறுபது முழம், அறக்குள்ளனுக்கு எழுபது முழம்.
 • ஆனைக்கு ஆயிரம் பாத்தி வேணும்; தோட்டக்காரன் என்ன செய்வான்?
 • ஆனைக்கு ஆயிர முழம் அகல வேணும்
 • ஆனைக்கு ஆறு அடி; பூனைக்கு இரண்டு அடி.
 • ஆனைக்கு ஆனை கைகொடுத்தாற் போல.
 • ஆனைக்கு இல்லை கானலும் மழையும்.
 • ஆனைக்கு உடல் எல்லாம் தந்தம்; மனிதனுக்கு உடல் எல்லாம் பொய்.
 • ஆனைக்கு எதிரி நெருஞ்சி முள்.
 • ஆனைக்கு ஏற்ற கோடாலி.
 • ஆனைக்கு ஒரு கவளம்; ஆளுக்கு ஒரு வேளைச் சோறு.
 • ஆனைக்கு ஒரு காலம்; பூனைக்கு ஒரு காலம்.
 • ஆனைக்கு ஒரு பிடி; எறும்புக்கு ஒன்பது பிடி.
 • ஆனைக்குக் கட்டிய கூடாரம் போல.
 • ஆனைக்குக் கண் அளந்தார்; ஆட்டுக்கு வால் அளந்தார்.
 • ஆனைக்குக் கண் அளந்து வைத்திருக்கிறது.
 • ஆனைக்குக் கண் சிறுத்து வர, காது அசைந்து வர.
 • ஆனைக்குக் கரும்பு; கழுதைக்குத் தாள்; நாய்க்குக் கருப்புக் கட்டி.
 • ஆனைக்குக் கரும்பும் நாய்க்கு வெள்ளெலும்பும் போல.
 • ஆனைக்குக் கால் குட்டை; பானைக்குக் கழுத்துக் குட்டை.
 • ஆனைக்குக் கொட்டாங்கச்சித் தண்ணீர் போதுமா?
 • ஆனைக்குக் கோபம் வந்தால் அகத்தைப் பிளக்கும்; பூனைக்குக் கோபம் வந்தால் புல்லுப்பாயைப் பிறாண்டும்.
 • ஆனைக்குக் கோவணம் கட்ட ஆராலே முடியும்?
 • ஆனைக்குச் சிட்டுக்குருவி மத்தியஸ்தம் போனாற்போல.
 • ஆனைக்குச் செருப்புத் தைத்தாற்போல.
 • ஆனைக் குட்டிக்குப் பால் வார்த்துக் கட்டுமா?
 • ஆனைக் குட்டி கொழுக்கவில்லையே என்று உட்கார்ந்து அழுததாம் சிங்கக் குட்டி.
 • ஆனைக்குத் தலை மட்டம்; தவளைக்குத் தொடை மட்டம்.
 • ஆனைக்குத் தீனி அகப்பையில் கொடுத்தால் போதாது.
 • ஆனைக்குத் தீனி இடும் வீட்டில் ஆட்டுக்குட்டிக்குப் பஞ்சமா?
 • ஆனைக்குத் தீனி வைத்துக் கட்டுமா?
 • ஆனைக்குத் துறடும் அன்னத்துக்கு மிளகாயும் வேண்டும்.
 • ஆனைக்குத் தெரியுமா அங்காடி விலை?
 • ஆனைக்குத் தேரை இட்டது போல.
 • ஆனைக்கு நீச்சம், முயலுக்கு நிலை.
 • ஆனைக்குப் பகை சுள்ளெறும்பு.
 • ஆனைக் குப்பத்தான் போலே
 • ஆனைக்குப் பனை சர்க்கரை.
 • ஆனைக்குப் புண் வந்தால் ஆறாது.
 • ஆனைக்குப் பூனை போலவும் வால் இல்லையே!
 • ஆனைக்கும் அசையாதது ஆட்டுக்கு அசையும்.
 • ஆனைக்கும் அடி சறுக்கும்.
 • ஆனைக்கும் அடி தவறும்; பூனைக்கும் எலி தவறும்.
 • ஆனைக்கும் அடி தவறும்; வேடனுக்கும் குறி தவறும்.
 • ஆனைக்கும் உண்டா ஏழரை நாட்டுச் சனி?
 • ஆனைக்கும் உண்டு அவகேடு.
 • ஆனைக்கும் சரி, பூனைக்கும் சரி.
 • ஆனைக்கும் பானைக்கும் சரியாய்ப் போச்சு.
 • ஆனைக்கும் புலிக்கும் நெருப்பைக் கண்டால் பயம்.
 • ஆனைக்கு மங்கள ஸ்நானம்; கிண்ணத்தில் எண்ணெய் எடு.
 • ஆனைக்கு மதம் பிடிக்க, பாகனுக்குக் கிலி பிடிக்க.
 • ஆனைக்கு மதம் பிடித்தால் காடு கொள்ளாது.
 • ஆனைக்கு முன் முயல் முக்கினது போல.
 • ஆனைக்கு ராஜா மூங்கில் தடி.
 • ஆனைக்கு லாடம் அடித்ததைக் கண்டதுண்டா?
 • ஆனைக்கு வாழைத்தண்டு; ஆளுக்குக் கீரைத்தண்டு.
 • ஆனைக்கு வேகிற வீட்டில் பூனைக்குச் சோறு இல்லையா?
 • ஆனைக் கூட்டத்தில் சிங்கம் புகுந்தது போல.
 • ஆனைக் கூட்டம் எதிர்த்தால் பூனைக்குட்டி என்ன செய்யும்?
 • ஆனைக் கேடும் அரசு கேடும் உண்டா?
 • ஆனை கட்டச் சங்கிலியைத் தானே எடுத்துக் கொடுக்கும்.
 • ஆனை கட்டத் தாள்; வானை முட்டப் போர்.
 • ஆனை கட்டி ஆண்டால் அரசனும் ஆண்டி ஆவான்.
 • ஆனை கட்டி ஆளும் அரசனோ?
 • ஆனை கட்டி உழுகிறான்.
 • ஆனை கட்டித் தீனி போட முடியுமோ?
 • ஆனை கட்டியார் வீட்டில் வாழ்க்கைப்பட்டால் ஆறு கலம் அரிசி யாவது சிறப்பு வைக்க வேண்டாமா?
 • ஆனை கட்டி வாழ்ந்தவன் வீட்டில் பானை சட்டிக்கு வழி இல்லை.
 • ஆனை கட்டின மரம் ஆட்டம் கொடுக்கும்.
 • ஆனை கட்டும் தொழுவத்தில் பூனை கட்டலாமா?
 • ஆனை கண்ட பிறவிக் குருடன் அடித்துக் கொள்கிறது போல.
 • ஆனை கண் பருத்தால் அகிலத்தை ஆளாதா?
 • ஆனை கலக்குகிற குட்டையில் கொக்கு மீனைப் பிடிக்கச் சென்றதாம்.
 • ஆனை கவுளில் அடக்கிய கல்லைப்போல.
 • ஆனை கறுத்தால் ஆயிரம் பொன்; அட்டைகறுத்தால் உதவி என்ன?
 • ஆனை கறுத்தால் ஆயிரம் பொன், பூனை கறுத்தால் என்ன பெறும்?
 • ஆனை கறுத்தால் என்ன? அசல் வீடு வாழ்ந்தால் என்ன?
 • ஆனை கறுத்திருந்தும் ஆயிரம் பொன் பெறும்.
 • ஆனைகறுப்போ வெள்ளையோ, கொம்பு வெள்ளைதான்.
 • ஆனை காட்டுக்கு ராஜாவாக இருந்தாலும் பாகனுக்கு அடிமை.
 • ஆனை காணாமற் போனால் இரண்டு சட்டியில் தேடினால் அகப்படுமா?
 • ஆனை காதில் கட்டெறும்பு புகுந்தாற் போல.
 • ஆனை கிட்டப் போக ஆசையாக இருக்கிறது; மாணி எட்ட வில்லை.
 • ஆனை குட்டி போட்டாற் போல்.
 • ஆனை குட்டி போட்டதென்று முயல் முக்கினாற்போல.
 • ஆனை குட்டி போடுகிறது என்று ஆடும் போட்டால் புட்டம் கீறி விடும்.
 • ஆனை குட்டி போடும் போடும் என்று எண்ணி லத்தி போட்டதாம்.
 • ஆனை குட்டையைக் குழப்புவது போல.
 • ஆனை குடிக்கும் தண்ணீர் பூனை குடிக்குமா?
 • ஆனை குண்டு சட்டியிலும் குழிசியிலும் உண்டோ?
 • ஆனை குப்புற விழுந்தால் தவளைகூட உதைத்துப் பார்க்குமாம்.
 • ஆனை குளிக்கச் செம்பு தண்ணீரா?
 • ஆனை குளித்த குளம் போல.
 • ஆனை குறட்டில் அவல் அடக்குகிறதுபோல எந்த மட்டும் அடக்குகிறது?
 • ஆனை கெட்டுக் குடத்தில் கை இடுகிறதா?
 • ஆனை கெட்டுப் போகக் குடத்தில கைவிட்டுப் பார்க்கிறதா?
 • ஆனை கெடுத்தவன் குடத்தில் கை இட்டாற் போல.
 • ஆனை கெடுத்தவன் பானையில் தேடினாற் போல.
 • ஆனை கேட்ட வாயால் ஆட்டுக்குட்டி கேட்கிறதா?
 • ஆனை கேடு, அரசு கேடு உண்டா?
 • ஆனை கொடுத்தவன் அங்குசம் கொடானா?
 • ஆனை கொடுத்து ஆடு வாங்கினான்.
 • ஆனை கொடுத்தும் அங்குசத்துக்குப் பிணக்கா?
 • ஆனை கொழுத்தால் மண்ணை அள்ளிப் போட்டுக்கொள்ளும்
 • ஆனை கொழுத்தால் வாழைத்தண்டு; மனிதன் கொழுத்தால் கீரைத்தண்டு.
 • ஆனை கொடிற்றில் அடக்குகிறது போல எந்த மட்டும் அடக்குகிறது?
 • ஆனைச் சிவப்பிலும் அதிகச் சிவப்பு!
 • ஆனைக் கவடும் பூனைத் திருடும்.
 • ஆனைச் சொப்பனம் கண்டவருக்குப் பானைப் பொன்.
 • ஆனை சிங்கக்குட்டி போடுவது போல.
 • ஆனை சிந்திய சிறு கவளம் எறும்புக் கூட்டத்துக்குப் பெருவளம்.
 • ஆனை சீர் தந்த எங்கள் அம்மான் கத்திரிக்காய்க்குக் குண்டா கரணம் போடுகிறான்.
 • ஆனை செத்தாலும் ஆயிரம் பொன்.
 • ஆனை சொற்படி பாகன்; பாகன் சொற்படி ஆனை.
 • ஆனைத் தலையளவு பெருங்காயம் கரைத்த வீடா?
 • ஆனைத் துதிக்கையில் எலும்பே கிடையாது.
 • ஆனைத் தோலை எலி கரண்டினது போல.
 • ஆனை தம்பட்டம் அடிக்க ஓநாய் ஒத்து ஊதிற்றாம்.ஆனை தம்பட்டம் அடிக்க ஓநாய் ஒத்து ஊதிற்றாம்.
 • ஆனை தரைக்கு ராஜா; முதலை தண்ணீருக்கு ராஜா.
 • ஆனை தழுவிய கையால் ஆட்டுக்குட்டியைத் தழுவுகிறதா?
 • ஆனை தன் கோட்டிடை வைத்த கவளம் போல.
 • ஆனை தன் தலையிலே மண்ணைப் போட்டுக் கொள்வது போல.
 • ஆனை தன் பலம் அறியாது.
 • ஆனை தன் பலம் அறியாமல் மத்தகத்தில் மண்ணை வாரிப் போட்டுக் கொண்டது போல.
 • ஆனை தன் பலம் அறியாமல் மத்தகத்தை மதில் சுவரில் முட்டிக் கொண்டது போல.
 • ஆனை தன்னைக் கட்டும் சங்கிலியைத் தானே எடுத்துக் கொடுத்தது போல.
 • ஆனை தாழ்ந்து அரசு வளர்ந்தது.
 • ஆனை திரும்ப அரைக்கால் நாழிகை.
 • ஆனை தின்ற விளாங்கனி போல.
 • ஆனை தும்பிக்கையில் வீசுகிறது என்று கழுதை வாலால் வீசினது போல.
 • ஆனை துரத்தி வந்தாலும் ஆலயத்தில் நுழையலாகாது.
 • ஆனை துறடு அறியும்; பாகன் நோக்கு அறிவான்.
 • ஆனை தொட்டாலும் மரணம் வரும்.
 • ஆனை தொடுவுண்ணின் மூடும் கலம் இல்லை.
 • ஆனை நடைக்கும் குதிரை ஓட்டத்துக்கும் சமம்.
 • ஆனை நிழல் பார்க்கத் தவளை அழித்தாற் போல.
 • ஆனை நிற்க நிழல் உண்டு; மிளகு உருட்ட இலை இல்லை.
 • ஆனை நீட்டிப் பிடிக்கும்; பூனை தாவிப் பிடிக்கும்.
 • ஆனை நுழைய அடுக்களை பிடிக்குமா?
 • ஆனைப் பசிக்கு ஆத்திக் கீரையா?
 • ஆனைப் பசிக்குச் சோளப் பொறியா?
 • ஆனைப் பாகன் மனைவி ஆறுமாசத்துக்கு விதவை.
 • ஆனைப் பாகன் வீட்டை ஆனைக்குக் காட்ட மாட்டான்.
 • ஆனைப் பாகனுக்கு ஆனையால் சாவு.
 • ஆனைப் பாகனும் குதிரைப் பாகனும் சவாரி செய்தாற் போல.
 • ஆனை பட்டால் கொம்பு; புலி பட்டால் தோல்.
 • ஆனை படுத்தால் ஆட்டுக்குட்டி உயரமாவது இருக்காதா?
 • ஆனை படுத்தால் ஆட்டுக்குட்டிக்குத் தாழுமா?
 • ஆனை படுத்தால் ஆள் மட்டம்.
 • ஆனை படுத்தால் குதிரை உயரம் வராதா?
 • ஆனை பழக்க ஆனை வேண்டும்.
 • ஆனை பாய்ந்தால் ஆர் பிடிப்பார்?
 • ஆனை பார்க்க வெள்வெழுத்தா?
 • ஆனை பிடிக்கப் பூனைச் சேனை.
 • ஆனை பிடிப்பவனுக்குப் பூனை எம்மாத்திரம்?
 • ஆனை புக்க புலம் போல.
 • ஆனை புகுந்த கரும்புத் தோட்டமும் அமீனா புகுந்த வீடும் உருப்படா.
 • ஆனை புலி வந்தாலும் தாண்டுவான்.
 • ஆனை பெரிது, ஆனாலும் அதன் கண் சிறிது.
 • ஆனை பெருத்தும் ஊனம் உதறாதே.
 • ஆனை பெருமாளது; ஆர் என்ன சொன்னால் என்ன?
 • ஆனை போக அதன் வால் போகாதோ?
 • ஆனை போகிற வழியிலே எறும்பு தாரை விட்டது போல்.
 • ஆனை போய் ஆறு மாசம் ஆனாலும் தாரை மறையுமா?
 • ஆனை போல் ஐந்து பெண் இருந்தாலும் பூனை போல் ஒரு நாட்டுப் பெண் வேண்டும்.
 • ஆனை போல வந்தான்; பூனை போலப் போகிறான்.
 • ஆனை போனதே வீதி.
 • ஆனை போன வீதியிலே ஆட்டுக்குட்டி போகிறது வருத்தமா?
 • ஆனை போன வீதியையும் கேட்க வேண்டுமா?
 • ஆனை போனாலும் அடிச்சுவடு போகாது.
 • ஆனை மதத்தால் கெட்டது; அரசன் பயத்தால் கெட்டான்.
 • ஆனை மதம் பட்டால் அழகாகும்; பூனை மதம் பட்டால் என்ன ஆகும்?
 • ஆனை மதம் பட்டால் காடு கொள்ளாது; சாது மதம் பட்டால் ஊர் கொள்ளாது.
 • ஆனை மதத்தால் வாழைத்தண்டு; ஆண் பிள்ளை மதத்தால் கீரைத்தண்டு.
 • ஆனை மயிர் கட்டின ஆண் சிங்கம்.
 • ஆனை மிதித்த காசு பானை நிரம்பும்.
 • ஆனை மிதித்தால் பிழைப்பார்களா?
 • ஆனை மிதித்து ஆள் பிழைக்கவா?
 • ஆனை மிதித்துக் கொல்லும்; புலி இடிந்து கொல்லும்.
 • ஆனை முட்டத் தாள்; வானம் முட்டப் போர்.
 • ஆனை முட்டத் தேர் நகரும்.
 • ஆனை முதல் எறும்பு வரைக்கும்.
 • ஆனை முன்னே ஆட்டுக்குட்டி; பின்னே சிங்கக்குட்டி.
 • ஆனை முன்னே முயல் முக்கினது போல.
 • ஆனை மூத்திரத்தை நம்பிக் கட்டுச் சோற்றை அவிழ்த்தானாம்.
 • ஆனை மேய்கிற காட்டில் ஆட்டுக்குட்டிக்குப் புல் கிடைக்காமல் போகுமா?
 • ஆனை மேயும் காட்டில் ஆடு மேய இடம் இல்லையா?
 • ஆனைமேல் அங்கு மணி எடுத்தாலும் ஆனை வால் கூழை வால்.
 • ஆனைமேல் அங்குமணிச் சீர் எடுத்துக் கொண்டு வந்தாலும் மாமியார் இல்லை என்பாள்.
 • ஆனைமேல் அம்பாரி போனால் பூனைக்கு என்ன புகைச்சலா?
 • ஆனைமேல் அம்பாரி வைத்து வரிசை வந்தாலும் ஆனை வால் கூழை என்பார்.
 • ஆனைமேல் இடும் பாரத்தைப் பூனை மேல் இடலாமா?
 • ஆனைமேல் இருக்கிற அரசன் சோற்றைக் காட்டிலும் பிச்சை எடுக்கிற பார்ப்பான் சோறு மேல்.
 • ஆனைமேல் இருப்பவனைச் சுண்ணாம்பு கேட்டாற் போல.
 • ஆனைமேல் உட்கார்ந்திருப்பவன் வெறிநாய் கடிக்குமென்று அஞ்சுவானா?
 • ஆனைமேல் ஏறிப் பாறை மேல் விழுவதா? நாயின் மேல் ஏறி மலத்தின்மேல் விழுவதா?
 • ஆனைமேல் ஏறினால் ஆருக்கு லாபம்?
 • ஆனை மேல் ஏறு என்றால் பானை மேல் ஏறுவார்? பானைமேல் ஏறு என்றால் ஆனைமேல் ஏறுவார்.
 • ஆனைமேல் ஏறுவேன்; வீரமணி கட்டுவேன்.
 • ஆனைமேல் திருமஞ்சனம் வருவதென்றால் பெருமாளுக்கு யோகந்தான்.
 • ஆனைமேல் போகிறவன் அந்து காலன்; குதிரை மேல் போகிறவன் குந்து காலன்.
 • ஆனைமேல் போகிறவனையும் பானையோடு தின்றான் என்கிறது.
 • ஆனைமேல் வந்தானா? குதிரை மேல் வந்தானா?
 • ஆனையின் அதிகாரம் சிற்றெறும்பினிடம் செல்லாது.
 • ஆனையின் கண்ணுக்குச் சிற்றெறும்பும் மலையாம்.
 • ஆனையின் கரும்புக்குக் காட்டெருமை வந்ததாம்.
 • ஆனையின் காதில் எறும்பு புகுந்தது போல.
 • ஆனையின் மூச்சில் அகப்பட்ட கொசுப் போல.
 • ஆனையின்மேல் இருப்பவனைச் சுண்ணாம்பு கேட்டால் அகப்படுமா?
 • ஆனையின் வாலைப் பிடித்துக் கரை ஏறலாம்; ஆட்டின் வாலைப் பிடித்துக் கரை ஏறலாமா?
 • ஆனையும் அறுகம் புல்லினால் தடைப்படும்.
 • ஆனையும் ஆனையும் உரசிக் கொள்ளக் கொசுவுக்குப் பிடித்ததாம் அனர்த்தம்.
 • ஆனையும் ஆனையும் மோதும் போது இடையிலே அகப்பட்ட கொசுவைப் போல.
 • ஆனையும் நாகமும் புல்லினால் தடைப்பட்டன.
 • ஆனையும் பானையும் ஒன்றானால் பானையே நல்லது.
 • ஆனையை அடக்கலாம்? அடங்காப் பிடாரியை அடக்க முடியாது.
 • ஆனையை அடக்கலாம்? ஆசையை அடக்க முடியாது.
 • ஆனையை அடக்குபவனும் அகமுடையாளுக்கு அடக்கம்.
 • ஆனையை ஆயிரம் பொன்னுக்கு வாங்கி இரும்பு அங்குசத்துக்கு ஏமாந்து நிற்பானேன்?
 • ஆனையை இடுப்பிலே கட்டிச் சுளகாலே மறைப்பான்.
 • ஆனையைக் கட்ட ஊணான் கொடி போதுமா?
 • ஆனையைக் கட்டி ஆள ஆண்டியால் முடியுமா?
 • ஆனையைக் கட்டி ஆளலாம்; அரைப் பைத்தியத்தைக் கட்டி ஆள முடியாது.
 • ஆனையைக் கட்டிச் சுளகாலே மறைப்பாள்.
 • ஆனையைக் கட்டித் தீனி போட முடியுமா?
 • ஆனையைக் கண்டு அஞ்சாதவன் ஆனைப் பாகனைக் கண்டால் அஞ்சுவானா?
 • ஆனையைக் குடத்தில் அடைக்க முடியுமா?
 • ஆனையைக் குத்தி முறத்தினால் மறைப்பாள்.
 • ஆனையைக் குளிப்பாட்ட அண்டா நீர் போதுமா?
 • ஆனையைக் கெடுத்தவன் பானையில் தேடினாற் போல்.
 • ஆனையைக் கொட்டத்தில் அடைத்தாற் போல.
 • ஆனையைக் கொடுத்துத் துறட்டுக்கு மன்றாடினாற் போல.
 • ஆனையைக் கொன்றவன் பூனையை வெல்ல மாட்டானா?
 • ஆனையைக் கொன்று அகப்பையால் மூடினாற் போல்.
 • ஆனையைச் சுளகால் மறைப்பது போல.
 • ஆனையைத் தண்ணீரில் இழுக்கிற முதலை பூனையைத் தரையில் இழுக்குமா?
 • ஆனையைத் துரத்த நாயா?
 • ஆனையைத் தேடப் பானையில் கை விட்டது போல.
 • ஆனையை நம்பிப் பிழைக்கலாம்; ஆண்டியை நம்பிப் பிழைக்க முடியுமா?
 • ஆனையை நோண்டினால் அது உன்னை நோண்டிவிடும்.
 • ஆனையைப் படைத்த பகவான் பூனையையும் படைத்திருக்கிறார்.
 • ஆனையைப் பார்க்க ஆயிரம் பேர்.
 • ஆனையைப் பார்க்க வெள்ளெழுத்தா?
 • ஆனையைப் பார்த்த கண்ணுக்குக் கரடியைப் பார்ப்பதுபோல் இருந்ததாம்.
 • ஆனையைப் பார்த்துவிட்டுப் பூனையைப் பார்த்தால் பிடிக்குமா?
 • ஆனையைப் பிடிக்க ஆனைதான் வேண்டும்.
 • ஆனையைப் பிடிக்க எலிப் பொறியா?
 • ஆனையைப் பிடித்துக் கட்ட அரை ஞாண் கயிறு போதுமா?
 • ஆனையைப் பிடிப்பதும் கரகத்தில் அடைப்பதும் அதுவே செல்லப் பிள்ளைக்கு அடையாளம்.
 • ஆனையைப் பிடிப்பான் ஆண் பிள்ளைச் சிங்கம்; பானையைப் பிடிப்பாள் பத்தினித் தங்கம்.
 • ஆனையைப் புலவனுக்கும் பூனையைக் குறவனுக்கும் கொடு.
 • ஆனையைப் பூனை மறைத்ததாம்.
 • ஆனையைப் போக்கினவன் குடத்திலே தேடின மாதிரி.
 • ஆனையைப் போல் சுவர் எழுப்பினால் ஆர் தாண்டுவார்கள்?
 • ஆனையைப் போல வஞ்சனை; புலியைப் போலப் போர்.
 • ஆனையை முறுக்கி ஆளச் சாமர்த்தியம் இருந்தாலும் அகமுடையாளை அடக்கி ஆளத் திறமை இல்லாதவன் இருந்தென்ன பிரயோசனம்?
 • ஆனையை வாங்கலாமா லஞ்சம்?
 • ஆனையை வாங்கிவிட்டுத் துறட்டுக்கு மன்றாடுகிறான்.
 • ஆனையை வித்துவானுக்கும் பூனையைக் குறவனுக்கும் கொடு.
 • ஆனையை விழுங்குவான்; கடைவாயில் ஒட்டிய ஈயைக் கண்டு நடுங்குவான்.
 • ஆனையை விற்றா பூனைக்கு மருத்துவம் பார்ப்பது?
 • ஆனையை விற்றுத் துறட்டுக்கு மன்றாடுகிறான்.
 • ஆனையோடு பிறந்த அலங்காரி, சேனையோடு பிறந்த சிங்காரி.
 • ஆனை லத்தி ஆனை ஆகுமா?
 • ஆனை லத்தி போடுகிற மாதிரி குதிரை லத்தி போட்டால் குண்டி கிழிந்து போகும்.
 • ஆனை வந்தால் ஏறுவேன்; சப்பாணி வந்தால் நகருவேன்.
 • ஆனை வந்தாலும் ஏற வேண்டும்; சப்பாணி வந்தாலும் ஏற வேண்டும்.
 • ஆனை வந்தாலும் தாண்டுவான்; புலி வந்தாலும் தாண்டுவான்.
 • ஆனை வந்து விரட்டினாலும் ஆனைக் காவில் நுழையாதே.
 • ஆனை வயிறு ஆனாலும் பானைக்குள்ளேதான்.
 • ஆனை வயிறு நிறைந்தாலும் ஆட்டுக் குட்டிக்கு வயிறு நிறையாது.
 • ஆனை வரும் பின்னே; மணி ஓசை வரும் முன்னே:
 • ஆனை வலம் கிடைத்தாலும் பூனை வலம் கிடைக்காது.
 • ஆனை வாகனம் ராச லட்சணம்.
 • ஆனைவாய்க் கரும்பும் பாம்பின் வாய்த் தேரையும் யமன்கைக் கொண்ட உயிரும் திரும்பி வரா.
 • ஆனை வாயில் அகப்பட்ட கொசுவைப் போல்.
 • ஆனை வாயில் போன விளாம் பழம் போல.
 • ஆனை வால் பிடித்துக் கரை ஏறலாம்; ஆட்டின் வால் பிடித்துக் கரை ஏறலாமா?
 • ஆனை வால் பிடித்துக் கரை ஏறலாம்; நாய் வால் பிடித்து ஆவது என்ன?
 • ஆனை வாழ்ந்தால் என்ன? பூனை தாலி அறுத்தால் என்ன?
 • ஆனை விலை, குதிரை விலை.
 • ஆனை விழுங்கிய அம்மையாருக்குப் பூனை ஒரு சுண்டாங்கி.
 • ஆனை விழுந்தால் அதுவே எழுந்திருக்கும்.
 • ஆனை விழுந்தாலும் குதிரை மட்டம்.
 • ஆனை விற்றால் ஆனை லாபம்; பானை விற்றால் பானை லாபம்
 • ஆனை விற்றும் துறட்டுக்குப் பிணக்கா?
 • ஆனை வீட்டிலே பிறந்து அடைப்பக்காரனுக்கு வாழ்க்கைப் பட்டாளாம்.
 • ஆனை வெளுக்கத் தாழி செய்தது போல.
 • ஆனை வேகம் அடங்கும் அங்குசத்தால்.
 • ஆச்சியம் பூச்சியம்.
 • ஆஸ்தி இல்லாதவன் அரை மனிதன்.
 • ஆஸ்தி உள்ளவன் ஆஸ்திக்கு அடிமை.
 • ஆஸ்தி உள்ளவனுக்கு நாசம் இல்லை.
 • ஆஸ்திக்கு ஓர் ஆணும் ஆசைக்கு ஒரு பெண்ணும்.
 • ஆஸ்திக்கு மிகுந்த அபராதமும் இல்லை; தலைக்கு மிஞ்சின தண்டமும் இல்லை.
 • ஆஸ்தி பாஸ்தி.

[தொகு]

 • இக்கரைக்கு அக்கரை பச்சை
 • இக்கரையில் பாகலுக்கு அக்கரையில் பந்தல்
 • இக்கரை மாட்டுக்கு அக்கரை பச்சை
 • இகழ்ச்சி உடையோன் புகழ்ச்சி அடையான்
 • இங்கிதம் தெரியாதவளுக்குச் சங்கீதம் தெரிந்து பலன் என்ன?
 • இங்கு அற்றவருக்கு அங்கு உண்டு
 • இங்கு அற்றவருக்கு அங்கு ஒரு விஸ்வரூப தரிசனம்
 • இங்கு இருந்த பாண்டம் போல
 • இங்கும் புதையல் இருக்குமா ரங்கா? அதற்குச் சந்தேகமா வெங்கா?
 • இங்கே தலையைக் காட்டுகிறான்; அங்கே வாலைக் காட்டுகிறான்
 • இங்கே வாடா திருடா, திருட வந்தாயா என்றாளாம்; உன் வீடு இருக்கிற அழகுக்கா விழித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்றானாம்
 • இங்கே வா நாயே என்றால் மூஞ்சியை நக்குகிறது
 • இச்சிக் கொண்டே என்னோடே நிற்கிறான்
 • இச்சித்த காரியம் இரகசியம் அல்ல,
 • இச்சிப் பெட்டின வாரிக்கு இஞ்சினீரிங் டிபார்ட்மெண்ட்
 • இச்சை உள்ள காமுகர்க்குக் கண் கண்ட இடத்திலே
 • இச்சைச் சொல் யாசகத்தால் இடர்ப்பட்டவன் இல்லை
 • இச்சையாகிய பாக்கியம் இருக்கப் பிச்சைக்குப் போவானேன்?
 • இச்சையும் இல்லை; இருமையும் இல்லை
 • இசலிக் கொண்டே என்னோடே நிற்கிறான்
 • இசை இல்லாப் பாட்டு இழுக்கு
 • இசைவில்லாப் பாட்டு இழுக்கு
 • இசைவு வந்தது வடமலை அப்பா!
 • இஞ்சி இலாபம் மஞ்சளில்
 • இஞ்சி என்றால் தெரியாதா? எலும்மிச்சம் பழம் போலத் தித்திப்பாய் இருக்குமே!
 • இஞ்சி தின்ற குரங்கு போல
 • இஞ்சியில் பாய்ந்தால் என்ன? மஞ்சளில் பாய்ந்தால் என்ன? இஞ்சி லாபம் மஞ்சளிலே
 • இட்ட அடி கொப்புளிக்க எடுத்த அடி தள்ளாட
 • இட்ட உறவு எட்டு நாளைக்கு; நக்கின உறவு நாலு நாளைக்கு
 • இட்ட உறவு ஏனாதிக்கூட்டம்; வார்த்த உறவு வண்ணாரக் கூட்டம்
 • இட்ட எழுத்திற்கு மேல் ஏற ஆசைப்பட்டால் கிடைக்குமா?
 • இட்ட கடன் பட்ட கடனுக்கு ஈடாகாது
 • இட்ட குடி கெடுமா?
 • இட்ட குடியும் கெட்டது; ஏற்ற குடியும் கெட்டது
 • இட்ட கையை நத்துமா? இடாத கையை நத்துமா?
 • இட்டத்தில் ஒன்றும் குறையாது
 • இட்டத்தின் மேலே ஏறாசைப்பட்டால் கிடைக்குமோ?
 • இட்டது எல்லாம் கொள்ளும் பட்டி மகள் கப்பரை
 • இட்டது எல்லாம் பயிர் ஆகுமா? பெற்றது எல்லாம் பிள்ளை ஆகுமா?
 • இட்ட படியே ஒழிய ஆசைப்பட்டுப் பலன் இல்லை
 • இட்டம் அற்ற முனியன், அட்டமத்துச் சனியன்
 • இட்டலிக் குப்பன்
 • இட்டவர்கள் தொட்டவர்கள் கெட்டவர்கள்; இப்போது வந்தவர்கள் நல்லவர்கள்
 • இட்டவள் இடா விட்டால் வெட்டுப் பகை
 • இட்ட வீட்டுக்கு இரண்டகம் நினைக்கலாமா?
 • இட்ட வீட்டுக்குப் பிட்டு இட்டுக்கொண்டு, இடிந்த வீட்டுக்கு மண் இட்டுக் கொண்டு திரிகிறான்
 • இட்டார்க்கு இட்ட படி
 • இட்டார் பெரியோர்; இடாதார் இழிகுலத்தோர்
 • இட்டாருக்கு இட்ட பலன்
 • இட்டார்க்கு இட்ட பலன்; ஆண்டிக்கு அமைந்த பலன்
 • இட்டாருக்கு இடலும், செத்தாருக்கு அழுதலும்
 • இட்டாருக்கு இட வேணும்; செத்தாருக்கு அழ வேணும்
 • இட்டு ஆளாப் பெண்ணுக்குச் சுட்டாலும் தெரியாது
 • இட்டு உண்டான் செல்வம் தட்டுண்டாலும் கெடாது
 • இடம் கொடுத்தால் மடம் பிடுங்குவான்.
 • இட்டுக் கெட்டார் எங்குமே இல்லை
 • இட்டுக் கெட்டாரும் இல்லை; ஈயாது வாழ்ந்தாரும் இல்லை
 • இட்டுப் பிறந்தால் எங்கும் உண்டு
 • இட்டுப் பேர் பெறு; வெட்டிப் பேர் பெறு
 • இட்டு வைத்தால் தின்னவும் எடுத்து வைத்தால் அடுக்கவும் தெரியும்
 • இடக்கண், வலக்கண்
 • இடக்கனுக்கு வழி எங்கே? கிடக்கிறவன் தலை மேலே
 • இடக்காதில் வாங்கி வலக்காதில் விடுவது
 • இடக்குக் குடை பிடிக்கலாமா?
 • இடது கைக்கு வலது கை துணை; வலது கைக்கு இடது கை துணை
 • இடது கை பிட்டத்துக்கு எளிது
 • இடது கை வலது கை தெரியவில்லை
 • இடம் அகப்படாத தோஷம்; மெத்தப் பதிவிரதை
 • இடம் இராத இடத்தில் அகமுடையானைப் பெற்றவள் வந்தாளாம்; போதாக் குறைக்குப் புக்ககத்து அத்தையும் வந்தாளாம்
 • இடம் கண்டால் மடத்தைப் பிடிக்கலாம்
 • இடம் கண்டால் விடுவானோ யாழ்ப்பாணத்தான்
 • இடம் கொடுத்தால் மடத்தைப் பிடிக்கலாம்
 • இடம் பட வீடு இடேல்
 • இடம் வலம் தெரியாதவனோடு இணக்கம் பண்ணல் ஆகாது
 • இட மாட்டாதவன் எச்சில் என்றானாம்
 • இட வசதி இல்லாத பதிவிரதை
 • இடறின காலிலே இடறுகிறது
 • இடன் அறிந்து ஏவல் செய்
 • இடாதவனுக்கு இட்டுக் காட்டு
 • இடான், தொடான், மனுஷர்மேல் செத்த பிராணன்
 • இடி இடி எங்கே போகிறாய்? ஏழையின் தலையில் விழப் போகிறேன்
 • இடி இடித்தாலும் படபடப்பு ஆகாது
 • இடி ஓசை கேட்ட பாம்பு போல
 • இடிக்கிறவன் ஒன்றை நினைத்துக்கொண்டு இடித்தால், குடிக்கிறவன் ஒன்றை நினைத்துக்கொண்டு குடிப்பான்
 • இடிக்கிற வானம் பெய்யாது
 • இடிக்குக் குடை பிடிக்கலாமா?
 • இடி கொம்புக்காரன் கோழிக் குஞ்சின் சத்தத்திற்கு அஞ்சுவானா?
 • இடி கொம்பும் விட்டுப் பிடி கொம்பும் விட்டது போல
 • இடி சோறு தின்கிறான்
 • இடித்த புளி போல் இருக்கிறான்
 • இடித்தவளுக்கும் புடைத்தவளுக்கும் ஒன்று; ஏன் என்று வந்தவளுக்கு இரண்டு
 • இடித்த வானம் பெய்யாது
 • இடித்து அடித்து ஒரு கூடை இடுவதிலும் பிடி சோறு அன்பாய்ப் போடுவது போதும்
 • இடிந்து கிடந்த அம்பலம் போல
 • இடியேறு கேட்ட நாகம் போல
 • இடி விழுந்த ஊரில் குடி இருந்தாலும் இடை விழுந்த ஊரில் குடியிருக்கல் ஆகாது
 • இடி விழுந்த மரம்போல ஏங்குதல்
 • இடி விழுவானுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு எந்நேரமும் குடி சாமம்
 • இடுகிற தெய்வம் எங்கும் இடும்
 • இடுகிறவன் தன்னவன் ஆனால் இடைப் பந்தியில் இருந்தால் என்ன? கடைப் பந்தியில் இருந்தால் என்ன?
 • இடுப்பில் இரண்டு காசு இருந்தால் சருக்கென்று இரண்டு வார்த்தை வரும்
 • இடுப்பிலே காசு இருந்தால் அசப்பிலே வார்த்தை வரும்
 • இடுப்பு ஒடிந்த கோழிக்கு உரல் குழியே கதி
 • இடுப்புக்கு மேலே அந்தரங்கம் இல்லை
 • இடுப்புச் சுருங்குவது பெண்களுக்கு அழகு
 • இடுப்பு வைத்த இடமெல்லாம் அடுப்பு வைத்தான்
 • இடும்பனுக்கு வழி எங்கே? இருக்கிறவன் தலை மேலே
 • இடும்பு செய்வாருக்கு இராப்பகல் நித்திரை இல்லை
 • இடும்பும் கரம்பும் அழியும்
 • இடும்பைக்கு ஈன்ற தாய் போல
 • இடுவது பிச்சை; ஏறுவது மோட்சம்
 • இடுவார் இடுவதையும் கெடுவார் கெடுப்பார்
 • இடுவார்க்கு இல்லை கெடுவாழ்வு
 • இடுவார் பிச்சையைக் கெடுக்கிறதா?
 • இடுவான் இடுவான் என்று ஏக்கற்று இருந்தாளாம்; நாலு நாழி கொடுத்து நாலாசை தீர்த்தாளாம்
 • இடை ஆண்டியும் இல்லை; குயத் தாதனும் இல்லை
 • இடைக் கணக்கன் செத்தான்; இனிப் பிழைப்பான் நாட்டான்
 • இடைக் கிழவி எப்போது சாவாளோ? இடம் எப்போது ஒழியுமோ?
 • இடைக் கோழி இராத் தங்குமா?
 • இடைச்சன் பிள்ளைக்காரிக்குத் தலைச்சன் பிள்ளைக்காரி மருத்துவம் சொன்னாளாம்
 • இடைச்சி ஆத்தாள் தோளிக்கு
 • இடைச்சிக்கு எட்டுத் தாலி; பறைச்சிக்குப் பத்துத் தாலி
 • இடைச்சிக்கு மாப்பிள்ளை என்றைக்கிருந்தாலும் வருவான்
 • இடைச்சி சம்பத்தும் சாணாத்தி வாழ்வும் சரி
 • இடை சாய்ந்த குடம் கவிழும்
 • இடைத் தெருவில் ஊர்வலம் வரும்போது குசத்தெரு எங்கே என்கிறான்
 • இடைப் பிறப்பும் கடைப் பிறப்பும் ஆகா
 • இடைப் புத்தி பிடரியிலே
 • இடையன் எப்போது சாவானோ, கம்பளி எப்போது மிஞ்சுமோ?
 • இடையன் எறிந்த மரம் போல
 • இடையன் கரடிமேல் ஆசைப்பட்டது போல
 • இடையன் கல்யாணம் பொழுது விடிந்து போச்சு
 • இடையன் கல்யாணம் விடியும் பொழுது
 • இடையன் கெடுத்தது பாதி; மடையன் கெடுத்தது பாதி
 • இடையன் செய்வது மடையன் செய்யான்
 • இடையன் பிடரியிலே ஆட்டைப் போட்டுக்கொண்டு தேடினாற் போல்
 • இடையன் பெருத்தாலும் இடையன் கிடை நாய் பெருக்காது
 • இடையன் பேரிலே சந்நதம் வந்தது போல்
 • இடையன் பொறுத்தாலும் இடையன் நாய் பொறாதது போல
 • இடையன் வந்ததும் படுக்க வேண்டியதுதான்
 • இடையன் வெட்டின கொம்பு போல
 • இடையன் வெட்டு அறா வெட்டு
 • இடையனில் ஆண்டி இல்லை; குசவனில் தாதன் இல்லை
 • இடையனுக்குப் பிடரியிலே புத்தி
 • இடையனும் பள்ளியும் இறைத்த புலம் பாழ்
 • இடையாலும் கடையாலும் சங்கம் அழிவதாக
 • இடையூறு செய்தோன் மனையில் இருக்காது பேய் முதலாய்
 • இண்டம் பிடித்தவன்
 • இணக்கம் அறிந்து இணங்க வேண்டும்
 • இணக்கம் இல்லாதவனோடு என்ன வாது?
 • இணங்காரோடு இணங்குவது இகழ்ச்சி
 • இணங்கினால் தித்திப்பு; பிணங்கினால் கசப்பு
 • இணை பிரியா அன்றில் போல
 • இத்தனை அத்தனை ஆனால் அத்தனை எத்தனை ஆகாது?
 • இத்தனை பெரியவர் கைப்பிடித்து இழுத்தால் மாட்டேன் என்று எப்படிச் சொல்வது?
 • இத்தனை பேர் பெண்டுகளில் என் பிள்ளைக்கு ஒரு தாய் இல்லை
 • இத்தனையும் செய்து கத்தரி நட்டவன் இல்லையென்று சொன்னான்
 • இதற்கா பயப்பட்டேன் என் ஆண்டவனே, ஆனை குதிரை வந்தாலும் தாண்டுவனே
 • இது எமன் ஆச்சே!
 • இது எல்லாம் பொம்மலாட்டம்
 • இது என் குலாசாரம்; இது என் வயிற்று ஆகாரம்
 • இது என்ன வெள்ளரிக்காய் விற்ற பணமா?
 • இது சொத்தை; அது புழுத்தது
 • இது தெரியாதா இடாவே? நுகத்தடிக்கு நாலு துளை
 • இது பெரிய இடத்துப் பேச்சு
 • இதைச் சொன்னான் பரிகாரி; அதைக் கேட்டான் நோயாளி
 • இந்த அடிக்கு எந்த நாயும் சாகும்
 • இந்த அம்பலம் போனால் செந்தி அம்பலம்
 • இந்த அமாவாசைக்கும் வெட்கம் இல்லை; வருகிற அமாவாசைக்கும் வெட்கம் இல்லை
 • இந்த உலக வாழ்வு சதமா?
 • இந்த ஊருக்கு எமனாக வந்தான்
 • இந்த எலும்பைக் கடிப்பானேன்? சொந்தப் பல்லும் போவானேன்?
 • இந்தக் கண்ணிற் புகுந்து அந்தக் கண்ணிற் புறப்படுகிறான்
 • இந்தக் கருப்பிற் செத்தால் இன்னும் ஒரு கருப்பு மயிரைக் பிடுங்குமா?
 • இந்தக் குண்டுக்குத் தப்பினாலே மக்கமே கதி
 • இந்தக் கூழுக்கா இருபத்தெட்டு நாமம்?
 • இந்தக் கூழுக்கோ பதினெட்டுத் திருநாமமும் நடுவிலே ஒரு திருச்சூர்ணமும்
 • இந்தக் கைப் புழுதி தேவலையா? இந்தக் கைச் சாம்பல் தேவலையா?
 • இந்தச் சளுக்கனுக்கு இரண்டு பெண்சாதி; வந்தவாசி மட்டும் வல்ல வாட்டு
 • இந்தச் சிற்றுண்டி எனக்குத் தெவிட்டிப் போயிற்று
 • இந்த நாயை ஏன் இப்படிச் செய்கிறாய்?
 • இந்தப் பூராயத்தில் குறைச்சல் இல்லை
 • இந்தப் பூனையும் இந்தப் பாலைக் குடிக்குமா?
 • இந்தப் பெரிய கொள்ளையிலே அப்பா என்னப் பிள்ளை இல்லை
 • இந்தப் பெருமையையும் பந்தல் அழகையும் பார்த்தாயா பண்ணைக்காரா?
 • இந்தப் பையனுக்கு இந்த வீட்டு ஓதம் உறைத்து விட்டது
 • இந்த மடம் இல்லாவிட்டால் இன்னொரு சந்தை மடம்
 • இந்த மூஞ்சிக்குத் தஞ்சாவூர்ப் பொட்டு; வந்தவாசி வரையில் வல்லவாட்டு; அதைக் கழுவப் புழலேரித் தண்ணீர்
 • இந்த வளைவு சிக்கினால் எப்படித்தான் பிள்ளை பிழைக்கும்?
 • இந்த வீட்டிலே வைத்தது மாயமாய் இருக்கிறது
 • இந்த வீட்டுக்கு வந்தாலும் வந்தேன்; பக்கத்து வீட்டுக் கருவாட்டு நாற்றம் போச்சு
 • இந்திரன் கெட்டதும் பெண்ணாலே; சந்திரன் கெட்டதும் பெண்ணாலே
 • இந்திரனைச் சந்திரனை இலையாலே மறைப்பாள்; எமதர்ம ராசாவைக் கையாலே மறைப்பாள்
 • இந்திராணிக்கு இந்திரன் வாய்த்தது போல
 • இந்திராதி தேவர்க்கும் வந்திடும் தீவினை
 • இந்திரைக்கு மூத்தவள் மூதேவி
 • இப்படிப் பார்த்தால் ஸ்த்ரீ ஹத்தி; அப்படிப் பார்த்தால் பிரம்ம ஹத்தி
 • இப்போது இல்லையெனின் எப்போதும் இல்லை
 • இம்பூரல் தெரியாமல் இருமிச் செத்தான்
 • இம்மிய நுண்பொருள் ஈட்டி நிதியாக்கிக் கம்மியருள் மூவர் களிறு
 • இம்முனு போனாளாம்; பிள்ளையைப் பெற்றாளாம்
 • இமயம் சேர்ந்த காக்கையும் பொன்னாகும்
 • இமயம் முதல் குமரி வரையில்
 • இமைக்குற்றம் கண்ணுக்குத் தெரியாது
 • இயல்பாய் மணம் இல்லாச் சந்தனக் கட்டை இழைத்தாலும் மணக்காது
 • இயற்கை அழகே லேசான ஆபரணம்
 • இயற்கை வாசனையோ? செயற்கை வாசனையோ?
 • இரக்கப் போனாலும் சிறக்கப் போ
 • இரக்கம் இல்லாதவன் நெஞ்சு இரும்பினும் கொடிது,
 • இரங்காதவர் உண்டா? பெண் என்றால் பேயும் இரங்கும்
 • இரட்டைத் தோணியில் கால் வைத்தாற் போல
 • இரண்டு ஆட்டில் ஊட்டின குட்டியாய்த் தீர்ந்தது
 • இரண்டு ஆட்டிலே ஒட்டின குட்டி
 • இரண்டு எழுத்து மந்திரம், பச்சிலையால் தந்திரம்
 • இரன்டு ஏற்றம் இறைக்க எங்கள் அப்பனுக்குத் தெரியாது
 • இரண்டு ஓடத்தில் கால் வைக்கிறதா?
 • இரண்டு ஓடத்தில் கால் வைக்காதே
 • இரண்டு கண்ணும் பொட்டை; பெயர் புண்டரீகாக்ஷன்
 • இரண்டு கை தட்டினால்தான் ஓசை உண்டு
 • இரண்டு கை போதாது
 • இரண்டு கையும் போதாது என்று அகப்பையும் கட்டிக்கொண்டான்
 • இரண்டு சாஸ்திரிகள், இரண்டு ஜோசியர்கள், இரண்டு புலவர்கள், இரண்டு தாசிகள், இரண்டு வைத்தியர்கள், இரண்டு நாய்கள், இரண்டு கடிகாரங்கள், சேர்ந்து போக மாட்டார்கள்
 • இரண்டு தோணியில் கால் வைக்கிறதா?
 • இரண்டு நாய்க்கு ஓர் எலும்பு போட்டாற் போலே
 • இரண்டு பட்ட ஊரிலே குரங்கும் குடி இராது
 • இரண்டு பெண் கொண்டானுக்கு நடையிலே வாருகோல்; ஒரு பெண் கொண்டானுக்கு உறியிலே சோறு
 • இரண்டு பெண்டாட்டிக்காரன் பாடு திண்டாட்டம்
 • இரண்டு பெண்டாட்டிக்காரன் வீட்டில் நெருப்பு ஏன்?
 • இரண்டு பெண்டாட்டிக்காரனுக்குக் கொண்டை உண்டோடி?
 • இரண்டும் இரண்டு அகப்பை;
 • இரண்டும் கழன்ற அகப்பை
 • இரண்டும் கெட்டான் பேர்வழி
 • இரண்டு வீட்டிலும் கல்யாணம்; இடையே செத்ததாம் நாய்க்குட்டி
 • இரண்டு வீட்டு விருந்தாளி கெண்டை புரட்டிச் செத்தான்
 • இரத்தினத்தைச் சேர்ந்த இழை போல
 • இரந்தவன் சோறு என்றைக்கும் பஞ்சம் இல்லை
 • .இரந்து உண்டவன் இருந்து உண்ணான்
 • இரந்து குடித்தாலும் இருந்து குடி
 • இரந்தும் பரந்தவைக்குக் கொடுக்கவேணும்
 • இரந்தும் பருந்துக்கு இடு
 • இரந்தோர்க்கு ஈவது உடையார் கடன்
 • இரப்பவனுக்கு ஈவார் பஞ்சமா?
 • இரப்பவனுக்கு எங்கும் பஞ்சம் இல்லை
 • இரப்பவனுக்கு வெறுஞ் சோறு பஞ்சமா?
 • இரப்பான் சோற்றுக்கு எப்போதும் பஞ்சம் இல்லை
 • இரப்பான் சோற்றுக்கு வெண்சோறு பஞ்சமா?
 • இரப்பானைப் பிடித்ததாம் பறைப் பருந்து
 • இரவல் உடைமை இசைவாய் இருக்கிறது; என் பிள்ளை ஆணை, நான் கொடுக்கமாட்டேன்
 • இரவல் உடைமையும் இல்லாதாள் புடைவையும், அவிசாரி அக முடையானும் ஆபத்துக்கு உதவா
 • இரவல் கொடாதவை இருந்தாளமாட்டினம்
 • இரவல் சதம் ஆகுமா? மதனி உறவு ஆகுமா?
 • இரவல் சதமா? திருடன் உறவா?
 • இரவல் சீலையை நம்பி இடுப்புக் கந்தையை எறிந்தாளாம்
 • இரவல் சோறு தஞ்சம் தாங்காது
 • இரவல் துணியாம்; இரவல் துட்டாம்; இழுத்துக் கொட்டு மேளத்தை; இறுகிக் கட்டு தாலியை
 • இரவல் நகையும் இல்லாத வஸ்துவும் அவிசாரி அகமுடையானும் ஆபத்துக்கு உதவார்
 • இரவல் புடைவையிலே இது நல்ல கொய்சகந்தான்
 • இரவல் புருஷா, கதவைத் திற; ஏமாளிப் புருஷா, வீட்டை விடு
 • இரவற் சீலையை நம்பி இடுப்புக் கந்தையை எறியாதே
 • இரவிமுன் பணி போல
 • இரவில் உண்ணாமல் பகல் உண்ணாதவனுக்குப் பெருத்தல் இல்லை
 • இரவில் எதுசெய்தாலும் அரவில் செய்யாதே
 • இரவில் போனாலும் பரக்கப் போக வேண்டும்
 • இரவு உண்ணான் பருத்திருப்பான்
 • இரவு எல்லாம் இறைத்தும் பொழுது விடிந்து போச்சு
 • இரவு எல்லாம் திருடினாலும் கன்னக்கோல் சாத்த ஓர் இடம் வேண்டாமா?
 • இரவு வேளையில் ருத்திராட்சப் பூனை போல்
 • இராக் கண்ட கனவு மிடாப் போல வீங்கின கதை
 • இராகு திசையில் வாழ்ந்தவனும் இல்லை
 • இராச் செத்தால் பகல் பிழைக்கிறான்
 • இராச திசையில் கெட்டவணுமில்லை
 • இராசா மகளானாலும் கொண்டனுக்கு பெண்டுதான்
 • இராத்திரி செத்தால் விளக்கெண்ணெய்க்கு இல்லை; பகலில் செத்தால் வாய்க்கரிசிக்கு இல்லை
 • இராப்பகல் கண்ணிலே
 • இராப் பட்டினி கிடந்தவன் அகவிலை கேட்பானா?
 • இராப் பட்டினி கிடந்தவன் உரித்த வாழைப்பழம் விற்கிறதா என்று விசாரித்தானாம்
 • இராப் பட்டினி கிடந்தவனுக்குப் பாதித் தோசை போதாதா?
 • இராப் பட்டினி, பகல் கொட்டாவி
 • இராப் பட்டினி பாயோடே
 • இராப் பிறந்த குழவி பகலிலே கத்தும்; பகல் பிறந்த குழந்தை இராவிலே கத்தும்
 • இராப் பிறந்த பிள்ளையும் ஆகாது; பகல் பிறந்த பிள்ளையும் ஆகாது
 • இராமனைப் போல் அரசன் இருந்தால் அனுமனைப் போல் சேவகன் இருப்பான்
 • இரா முழுதும் ராமாயணம் கேட்டுச் சீதைக்கு ராமன் என்ன வேண்டும் என்றானாம்
 • இராவணன் என்றால் படையும் நடுங்கும்
 • இரிசிக்குப் புருஷன் ஆசை உண்டா?
 • இரிசியார் உடைமை இராத் தங்கப் போகாது
 • இருக்க இடம் கொடுத்தால் படுக்க இடம் கேட்டாற் போல்,
 • இருக்க இருக்க எல்லாம் இசைவாகும்
 • இருக்கச் சாண் இடம் இல்லாமல் போனாலும் பெருக்கப் பெருக்கப் பேசுவதில் மாத்திரம் குறைவில்லை
 • இருக்க வேண்டும் என்றால் இரும்பைத் தின்னு
 • இருக்கிற அளவோடு இருந்தால் எல்லாம் தேடி வரும்
 • இருக்கிற அன்றைக்கு எருமை மாடு தின்றாற் போல
 • இருட்டினால் எப்போதும் இரண்டு பணம் கேட்கிறான்
 • இருக்கிற இடத்தில் இருந்தால் சுகம்
 • இருக்கிற இடத்தை விளக்கேற்றித்தான் பார்க்க வேண்டும்
 • இருக்கிறது மூன்று மயிர்; அதில் இரண்டு புழுவெட்டு
 • இருக்கிறதை விட்டுப் பறக்கிறதைப் பிடித்தானாம்
 • இருக்கிறபோது பெருங்கும்பம்; இல்லாத போது காவிக் கும்பம்
 • இருக்கிற வரையில் இருள் மூடிச் போச்சாம்; செத்தவன் கண் செந்தாமரை என்றானாம்
 • இருக்கிறவன் செவ்வையாய் இருந்தால் சிரைக்கிறவன் செவ்வயாய்ச் சிரைப்பான்
 • இருக்கிறவன் நல்லவன் ஆனால் இடைப்பந்தியில் இருந்தால் என்ன? கடைப்பந்தியில் இருந்தால் என்ன?
 • இருக்கிறவனுக்கு ஒரு வீடு; இல்லாதவனுக்கு அநேக வீடு
 • இருக்கிறவனுக்கு ஒன்று; இல்லாதவனுக்குப் பத்து
 • இருக்கும் இடம் ஏவுமா?
 • இருக்கும் போதே இரக்கப் போவானேன்?
 • இருக்கும் வளையில் எலியையும் கொல்ல முடியாது
 • இருசி உடைமை இராந் தங்கல் ஆகாது
 • இரு சுழி இருந்து உண்டாலும் உண்ணும், இரந்து உண்டாலும் உண்ணும்
 • இருட்டில் உதட்டைப் பிதுக்கின மாதிரி
 • இருட்டில் சிவப்பாய் இருந்தால் என்ன; கறுப்பாய் இருந்தால் என்ன?
 • இருட்டில் போனால் திருட்டுக் கை நில்லாது
 • இருட்டிலே குருட்டு ஆண்டி
 • இருட்டு அறையில் மங்கு கறந்து எய்த்தாற் போல
 • இருட்டு உள், சுருட்டுப் பாய், முரட்டுப் பெண்டாட்டி
 • இருட்டுக்கு எல்லாம் சரி
 • இருட்டுக் குடிவாழ்க்கை திருட்டுக்கு அடையாளம்
 • இருட்டு வீட்டில் குருட்டுப் பிள்ளை பெற்றாளாம்
 • இருட்டு வீட்டில் நுழைந்தாலும் திருட்டுக் கை சும்மா இராது
 • இருட்டு வீட்டில் குருட்டுக் காக்காய் ஒட்டுகிறது போல;
 • இருட்டு வீட்டிலே குருட்டுக் கொக்குப் பிடித்தாற் போல
 • இருட்டு வேலையோ? குருட்டு வேலையோ?
 • இருட்டைக் கொண்டு ஓட்டையை அடைத்தது போல்,
 • இருத்தினவன் தோளில்தான் அழுத்துவார்கள்
 • இருதயத்தில் நினைத்தது எல்லாம் எழுதிக் கட்டு
 • இருதயத்து எழுந்த புண் போல
 • இருதலைக் கொள்ளி எறும்பு போல்
 • இருதலைக் கொள்ளியில் எறும்பு பிழையாது
 • இருதலை மணியன் பாம்பைப் போல்
 • இருதலை வழக்கு நூலினும் செம்மை
 • இரு தோணியில் கால் வைக்காதே
 • இருந்த இடத்து வேலை என்றால் எங்கள் வீட்டுக்காரரையும் கூப்பிடுங்கள்
 • இருந்த இடத்து வேலைக்காரன் எங்கள் வீட்டு ஆண் பிள்ளையாம்
 • இருந்த இடம் ஏழு முழம் ஆழம் வெந்து போகும்
 • இருந்த இடம் தெரியாமல் புல் முளைத்துப் போயிற்று
 • இருந்த கால் மூதேவி; நடந்த கால் சீதேவி
 • இருந்த நாள் எல்லாம் இருந்துவிட்டு ஊர்ப் பறையனுக்குத் தாரை வார்த்தது போல
 • இருந்தல்லவோ படுக்க வேணும்?
 • இருந்தவன் இருப்பவனுக்கு வழிகாட்டி
 • இருந்தவன் எழுந்திருக்கிறதற்குள்ளே நின்றவன் ஒரு காதம் போவான்
 • இருந்தவன் தலையிலே இடி விழுந்தாற் போல
 • இருந்தவனுக்குப் போனவன் குணம்
 • இருந்த வெள்ளத்தைத் தள்ளிற்றாம் வந்த வெள்ளம்
 • இருந்தால் அப்பன்; இல்லாவிட்டால் சுப்பன்
 • இருந்தால் இடுவது; இல்லையேல் விடுவது
 • இருந்தால் ஓணம்; இல்லா விட்டால் ஏகாதசி
 • இருந்தால் இருப்பீர்; எழுந்தால் நிற்பீர்
 • இருந்தால் செட்டி; எழுந்திருந்தால் சேவகன்
 • இருந்தால் துவாதசி; இல்லா விட்டால் ஏகாதசி
 • இருந்தால் நவாப் சாயபு; இல்லா விட்டால் பக்கிரி சாயபு
 • இருந்தால் பூனை; பாய்ந்தால் புலி
 • இருந்து அடித்தேன்; பறந்து போயிற்று
 • இருந்து இருந்து இடையனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டாளாம்
 • இருந்து இருந்து ஒரு பிள்ளை பெற்றாள், மலமும் ஜலமும் இல்லாமல்
 • இருந்து இருந்து ஒரு பெண்ணைக் கொண்டான்; மலஜலம் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே
 • இருந்து இருந்து பார், இடி விழுவான் காரியத்தை
 • இருந்து கொடுத்தால் நடந்து வாங்கு
 • இருந்து பணம் கொடுத்து நடந்து வாங்க வேண்டியதாய் இருக்கிறது
 • இருந்தும் கெடுத்தான்; செத்தும் கெடுத்தான்
 • இரு நாய்க்கு இட்ட எலும்பு போல
 • இருப்பது எல்லாம் இருந்துவிட்டு இளித்த வாயன் ஆவானேன்?
 • இருப்பது பொய்; போவது மெய்
 • இருப்பவனுக்கும் கேளாதவனுக்கும் கொடுக்காதே
 • இருப்பிடம் தலைப்பிள்ளை; தலைக்கடை தென்னம் பிள்ளை
 • இரும்புக்கட்டியைக் காற்று அடித்தபோது இலவம் பஞ்சு எனக்கு என்ன புத்தி என்கிறதாம்
 • இரும்புக் கதவை இடித்துத் தவிட்டுக் கொழுக்கட்டை எடுப்பதா?
 • இரும்பு கோணினால் ஆனையை வெல்லலாம்; கரும்பு கோணினால் சுட்டியும் பாகும் ஆகும்
 • இரும்புச் சலாகையை விழுங்கிவிட்டு இஞ்சிச் சாற்றைக் குடிப்பதா?
 • இரும்பு செம்பு ஆனால் திரும்பிப் பொன் ஆகும்
 • இரும்பு செம்பு ஆனால் துரும்பு தூண் ஆகும்
 • இரும்புத் துறட்டுக்கு அசையாத புளியங்காய் திருப்பாட்டுக்கு அசையுமா?
 • இரும்புத் தூணை எறும்பு அரித்தாற்போல்
 • இரும்புத் தூணைச் செல் அரிக்குமா?
 • இரும்புப் பட்டறையில் ஈக்கு என்ன வேலை?
 • இரும்பு பிடித்த கையும் சிரங்கு பிடித்த கையும் சும்மா இரா
 • இரும்பும் குறும்பும் இருக்கக் கெடும்
 • இரும்பு முளைத்தாலும் கரும்பு முளைக்காது
 • இரும்பை எலி கவ்விற்று என்கிறான், படுக்காளி
 • இரும்பை எலி தின்னுமா?
 • இரும்பை எறும்பு அரிக்குமா?
 • இரும்பைக் கறையான் அரித்தால் குழந்தையைப் பருந்து கொண்டு போகாதா?
 • இருமலே இடி விழுகிறது; தும்மல் எப்படியோ?
 • இரு மனசு மங்கையோடு இணங்குவது அவம்
 • இருமும்போது கட்டிய தாலி தும்மும்போது அறுந்து விட்டது
 • இருவர் ஒத்தால் ஒருவருக்கும் பயம் இல்லை
 • இருவர் நட்புக்கு ஒருவர் பொறுமை
 • இருவர் நட்பு ஒருவர் பொறை
 • இருவரும் ஒத்தால் பிணக்கு வருவானேன்?
 • இருவிரல் தோலும் அவற்றின்மேல் மயிரும் எனக்கு இல்லையே!
 • இருளன் பிள்ளைக்கு எலி பஞ்சமா?
 • இருளன் பிள்ளைக்கு எலி பிடிக்கக் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டுமா?
 • இருளன் ராஜவிழி விழிப்பானா?
 • இருளுட் ஒரு காலம்; நிலவும் ஒரு காலம்
 • இரை விழுங்கின பாம்பு போல
 • இல்லது வாராது; உள்ளது போகாது
 • இல்லறம் பெரிது; துறவறம் சிறிது
 • இல்லறம் அல்லது நல்லறம் அன்று
 • இல்லறம் நல்லறம்
 • இல்லாத சொல் அல்லல்படும்
 • இல்லாததைக் கொண்டு கல்லாததைக் கனா என்றால் யாரால் முடியும்?
 • இல்லாத பிள்ளைக்கு இலுப்பைப்பூச் சர்க்கரை
 • இல்லாதவன் கோபம் பொல்லாதது
 • இல்லாதவன் பெண்சாதி எல்லாருக்கும் தோழி
 • இல்லாதவன் பொல்லாதவன்
 • இல்லாதவனோ, பொல்லாதவனோ?
 • இல்லாத வீட்டுக்கு இலஞ்சியம்
 • இல்லாது சொல்லி அல்லற்படுதல்
 • இல்லாது பிறவாது; அள்ளாது குறையாது
 • இல்லாது இல்லன்; இருப்பதும் இல்லன்
 • இல்லார் இருமையும் நல்லது எய்தான்
 • இல்லாளை விட்டு வல்லாண்மை பேசுகிறதா?
 • இல்லிடம் இல்லார்க்கு நல்லிடம் இல்லை
 • இல்லு அலுக்கானே பண்டுக வச்சுனா
 • இல்லை என்கிற மகராசி இல்லை என்றாள்; தினம் போடுகிற மூதேவிக்கு என்ன வந்தது?
 • இல்லை என்ற வீட்டில் பல்லியும் சேராது
 • இல்லையா இலை மறைவு, காய் மறைவு?
 • இல்லையே ஒன்றுக்கும் உதவாத ஒன்று
 • இல்லோர் இரப்பது இயல்பு
 • இலக்கணப் பெண்சாதி மானியம் காக்கிறாள்
 • இலக்கணம் கற்றவன் கலக்கம் அற மன்னர் சபை காண்பான்
 • இலக்கணம் புலவர்க்கு அணிகலன்
 • இலங்கையில் பிறந்தவன் எல்லாம் இராவணன் ஆவது இல்லை
 • இலங்கையைச் சுட்ட குரங்கு
 • இலந்தைப் பழப் புழுப் போலத் துடிக்கிறது
 • இலவசமாய் வந்த மாட்டை நிலவிலே கட்டி ஓட்டு
 • இலவு காத்த கிளி போல
 • இலுப்பைச் சர்க்கரைக் கொடையாம்; துரைகள் மெச்சின நடையாம்
 • இலுப்பைப் பூப்போல்
 • இலுப்பைப் பூவைத் திருப்பினால் இரண்டு புறமும் பொத்தல்
 • இலை அசைந்தாலும் இலைக்குக் கேடு; முள் அசைந்தாலும் இலைக்குக் கேடு
 • இலைக்கும் உண்டு, மட்டையும் பழுப்பும்
 • இலை சாய்கிற பக்கம் குலை சாயும்
 • இலை தின்னி காய் அறியான்
 • இலைப் பழுப்பு ஆனாலும் குலப்பழுப்பு ஆகாது
 • இலைப் புரை கிளைத்தல்
 • இலைமறை காய் போல்
 • இலை மறைவு, காய் மறைவு
 • இலை மறைவு, தலை மறைவு
 • இலையும் பழுப்பும் எங்கும் உண்டு
 • இவ்வூர்ப் பூனையும் புலால் தின்னாது
 • இவருக்குச் சொல்லும் புத்தி கடலிற் பெருங்காயம் கரைத்தாற் போல் ஆகிறது
 • இவ நான் தாலி கட்டின பொண்டாட்டி. இவள நான் அடிப்பேன், உதைப்பேன், எதுவேண்டுமானாலும் செய்வேன்.
 • இவன் ஊராருக்குப் பிள்ளை
 • இவன் கல்லாது கற்றவன் உள்ளங்கையில் வைகுந்தம் காட்டுவான்
 • இவன் புத்தி உலக்கைக் கொழுந்து,
 • இவன் மகா பெரிய கள்ளன்; காலாலே முடிந்ததைக் கையாலே அவிழ்ப்பது அரிது
 • இவன் வாழ்ந்த வாழ்வு மறுகிலேன் மல்லாக்கினேன்
 • இவனுக்கும் அவனுக்கும் ஏழு பொருத்தம்
 • இழப்பாரை ஜயிப்பார் இல்லை; எதிர்ப்பாரை ஜயிப்பார் உண்டு
 • இழந்த சொத்துப் பெரிய சொத்து
 • இழவுக்கு வந்தவள் தாலி அறுப்பாளா?
 • இழவுக்கு வந்தவளை உழவுக்கு அழைத்தானாம்
 • இழவு கொடுப்பானுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு ஓட்டமே ஒழிய நடை இல்லை
 • இழவு சொன்னவன் மேலா பழி?
 • இழவு வீட்டுக்குப் போனாலும் இடக்கை நீளும்
 • இழவைத் துறப்பவர் எல்லாம் துறப்பார்
 • இழுக்கான பொன்னைப் புடத்தில் வைத்து எடுப்பார்
 • இழுக்குடைய பாட்டிற்கு இசை நன்று
 • இழுத்தபடி எல்லாம் வரும் தங்கக் கம்பி
 • இளங்கன்று பயமறியாது
 • இழுத்துப் பிடித்து நின்றாலும் வழுக்கி வழுக்கிப் போகும்
 • இழுத்து மூட வேணும்
 • இழுவை கண்டால் அடி பார்ப்பானேன்?
 • இழை ஆயிரம் பொன் பெற்ற இந்திர வர்ணப்பட்டு
 • இழை ஊடாடா நட்புப் பொருள் ஊடாடக் கெடும்
 • இழையத் தீட்டிக் குழைய வடித்தது போல
 • இளகின இரும்பைக் கண்டால் கொல்லன் குண்டியைத் தூக்கி அடிப்பான்
 • இளங் கன்று பயம் அறியாது
 • இளஞ்சிங்கம் மதயானைக்கு அஞ்சுமா?
 • இளநீர்க் காய் உதிர்க்கிறது போல
 • இளமைச் சோசியம்; முதுமை வைத்தியம்
 • இளமையில் கல்வி எப்போதும் நிற்கும்
 • இளமையில் கல்வி சிலையில் எழுத்து
 • இளமையிற் கல்வி கல் மேல் எழுத்து
 • இளமையில் சோம்பல் முதுமையில் வருத்தம்
 • இளமையில் சோம்பல், முதுமையில் வறுமை
 • இளமையில் பழக்கம் எப்போதும் மறவாது
 • இளமையில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டில்
 • இளமையில் பழக்கம் முதுமையில் சுபாவம்
 • இளமையில் முயற்சி முதுமையில் காக்கும்
 • இளமையும் முதுமையும் சரியான வயசு அல்ல
 • இளவெயில் காயாத நீயா தீப் பாயப் போகிறாய்?
 • இளிச்ச கண்ணி பிளிச்சை வாங்காள்
 • இளிச்ச வாயனைக் கண்டால் எல்லாருக்கும் இளக்காரம்
 • இளித்துக் கொண்டிருந்தாளாம் மடத்தாயி; ஏறி அடித்தானாம் தவசிப் பிள்ளை
 • இளைஞன் ஆனாலும் ஆடுவான் மூப்பு
 • இளைத்த உடம்புக்கு இரும்பைக் கொடு
 • இளைத்த நாயை ஏறி மிதிப்பது போல,
 • இளைத்த நேரத்துக்குப் புளித்த மோர்
 • இளைத்தவர் கிளைப்பார்; கிளைத்தவர் இளைப்பார்
 • இளைத்தவரைச் செயிப்பார் உண்டோ?
 • இளைத்தவன் இரும்பு தின்ன வேண்டும்
 • இளைத்தவன் இரும்பை உண்; வலுத்தவன் வாளம் உண்
 • இளைத்தவன் எள்ளு; வலுத்தவன் கரும்பு
 • இளைத்தவன் எள்ளு; வலுத்தவன் வாழை
 • இளைத்தவன் எள்ளு விதைக்க வேண்டும்; கொழுத்தவன் கொள்ளு விதைக்க வேண்டும்
 • இளைத்தவன் எள்ளு விதைப்பான்; பருத்தவன் கரும்பு போடுவான்
 • இளைத்தவன் ஒரு வருஷத்துக்கு எள் விதைக்க வேண்டும்
 • இளைத்தவன் சிநேகிதனைச் சேர்
 • இளைத்தவன் தலையில் ஈரும் பேனும்
 • இளைத்தவன் தலையில் சொட்டு
 • இளைத்தவன் பெண்டாட்டி எல்லாருக்கும் மச்சினி
 • இளைத்தவனைக் கண்டானாம், ஏணிப் பந்தம் பிடித்தானாம்
 • இளைத்தவனை வலியான் கோபித்தால் வலியானை வல்லவன் கேட்பான்
 • இளைத்து இனத்தாரிடம் போவானேன்?
 • இறங்கு பொழுதில் மருந்து குடி
 • இறடுங்கால் இறடும்
 • இறந்தவன் இருப்பவனுக்கு வழிகாட்டி
 • இறந்தவன் பிள்ளை இருந்தவன் அடைக்கலம்
 • இறந்தவனுக்கு எள்ளும் தண்ணீரும்
 • இறந்தால் போச்சு மூச்சு; மறந்தால் போச்சுக் காசு
 • இறந்தாலும் சிங்காரக் கழுவில் இறக்க வேண்டும்
 • இறந்து இறந்து பிறந்தாலும் இருவக்கரையானாய்ப் பிறக்க வேணும்
 • இறப்பில் இருந்த அகப்பை சோற்றில் விழுந்த மாதிரி
 • இறாக் கறியோ, புறாக் கறியோ?
 • இறுகினால் களி , இளகினால் கூழ்
 • இறுத்த குடிக்கு அனர்த்தம் இல்லை
 • இறுப்பானுக்குப் பணமும் கிடையாது; உழைப்பானுக்குப் பெண்ணும் கிடையாது
 • இறைக்க, இறைக்கக் கிணறு சுரக்கும்
 • இறைக்க ஊறும் மணற்கேணி; ஈயப் பெருகும் பெருஞ் செல்வம்
 • இறைக்கிறவன் இளிச்ச வாயனாக இருந்தால் மாடு மச்சான் முறை கொண்டாடும்
 • இறைக்கும் கிணறு ஊறும்
 • இறைச்சி தின்றவன் கடுப்புக்கு மருந்து அறிவான்
 • இறைச்சி தின்றாலும் எலும்பைக் கோத்துப் போட்டுக் கொள்ளலாமா?
 • இறைத்த கிணறு ஊறும், இறையாத கேணி நாறும்
 • இறைத்த கிணறு சுரக்கும்
 • இறைத்தோறும் ஊறும் கிணறு
 • இறையாத கிணறு பாழும் கிணறு
 • இறைவனை ஏற்று; அரசனைப் போற்று
 • இன்சொல் இடர்ப்படுவது இல்லை
 • இன்சொல்லால் இடர் வராது
 • இன்பத்தில் ஆசை எவர்க்கும் உண்டு
 • இன்ப துன்பம் இரண்டும் காவடிப் பானைகள் போல
 • இன்பம் உற்றிடில் துன்பம் இல்லை
 • இன்பம் வருவதும் துன்பம் வருவதும் எடுத்த உடலுக்கு வரம்
 • இன்பமும் துன்பமும் இணை விடா
 • இன்பமும் துன்பமும் இதயத்தே ஆம்
 • இன்பமும் துன்பமும் எடுத்த உடலுக்கு இயல்பு
 • இன்பமும் துன்பமும் பொறுமையிலே
 • இன்பமும் துன்பமும் யாருக்கும் உண்டு
 • இன்று அற்று இன்று போகிறதா?
 • இன்று இருப்பவர் நாளைக்கு இல்லை
 • இன்றைக்கு அரசன் நாளைக்கு ஆண்டி
 • இன்றைக்கு அறையில் இருந்தால் நாளைக்கு அம்பலத்தில் வந்தே தீரும்
 • இன்றைக்கு ஆகிறது நாளைக்கு ஆகட்டும்
 • இன்றைக்கு ஆவது நாளைக்கு ஆகுமா?
 • இன்றைக்கு ஆளுவார் நாடு; நாளைக்குக் கையில் ஆளுவார் ஓடு
 • இன்றைக்கு இருப்பார் நாளைக்கு இல்லை
 • இன்றைக்கு இலை அறுத்தவன் நாளைக்கும் இலை அறுப்பான்
 • இன்றைக்கு இலை அறுத்தவன் நாளைக்கு குலை அறுப்பான்.
 • இன்றைக்கு எல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கலாம் அழகை; பசியாது
 • இன்றைக்கு என்பதும் நாளைக்கு என்பதும் இல்லை என்பதற்கு அடையாளம்,
 • இன்றைக்குச் சிரிப்பு; நாளைக்கு அழுகை,
 • இன்றைக்குச் சின்னதுக்கு வந்தால் நாளைக்குப் பெரியதுக்கு வரும்
 • இன்றைக்கு செத்தால் நாளைக்கு இரண்டு நாள் இன்னம் இருக்கிறது தேருக்குள் சிங்காரம் (இன்னும்) இன்னம் இன்னம் இசைச்சொல் அனேகம் இன்னமும் கெடுகிறேன் பந்தயம் என்ன என்றது போல இன்னமும் பேயோடேனும் பிரிவு
 • இன்றும் கிடக்குது ரியோ ரியோ இனக்கூட்டு ஆனாலும் நிலக்கூட்டு ஆகாது இனத்தால் இனம் ஆகும்;பணத்தால் ஜனம் ஆகும் இனத்தை இனம் சேரும் இனத்தை இனம் தழுவும்
 • இனம் இனத்தோடு சேரும்;பணம் பணத்தோடு சேரும் இனம் இனத்தோடே;வெள்ளாடு தன்னோடே இனம் கெட்ட ஏகாதசிக்கு என்ன பலகாரம்? இனம் பிரிந்த மான் போல
 • இனம் இனத்தோடே வெள்ளாடு தன்னோடே
 • இனாம் வந்த மாட்டை நிலவில் கட்டி ஓட்டு என்றானாம் இனிமேல் எமலோகம் பரியந்தம் சாதிக்கலாம் இனிமேல் ஒரு தெய்வத்தை கை எடுக்கிறதா? இஷ்கா இஷ்பாவாக இருக்கிறான் இஷ்டம் அற்ற முனியன் அஷ்டமத்து சனியன்
 • இஷ்ராவினால் தெரிந்து கொள்ளாதவன் என்ன சொன்னாலும் தெரிந்து கொள்ள மாட்டான்

[தொகு]

 • ஈ அடித்தான் காப்பி.
 • ஈ எறும்பு எண்ணாயிரமும் சிரிக்கிறது.
 • ஈ என்று போயிருக்கிறான்.
 • ஈ ஏறி மலை குலுங்கினது போல.
 • ஈ ஏறி மலை சாயுமா?
 • ஈ ஓட்டுகிறான்
 • ஈ முட்டுவது எருமைக்கடா முட்டுவது போல.
 • ஈ விழுந்தாலும் எடுத்தாலொழியப் போகுமா?
 • ஈ விஷ்டித்ததும் நாய் திருடித் தின்றதும்.
 • ஈகை உடையோன் எக்களிப்பு அடைவான்
 • ஈக் கடித்த பெண்ணுக்கு இழை ஒட்டுவதா?
 • ஈக் கலையாமல் தேன் எடுப்பார்கள்; எடுக்காமல் பிடிப்பார்கள்
 • ஈக்கு விடம் தலையில், தேளுக்கு விடம் கொடுக்கில்.
 • ஈக்கு விடம் தலையில்; தேளுக்கு விடம் கொடுக்கில்
 • ஈக்கும் ஆனைக்கும் சம்பந்தமா?
 • ஈக்கும் நாய்க்கும் தடை இல்லை.
 • ஈக்கும் பாலுக்கும் எச்சில் இல்லை.
 • ஈசல் இறகு எல்லாவற்றிலும் மிருது.
 • ஈசல் பறந்தால் மழை.
 • ஈசல் பிறந்தால் மழை மாறும்.
 • ஈசல் புற்றில் கரடி வாய் வைத்தாற் போல.
 • ஈசல் பெறும் போக்கில் சொறியாந் தவளை வேட்டை ஆடும்.
 • ஈசல் பெறும் போக்கில் தவளை தத்தி விழுங்குது.
 • ஈசல் பொறுக்கி பேசவும் அறியான்.
 • ஈசல் மடிந்தாற் போலே மாண்டதே சேனை.
 • ஈசனுடைய அடியார் மனம் எரிந்து புகைந்தால் வீண் போகுமா?3745
 • ஈசனைப் போற்று; அரசனை வாழ்த்து.
 • ஈசனைப் போற்று; அரசனை வாழ்த்து.
 • ஈசான்ய மின்னலுக்கு எருதும் நடுங்கும்
 • ஈசான்ய மின்னலுக்கு எருதும் நடுங்கும்.
 • ஈசுவரனுக்குத்தான் வெளிச்சம்
 • ஈசுவரன் கிருபை எல்லார்க்கும் போதும்.
 • ஈசுவரன் கிருபை எல்லார்க்கும் போதும்.
 • ஈசுவரன் கோவில் திருநாள் ஒரு நாள் கந்தாயம்.
 • ஈசூரும் பூதூரும் என்றும் இழப்பு.
 • ஈச்ச முள் கொண்டு இறுக இறுகத் தைத்தாலும் தேற்றிய வசனம் சொல்லாமல் விடான்.
 • ஈச்சங் கள் எதிலும் குளிர்ச்சி.
 • ஈச்சங் காட்டில் எருமை குடி இருந்தது போல.
 • ஈச்சங் குலையில் தேன் வைத்த மாதிரி.
 • ஈச்சமுள்ளாலே இருவாயும் தைத்தாலும் தேங்காய்க்கு மஞ்சள் இல்லை, பூவுக்கு மணம் இல்லை என்கிறான்.
 • ஈஞ்சைக் கண்டால் கிழி; எருக்கைக் கண்டால் சொடுக்கு.
 • ஈடன் பாடு அஞ்சான்? கூழை எருது நுளம்புக்கு அஞ்சாது.
 • ஈடு ஆகாதவனை எதிராக்காதே.
 • ஈடு இணை அற்றது
 • ஈடு உள்ள குடிக்குக் கேடு இல்லை.
 • ஈடு ஜோடு எங்கும் கிடையாது.
 • ஈடு ஜோடு சொல்ல முடியாது.
 • ஈடும் எடுப்பும் இல்லாதது.
 • ஈட்டி எட்டின மட்டும் பாயும்; பணம் பதின் காதம் குத்தும்.
 • ஈட்டி எட்டின மட்டும் பாயும்; பணம் பாதாளம் வரையில் பாயும்.
 • ஈட்டி எட்டு முழம் பாயும் பணம் பாதாளம் மட்டும் பாயும்.
 • ஈட்டி வாயன் தேடிக் கற்பூர வாயனுக்குக் கொடுத்தது போல
 • ஈட்டிய பொருளினும் எழுத்தே உடைமை
 • ஈட்டுக்கு ஈடும் சோட்டுக்குச் சோடுமாய் இருந்தால் வாசி.
 • ஈட்டுக்கும் பாட்டுக்கும் இருந்தாள் இரு குமரி.
 • ஈதல் உடையானை யாவரும் புகழ்வர்.
 • ஈந்து பார்த்தால் இம்மி வெளியாகும்.
 • ஈப் பறக்க இசை கேடு வந்தாற் போல் ஆச்சுது.
 • ஈப் பிசினி இரப்பதுகூடக் கஞ்சிசம்.
 • ஈப்பாக்கு வைத்த மாதிரி.
 • ஈமக் கடனை எழுந்து முறை செய்
 • ஈயத்தைக் காதில் காய்ச்சி ஊற்றினாற் போல.
 • ஈயத்தைக் காய்ச்சலாம்; இரும்பைக் காய்ச்சலாமா?
 • ஈயத்தைப் பார்த்து இளித்ததாம் பித்தளை
 • ஈயத்தைப் புடம் வைத்தால் ஈயம் வெள்ளி ஆகுமா?
 • ஈயப் பெருகும் பெருஞ் செல்வம்.
 • ஈயம் பிடித்தவன் எது சொல்லினும் கேளான்.
 • ஈயாத கருமிக்கு ஏராளச் செலவு.
 • ஈயாத பத்தினியிடம் ஈ என்றாலும், இல்லையே அது கொசு என்பாளாம்
 • ஈயாத புல்லர் இருந்தென்ன? போய் என்ன?
 • ஈயாத புல்லனை எவ்விடத்திலும் காணோம்.
 • ஈயாத லோபி இருந்தென்ன? போய் என்ன?
 • ஈயாதார் வாழ்ந்தென்ன? இண்டஞ்செடி பழுத்து என்ன?
 • ஈயாப் பத்தன் பேராசை கொண்டு பெருக்கத் தவிக்கிறான்
 • ஈயார் உறவும் ஈகை இல்லா அன்பும் பாழ்
 • ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர்
 • ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர்.
 • ஈயார் பொருளுக்குத் தீயார்.
 • ஈயுந்தனையும் எரு விடு; காயுந்தனையும் களை பறி
 • ஈயும் எறும்பும் எங்கும் உண்டு
 • ஈயைப் பிடித்தால் கை வேறு, கால் வேறு.
 • ஈயைப் போல் சுத்தமும் எறும்பைப்போல் சுறுசுறுப்பும்.
 • ஈர நாவிற்கு எலும்பில்லை.
 • ஈர நாவுக்கு எலும்பு இல்லை.
 • ஈர நிலத்தில் ஏரைப் பிடி.
 • ஈர நெஞ்சம் இரங்கும்; இரங்கா நெஞ்சம் அரங்கும்.
 • ஈரச் சீலையைப் போட்டுக் கழுத்தை அறுப்பான்.
 • ஈரத் துணியைப் போட்டுக் கழுத்தை வெட்டுவான்.
 • ஈரத்தில் ஏரைப் பிடி.
 • ஈரமும் கொங்கும் எதிர்த்து மின்னினால் சாமத்துக்கு மழை தப்பாமல் வரும்.
 • ஈரம் அற்ற இடத்திலே ஈ மொய்க்குமா?
 • ஈரம் இருக்கிற இடத்திலே ஈ மொய்க்கும்.
 • ஈரம் இல்லா நெஞ்சத்தார்க்கு என் செய்தும் என்ன?
 • ஈரம் உடையோரை யாவரும் புகழ்வர்.
 • ஈரம் உள்ள இடத்தில் ஈ மொய்க்கும்.
 • ஈரம் கண்டு அவிசாரி பிடிக்கிறவர்.
 • ஈரம் காய்ந்தால் பிட்டத்தில் மண் ஒட்டாது.
 • ஈரம் போகாமல் எருவை மூடு.
 • ஈரலிலே மயிர் முளைத்தவன்.
 • ஈரூரில் உழுதவனும் கெட்டான்; இரண்டு பெண் கட்டினவனும் கெட்டான்.
 • ஈரூர் வேளாண்மையும் தாரம் இரண்டும் தனக்குப் பகை.
 • ஈரை நினைப்பான், பேரை மறப்பான்.
 • ஈரைப் பேன் ஆக்கிப் பேனைப் பெருமாள் ஆக்குகிறது.
 • ஈர் உருவப் பேன் அகப்படும்.
 • ஈர் பேன் ஆகிப் பேன் பெருமாள் ஆனதுபோல,
 • ஈர்க்கிலே குத்தி இறப்பிலே வைத்தாற்போல.
 • ஈர்ந்து உழும் புன்செய் ஈரம் தாங்கும்.
 • ஈவதினும் மேல் இல்லை; இரப்பதினும் தாழ்வு இல்லை.
 • ஈவதைக் கண்டார் யாவரும் அண்டார்.3820
 • ஈவோனுக்கு ஒரு போது உணவு; இரப்போனுக்குப் பல போது உணவு.
 • ஈனம் மானம் அற்றவன் இரந்து வயிறு வளர்ப்பான்.
 • ஈனருக்கு இடம் கொடுத்தால் இல்லிடம் எல்லாம் பாழ்.
 • ஈனரை அடுத்தால் மானம் அழியும்.
 • ஈனவும் தெரியாது; எடுக்கவும் தெரியாது.
 • ஈனனுக்கு இரு செலவு.
 • ஈனாத மாட்டுக்கு ஒரு கடுக்காய்; இளம் பிள்ளைத்தாய்ச்சிக்கு ஏழு கடுக்காய்.
 • ஈனாப் பெண்கள் இருவர் கூடினால் காயா வரகு நீறாய்ப் போம்.

[தொகு]

 • உகம் முடிய மழை பெய்தாலும் ஓட்டாங் கிளிஞ்சல் பயிர் ஆகுமா?
 • உடல் உள்ள வரையில் கடல் கொள்ளாத கவலை.
 • உடம்பு போனால் போகிறது கை வந்தால் போதும்.
 • உடைமையும் வறுமையும் ஒரு வழி நில்லா
 • உடையவன் பாரா வேலை ஒரு முழங் கட்டை.
 • உச்சத்தில் சொன்னால் அச்சம் இல்லை
 • உச்சந் தலையில் செருப்பால் அடித்தது போல.
 • உச்சந் தலையில் முள் தைத்து உள்ளங்காலில் புரை ஓடிற்றாம்.
 • உச்சந் தலையில் செருப்பால் அடித்தாலும் உச்சி குளிருமா?
 • உச்சனை உச்சன் பார்த்தால் மச்சு வீடும் குச்சு வீடாகும்.
 • உங்கள் அப்பன் ஆர்க்காட்டு நவாபா?
 • உங்கள் அப்பன் ஏழரைக் கோடி.
 • உங்கள் அப்பன் சீமை ஆளுகிறானா?
 • உங்கள் அப்பன் செத்தான்; பழி உன்னை விடேன்.
 • உழக்கு அரிசி ஆனாலும் ஓயாது மெல்லுவாள்.
 • உலகம் பல விதம்
 • உச்சி குளிர்ந்தது.
 • உங்கள் அப்பன் பூச்சிக்குப் பயப்பட்டானா, உன் பூச்சிக்குப்பயப்பட?
 • உங்கள் உறவிலே வேகிறது ஒருகட்டு விறகிலே வேகிறது மேல்.
 • உங்களைக் கடலிலே கை கழுவினேன்.
 • உங்கள் பெண்டுகள் கொண்டான் அடித்தால் கண்கள் கொள்ளாது
 • உங்கள் வீட்டுப் பனங்கட்டை ஒற்றைப் பணத்தை முடிந்து கொண்டு கிடக்குமோ?
 • உடைத்த சங்கு ஊத்துப் பறியுமா?
 • உண்ட உடம்பிற்கு உறுதி, உழுத புலத்தில் நெல்லு.
 • உட்கார்ந்தால் அல்லவா படுக்க வேண்டும்.
 • உண்டு கொழுத்தால் நண்டு வலையில் இராது.
 • உண்ணாச் சொத்து மண்ணாய்ப் போகும்.
 • உண்ணீர் உண்ணீரென்றே ஊட்டாதார் தம் மனையில் உண்ணாமை கோடி பெறும்.
 • உத்திராடத்தில் ஒரு பிள்ளையும், ஊர் வாரியில் ஒரு நிலமும்.
 • உரலில் அகப்பட்டது உலக்கைக்கு தப்புமா?
 • உருட்டும் புரட்டும் ஒடுக்கும் சிறப்பை.
 • உலோபிக்கு இரட்டை செலவு.
 • உழுகிற நாளில் ஊருக்குப் போனால், அறுக்கிற நாளில் ஆள் தேவையில்லை.
 • உழுதவன் கணக்குப் பார்த்தால் உழக்கேனும் மிஞ்சாது.
 • உளவு இல்லாமல் களவு இல்லை.
 • உள்ளது சொல்ல ஊரு மல்ல நல்லது சொல்ல நாடுமல்ல
 • உள்ளது போகாது இல்லது வாராது.
 • உள்ளம் தீயெரிய உதடு பழஞ் சொரிய
 • உறியிலே வெண்ணெய் இருக்க நெய்க்கலைவானேன்
 • உறவு போகாமல் கெட்டது கடன் கேட்காமல் கெட்டது. [இதனை இப்படி கூட கூறுவார்கள்-பார்க்காத உறவும் கேட்காத கடனும் பாழ்]
 • உகிர்ச் சுற்றின்மேல் அம்மி விழுந்தாற் போல்.
 • உங்கையிற் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம்.
 • உச்சனை உச்சன் பார்த்தால் பிச்சை எடுப்பார்.
 • உச்சஸ்தானே ஷு பூஜித.
 • உச்சாணிக் கிளையில் ஏறினால் உயிருக்கு ஆபத்துத்தானே?
 • உச்சி இட உச்சி இட உள்ளே குளிர்ந்தது.
 • உச்சி மீனுக்கு எட்டாம் மீன் உதய மீன்.
 • உசிர் இருந்தால் உப்பு மாற்றிக் குடிக்கலாம்.
 • உசு பிடி என்றால் நீ பிடி என்கிறது நாய்.
 • உஞ்ச விருத்திக்குப் போனாலும் பஞ்சம் இல்லாமல் இருக்க வேணும்.
 • உட்கார்ந்தவன் காலில் மூதேவி; ஓடுபவன் காலிலே சீதேவி.
 • உட்கார்ந்தவனைக் கட்டமாட்டாதவன் ஓடுகிறவனைக் கட்டுவானா?
 • உட்கார்ந்து அல்லவோ படுக்க வேண்டும்?
 • உட்கார்ந்து இருக்கச்சே அடித்தால் பொன்னாகும்; ஓடச்சே அடித்தால் செம்பானாலும் ஆகும்;இரும்பானாலும் ஆகும்.
 • உட்காரச் சொல்லாத சர்க்கரை போல் பேச்சு.
 • உட்சுவர் இருக்க வெளிச்சுவர் பூசலாமா
 • உட்சுவர் தீற்றிப் புறச்சுவர் தீற்று.
 • உட்புறத்துக்கு வெளிப்புறம் கண்ணாடி.
 • உடம்பிலே காய்த்துத் தொங்குகிறதா?
 • உடம்பிலே பயம் இருந்தால் நன்றாகச் செய்வான்.
 • உடம்பு உளைந்த கழுதை உப்புக் களத்துக்குப் போனது போல.
 • உடம்பு எங்கும் சுடுகிற தழலை மடியிலே கட்டுகிறாய்.
 • உடம்பு எடுத்தவன் எல்லாம் ஓடு எடுத்தவன்.
 • உடம்பு எல்லாம் புழுத்தவன் அம்மன் கோவிலைக் கெடுத்தானாம்.
 • உடம்பு எல்லாம் புளுகு; பல் எல்லாம் ஊத்தை.
 • உடம்புக்குப் பால் குடிப்பதா? ஊருக்குப் பால் குடிப்பதா?
 • உடம்பு தேற்றிக் கொண்டு அல்லவா யோகத்தில் போக வேண்டும்?
 • உடம்பு முழுவதும் நனைந்தவர்க்குக் கூதல் என்ன?
 • உடம்பை ஒடித்துக் கடம்பில் விடு.
 • உடம்பைச் செருப்பாகத் தைத்துப் போட்டாலும் சமானமாகாது.
 • உடம்போடே ஒரு நாட்டியம் உண்டா?

உடம்போடே பிறந்தது.

 • உடல் அளவு விரதம்; பொருள் அளவு தானம்.
 • உடல் இரண்டு, உயிர் ஒன்று.
 • உடல் உள்ள வரையில் கடல் கொள்ளாக் கவலை.
 • உடல் ஒருவனுக்குப் பிறந்தது; நாக்குப் பலருக்குப் பிறந்தது.
 • உடல் முழுவதும் எண்ணெய் தேய்த்துக் கொண்டு தெரு முழுவதும் புரண்டாலும் ஒட்டுவதுதான் ஒட்டும்.
 • உடல் மெச்சப் பால் குடிக்கிறாயா? ஊர் மெச்சப் பால் குடிக்கிறாயா?
 • உடலுக்குக் கை துரோகம்.
 • உடலுக்குள்ளே நாக்கை வளைக்கிறதா?
 • உடலுக்கோ பால் வார்த்து உண்பது? ஊருக்கோ பால் வார்த்து உண்பது?
 • உடலும் உயிரும் போல.
 • உடன் பிறந்தே கொல்லும் வியாதி.
 • உடன் பிறப்பால் தோள் வலி போம்.
 • உடன் பிறப்பு இல்லாத உடம்பு பாழ்.
 • உடாப் புடைவை பூச்சிக்கு இரை.
 • உடுக்காத புடைவையைச் செல் அரிக்கும்.
 • உடுக்கு அடிக்கிறவனுக்கு நடுக்கக் கை வேறு.
 • உடுக்கைக்கு இடை சிறுத்தால் ஓசை உண்டு; உரலுக்கு இடை சிறுத்தால் உதவி என்ன?
 • உடுத்த சீலை பாம்பாய்க் கடித்தது போல.
 • உடுத்துக் கெட்டான் துலுக்கன்; உண்டு கெட்டான் மாத்துவன்.
 • உடுத்துக் கெட்டான் வெள்ளைக்காரன்; உண்டு கெட்டான் சோனகன்; புதைத்துக் கெட்டான் தமிழன்.
 • உடுப்பது பீறல் ஆடை; நடப்பது தந்தக் குறடாம்.
 • உடுப்பாரைப் பார்த்தாலும் உண்பாரைப் பார்க்கலாமா?
 • உடும்பு உடும்பே இண்டிக்குப் போ.
 • உடும்புக்கு இரண்டு நாக்கு; மனிதனுக்கு ஒரு நாக்கு.
 • உடும்புப் பிடி.
 • உடும்பு பிடித்தது போதும்; கையை விடு.
 • உடும்பு போனால் போகிறது; கை வந்தால் போதும்.
 • உடும்பு வேண்டாம்; கை வந்தால் போதும்.
 • உடை குலைந்த பிறகு முறை கொண்டாடுவதோ?
 • உடைத்த சட்டி உலைக்கு உதவாது,

உடைத்து ஓடு பொறுக்குகிறான்.

 • உடைந்த சங்கில் காற்றுப் பரியுமா?
 • உடைந்த சங்கு ஊது பரியுமா?
 • உடைந்த தடியை ஒரு போதும் நம்பாதே.
 • உடை முள்ளுக்கு எதிரே உதைக்கலாமா?
 • உடைமை என்பது கல்வி உடைமை.
 • உடைமைக்கு ஒரு முழுக்கு; உடையவனுக்கு ஒன்பது முழுக்கு.
 • உடைமையும் கொடுத்து அருமையும் குலைகிறதா?
 • உடைமையும் வறுமையும் ஒரு வழி நில்லா.
 • உடையவன் அறிந்திடாத சடுக்கு இல்லை.
 • உடையன் இல்லாச் சேலை ஒருமுழம் கட்டை.
 • உடையவன் கண் ஓடாப் பயிர் உடனே அழியும்.
 • உடையவன் காற்றுப் படாப் பயிர் ஒருமுழம் கட்டை.
 • உடையவன் சொற்படி உரலைச் சுற்றிக் குழி பறி.
 • உடையவன் பாராப் பயிர் உருப்படுமா?
 • உடையவன் பாரா வேலை ஒரு முழம் கட்டை.
 • உடையவன் பொறுத்தாலும் உடையவன் வீட்டு நாய் பொறுக்காது.
 • உடையார் இல்லாவிட்டாலும் உடையார் பொல் இருக்கிறது.
 • உடையார் உண்டைக் கட்டிக்கு அழும் போது லிங்கம் பஞ்சாமிர்தம் கேட்கிறதாம்.
 • உடையார் வீட்டு மோருக்கு அகப்பைக் கணக்கு என்ன?
 • உண் உண் என்று உபசரிப்பான் இல்லாத வாசலிலே உண்ணுமை கோடி பெறும்.
 • உண்கிற சோற்றிலே கல்லைப் போடுகிறதா?
 • உண்கிற சோற்றிலே நஞ்சைக் கலக்கிறதா?
 • உண்கிற சோறு வெல்லம்.
 • உண்கிற வயிற்றை ஒளிக்கிறதா?
 • உண்ட இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தால் கண்ட பேர் கரிப்பார்கள்.
 • உண்ட இலையில் உட்கார்ந்தால் சண்டை வளரும்
 • உண்ட இளைப்புத் தொண்டருக்கும் உண்டு.
 • உண்ட உடம்பு உருளும்; தின்ற பாக்குச் சிவக்கும்.
 • உண்டவன் உடம்புக்கு உறுதி, உழுத புலத்தில் நெல்
 • உண்ட சுற்றம் உருகும்
 • உண்ட சோற்றிலே நஞ்சைக் கலந்தாற்போல்.
 • உண்ட சோற்றுக்கு இரண்டகம் பண்ணுகிறதா?
 • உண்டதுதானே ஏப்பம் வரும்?
 • உண்டதும் தின்றதும் லாபம்; பணியில் கிடந்தது லோபம்.
 • உண்ட பிள்ளை உரம் பெறும்.
 • உண்ட பேர் உரம் பேசுவார்.
 • உண்ட வயிற்றுக்கு உபசாரமா?
 • உண்ட வயிற்றுக்குச் சோறும் மொட்டைத் தலைக்கு எண்ணெயும் போல.
 • உண்ட வயிறு கேட்கும்; தின்ற பாக்குச் சிவக்கும்.
 • உண்டவன் உண்டு போக என் தலை பிண்டு போகிறது.
 • உண்டவன் உரம் செய்வான்.
 • உண்டவன் பாய் தேடுவான்; உண்ணாதவன் இலை தேடுவான்.
 • உண்ட வீட்டிலே உட்காராமல் போனால் கண்டவர்கள் எல்லாம் கடுகடு என்பார்கள்.
 • உண்ட வீட்டிலே கிண்டி தூக்குவது போல.
 • உண்ட வீட்டுக்கு இரண்டகம் செய்யலாமா?
 • உண்ட வீட்டுக்கு இரண்டகம் நினைக்கிறவன் உண்டா?
 • உண்டார் மேனி கண்டால் தெரியும்.
 • உண்டால் உடம்பு சொல்லும், விளைந்தால் வைக்கோற்போர் சொல்லும்.
 • உண்டால் கொல்லும் விஷம்.
 • உண்டால் கொல்லுமோ? கண்டால் கொல்லுமோ?
 • உண்டால் தின்றால் உறவு; கொண்டால் கொடுத்தால் உறவு.
 • உண்டால் தின்றால் ஊரிலே காரியம் என்ன?
 • உண்டால் தீருமா பசி? கண்டால் தீருமா?
 • உண்டாலும் உறுதிப்பட உண்ண வேண்டு
 • உண்டான தெய்வங்கள் ஒதுங்கி நிற்கையில் சுற்றுப்பட்ட தெய்வம் ததியோதனத்துக்கு அழுததாம்.
 • உண்டான போது கோடானுகோடி
 • உண்டானால் உண்டு. உலகு அஸ்தமனமா?
 • உண்டிக்கு அழகு விருந்தோடு உண்டல்.
 • உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க்கு அழகு.
 • உண்டு இருக்க மாட்டாமல் ஊர் வழியே போனானாம்; தின்று இருக்க மாட்டாமல் தேசாந்தரம் போனானாம்.
 • உண்டு உறியில் இரு என்றால் உருண்டு கீழே விழுந்தானாம்.
 • உண்டு என்ற பேருக்கு ஈசன் உண்டு; இல்லை என்ற பேருக்கு இல்லை.
 • உண்டு என்று பெண் கொடுத்தால் சாதிகுலம் கேட்டானாம்.
 • உண்டு கண்ட பூனை உறியைத் தாவும்.
 • உண்டு களித்தவனிடம் சோற்றுக்குப் போ; உடுத்துக் களித்தவனிடம் துணிக்குப் போ.
 • உண்டு கெட்டவனும் தின்று கெட்டவனும் இல்லை.
 • உண்டு கொழுத்தால் நண்டு வளையில் இருக்குமா?
 • உண்டு தின்று உயரமானால் ஊரிலே காரியம் என்ன?
 • உண்டு தின்று உள்ளே இரு என்றால் உயர எழும்பி ஏன் குதிக்கிறாய்?
 • உண்டு ருசி கண்டவன் ஊரை விட்டுப் போகான்; பெண்டு ருசி கண்டவன் பேர்த்து அடி வையான்.
 • உண்டை பட்டு உறங்குகிற குருவிபோல.
 • உண்ண இலை தேடி உறங்கப் பாய் தேடிச் சிவனே என்று இருந்தேன்
 • உண்ண உணவும் நிற்க நிழலும்.
 • உண்ணக் கை சலித்திருக்கிறான்.
 • உண்ணச் சோறும் உடுக்கத் துணியும் ஒண்டக் கூரையும் வேண்டும்.
 • உண்ணப் படை உண்டு; வெல்லப் படை இல்லை.
 • உண்ணப் பார்த்தாலும் உழைக்கப் பாராதே,
 • உண்ண வந்த பிடாரி ஊர்ப் பிடாரியைத் துரத்திற்றாம்.
 • உண்ண வருகிறாயோ சோம்பலே, உன் குறுணி அரை நாழிவேலைக்கு வருகிறாயோ சோம்பலே; நான் சற்றே நோயாளி.
 • உண்ண வா என்றால் குத்த வருகிறான்.
 • உண்ணவும் தின்னவும் என்னைக் கூப்பிடு; ஊர்க்கணக்குப் பார்க்க என் தம்பியை அழை.
 • உண்ணா உடம்பு உருகாது; தின்னாப் பாக்குச் சிவக்காது.
 • உண்ணாக்கை அறுத்துச் சுண்ணாம்புக் குறி இடுவேன்.
 • உண்ணாச் சொத்து மண்ணாய்ப் போகும், உடுக்காப் புடைவை புட்டிலாக்கும்.
 • உண்ணாத தின்னாத ஊர் அம்பலம்.
 • உண்ணா நஞ்சு ஒருகாலும் கொல்லாது.
 • உண்ணாமல் ஊர் எல்லாம் திரியலாம்; உடுக்காமல் ஒரு வீட்டுக்கும் போகலாகாது
 • உண்ணாமல் ஒன்பது வீடு போகலாம்; உடுக்காமல் ஒரு வீடும் போகலாகாது.
 • உண்ணாமல் கெட்டது உறவு; கேளாமல் கெட்டது கடன்.
 • உண்ணாமல் தின்னாமல் உறவின் முறையுாருக்கு ஈயாமல்.
 • உண்ணாமல் தின்னாமல் ஊர் அம்பலம் ஆனேனே!
 • உண்ணாமல் தின்னாமல் வயிறு உப்புசம் கொண்டேன்.
 • உண்ணி கடித்த நாய் உதறுவது போல.
 • உண்ணியைக் கண்டால் ஊரிள் பஞ்சம் தெரியும்.
 • உண்ணுகிற சோறு வெல்லம்.
 • உண்ணுகிற வயிற்றை ஒளிக்கிறதா?
 • உண்ணுபவன் உண்டு விட்டுப் போனால் உன் தலைப்புண் விட்டுப்போகிறது.
 • உண்ணும் கீரையிலே நண்ணும் புல்லுருவி.
 • உண்ணுவார் இல்லை; உறங்குவார் இல்லை. ஒரு கட்டு வெற்றிலை தின்பார் இல்லை, சாந்து சந்தனம் பூசுவார் இல்லை. தலைக்குத் தப்பளம் போடுவார் இல்லை, வா மருமகளே வா
 • உண்ணுவாளாம், தின்னுவாளாம் சீதா தேவி; உடன்கட்டை ஏறுவாளாம் பெருமா தேவி.
 • உண்ணேன், உண்ணேன் என்றால் உடலைப் பார்த்தால் தெரியும்.
 • உண்பது நாழி; உடுப்பது நான்கு முழம்; எண்பது கோடி நினைந்து எண்ணும் மனம்.
 • உண்பன, தின்பன உறவுதான்; செத்தால் முழுக்குத்தாள்.
 • உண்பது இருக்க ஒரு கருமம் செய்யேல்.
 • உண்பார் பாக்கியம், சம்பா விளையும்.
 • உண்பாரைப் பார்த்தாலும் உழுவாரைப் பார்த்தல் ஆகாது.
 • உண்பான் தின்பான் திவசப்பிராமணன்; குத்துக்கு நிற்பான் வீர முஷ்டி.
 • உண்பான் தின்பான் சேவைப் பெருமாள்; குத்துக்கு நிற்பான் வைராகி.
 • உண்பான் தின்பான் பைராகி; குத்துக்கு நிற்பான் வீர முஷ்டி.
 • உண்மை உயர்வு அளிக்கும்.
 • உண்மைக்கு உத்தரம் இல்லை.
 • உண்மை சொல்லிக் கெட்டாரும் இல்லை; பொய் சொல்லி வாழ்ந்தாரும் இல்லை.
 • உண்மை சொன்னால் உண்மை பலிக்கும்; நன்மை சொன்னால் நன்மை பலிக்கும்.
 • உண்மை நன்மொழி திண்மை உறுத்தும்.
 • உண்மைப் படு, உறுதிப்படு.
 • உண்மையைச் சொன்னவன் ஊருக்குப் பொல்லாதவன்.
 • உண்மையைச் சொன்னால் உடம்பு எரிச்சல்.
 • உணர்வு இல்லாக் கருவியும் உப்பு இல்லாச் சோறும் சரி.
 • உணவு விளைவிப்பது சட்டியில்; உறவு விளைவிப்பது பட்டியில்.
 • உத்தமச் சேரிக் குயவனுக்கு ஒன்றால் ஒன்று குறைவு இல்லை, உத்தம சேவகன் பெற்ற தாய்க்கு அதிகம்.
 • உத்தமம் ஆன பத்தினி ஊர்மேலே வருகிறாள்; வீட்டுக்கு ஒரு துடைப்பக்கட்டை, உஷார், உஷார்.
 • உத்தமனுக்கு எத்தாலும் கேடு இல்லை.
 • உத்தமனுக்கு ஓலை எதற்கு?
 • உத்தமனுக்கும் தப்பிலிக்கும் உடம்படிக்கை வேண்டாம்.
 • உத்தரத்தில் ஒரு பிள்ளை; உறவுக்கெல்லாம் ஒரு தொல்லை.உத்தரத்தில் ஒரு பிள்ளை; உறவுக்கெல்லாம் ஒரு தொல்லை.
 • உத்தரத்து அளவு கேட்டால் அரிவாள் பிடி அளவு வரும்.
 • உத்தரம் இல்லாமல் வீடு கட்டுகிற மாதிரி.
 • உத்தராயணம் என்று உறியைக் கட்டிக் கொண்டு சாகிறதா?
 • உத்தராயணம் என்று உறியைக் கட்டிக் கொண்டு சாகிறதா?
 • உத்தராயணம் என்று உறியைக் கட்டிக் கொண்டு சாகிறதா?
 • உத்தியோகத்துக்குத் தக்க ககம்.
 • உத்தியோகம் குதிரைக் கொம்பாய் இருக்கிறது.
 • உத்தியோகம் தடபுடல்; சேவிக்கிற இவர் இன்னார் இனியார் என்று இல்லை; சம்பளம் கணக்கு வழக்கு இல்லை; குண்டையை விற்று நாலு வராகன் அனுப்பச் சொல்லு.
 • உத்தியோகம் போன ஊரில் மத்தியானம் இருக்கதே.
 • உதட்டிலே புண், மாடு கறக்க முடியவில்லை.
 • உதட்டிலே புன்னகையும் உள்ளத்திலே எரிச்சலும்.
 • உதட்டிலே வாழைப்பழம் உள்ளே தள்ளுவார் உண்டோ?
 • உதட்டுக்குப் பால் மாறின தாசியும் மேட்டுக்குப் பால் மாறின கணக்கனும்.
 • உதட்டுக்கு மிஞ்சின பல்லும் திருட்டுக்கு மிஞ்சின கையும் ஆகா
 • உதட்டுத் துரும்பு ஊதப் போகாது.
 • உதட்டு வாழைப் பழத்தை உள்ளே தள்ள ஓர் ஆள் வேண்டும்.
 • உதடு ஒட்டாமல் பேசுகிறான்.
 • உதடு தேய்வதைவிட உள்ளங்கால் தேயலாம்.
 • உதடு தேன் சொரிய, உள்ளே நெஞ்சு எரிய.
 • உதடு வெல்லம்; உள்ளம் கள்ளம்.
 • உதயத்தில் வந்த மழையும் ஆஸ்தமிக்க வந்த மாப்பிள்ளையும் விடா.
 • உதர நிமித்தம் பகுக்குத வேஷம்.
 • உதவாத செட்டிக்குச் சீட்டு எழுதினது போல.
 • உதவாப் பழங்கலமே, ஓசை இல்லா வெண்கலமே.
 • உதவா முட்டி சுத்தரம், ஒதுகிறாளாம் மந்திரம்
 • உதவி செய்வாருக்கு இடையூறு ஏது?
 • உதறி முடிந்தால் ஒரு குடுமிக்குப் பூ இல்லையா?
 • உதறு காலி முண்டை உதறிப் போட்டாள்.
 • உதறு காலி வந்தாள், உள்ளதும் கெடுத்தாள்.
 • உதாரிக்குப் பொன் துரும்பு.
 • உதிக்கின்ற கதிரோன் முன்னே ஒளிக்குய் மின்மினியைப் போல்.
 • உதி பெருத்தாலும் உத்தரத்துக்கு உதவாது.
 • உதிரத்துக்கு அல்லவோ உருக்கம் இருக்கும்?
 • உதிரம் உறவு அறியும்.
 • உதைத்த கால் புழுக்கிறதற்கு முன்னே அடி வயிறு சீழ்க்கட்டுகிறது.
 • உதைத்த காலை முத்தம் இடுவது.
 • உதைத்து வளர்க்காத பிள்ளையும் முறுக்கி வளர்க்காத மீசையும் உபயோகப்படா.
 • உதைப்பானுக்கு வெளுப்பான் ஜாதி வண்ணான்.
 • உதைப்பானுக்கு வெளுப்பான் ஜாதி வண்ணான்; கொட்டி வெளுப்பான் கொங்கு வண்ணான்.
 • உதைபட்ட நாய் ஊரெல்லாம் சுற்றினாற்போல.
 • உப்பளத்து மண்ணும் உழமண்ணும் செம்மண்ணும் காவேரி மண்ணும் கலந்து வழங்குகிறது.
 • உப்பின் அருமை உப்பு இல்லாவிட்டால் தெரியும்.
 • உப்பு இட்ட பாண்டமும் உபாயம் மிகுந்த நெஞ்சமும் தட்டி உடையாமல் தாமே உடையும்.
 • உப்பு இட்டவரை உள்ளளவும் நினை.
 • உப்பு இட்டுக் கெட்டது மாங்காய், உப்பு இடாமற் கெட்டது தேங்காய்.
 • உப்பு இருக்கிறதா என்றால் பப்பு இருக்கிறது என்றார்.
 • உப்பு இருந்தால் பருப்பு இராது; பருப்பு இருந்தால் உப்புஇராது.
 • உப்பு இருந்த பாண்டமும் உளவு அறிந்த நெஞ்சமும் தப்பாமல் தட்டுண்டு உடையும்.
 • உப்பு இல்லாக் கீரை குப்பையில் இருந்தால் என்ன? உபயோகம் அற்ற அகமுடையான் பக்கத்தில் இருந்தால் என்ன?
 • உப்பு இல்லாப் பண்டம் குப்பையிலே.
 • உப்பு இல்லாமல் கலக்கஞ்சி குடிப்பான்.
 • உப்பு இல்லாவிட்டால் தெரியும் உப்பு அருமை; அப்பன் இல்லா விட்டால் தெரியும் அப்பன் அருமை.
 • உப்பு உந்தியா செட்டியாரே என்றால் பப்பு உந்தி என்கிறார்.
 • உப்பு உள்ள பாண்டம் உடையும்.
 • உப்பு எடுத்த கையாலே கர்ப்பூரமூம் எடுக்க வேண்டும்.
 • உப்புக் கட்டினால் உலகம் கட்டும்.
 • உப்புக் கண்டம் பறிகொடுத்த பாப்பாத்தி போல.
 • உப்புக்கு ஆகுமா, புளிக்கு ஆகுமா?
 • உப்புக்கும் உதவாதவன் ஊருக்கு உதவமாட்டான்.
 • உப்புக்கும் உதவாத விஷயம்.
 • உப்புச் சப்பு இல்லாத காரியம்.
 • உப்புச் சட்டியும் வறை ஓடும் தோற்றுவிட்டான்.
 • உப்புச் சமைந்தால் உப்பின் அருமை தெரியும்; அப்பன் சமைந்தால் அப்பன் அருமை தெரியும்.
 • உப்புத் தண்ணீரும் கப்பு மஞ்சளும் ஊறிப் போச்சுது.
 • உப்புத் தண்ணீருக்கு விலாமிச்சவேர் வேண்டுமா?
 • உப்புத் தின்றவன் தண்ணீர் குடிப்பான்.
 • உப்பு நளபாகமாய் இருக்கிறது.
 • உப்பு நீர் மேகம் உண்டால் உலகில் பிரவாகம்.
 • உப்புப் புளிக்கு ஆகாத சமாசாரம், உப்புப் பெறாத காரியத்துக்கு ஊரைக் கூட்டினானாம்.
 • உப்புப் பெறாதவன் பருப்புப் பெற்றான்; உறித்தயிரைப் போய் எட்டி எட்டிப் பார்த்தானாம்.
 • உப்புப் பொதிக்காரன் உருண்டு உருண்டு அழுதானாம், வெற்றிலைப் பொதிக்காரன் விழுந்து விழுந்து சிரித்தானாம்.
 • உப்புப் போட்டுச் சோறு தின்றால் சுரணை இருக்கும்.
 • உப்பும் இல்லை, சப்பும் இல்லை.
 • உப்பும் இல்லை, புளியும் இல்லை.
 • உப்பும் இல்லை, புளியும் இல்லை, உண்டைக் கட்டியே, உன்னை விட்டால் கதியும் இல்லை பட்டைச் சாதமே!
 • உப்பும் கர்ப்பூரமும் ஒன்றாய் வழங்குமா?
 • உப்பும் சோறும் உணர்த்தியாய் உண்ணவில்லையோ?
 • உப்பு மிஞ்சினால் உப்புச் சாறு; புளி மிஞ்சினால் புளிச் சாறு.
 • உப்பு மிஞ்சினால் தண்ணீர்; தண்ணீர் மிஞ்சினால் உப்பு.
 • உப்பு முதல் கர்ப்பூரம் வரையில்.
 • உப்பு வண்டிக்காரன் உருண்டு அழுதான்; வெற்றிலை வண்டிக்காரனும் விழுந்து அழுதான்
 • உப்பு வாணிகன் அறிவானோ கர்ப்பூர விலை?
 • உப்பு விற்கச் சொன்னாளா? ஊர்ப் பெரிய தனம் செய்யச் சொன்னாளா?
 • உப்பு வைத்த மண்பாண்டம் போல.
 • உப்பைக் கடித்துக் கொண்டு உரலை இடித்தானாம்.
 • உப்பைச் சிந்தினையோ, துப்பைச் சிந்தினையோ?
 • உப்பைத் தின்றவன் தண்ணீர் குடிப்பான்.
 • உப்பைத் தொட்டு உப்பைத் தின்னாதே.
 • உப்பைத் தொட்டுக் கொண்டு உரலை விழுங்குவான்
 • உப்போடு ஒன்பதும் பருப்போடு பத்தும் வேண்டும்.
 • உப்போடே முப்பத்திரண்டும் வேண்டும்.
 • உபகாரத்துக்கு அபகாரம் வருவது துரதிருஷ்டம்.
 • உபகாரம் செய்தவருக்கு அபகாரம் செய்யலாமா?
 • உபகாரம் செய்யாவிட்டாலும் அபகாரம் செய்யாதே.
 • உபகாரம் வீண் போகாது.
 • உபசரிப்பு இல்லாத உணவு கசப்பு ஆகும்.
 • உபசரியாத மனையில் உண்ணாது இருப்பதே கோடி தனம்.
 • உபசாரம் செய்தவருக்கு அபசாரம் பண்ணுகிறதா?
 • உபசார வார்த்தை காசு ஆகுமா?
 • உண்டால் ஒழியப் பசி தீருமா?
 • உபசார வார்த்தை வாய்க்குக் கேடு; தூற்றுப் பருக்கை வயிற்றுக்குக் கேடு.
 • உபநயனம் இல்லாமல் கல்யாணம் பண்ணினானாம்.
 • உபாத்தியாயர் நின்று கொண்டு பெய்தால் சிஷ்யன் ஓடிக்கொண்டே பெய்வான்.
 • உபாயத்தால் ஆகிறது பராக்கிரமத்தால் ஆகுமா?
 • உம் என்றாளாம் காமாட்சி, ஒட்டிக் கொண்டாளாம் மீனாட்சி,
 • உமக்கு என்ன, வயசுக்கு நரைத்ததோ, மயிருக்கு நரைத்ததோ?
 • உமி குத்திக் கை நோகலாமோ?
 • உமி குத்திக் கை வருந்துமாறு
 • உமி சலித்து நொய் பொறுக்கினாற் போல.
 • உமியும் கரியும் இருக்கின்றன; உடைமை செய்யப் பொன் இல்லை.
 • உமியைக் குத்திக் கை சலித்தது போல.
 • உயர்ந்த அடுப்பு அமர்ந்த அடுப்பு
 • உயர்ந்த காற்றைக் காற்று மோதும்.
 • உயர உயரப் பறந்தாலும் ஊர்க் குருவி பருந்து ஆகுமா?0
 • உயிர் அறியும் உறவு,
 • உயிர் இருக்க ஊனை வாங்குகிறது போல.
 • உயிர் இருக்கும் போது குரங்கு; இறந்த பிறகு அநுமார்.
 • உயிர் இருந்தால் உப்பு மாறித் தின்னலாம்.
 • உயிர் உதவிக்கு மிஞ்சின உதவி வேறு இல்லை.
 • உயிர் உள்ள மட்டும் தைரியம் விடலாமா?
 • உயிர் என்ன வெல்லமா?
 • உயிர் காப்பான் தோழன்.
 • உயிர் தப்பியது தம்பிரான் புண்ணியம்.
 • உயிர் போகும் போதும் தைரியம் விடலாகாது.
 • உயிருக்கு மிஞ்சின ஆக்கினையும் இல்லை; கோவணத்துக்கு மிஞ்சின தரித்திரமும் இல்லை.
 • உயிருக்கு வந்தது மயிரோடே போயிற்று,
 • உயிரும் உடலும் போல.
 • உயிரைக் கொடுத்த சாமிக்கு மயிரைக் கொடுக்க வேணும்.
 • உயிரை வைத்திருக்கிறதிலும் செத்தாற் குணம்.
 • உயிரைப் பகைத்தேனோ! ஒரு நொடியில் கெட்டேனோ?
 • உயிரோடு இருக்கும் போது ஒரு கரண்டி நெய்க்கு வழி இல்லை.
 • ஓமத்துக்கு ஒன்பது கரண்டி நெய் விட்டது போல.
 • உயிரோடு ஒரு முத்தம் கொடுக்கவில்லை; செத்த பிறகு கட்டிக் கட்டி முத்தமிட்டாளாம்.
 • உயிரோடு ஒரு முத்தம் தராதவள் செத்தால் உடன் கட்டை ஏறுவாளா?
 • உயிரோடு திரும்பிப் பாராதவள் செத்தால் முத்தம் கொடுப்பாளா?
 • உரத்த குடிக்கு அனர்த்தம் இல்லை.
 • உரத்தைத் தள்ளுமாம் உழவு.
 • உம் உதவுவது ஊரார் உதவார்.
 • உரம் ஏற்றி உழவு செய்.
 • உரம் செய்கிறது உறவுடையான் செய்யமாட்டான்.
 • உரல் பஞ்சம் அறியுமா?
 • உரல் போய் மத்தளத்தோடு முறையிட்டது போல.
 • உரலில் அகப்பட்டது உலக்கைக்குத் தப்புமா?
 • உரலிலே தலையை விட்டுக்கொண்டு உலக்கைக்குப் பயப்படலாமா?
 • உரலிலே தலை விட்டால் உலக்கைக்குத் தப்பலாமா?
 • உரலிலே தலை விட்டால் உலக்கைக்குத் தப்பலாமா?
 • உரலிலே துணி கட்டியிருந்தாலும் உரிந்து பார்க்கவேண்டும் என்கிறான்.
 • உரலுக்கு ஒரு பக்கம், இடி; மத்தளத்துக்கு இரு பக்கமும் இடி.
 • உரலுக்குப் பஞ்சம் உண்டா?
 • உரலுக்குள் தலையை விட்டு உலக்கைக்கு அஞ்சலாமா?
 • உரலும் கொடுத்துக் குரலும் போக வேண்டும்.
 • உரித்த பழம் என்ன விலை? உரிக்காத பழம் என்ன விலை என்றானாம் ஒரு சோம்பேறி.
 • உரித்த வாழைப் பழத்தை ஒன்பது வெட்டு வெட்டும்.
 • உரிய உரிய மழை பெய்து எரிய எரிய வெயில் காய்கிறது.
 • உரியிலே ஒக்குமாம் உருளைக் கிழங்கு; கண்டு பிடிக்குமாம் கருணைக் கிழங்கு.
 • உரியை இரட்டித்தால் உழக்கு.
 • உரு ஏறத் திரு ஏறும்.
 • உருக்கம் உருக்கமாய் ஊட்டி உள்ளே போச்சுது.
 • உருக்கம் உள்ள சிற்றாத்தை, ஒதுக்கில் வாடி கட்டி அழலாம்.
 • உருக்கின நெய் வார்த்தாலும் கண்ட நியாயத்தான் சொல்லுவேன்.
 • உருக்கின நெய் வார்த்தாலும் கண்ணாரக் கண்டதைத் சொல்லுவான்.
 • உருசி கண்ட பூனை உறியை உறியைத் தாவுமாம்; வரிசை கண்ட மாப்பிள்ளை வந்து வந்து நிற்பானாம்.
 • உருட்சிக்கு நீட்சி, புளிப்புக்கு அவள் அப்பன்.
 • உருட்டி விளையாடுகிற தஞ்சாவூர்ப் பொம்மை.
 • உருட்டுப் புரட்ட உள்ளதும் உள்ளுக்கு வாங்கும்.
 • உருட்டும் புரட்டும் ஒடுக்கும் சிறப்பை.
 • உருட்டும் புரட்டும் சிரட்டையும் கையும்.
 • உருட்டும் புரட்டும் மிரட்டும் சொல்லும்.
 • உருண்டு உருண்டு புரண்டாலும் உடம்பில் ஒட்டுவதுதான் ஒட்டும்.
 • உருண்டு புரண்டாலும் ஒட்டுகிற மண்தான் ஒட்டும்.
 • உருப்படத் திருப்படும்.
 • உருப்படாக் கோயிலில் உண்டைக் கட்டி வாங்கி விளக்கு இல்லாக் கோயிலில் விண்டு விண்டு தின்றானாம்.
 • உருவத்தினால் அல்ல; பேச்சினால் கிளி நன்கு மதிக்கப்படும்.
 • உருவத்தை அல்ல; குணத்தைப் பார்.
 • உருவிக் குளிப்பாட்டி உள்ளாடை கட்டாமல்.
 • உருவிய வாளை உறையில் இடாத வீரன்.
 • உருவின கத்தி உறையில் அடங்கும்.
 • உருவு திருவூட்டும்.
 • உருளுகிற கால் பாசி சேர்க்காது.
 • உரைத்த கட்டை வாசனை பெறும்.
 • உரையார் இழித்தக்க காணிற் கனா
 • உல்லாச நடை மெலுக்குக் கேடு; மினுக்கு எண்ணெய் தலைக்குக் கேடு.
 • உலக்கைக்குப் பூண் கட்டினது போல.
 • உலக்கைக் கொழுந்தும் குந்தாணி வேரும்
 • உலக்கை சிறுத்துக் கழுக்காணி ஆயிற்று.
 • உலக்கை தேய்ந்து உளிப்பிடி ஆனது போல.
 • உலக்கைப் பூசைக்கு அசையாதது திருப்பாட்டுக்கு அசையுமா?
 • உலக்கை பெருத்து உத்தரம் ஆயிற்று.
 • உலக்கையாலே காது குத்தி உரலாலே தக்கை போட்டது போல
 • உலகத்துக்கு ஞானி பேய்; ஞானிக்கு உலகம் பேய்
 • உலகம் அறிந்த தாசிக்கு வெட்கம் ஏது? சிக்கு ஏது?
 • உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மாட்டே.
 • உலகம் முழுவதும் உடையான் அருள்
 • உலகமே ஒரு நாடக சாலை.
 • உலகிலே பெண் என்றால் பேயும் இரங்கும்.
 • உலகின்கண் இல்லததற்கு இல்லை பெயர்.
 • உலர்ந்த தலைக் கோலமும் ஓர்ப்படி பெற்ற பிள்ளையும் ஒட்டா.
 • உலுத்தன் விருந்திற்கு ஒப்பானது ஒன்றும் இல்லை.
 • உலுத்தனுக்கு இரட்டைச் செலவு.
 • உலையில் ஈ மொய்த்ததுபோல
 • உலை வாய் மெழுகு உருகுவது போல.
 • உலை வாயை மூடினாலும் மூடலாம்; ஊர் வாயை மூட முடியாது.
 • உலை வைத்த சந்தியிலே சாறு காய்ச்சுகிறது.
 • உலை வைத்த சந்தியிலே சாறு காய்ச்சுகிறது.
 • உவர் நிலத்தில் இட்ட விதையும் சமரிடத்தில் சென்ற சேனையும் இரண்டாம் பட்சம்.
 • உழக்கில் கிழக்கு மேற்கு.
 • உழக்கிலே கிழக்கு மேற்கு எது?
 • உழக்கிலே வழக்கு.
 • உழக்கு அரிசி ஆனாலும் ஓயாது மெல்லுவாள்.
 • உழக்கு உள்ளூருக்கு; பதக்குப் பரதேசிக்கு.
 • உழக்கு உற்றாருக்கு; பதக்குப் பரதேசிக்கு.
 • உழக்கு உற்றாருக்கும் பதக்குப் பரதேசிக்கும் ஆனால் உழுதவனுக்கு என்ன?
 • உழக்கு உறிஞ்சப் போய்ப் பதக்குப் பன்றி கொண்டு போச்சுதாம்.
 • உழக்கு எண்ணெய் வாங்கி உழக்கு எண்ணெய் விற்றாலும் மினுக்கு எண்ணெய் மிச்சம்.
 • உழக்கு நெல்லுக்கு உழைக்கப் போய்ப் பதக்கு நெல்லைப் பன்றி தின்றதாம்.
 • உழக்கு மிளகு கொடுப்பானேன்? ஒளிந்திருந்து இளநீர் குடிப்பானேன்?
 • உழக்கு மிளகு கொடுப்பானேன்? ஒளிந்திருந்து மிளகு சாறு குடிப்பானேன்?
 • உழக்கு விற்றாலும் உரலுக்குப் பஞ்சமா?
 • உழக் குளிர் அடித்தால் நாற்றுப் பிடுங்கப்படாதா?
 • உழவன் மேட்டை உழுதால் அரசன் நாட்டை ஆளலாம்.
 • உழவனுக்கு உழவுக் கம்புதான் மிச்சம்.
 • உழவால் பயிர் ஆகிறது எருவாலும் ஆகாது.
 • உழவில் பகை ஆனால் எருவிலும் தீராது.
 • உழவிலே இல்லாவிட்டால் மழையிலே.
 • உழவிலே பகை எருவிலும் தீராது.
 • உழவினும் மிகுந்த ஊதியம் இல்லை.
 • உழவுக்குப் பகை எருவில் தீருமோ?
 • உழவின் பகை எருவிலும் தீராது.
 • உழவின்றி ஊதியம் இல்லை, உடையவன் இருந்தக்கால்.
 • உழவு அற உழுதவன் விளைவு அற விளையும்
 • உழவு ஆள் மேற்கே பார்ப்பான்; கூத்தாடி கிழக்கே பார்ப்பான்.
 • உழவு உழுது காய்ந்தால் வித்து இரட்டி காணும்.
 • உழவு ஏற உழுதால் நெல் ஏற விளையும்.
 • உழவு ஒழிந்த மாடு பட்டிப் புறத்திலே.
 • உழவுக்கு ஏற்ற கொழு.
 • உழவுக்கு ஒரு சுற்றும் வராது; ஊணுக்குப் பம்பரம்.
 • உழவுக்குப் பிணைத்து விடுகிற மாடும் கூட்டுக்குப் பிணைத்து விடுகிற ஆளும் உதவா.
 • உழவுக்கும் அக்கினி ஹோத்திரத்துக்கும் வெகு தூரம்.
 • உழவுக்கு மிஞ்சிய ஊதியம் இல்லை.
 • உழவு காலத்தில் ஊரை விட்டே போய்விட்டால், அறுப்புக் காலத்தில் ஆள் தேட வேண்டியதே இல்லை.
 • உழவு குளிர அடித்தால் நாற்றுப் பிடுங்கப் படாதா?
 • உழவு நட்பு இல்லா நிலமும் மிளகு நட்பு இல்லாக் கறியும் வழ வழ.
 • உழவும் தரிசும் ஓரிடத்திலே; ஊமையும் செவிடனும் ஒரு மடத்திலே.
 • உழவு மாடு ஆனால் ஊருக்குள்ளே விலை போகாதா?
 • உழவு மாடு ஊர் வெளியே போனாலும் அங்கேயும் ஏரில் பூட்டி அடிப்பார்கள்.
 • உழுகிற எருமையும் உள்ளூர் மருமகனும் ஒன்று.
 • உழுகிற காலத்தில் ஊர் சுற்றிவிட்டு அறுக்கிற காலத்தில் அரிவான் எடுத்துக் கொண்டு போனானாம்.
 • உழுகிற குண்டை ஆனால் உள்ளூரில் விலை ஆகாதா?
 • உழுகிறது ஓர் ஏர்; முன் ஏரை மறி என்றானாம்.
 • உழுகிறதை விட்டு உழவன் சாமி ஆடினானாம்.
 • உழுகிற நாளில் ஊருக்குப் போய்விட்டு அறுக்கிற நாளில் அரிவாள் கொண்டு வந்தாற்போல்.
 • உழுகிற நாளில் ஊரை விட்டுப் போனால் அறுக்கிற நாளில் ஆள் தேட வேண்டாம்.
 • உழுகிற மாட்டுக்கும் ஒரு படி கொள்ளு; ஊர் சுற்றுகிற மாட்டுக்கும் ஒரு படி கொள்ளா?
 • உழுகிற மாட்டை எருது நக்கினது போல.
 • உழுகிற மாட்டைக் கொம்பிலே அடித்தாற் போல.
 • உழுகிற மாட்டை நுகத்தால் அடித்தாற் போல.

உழுகிற மாடு ஆனால் உள்ளூரில் விலை போகாதா?

 • உழுகிற மாடு ஆனால் உள்ளூரில் விலை போகாதா?
 • உழுகிற மாடு ஊருக்குப் போனால் ஏரும் கலப்பையும் எதிர்த்தாற் போல் வரும்.
 • உழுகிற மாடு பரதேசம் போனால் அங்கு ஒருவன் கட்டி உழுவான்; இங்கு ஒருவன் கட்டி உழுவான்.
 • உழுகிறவன் இளப்பமானால் எருது மச்சான் முறை கொண்டாடும்.
 • உழுகிறவன் கணக்குப் பார்த்தால் உழவுக் கோலும் மிஞ்சாது
 • உழுதவன் கணக்குப் பார்த்தால் உழக்கேனும் மிஞ்சாது.
 • உழுகிறவன்தான் வைக்கோல் போட வேண்டும்.
 • உழுகிறவனுக்குத்தான் தெரியும், உடம்பு வருத்தம்.
 • உழுத எருது ஆனாலும் ஒரு முடி நாற்றைத் தின்ன ஒட்டார்.
 • உழுத காலாலே உழப்பி விடு.
 • உழுத சேறு காய்ந்தால் உழக்கு நெல் காணாது.
 • உழுத மாடு ஊருக்குப் போனால் அங்கும் ஒருசால் அடித்துக் கொண்டானாம்.
 • உழுத மாடு பரதேசம் போச்சாம்; அங்கும் ஒரு சால் கட்டி உழுதானாம்.
 • உழுதவன் கணக்குப் பார்த்தால் உழக்குக்கூட மிஞ்சாது.
 • உழுதவன் காட்டைப் பார்; மேய்த்தவன் மாட்டைப் பார்.
 • உழுதவன் கெட்டது இல்லை.
 • உழுது இல்லாது உலகில் ஒன்றும் செல்லாது.
 • உழுது உண்டு வாழ்வதற்கு ஒப்பு இல்லை ஒரு காலும்.
 • உழுது உப்பு விதைத்து விடுவேன்.
 • உழுது உலர்ந்தது பழுது ஆகாது.
 • உழுது உழுது காய்ந்தால் வித்து இரட்டி காணும்.
 • உழுது பிழைக்கிறவன் ஒரு கோடி; ஏய்த்துப் பிழைக்கிறவன் ஏழு கோடி.
 • உழுந்து அரைத்த அம்மி போல.
 • உழுபவன் ஊர்க்கணக்குப் பண்ணுவானோ? * உழுபவன் ஏழை ஆனால் எருதும் ஏழைமை முறை கொண்டாடும்.
 • உழுபவன் கணக்கு எடுத்தால் உழவுக் கோலும் மிஞ்சாது.
 • உழுவார் உலகத்துக்கு ஆணி.
 • உழுவார் கூலிக்கு அழுவார்.
 • உழுவாரைப் பார்த்தாலும் பார்க்கலாம்; உண்பாரைப் பார்க்க மனம் தாங்காது.
 • உழுவானுக்கு ஏற்ற கொழு; ஊராருக்கு ஏற்ற தொழு.
 • உழுவோர் உழைப்பால்தான் உலகோர் பிழைப்பார்.
 • உழைக்காத உடம்பு உரம் கொள்ளாது.
 • உழைக்கிற கழுதை எந்நாளைக்கும் உழைத்தே தீர வேண்டும்.
 • உழைத்த அளவுக்கு ஊதியம்.
 • உழைப்பவன் ஒரு கோடி; உண்பவன் ஒன்பது கோடி.
 • உழைப்பாளி சுகம் அடைந்தால் வரப்பு ஏறிப் பேளமாட்டான்.
 • உழைப்புக்கு ஊர்க்குருவி; இழைப்புக்கு வான் குருவி.
 • உழைப்புக்குத் தகுந்த ஊதியம்.
 • உள் ஆள் இல்லாமல் கோட்டை அழியாது
 • உள் ஆளும் கள்ளாளும் கூட்டமா?
 • உள் இருந்தாருக்குத் தெரியும் உள் வருத்தம்.
 • உள் இருத்து கள்வன் உளவறிந்து செய்வான்.
 • உள் எல்லாம் புண்ணும் உடம்பெல்லாம் புண்ணுமாய் இருக்கிறான்.
 • உள் சுவர் இருக்கப் புறச்சுவர் பூசுவார் போல.
 • உள் சுவர் இருக்கப் புறச்சுவர் மண் இட்டு, பிள்ளை பெற்றவள் இருக்கப் பீத்துணியை மோந்து பார்த்தாளாம்.
 • உள் சுவர் தீற்றிப் புறச்சுவர் தீற்று.
 • உள் நாக்கும் தொண்டையும் அதிர அடித்தது போல.
 • உள் வீட்டிலே கீரையை வைத்துக்கொண்டு அயல் வீட்டுக்குப் போவானேன்?
 • உள் வீட்டுக் கடனும் உள்ளங்கைச் சிரங்கும் கெட்டவை.
 • உள்ள அன்றுக்கு ஓணம்; இல்லாத அன்றைக்கு ஏகாதசி.
 • உள்ளக் கருத்து வள்ளலுக்குத் தெரியும்.
 • உள்ளங்கால் வெள்ளெலும்பு தேய உழைத்தான்.
 • உள்ளங் காலில் முள்ளுத் தைக்காமல் இருக்க வேண்டும்.
 • உள்ளங்கை நெல்லிக் கனி போல.
 • உள்ளங்கைப் பாற்சோற்றை விட்டுப் புறங்கையை நக்கினது போல.
 • உள்ளங் கைப் புண்ணுக்குக் கண்ணாடி ஏன்?
 • உள்ளங்கையில் அஞ்சு கொண்டை முடிக்கிறேன்.
 • உள்ளங்கையில் இட்டவர்களை உள்ளளவும் நினை.
 • உள்ளங்கையில் இட்டுப் புறங்கையை நக்குவதா?
 • உள்ளங்கையில் உப்பிட்டாரை உள்ளளவும் நினை.
 • உள்ளங்கையில் தேனை வைத்துப் புறங்கையை நக்கினாற் போல.
 • உள்ளங்கையில் போட்டுப் புறங்கையை நக்கலாமா?
 • உள்ளங்கையில் ரோமம் முளைத்ததாயின் அறிவிலான் அடங்குவான்.
 • உள்ளங்கையில் வைகுண்டம் காட்டுகிறேன்.
 • உள்ளத்தில் ஒன்றும் குறையாது, கள்ளம் இல்லா மனத்தார்க்கு.
 • உள்ளத்தில் கள்ளமும், உதட்டில் வெல்லமும்.
 • உள்ளத்தில் நஞ்சும், உதட்டில் வெல்லமும்.
 • உள்ளத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை; குப்பத்துக்கு ஆள் தள்ளு என்றானாம்.
 • உள்ளதுக்குக் காலம் இல்லை.
 • உள்ளது குற்றம் ஒரு கோடி ஆனாலும் பிள்ளைக்கும் தாய்க்கும் பிணக்கு உண்டோ?
 • உள்ளது குறைவதும் நிறைவதும் ஊழ்வினை
 • உள்ளது சொல்ல ஊரும் அல்ல; நல்லது சொல்ல நாடும் அல்ல.
 • உள்ளது போகாது; இல்லது வராது.
 • உள்ளதும் போச்சு நொள்ளைக் கண்ணு!
 • உள்ளதைச் சொல்லி ஊரை விட்டு ஓடு.
 • உள்ள தெய்வங்களை எல்லாம் ஒருமிக்க வருந்தினாலும் பிள்ளை கொடுக்கிற தெய்வம் புருஷன்.
 • உள்ளதை எல்லாம் விற்று உள்ளான் மீனைத் தின்று பார்.
 • உள்ளதைக் கொண்டு இல்லதைப் பாராட்டலாம்.
 • உள்ளதைக் கொண்டுதான் ஊராள வேண்டும்.
 • உள்ளதைச் சொல்லு; உலகத்தை வெல்லு.
 • உள்ளதைச் சொன்னவன் ஊருக்குப் பகை.
 • உள்ளதைச் சொன்னவன் ஊருக்குப் பொல்லாதவன்.
 • உள்ளதைச் சொன்னால் உடம்பெரிச்சல்.
 • உள்ளதைச் சொன்னால் உடம்பெல்லாம் புண் ஆகும்.
 • உள்ளதைச் சொன்னால் உறவு அற்றுப் போகும்.
 • உள்ளதைச் சொன்னால் எல்லோருக்கும் பகை.
 • உள்ளதைச் சொன்னால் நொள்ளைக் கண்ணிக்கு நோப்பாளமாம்.
 • உள்ளதையும் கெடுத்தாள், உதறு காலி வந்து.
 • உள்ளதையும் கெடுத்தான் கொள்ளிக் கண்ணன்.
 • உள்ளதை விற்று நல்லதைக் கொள்ளு.
 • உள்ள பிள்ளை உரலை நக்கிக் கொண்டிருக்க மற்றொரு பிள்ளைக்குத் திருப்பதிக்கு நடக்கிறான்.
 • உள்ளம் அறியாத கள்ளம் இல்லை.
 • உள்ளம் எல்லாம் புண்ணும் உடம்பெல்லாம் கொப்புளமும்.
 • உள்ளம் களிக்கக் கள் உண்டு கலங்காது.
 • உள்ளம் தீ எரிய உதடு தேன் சொரிய.
 • உள்ளம் படர்ந்ததே கூறும் முகம்.
 • உள்ள மயிருக்கு எண்ணெய் இல்லை; சுற்றுக் குடுமிக்கு எண்ணெய் ஏது?
 • உள்ள மாற்றைக் காட்டும், உரை கல்லும் மெழுகுண்டையும்.
 • உள்ளவன் பிள்ளை உப்போடு உண்ணும்; இல்லாதவன் பிள்ளை சர்க்கரையோடு உண்ணும்.
 • உள்ளவனிடம் கள்ளன் போனாற் போல.
 • உள்ளனும் கள்ளனும் கூடினால் விடிகிற மட்டும் திருடலாம்.
 • உள்ளி இட உள்ளி இட உள்ளே போச்சுது.
 • உள்ளிக்கு நாற்றம் உடந்தை.
 • உள்ளிப் பூண்டுக்கு எத்தனை வாசனை கட்டினாலும் துர்க்கந்தத்தையே வீசும்.
 • உள்ளிய தெள்ளியர் ஆயினும் ஊழ்வினை பைய நுழைந்து விடும்.
 • உள்ளுக்குள்ளே கொட்டின தேளே, ஒரு மந்திரம் செய்கிறேன் கேளே.
 • உள்ளூர் ஆண்டி காத்தாண்டி; நீ பீத்தாண்டி.
 • உள்ளூர்க் குளம் தீர்த்தக் குளம் ஆகாது.
 • உள்ளூர்க் குறுணியும் சரி; அசலூர்ப் பதக்கும் சரி.
 • உள்ளூர்ச் சம்பந்தம் உள்ளங்கைச் சிரங்கு போல.
 • உள்ளூர்ச் சம்பந்தியும் உள்ளங்கைப் புண்ணும் ஒரே மாதிரி.
 • உள்ளூர்ப் பகையும் உலகத்துக்கு உறவும்.
 • உள்ளூர்ப் பிறந்தகமோ? உள்ளங்கைப் புண்ணோ?
 • உள்ளூர்ப் புலி, வெளியூர் எலி.
 • உள்ளூர்ப் பூனை, அசலூர் ஆனை.
 • உள்ளூர்ப் பெண்ணும் அசலூர் மண்ணும் ஆகா.
 • உள்ளூர் மருமகனும் உழுகிற கடாவும் ஒன்று.
 • உள்ளூர் மேளம்.
 • உள்ளூரான் தண்ணீர்க்கு அஞ்சான்; அயலூரான் பேய்க்கு அஞ்சான்.
 • உள்ளூரில் ஓணான் பிடிக்க முடியாதவன் அயலூரில் ஆனை பிடிக்கப் போகிறானாம்.
 • உள்ளூரில் ஓணான் பிடிக்காதவன் உடையார் பாளையம் சென்று உடும்பு பிடிப்பானா?
 • உள்ளூரில் பூனை பிடிக்காதவன் அசலூரில் ஆனை பிடிப்பானா?
 • உள்ளூரில் விலைப்படாத மாடா வெளியூரில் விலைப்படும்?
 • உள்ளூருக்கு ஆனை, அயலூருக்குப் பூனை.
 • உள்ளூறக் கொட்டின தேளே, ஒரு மந்திரம் சொல்கிறேன் கேளே.
 • உள்ளே இருக்கிற பூபம்மா, பிள்ளை வரம் கேளம்மா.
 • உள்ளே இருக்கும் சாமி உண்டைக்கட்டி, உண்டைக்கட்டி என்கிறது; வெளியிலே இருக்கும் சாமி தத்தியோன்னம். தத்தியோன்னம் என்கிறதாம்.
 • உன் தாலி அறுந்து தண்ணீர்ப் பானையில் விழ.
 • உள்ளே பகையும் உதட்டிலே உறவும் கள்ளம் இல்லா மனசுக்கு ஏன்?
 • உள்ளே பகையும் உதட்டிலே உறவுமா?
 • உள்ளே பார்த்தால் ஓக்காளம்; வெளியே பார்த்தால் மேற்பூச்சு.
 • உள்ளே போனால் பிணம்; மேலே வந்தால் பணம்.
 • உள்ளே வயிறு எரிய, உதடு பழம் சொரிய.
 • உளவன் இல்லாமல் ஊர் அழியுமா?
 • உளவு இல்லாமல் களவு இல்லை.
 • உளவு போல இருந்து குளவி போலக் கொட்டுகிறதா?
 • உளறிக் கொட்டிக் கிளறி மூடாதே.
 • உளி எத்தனை? மலை எத்தனை?
 • உளுவைக் குஞ்சுக்கு நீஞ்சக்கற்றுக் கொடுக்க வேண்டுமா?
 • உளுவைக் குட்டிக்கு ராய பாரமா?
 • உளை வழியும் அடைமழையும் பொதி எருதும் ஒருவனுமாய் அலைகிறான்.
 • உற்சாகம் செய்தால் மச்சைத் தாண்டுவான்.
 • உற்ற கணவனும் ஒரு நெல்லும் உண்டானால் சித்திரம் போலே குடிவாழ்க்கை செய்யலாம்.
 • உற்ற சிநேகிதன் உயிருக்கு அமிர்தம்.
 • உற்றது சொல்ல ஊரும் அல்ல; நல்லது சொல்ல நாடும் அல்ல.
 • உற்றது சொன்னால் அற்றது பொருந்தும்.
 • உற்ற பேர்களைக் கெடுக்கிறதா?
 • உற்றார் உதவுவரோ? அன்னியர் உதவுவரோ?
 • உற்றார்க்கு ஒரு பிள்ளை கொடான்; நமனுக்கு நாலு பிள்ளை கொடுப்பான்.
 • உற்றார் தின்றால் புற்றாய் விளையும்; ஊரார் தின்றால் போராய் விளையும்.
 • உற்றாருக்கு ஒரு மாசம்; பகைத்தாருக்குப் பத்து நாள்.
 • உற்றாருக்கு ஒன்று கொடான்; பகைவருக்கு நாலும் கொடுப்பான்.
 • உற்றுப் பார்க்கில் சுற்றம் இல்லை.
 • உற்றுப் பார்த்த பார்வையிலே ஒன்பது பேர் பட்டுப் போவார்.
 • உறக்கத்தில் காலைப் பிடிப்பது போல.
 • உறக்கம் சண்டாளம்
 • உறங்காப் புளி, ஊறாக் கிணறு, காயா வருளம், தோரா வழக்குத் திருக்கண்ணங்குடி.
 • உறங்கின நரிக்கு உணவு கிட்டாது.

உறவிலே நஞ்சு கலக்கிறதா?

 • உறவிலே போகிறதைவிட ஒரு கட்டு விறகிலே போகலாம்.
 • உறவு உண்ணாமல் கெட்டது; உடை உடுக்காமல் கெட்டது.
 • உறவு உறவுதான்; மடியிலே கைவைக்காதே.
 • உறவுக்கு ஒன்பது படி; ஊருக்குப் பத்துப் படி.
 • உறவுக்கு ஒன்பது படி; பணத்துக்குப் பத்துப் படி.
 • உறவுக்கும் பகைக்கும் பொருளே காரணம்.
 • உறவுதான்; பயிரிலே கை வாயாதே.
 • உறவுதானே உணர்ந்து கொள்ளும்.
 • உறவு போகாமல் கெட்டது; கடன் கேளாமல் கெட்டது.
 • உறவுபோல் இருந்து குளவிபோல் கொட்டுகிறதா?
 • உறவும் பகையும் ஒரு நிலை இல்லை.
 • உறவும் பாசமும் உதட்டோடே.
 • உறவு முறையான் மூத்திரத்தை உமிழவும் முடியாது; விழுங்கவும் முடியாது.
 • உறவு முறையான் வீட்டில் உண்ட வரைக்கும் மிச்சம்.
 • உன் தாலி அறுக்கச்சே ஒரு கட்டுத் தாலி ஒருமிக்க அறுக்க வைக்கிறேன்.
 • உறவைப் பகைத்தாலும் ஊரைப் பகைக்காதே.
 • உறவைப்போல் இருந்து குளவியைப்போல் கொட்டுவர்.
 • உறள் பால தீண்டா விடுவது அரிது.
 • உறி அற மூளி நாய்க்கு வேட்டை.
 • உறிப் பணம் போய்த் தெருச் சண்டை இழுக்கிறது.
 • உறியிலே கட்டித் தூக்கினாலும் அழுகற் பூசணிக்காய் அழுகலே
 • உறியிலே தயிர் இருக்க ஊர் எங்கும் அலைவானேன்?
 • உறியிலே தயிர் இருந்தால் உறங்குமோ பூனைக்குட்டி?
 • உறியிலே வெண்ணெய் இருக்க நெய்க்கு அழுவானேன்.
 • உறுதி எதிலும் பெரிது.
 • உறுதியான் காரியம் ஒரு போதும் கெடாது.
 • உறு தீங்குக்கு உதவாதவன் உற்றவனா?
 • உறை மோருக்கு இடம் இல்லாத வீட்டில் விலை மோருக்குப் போனது போல.
 • உன் அப்பன்மேல் ஆணை; என்மேலே ஆசையாய் இருக்க வேண்டும்.
 • உன் இழவு எடுக்க.
 • உன் உத்தமித் தங்கை ஊர் மேயப் போனதால் என் பத்தினிப் பானை படபட என்கிறது.
 • உன் உபசாரம் என் பிராணனுக்கு வந்தது.
 • உன் உயிரினும் என் உயிர் கருப்பட்டியா?
 • உன் எண்ணத்தில் இடி விழ.
 • உன் எண்ணத்தில் எமன் புகுத.
 • உன் காரியம் முப்பத்திரண்டிலே .
 • உன் காலை நீயே கும்பிட்டுக் கொள்ளாதே.
 • உன் குதிரை குருடு; ஆனாலும் கொள்ளுத் தின்பது கொள்ளை.
 • உன் கையிற் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம்.
 • உன் கொண்டை குலைய.
 • உன் சமர்த்திலே குண்டு பாயாது.
 • உன் சொல்லிலே உப்பும் இல்லை; புளியும் இல்லை.
 • உன் தலையில் எழுதி மயிரால் மறைத்து விட்டான் ஆண்டவன்.
 • தொடையைப் பாம்பு பிடுங்க.
 • உன் நெஞ்சில் தட்டிப் பார்.
 • உன் பாடு கொள்ளைதானே
 • உன் பாடு கொள்ளைதானே?
 • உன் பாடு யோகம்.
 • உன் பிள்ளையைத் தின்று தண்ணீர் குடிக்க.
 • உன் பெண்சாதி தாலி பிணத்தின்மேல் விழ.
 • உன் பொங்கு மங்க.
 • உன்மத்தம் பிடித்தது போல.
 • உன் மதம் மண்ணாய்ப் போக.
 • உன் மஹலூத்தைக் கேட்டுக் காது புளிச்சாறு மாதிரி புளித்துப் போயிற்று.
 • உன் முகத்தது தஞ்சாவூர் மஞ்சளா?
 • உன் முறுக்குத் திறுக்கு எல்லாம் என் உடுப்புக்குன்ளே.
 • உன் வண்டவாளம் எல்லாம் எனக்குத் தெரியும்.
 • உன் வாயில் நாகராஜா பிரசாதத்தைத்தான் போடவேணும்.
 • உன் வாயிலே சீதேவி.
 • உன் வாயிலே மண் விழ.
 • உன் வீடு இருக்கிற அழகுக்கா விழித்துக் கொண்டிருக்கிறாய்?
 • உன்ன ஓராயிரம்; பன்னப் பதினாயிரம்
 • உன்னாலே நான் கெட்டேன்; என்னாலே நீ கெட்டாய்.
 • உன்னுடைய கர்வத்தால் ஓதுகிறாய் சூதும் வாதும்.
 • உன்னை அடித்துப் போட்டால் பத்துக் காணிக்கு எரு ஆகும்.
 • உன்னை அள்ளத் துள்ளிக்கொண்டு போக.
 • உன்னை ஒண்டிப் பாடை கட்ட.
 • உன்னைக் கடலிலே கை கழுவினேன்.
 • உன்னைக் கேடு அடிக்க.
 • உன்னைக் கொடுத்து என்னை மறந்தேன்.
 • உன்னைக் கொடுப்பேனோ ஒரு காசு; உன்னோடே போச்சுது புரட்டாசி.
 • உன்னைக் கொடுப்பேனோ சென்னைக் கிளி? நீ சுமை சுமந்தல்லவோ கூனிப்போனாய்?
 • உன்னை நீ அறிவாயாகில் உனக்கொரு கேடும் இல்லை
 • உன்னை நீ அறிவாயாகில் உனக்கொரு கேடும் இல்லை.
 • உன்னைப் பாடையிலே வைத்துப் பயணம் இட ,உன்னைப் பிடி, என்னைப் பிடி, உலகாத்தாள் தலையைப் பிடி, உன்னைப் பிடி, என்னைப் பிடி என்று ஆய் விட்டது.
 • உன்னைப் பிழிந்தெடுத்துப் போடுவேன்.
 • உன்னையும் என்னையும் ஆட்டுகிறது மன்னி கழுத்துச் சிறு தாலி.
 • உன்னை வஞ்சித்தவனை ஒருபோதும் நம்பாதே
 • உன்னை வாரிக் கொண்டு போக.
 • உன்னை வெட்டிப் பலி போட.
 • உன்னோடே பிறந்ததில் மண்ணோடே பிறக்கலாம்.
 • உனக்கு ஆச்சு, எனக்கு ஆச்சு; பார்க்கிறேன் ஒரு கை.
 • உனக்கு இருக்கிற கஞ்சியை எனக்கு வார்; பசியாமல் இருக்க வரந் தருகிறேன் என்ற கதை.
 • உனக்கு உட்பட்டும் பின்பாட்டுப் பாடுகிற மனிதர்கள் போல.
 • உனக்கு என்ன, கொம்பு முளைத்திருக்கிறதோ?
 • உனக்கு ஒட்டுத் திண்ணைபோல் இருக்கிறான்.
 • உனக்குக் கொடுப்பேனோ ஒரு காசு; நேற்றோடு போச்சு புரட்டாசு.
 • உனக்கு நான் அபயம்; எனக்கு நீ அபயம்.
 • உனக்குப் போடும் தண்டத்தை நாய்க்குப் போட்டாலும் வாலையாவது ஆட்டும்.
 • உனக்கும் பெப்பே; உங்கள் அப்பனுக்கும் பெப்பே.
 • உனக்கு மழை பெய்யும், எனக்கு நீர் தா என்றானாம்.
 • உனக்கு முதுகு வளைகிறதா?

[தொகு]

 • ஊ என்றாளாம் காமாட்சி; ஒட்டிக் கொண்டளாம் மீனாட்சி.
 • ஊக்கமது கைவிடேல்.
 • ஊக்கம் உடைமை ஆக்கத்திற்கு அழகு.
 • ஊசல் ஆடித் தன் நிலையில் நிற்கும்.
 • ஊசி ஒரு முழத் துணியையாவது கொடுக்கும்; உற்றார் என்ன கொடுப்பார்.
 • ஊசி குத்திக் கொண்டவன் அழாமல் இருக்கப் பார்த்தவன் அழுவானேன்?
 • ஊசி கொண்டு கடலாழம் பார்ப்பது போல,
 • ஊசி கொள்ளப் போய்த் துலாக் கணக்குப் பார்க்கிறதா?
 • ஊசி கோக்கிறதற்கு ஊரில் உழவாரம் ஏன்?
 • ஊசி நூலால் இறுகத் தைத்தாலும் தேங்காய்க்கு மஞ்சள் இல்லை என்றாளாம்.
 • ஊசி பொன்னானால் என்ன விலை பெறும்.
 • ஊசி போகிறது கணக்குப் பார்ப்பான்; பூசணிக்காய் போகிறது தெரியாது.
 • ஊசி போல மிடறும் தாழி போல வயிறும்.
 • ஊசி மலராமல் சரடு ஏறுமா?
 • ஊசி மலிவு என்று சீமைக்குப் போகலாமா?
 • ஊசி முனையிலே நிற்கிறான்.
 • ஊசி முனையில் தவம் செய்தாலும் உள்ளதுதான் கிடைக்கும்.
 • ஊசி மூஞ்சியை ஊதை என்ன செய்யும்.
 • ஊசிக் கணக்குப் பார்க்கிறான்.
 • ஊசிக் கண்ணிலே ஆகாயம் பார்த்தது போல.
 • ஊசிக் குத்தின்மேல் உரல் விழுந்த கதை.
 • ஊசிக்குக் கள்ளன் உடனே வருவான்.
 • ஊசித் தொண்டையும் தாழி வயிறும்.
 • ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுழையுமா?
 • ஊசியும் அல்லவோ ஒரு சரட்டைக் கோத்துக் கொண்டிருக்கிறது.
 • ஊசியும் கருமானும் உருண்டு ஓடிப் போனான்.
 • ஊசியும் சரடும் போல.
 • ஊசியை ஊசிக் காந்தம் இழுக்கும்; உத்தமனைச் சிநேகம் இழுக்கும்.
 • ஊசியைக் காந்தம் இழுக்கும் உத்தமனைச் சிநேகம் இழுக்கும்.
 • ஊடைக்குப் பாவு இருந்தால் அல்லவோ ஓடி ஓடி நெய்வான்?
 • ஊணன் கருமம் இழந்தான்; உலுத்தன் பெயர் இழந்தான்.
 • ஊணினால் உறவு; பூணினால் அழகு.
 • ஊணுக்கு முத்துவான் வேலைக்குப் பிந்துவான்.
 • ஊணுக்கு முந்து, படைக்குப் பிந்து.
 • ஊணுக்கும் உடைக்கும் என்னைக் கூப்பிடு; ஊர்க் கணக்குக்குத் தம்பியைக் கூப்பிடு.
 • ஊணும் இல்லை; உறக்கமும் இல்லை.
 • ஊணும் உறக்கமும் ஒத்தார்க்கு ஒத்த படி.
 • ஊண் அருந்தக் கருமம் இழப்பர்.
 • ஊண் அற உயிர் அறும்.
 • ஊண் அற்ற போதே உடல் அற்றுப் போம்.
 • ஊண் அற்ற போதே உளம் அற்றது போல.
 • ஊண் அற்றபோது உடலற்றது.
 • ஊண் ஒடுங்க வீண் ஒடுங்கும்.
 • ஊண் பாக்கு ஒழிய வீண் பாக்கு ஆகாது.
 • ஊத அறிந்தவன் வாதி, உப்பு அறிந்தவன் யோகி.
 • ஊதி ஊதி உள்ளதெல்லாம் பாழ்.
 • ஊதின சங்கு ஊதினால் விடிகிற போது விடியட்டும்.
 • ஊதினால் போம்; உறிஞ்சினால் வரும்.
 • ஊத்தை திரண்டு கழுக்காணி ஆச்சுது.
 • ஊத்தை போகக் குளித்தவனும் இல்லை; பசி போகத் தின்றவனும் இல்லை.
 • ஊத்தை போனாலும் உள்வினை போகாது.
 • ஊத்தை வாயன் தேட நாற்ற வாயன் தின்ன.
 • ஊத்தை வாய்க்கும் உமிழ் நீருக்கும் கேடு.
 • ஊத்தைப் பல்லுக்கு விளாங்காய் சேர்ந்தது போல.
 • ஊமை ஊரைக் கெடுக்கும், பெருச்சாளி வீட்டைக் கெடுக்கும்.
 • ஊமை ஊரைக் கெடுப்பான்; ஆமை ஆற்றைக் கெடுக்கும்.
 • ஊமை ஊரைக்கெடுக்கும்; வாயாடி பேரைக் கெடுக்கும்.
 • ஊமை கண்ட கனா. (+ ஆருக்குத் தெரியும்.)
 • ஊமை கண்ட கனாப்போலச் சீமைப் பட்டணம் ஆகுமா?
 • ஊமை பிரசங்கம் பண்ணச் செவிடன் கேட்டது போல.
 • ஊமை போல இருந்து எருமை போலச் சாணி போட்டதாம்.
 • ஊமைக்கு உளறு வாயன் உற்பாத பிண்டம்.
 • ஊமைக்கு உளறு வாயன் சண்டப் பிரசண்டன்.
 • ஊமைக்கு வாய்த்தது ஒன்பதும் பிடாரி.
 • ஊமைக்குத் தெத்து வாயன் உயர்ந்த வாசாலகன்.
 • ஊமையர் சபையில் உளறு வாயன் மகாவித்துவான்.
 • ஊமையன் கனவு கண்டது போலச் சிரிக்கிறான்.
 • ஊமையன் பாட, சப்பாணி ஆட, செவிடன் கேட்க, குருடன் பார்க்க.
 • ஊமையன் பேச்சுப் பழகின பேருக்குத் தெரியும்.
 • ஊமையாய் இருந்தால் செவிடும் உண்டு
 • ஊமையாய் இருந்தால் செவிடும் உண்டு.
 • ஊமையின் பிரசங்கத்தைச் செவிடன் கேட்டானாம்.4640
 • ஊமையும் அல்ல, செவிடனும் அல்ல.
 • ஊமையும் ஊமையும் மூக்கைச் சொறிந்தாற் போல்.
 • ஊமையை விட உளறு வாயன் மேல்.
 • ஊராருக்கெல்லாம் ஒரு வழி; இவனுக்கு ஒரு வழி.
 • ஊராருக்கெல்லாம் ஒரு வழி; இவனுக்கு ஒரு வழி.
 • ஊராருக்கெல்லாம் ஒரு வழி; ஓச்சனுக்கு ஒரு வழி.
 • ஊராருக்கெல்லாம் ஒரு வழி; ஓச்சனுக்கு ஒரு வழி.
 • ஊராரே வாருங்கள்; முதுகிலே குந்துங்கள்.
 • ஊராரே வாருங்கள்; முதுகிலே குந்துங்கள்.
 • ஊராரைப் பகைத்து உயிரோடு இருந்தவர் இல்லை.
 • ஊராரைப் பகைத்து உயிரோடு இருந்தவர் இல்லை.
 • ஊரார் உடைமைக்கு உலை வைக்கிறான்.
 • ஊரார் உடைமைக்கு உலை வைக்கிறான்.
 • ஊரார் உடைமைக்கு ஓயாண்டி போல் திரிவான்.
 • ஊரார் உடைமைக்கு ஓயாண்டி போல் திரிவான்.
 • ஊரார் உடைமைக்குப் பேயாய்ப் பறக்கிறான்.
 • ஊரார் உடைமைக்குப் பேயாய்ப் பறக்கிறான்.
 • ஊரார் உடைமைக்குப் பேராப் பேராசை கொள்ளாதே.
 • ஊரார் உடைமைக்குப் பேராப் பேராசை கொள்ளாதே.
 • ஊரார் எருமை பால் கறக்கிறது; நீயும் ஊட்டுகிறாய்; நானும் உண்ணுகிறேன்.4720
 • ஊரார் எருமை பால் கறக்கிறது; நீயும் ஊட்டுகிறாய்; நானும் உண்ணுகிறேன்.
 • ஊரார் கணக்கு உடையன் பிடரியிலே.
 • ஊரார் கணக்கு உடையன் பிடரியிலே.
 • ஊரார் சிரித்தால் என்ன? நாட்டார் நகைத்தால் என்ன? நான் நடக்கிற நடை இவ்வளவுதான்.
 • ஊரார் சிரித்தால் என்ன? நாட்டார் நகைத்தால் என்ன? நான் நடக்கிற நடை இவ்வளவுதான்.
 • ஊரார் சொத்துக்குப் பேயாய்ப் பறக்கிறான்.
 • ஊரார் சொத்துக்குப் பேயாய்ப் பறக்கிறான்.
 • ஊரார் சொத்துத் தூமகேது.
 • ஊரார் நாய்க்குச் சோறு போட்டால் அது உடையவன் வீட்டிலே போய்த்தான் குரைக்கும்.
 • ஊரார் நாய்க்குச் சோறு போட்டால் அது உடையவன் வீட்டிலே போய்த்தான் குரைக்கும்.
 • ஊரார் பண்டம் உமி போல்; தன் பண்டம் தங்கம் போல்.
 • ஊரார் பண்டம் உமி போல்; தன் பண்டம் தங்கம் போல்.
 • ஊரார் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்த்தால் தன் பிள்ளை தானே வளரும்.
 • ஊரார் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்த்தால் தன் பிள்ளை தானே வளரும்.
 • ஊரார் புடைவையில் தூரம் ஆவது.
 • ஊரார் புடைவையில் தூரம் ஆவது.
 • ஊரார் வீட்டு நெய்யே; என் பெண்டாட்டி கையே.
 • ஊரார் வீட்டு நெய்யே; என் பெண்டாட்டி கையே.
 • ஊரார் வீட்டுக் கல்யாணமே; ஏன் அவிழ்ந்தாய் கோவணமே!
 • ஊரார் வீட்டுக் கல்யாணமே; ஏன் அவிழ்ந்தாய் கோவணமே!
 • ஊரார் வீட்டுச் சோற்றைப் பார்; ஓசு பாடி வயிற்றைப் பார்.
 • ஊரான் ஆகில் உழுது விட்டுப் போகப் பண்ணைக்காரன் தண்ட வரி செலுத்த வேண்டியிருக்கிறது.
 • ஊரான் ஆகில் தாசனுக்குப் பேள இடம் இல்லையா?
 • ஊரான் ஆகில் தாசன் பார்க்கிறதற்குச் சந்தேகமா?
 • ஊரான் சொத்தை உப்பு இல்லாமல் தின்பான்.
 • ஊரான் மகன் நீரோடே போன கதை.
 • ஊரான் வீட்டுச் சோற்றைப் பார்; சோனிப் பையன் வயிற்றைப் பார்.
 • ஊரிலே அழகியைப் பிடிக்கப் போகிறானென்று ஆந்தையும் குரங்குமாய் ஓடிப் போச்சாம்.
 • ஊரிலே எளியாரை வண்ணான் அறிவான்; சாதிப் பொன் பூண்பாரைத் தட்டான் அறிவான்.
 • ஊரிலே கல்யாணம்; மாரிலே சந்தனம்.
 • ஊரிலேயும் போவான்; சொன்னால் அழுவான்.
 • ஊரில் இருக்கும் சனியனை வீட்டிலே அழைத்தாற் போல.
 • ஊரில் இளக்காரம் வண்ணானுக்குத் தெரியும்.
 • ஊரில் ஒருத்தனே தோழன்; ஆரும் அற்றதே தாரம்.4745
 • ஊரில் நடக்கும் விஷயம் எல்லாம் ஊசல் குமரிக்குத் தெரியும்.
 • ஊருகிற அட்டைக்குக் கால் எத்தனை என்று அறிவான்.
 • ஊருக்கு அரசன் ஆனாலும் தாய்க்குப் பிள்ளைதான்.
 • ஊருக்கு அரசன் காவல்; வீட்டுக்கு நாய் காவல்.
 • ஊருக்கு ஆகாத பிள்ளை தாய்க்கு ஆவானா?
 • ஊருக்கு இட்டு ஊதாரி ஆனான்.
 • ஊருக்கு இரண்டு பைத்தியக்காரன்.
 • ஊருக்கு இரும்பு அடிக்கிறான்; வீட்டுக்குத் தவிடு இடிக்க முடியவில்லை.
 • ஊருக்கு இளைத்தவன் பிள்ளையார் கோவில் ஆண்டி; அதற்கும் இளைத்தவன் பள்ளிக்கூடத்து வாத்தியார்.
 • ஊருக்கு இளைத்தவன் பிள்ளையார் கோவில் ஆண்டி; அதற்கும் இளைத்தவன் மச்சினன் பெண்டாட்டி.
 • ஊருக்கு உழைக்கிற கிராமணி.
 • ஊருக்கு எல்லாம் ஒரு வழி; உச்சிப் பிள்ளையாருக்கு ஒரு வழி.
 • ஊருக்கு எல்லாம் ஒரு வழி; உனக்கு ஒரு வழியா?
 • ஊருக்கு எல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்லுகிற பல்லி, கூழ்ப் பானையில் விழுந்தது போல.
 • ஊருக்கு ஏற்ற மாடு வாங்கினவனும் இல்லை; தாய்க்கு ஏற்ற பெண் கட்டினவனும் இல்லை.
 • ஊருக்கு ஏற்றுக் கெட்டான்; உள்ளதைச் சொல்லிக் கெட்டான்.
 • ஊருக்கு ஒடுங்கான், யாருக்கும் அடங்கான்.
 • ஊருக்கு ஒரு தேவடியாள் ஆருக்கென்று ஆடுவாள்?
 • ஊருக்கு ஒரு வழி; ஒன்றரைக் கண்ணனுக்கு ஒரு வழி.
 • ஊருக்கு ஓமல்; வீட்டுக்கு வயிற்றெரிச்சல்.
 • ஊருக்கு நாட்டான் பெண்டாட்டி என்றால் ஓ என்னுவாளாம்; ஓர் ஆளுக்குச் சோறு என்றால் ஹூம் என்னுவாளாம்.
 • ஊருக்கு முன்னால் விளக்கு ஏற்றினால் ஒரு பிடி உயரும்.
 • ஊருக்கு விளைந்தால் ஓட்டுக்குப் பிச்சை.
 • ஊருக்கு வேலை செய்வதே மணியமாய் இருக்கிறான்.
 • ஊருக்குக் கடைசி உலகம்பட்டி.
 • ஊருக்குப் பால் வார்த்து உண்கிறாயா! உடம்புக்குப் பால் வார்த்து உண்கிறாயா?
 • ஊருக்குப் பேரும் உறவின் முறைக்குப் பொல்லாப்பும்.
 • ஊருக்கும் பேருக்கும் வடுகு இல்லை.
 • ஊருக்குள் நடக்கிற விஷயம் யாருக்குத் தெரியும்? உள்ளே இருக்கிற குமரிக்குத் தெரியும்.
 • ஊருக்கே மகாராணியாக இருந்தாலும் அவள் புருஷனுக்கு அடங்கத்தான் வேண்டும்.
 • ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும்.
 • ஊரூராய்ப் போகிறவனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு ஓட்டமே ஒழிய நடை இல்லை.
 • ஊரே தாய்; வேலியே பயிர்.
 • ஊரை அடித்து உலையில் போடுகிறான்.
 • ஊரை ஆண்டாயோ? ஊரான் பெண்ணை ஆண்டாயோ?
 • ஊரை ஆள்கிற ராசாவுக்கு உட்கார இடம் இல்லையாம்!
 • ஊரை உழக்கால் அளக்கிறான்; நாட்டை நாழியால் அளக்கிறான்.
 • ஊரை வளைத்தாலும் உற்ற துணை இல்லை; நாட்டை வளைத்தானும் நல்ல துணை இல்லை.
 • ஊரை விட்டுப் போகும்போது தாரை விட்டு அழுதாளாம்.
 • ஊரை விழுங்குகிற மாமியாருக்கு அவளையே விழுங்குகிற மருமகள் வந்தாளாம்.
 • ஊரை விழுங்கும் மாமனாருக்கு அவரையே விழுங்கும் மாப்பிள்ளை.
 • ஊரைக் கண்டவுடனே உடுக்கையைத் தோளில் போட்டுக் கொண்டானாம்.
 • ஊரைக் காட்ட ஒரு நாய் போதும்.
 • ஊரைக் கெடுத்தான் ஒற்றை மாட்டுக்காரன்.
 • ஊரைக் கெடுத்தான் ஒற்றைக் கடைக்காரன்.
 • ஊரைக் கொளுத்துகிற ராஜாவுக்கு ஊதிக் கொடுக்கிறவன் மந்திரி.
 • ஊரைச் சுற்றி வந்த யானை ஒற்றடம் வேணும் என்றாற்போல்.
 • ஊரைச் சொன்னாலும் பேரைச் சொல்லாதே.4800
 • ஊரைப் பகைத்தேனோ? ஒரு நொடியில் கெட்டேனோ?
 • ஊரைப் பார்க்கச் சொன்னால் பறைச்சேரியைப் பார்க்கிறான்.
 • ஊரைப் பார்த்து ஓம்பிப் பிழை.
 • ஊரைப் பிடித்த சனி பிள்ளையாரையும் பிடித்தது.
 • ஊரைப் பிடித்த சனியனுக்கு நாயைப் பிடித்துக் சூலம் போட்டது போல்.4805
 • ஊரோடு ஒக்க ஓடு; ஒருவன் ஓடினால் கேட்டு ஓடு.4810
 • ஊரோடு ஒக்க நட; நாட்டோடு நடுவே ஓடு.
 • ஊரோடு ஒட்டி வாழ்.
 • ஊரோடே ஒக்கோடே.
 • ஊர் அருகே ஒரு வயலும் உத்தரத்தில் ஒரு புத்திரனும்.
 • ஊர் அறிந்த பார்ப்பான்.
 • ஊர் அறிந்த பிராமணனுக்குப் பூணூல் எதற்கு?
 • ஊர் ஆளுகிற ராஜாவுக்குப் பேள இடம் கிடைக்கவில்லையாம்.
 • ஊர் ஆளுகிறவனுக்குப் பேளப் புறக்கடை இல்லையா?
 • ஊர் ஆளுகிறவன் பெண்டாட்டிக்குப் பேள இடம் இல்லையாம்.
 • ஊர் ஆளுகிறவன் பெண்டு பிடித்தால் ஆருடன் சொல்லி முறையிடுகிறது?
 • ஊர் இரண்டு பட்டால் கூத்தாடிக்கு எளிது.
 • ஊர் இரண்டு பட்டால் கூத்தாடிக்குத் தொக்கு.
 • ஊர் இருக்கிறது பிச்சை போட; ஓடு இருக்கிறது வாங்கிக் கொள்ள.
 • ஊர் இருக்கிறது; ஓடு இருக்கிறது.
 • ஊர் இருக்கிறது; வாய் இருக்கிறது.
 • ஊர் இளக்காரம் வண்ணானுக்குத் தெரியும்; வீட்டு இளக்காரம் மாப்பிள்ளைக்குத் தெரியும்,
 • ஊர் உண்டாகி அல்லவோ, கிழக்கு மேற்கு உண்டாக வேண்டும்?
 • ஊர் உண்டு பிச்சைக்கு, குளம் உண்டு தண்ணீருக்கு.
 • ஊர் உண்டு பிச்சைக்கு; குளம் உண்டு தண்ணீருக்கு.
 • ஊர் ஊராய்ப் போவானுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு ஓட்டமே ஒழிய நடை இல்லை.
 • ஊர் எங்கும் சம்பை; என் பேரோ வம்பை.
 • ஊர் எங்கும் சுற்றி உனக்கு ஏதடா புத்தி?
 • ஊர் எங்கும் பேறு; வீடு பட்டினி.
 • ஊர் எச்சம்; வீடு பட்டினி.
 • ஊர் எல்லாம் உறவு; ஒரு வாய்ச் சோறு இல்லை.
 • ஊர் எல்லாம் உற்றார்; அந்தி பட்டால் பொதுச் சந்தியிலே.
 • ஊர் எல்லாம் கடன்; உடம்பெல்லாம் பொத்தல்.
 • ஊர் எல்லாம் கல்யாணம்; மார் எல்லாம் சந்தனம்.
 • ஊர் எல்லாம் சதமாகுமோ? ஒரு மரம் தோப்பாகுமோ?
 • ஊர் எல்லாம் சுற்றி எனக்கென்ன புத்தி?
 • ஊர் எனப்படுவது உறையூர்.
 • ஊர் என்று இருந்தால் பறைச் சேரியும் இருக்கும்
 • ஊர் ஒக்க ஓட வேண்டும்.
 • ஊர் ஓசை அடங்க நெய் காய்ச்சினாளாம்.
 • ஊர் ஓசை அடங்கும் வரை வெண்ணெய் காய்ச்சினாளாம்,
 • ஊர் ஓச்சன் பட்டினி.
 • ஊர் ஓட உடன் ஓட.
 • ஊர் ஓட ஒக்க ஓடு; நாடு ஓட நடு ஓடு.
 • ஊர் ஓடினால் ஒத்தோடு; ஒருவன் ஓடினால் கேட்டு ஓடு.
 • ஊர் ஓமல் ஆனது அல்லால் ஒன்றும் அறியேன்.
 • ஊர் ஓரத்தில் கொல்லை; உழுதவனுக்குப் பயிர் இல்லை.
 • ஊர் ஓரத்து உழவுக்காரனும் உண்டவுடன் பேளாதவனும் உருப்படமாட்டான்.
 • ஊர் கூடிச் செக்குத் தள்ள, வாணியன் எண்ணெய் கொண்டு போக.
 • ஊர் கூடிச் செக்குத் தள்ளலாமா?
 • ஊர் கூடித்தானே தேர் இழுக்க வேண்டும்?
 • ஊர் கோப்பழிந்தால் ஓடிப் பிழை.
 • ஊர் திரிந்த தேவடியாளுக்குப் பூணுால் அபூர்வமா?
 • ஊர் நடு நின்ற ஊர் மரம் போல.
 • ஊர் நத்தத்தில் நாய் ஊளையிட்டாற் போல.
 • ஊர் நல்லதோ? வாய் நல்லதோ?
 • ஊர் நஷ்டம் ஊரிலே; தேர் நஷ்டம் தெருவிலே.
 • ஊர் பேர் அறியாதவன் ஊர்வலம் வருகிற மாதிரி.
 • ஊர் மெச்சப் பால் குடிக்கலாமா?
 • ஊர் மேலே போனவளுக்குத் தோள்மேலே கொண்டையாம்; அதைப் போய்க் கேட்கப் போனால் லடாபுடா சண்டையாம்.
 • ஊர் வாயை அடக்கினாலும் உளறு வாயை அடக்க முடியாது.
 • ஊர் வாயை மூட உலை மூடி இல்லை.
 • ஊர் வாயை மூட உலைமுடி இல்லை.
 • ஊர் வாயை மூடலாமா? உலை வாயை மூடலாமா?
 • ஊர் வாயைப் படல் இட்டு மூடலாமா?
 • ஊர் வாரியில் ஒரு கொல்லையும் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் ஒரு பிள்ளையும்.
 • ஊர் வாழ்த்தால் ஓட்டுப் பிச்சைக்கு வழி இருக்கும்.
 • ஊர் வாழ்த்தால் ஓட்டுப் பிச்சைக்கு வழி இருக்கும்.
 • ஊர் வாழ்ந்தால் ஒக்க வாழலாம்.
 • ஊர் வாழ்ந்தால் ஒக்க வாழலாம்.
 • ஊர் விஷயங்களில் ஊமை செவிடாய் இரு.
 • ஊர் விஷயங்களில் ஊமை செவிடாய் இரு.
 • ஊர்கிறதென்றால் பறக்கிறது என்று சொல்லும் ஜனம்.
 • ஊர்க் கழுதை இருக்கக் கூத்தாடிக் கழுதைக்குச் சனி பிடித்தது.
 • ஊர்க் காக்காய் கரையிலே; வந்தட்டிக் காக்காய் வரப்பிலே.
 • ஊர்க் கோழியும் நாட்டுக் கோழியும் கூடினால் உரலில் உள்ள புழுங்கல் அரிசிக்குச் சேதம்.
 • ஊர்க்கடனும் உள்ளங்கைச் சிரங்கும் போல.
 • ஊர்க்குருவிமேலே ராம பாணம் தொடுக்கிறதா?
 • ஊர்க்கோடியில். ஒரு வீடு கட்டி ஓர்ப்படி தம்பிக்குப் பெண் கொடுத்தாற்போல்.
 • ஊர்ச் சக்கிலி எல்லாம் சேர்ந்து தோலைக் கெடுத்தனராம்.
 • ஊர்ச் சண்டை கண்ணுக்கு அழகு.
 • ஊர்ப் பசங்களெல்லாம் கால் பாடம்; பிச்சைக்கு வந்த பெண் அகமுடையாள்.
 • ஊர்ப் பிள்ளையை முத்தமிட்டால் உதட்டுக்குக் கேடு.
 • ஊர்ப் பொருளை உப்பு இல்லாமல் கூடச் சாப்பிடுவான்.
 • ஊர்வலத்தைக் காண வந்தவன் அடித்துக் கொள்வது போல.
 • ஊழி பெயரினும் ஊக்கமது கைவிடல்.
 • ஊழி பெயரினும் கலங்கார் உறவோர்.
 • ஊழி பேரினும் ஊக்கமது கைவிடேல்.
 • ஊழிக் காய்ச்சல் அதிகமானால் சூனியக்காரன் கொள்ளை.
 • ஊழும் உற்சாகமும் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
 • ஊழ்வினை ஓநாய் மாதிரி இருக்கும்.
 • ஊறச்சே துடைக்க வேண்டும்.
 • ஊறல் எடுத்தவன் சொறிந்து கொள்வான்.
 • ஊறாக் கிணறு, உறங்காப் புளி, தீரா வழக்கு, திருக்கண்ணங் குடி.
 • ஊறுகாயைக் கடித்துக் கொண்டு ஒரு பானைச் சோற்றை என்னது என்பான்.
 • ஊறுகாயைக் கடித்துக் கொண்டு ஒரு பானைச் சோற்றைத் திணிப்பது போல.
 • ஊற்றுத் தண்ணீரில் நாய்க்குப் பால் வார்த்தது போல.
 • ஊற்றுப் பாய்ச்சல் ஆற்றுப் பாய்ச்சல் பத்துக் குழியும், ஏரிப் பாய்ச்சல் நூறு குழியும் ஒன்று.
 • ஊற்றை நம்பினாலும் ஆற்றை நம்பாதே.
 • ஊற்றை மலத்தைக் கண்ட பன்றி உதட்டுக்குள்ளே சிரித்துக் கொண்டதாம்.
 • ஊற்றைப் பல்லுக்கு விளாங்காய் சேர்ந்தாற் போல்.
 • ஊற்றைப் பெண் பிள்ளை கழுவக் கழுவத் தேயும்.
 • ஊனம் இல்லா உடம்புக்கு நாணம் ஏன்?
 • ஊனம் இல்லான் மானம் இல்லான்.
 • ஊனுக்கு ஊன் உற்ற துணை.
 • ஊன்ற வைத்த கொம்பு உச்சி மோட்டை உச்சி மோட்டைப் பிளக்கிறது.
 • ஊன்றக் கொடுத்த தடி உச்சியை உடைக்கிறது.
 • ஊன்றக் கொடுத்த தடி மண்டையைப் பிளந்தது போல.

[தொகு]

 • எக்கியத்தில் மூத்திரம் பெய்தது போல
 • எக்குப் புடைவை சோர்ந்தால் கைக்கு உண்டோ உபகாரம்?
 • எக்கேடு கெட்டுப் போ; எருக்கு முளைத்துப் போ
 • எகனை முகனை பார்க்கிறான்
 • எங்கள் அகத்துக்காரரும் கச்சேரிக்குப் போகிறார்
 • எங்கள் அகத்துக்கு வந்தால் என்ன கொண்டு வருகிறாய்? உங்கள் அகத்துக்கு வந்தால் என்ன தருகிறாய்?
 • எங்கள் அகத்துப் பெண் பொல்லாதது; உங்கள் அகத்துப் பிள்ளையை அடக்குங்கள்
 • எங்கள் அப்பன் பிறந்தது வெள்ளி மலை; ஆய் பிறந்தது பொன் மலை
 • எங்கள் அப்பன் குதிருக்குள் இல்லை
 • எங்கள் வீட்டில் விருந்து வைக்கிறேன் வாருங்கள்; இலை வாங்க மறந்துவிட்டேன் போங்கள்
 • எங்கள் வீட்டு அகமுடையானுக்கும் அரண்மனையில் சேவகம்
 • எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் என்ன கொண்டு வருகிறாய், உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் என்ன தருவாய்?
 • எங்களால் ஒன்றும் இல்லை; எல்லாம் உங்கள் தர்மம்
 • எங்கு இருந்தாலும் ஆனை பெருமாளதுதானே?
 • எங்கும் சுற்றி ரங்கநாதா என்றான்
 • எங்கு ஏறிப் பாய்ந்தாலும் கொங்கு ஏறிப் பாயேன்
 • எங்கும் சிதம்பரம் பொங்கி வழிகிறது
 • எங்கும் சிரித்து எள்ளுக் கொல்லை காக்கிறவன்
 • எங்கும் சுற்றி ரங்கனைச் சேவி
 • எங்கும் செத்தும் நாக்குச் சாகவில்லை
 • எங்கும் பருத்தி எழுபது பலம்
 • எங்கும் பொன்னம்பலந்தான்
 • எங்கும் மடமாய் இருக்கிறது; இருக்கத்தான் இடம் இல்லை
 • எங்கே அடித்தாலும், நாய்க்குக் காலிலே முடம்
 • எங்கே அடித்தாலும் நாய் காலைத் தூக்கும்
 • எங்கே சுற்றியும் ரங்கனைத்தான் சேவிக்க வேணும்
 • எங்கே திருடினாலும் கன்னக்கோல் வைக்க இடம் ஒன்று வேண்டும்
 • எங்கே புகை உண்டோ, அங்கே நெருப்பு உண்டு
 • எங்கே புகையுண்டோ அங்கே நெருப்பு உண்டு
 • எங்கேயோ இடித்தது வானம் என்று இருந்தேன்; தப்பாது என் தலையிலேயே இடித்தது
 • எங்கேயோ எண்ணெய் மழை பெய்ததென்று இருந்தாளாம்
 • எங்கே வந்தது இரை நாய்? பங்குக்கு வந்தது மர நாய்
 • எங்கே வெட்டினாலும் எப்படிச் சாயும் என்று பார்க்க வேணும்
 • எச்சரசம் ஆனாலும் கைச்சரசம் ஆகாது
 • எச்சில் அறியாள், துப்பல் அறியாள்; என் பெண் பதின்கலக் காரியம் செய்வாள்
 • எச்சில் இரந்து அடிக்கும்; பற்றுப் பறக்க அடிக்கும்
 • எச்சில் இரக்கும்; தூமை துடைக்கும்
 • எச்சில் இலை எடுக்க வந்ததா நாய்? எண்ணிப் பார்க்க வந்ததா நாய்?
 • எச்சில் இலைக்கு அலையும் நாய் போல
 • எச்சில் இலைக்கு இச்சகம் பேசுகிறது
 • எச்சில் இலைக்கு இதம் பாடுகிறது
 • எச்சில் இலைக்கு எதிர் இலை போடலாமா?
 • எச்சில் இலைக்கு ஏஜெண்டு; குப்பைத் தொட்டிக்குக் குமாஸ்தா
 • எச்சில் இலைக்கு நாய் அடித்துக்கொண்டு நிற்கிறது போல
 • எச்சில் இலைக்குப் போட்டி போடும் நாய் மாதிரி
 • எச்சில் இலைக்கு மண்ணாங்கட்டி ஆதரவு; மண்ணாங்கட்டிக்கு எச்சில் இலை ஆதரவு
 • எச்சில் இலை கண்ட நாய் போல
 • எச்சில் இலை நாய்க்கும் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டமா?
 • எச்சில் இலை நாயானாலும் எசமான் விசுவாசம் உண்டு
 • எச்சில் இலையை எடுக்கச் சொன்னார்களா? எத்தனை பேர் என்று எண்ணச் சொன்னார்களா?
 • எச்சில் கையால் காக்கை ஓட்டாதவன் என்ன சாமி? என்ன பூஜை?
 • எச்சில் கையால் காக்கை ஓட்டமாட்டான்
 • எச்சில் கையால் காக்கை ஓட்டாதவன் பிச்சை இடுவானா?
 • எச்சில் தின்றாலும் வயிறு நிரம்பத் தின்னவேண்டும்; ஏச்சுக் கேட்டாலும் பொழுது விடியும்மட்டும் கேட்க வேண்டும்
 • எச்சில் நாய்க்குக் கண்டது எல்லாம் ஆசை
 • எச்சிலை எடுக்கச் சொன்னாளா? இலையை எண்ணச் சொன்னாளா?
 • எச்சிலைக் கழுவி உன் சுத்தத்திலே வார்
 • எச்சிலைக் குடித்துத் தாகம் தீருமா?
 • எச்சிலைத் தின்றாலும் எஜமானன் விசுவாசம் காட்டும் நாய்; பாலைக் குடித்தாலும் பகையை நினைக்கும் பூனை
 • எச்சிலைத் தின்று ஏப்பம் விட்டாற் போல
 • எச்சிலைத் தின்று பசி தீருமா?
 • எச்சிற் கையால் காக்கை ஓட்டாதவன் பிச்சை கொடுப்பானா?
 • எசமான் கோபத்தை எருமைக் கடாவின்மேல் காண்பித்தானாம்
 • எசமான் வீடு நொடித்து விட்டதென்று நாய் பட்டினியாக இருந்ததாம்
 • எசமான் வெளிலே போனால் பசங்கள் எல்லாம் கும்மாளம் போடுவார்கள்
 • எட்கிடை நெற்கிடை விட்டு எழுது
 • எட்டாக் கனியைப் பார்த்து இச்சித்து என்ன பயன்?
 • எட்டாத தேனுக்கு ஏறாத நொண்டி கொட்டாவி விட்ட கதை போல
 • எட்டாத பழம் புளிக்கும்
 • எட்டாத மரத்து இளநீர் போல ஒட்டாத பேரோடே உறவாக நிற்காதே
 • எட்டாப் பழத்திற்குக் கொட்டாவி விட்டாற் போல
 • எட்டாப் பூத் தேவருக்கு எட்டும் பூத் தங்களுக்கு
 • எட்டாம் நாள் வெட்டும் குதிரை; ஒன்பதாம் நாள் ஓடும் குதிரை
 • எட்டாம் பேறு பெண் பிறந்தால் எட்டிப் பார்த்த வீடு குட்டிச்சுவர்
 • எட்டாவது ஆண் பிறந்தால் வெட்டி அரசாளும்
 • எட்டாளம் போனாலும் கிட்டாதது எட்டாது
 • எட்டி எட்டிப் பார்த்துக் குட்டிச் சுவரில் முட்டிக் கொள்ளலாம்
 • எட்டி எட்டிப் பார்ப்பாரும், ஏணி வைத்துப் பார்ப்பாரும், குட்டிச்சுவர் போலக் குனிந்து நின்று பார்ப்பாரும்
 • எட்டிக் கனியின்மேல் அழகாய் இருந்தும் உள்ளே இருக்கும் வித்தைப் போல்
 • எட்டிக் குட்டி இறக்கிக் காலைப் பிடித்துக் கொள்கிறது
 • எட்டிக் குடுமியைப் பிடித்து இறங்கிக் காலைப் பிடிக்கிறவன்
 • எட்டிக்குப் பால் வளர்த்தாலும் தித்திப்பு உண்டாகாது
 • எட்டிக் கோட்டை கட்டினால் கிட்டி மழை உண்டு
 • எட்டிப் பழத்தை இச்சிக்கிறது போல்
 • எட்டிப் பார்த்தால் எட்டு இழை நட்டம்
 • எட்டிப் பார்த்தாற்போலக் கொட்டிக் கொண்டு போகிறான்
 • எட்டிப் பிடித்தால் ஒரு கத்திப் பிடிக்கு ஆகாதா?
 • எட்டி பழுத்தென்ன, ஈயார் வாழ்த்தென்ன?
 • எட்டி பழுத்தால் என்ன? ஈயாதார் வாழ்ந்தால் என்ன?
 • எட்டி மரம் ஆனாலும் பச்சென்று இருக்க வேண்டும்
 • எட்டி மரம் ஆனாலும் வைத்த மரத்தை வெட்டாதே
 • எட்டி மரம் ஆனாலும் வைத்தவர்க்குப் பாசம்
 • எட்டி முளையிலும் இரட்டி அதிகம் உண்டாகுமா?
 • எட்டியிலே கட்டு மாம்பழம் உண்டாகுமா?
 • எட்டியுடன் சேர்ந்த இலவும் தீப்படும்
 • எட்டின மட்டும் வெட்டும் கத்தி; எட்டாத மட்டும் வெட்டும் பணம்
 • எட்டினவன் ஆனாலும் முட்டப் பகை ஆகாது
 • எட்டினால் குடுமியைப் பிடித்து எட்டாவிட்டால் காலைப் பிடிப்பது
 • எட்டு அடி வாழை, கமுகு; ஈரடி கரும்பு, கத்தரி; இருபதடி பிள்ளை
 • எட்டு அடி வாழையும் பத்தடி பிள்ளையும்
 • எட்டு ஆள் வேலையை ஒரு முட்டாள் செய்வான்
 • எட்டு இருக்கிறது, எழுந்திரடி அத்தையாரே
 • எட்டு எருமைக்காரி போனாளாம், ஓர் எருமைக்காரியிடம்
 • எட்டு எள்ளுக்குச் சொட்டு எண்ணெய் எடுப்பான்
 • எட்டு என்றால் இரண்டு அறியேன்
 • எட்டுக் கிழவருக்கு ஒரு மொட்டைக் கிழவி
 • எட்டுக் குட்டுக் குட்டி இறங்கிக் காலைப் பிடிக்கிறது
 • எட்டுக் கோவில் பூசை பண்ணியும் எச்சன் வீடு பட்டினி
 • எட்டுச் சந்தைக்கு ஒரு சந்தை பொட்டைச் சந்தை
 • எட்டுச் சிந்தாத்திரை ஒரு தட்டுதலுக்கு ஒக்கும்
 • எட்டுச் செவ்வாய் எண்ணித் தலை முழுகில் தப்பாமல் தலைவலி போம்
 • எட்டு நாயும் பெட்டைக் குட்டியும் போல்
 • எட்டுப் படி அரிசியும் ஒரு கவளம்; ஏழூர்ச் சண்டை ஒரு சிம்மாளம்
 • எட்டுப் பிள்ளைக்கு ஒரு செட்டுப் பிள்ளை போதும்
 • எட்டும் இரண்டும் அறியாதவன்
 • எட்டும் இரண்டும் அறியாத பேதை
 • எட்டு மாட்டுக்கு ஒரு சாட்டை
 • எட்டு முழமும் ஒரு சுற்று; எண்பது முழமும் ஒரு சுற்று
 • எட்டு வருஷத்து எருமைக் கடா ஏரிக்குப் போக வழி தேடுகிறது
 • எட்டு வட்டம் கட்டிக் கொண்டு எதிர்ப்புறம் போனாளாம்; அவள் பத்து வட்டம் கட்டிக் கொண்டு பரக்கப் பரக்க வந்தாளாம்
 • எட்டு வீடு தட்டியும் ஓச்சன் குடி பட்டினி
 • எட்டே கால் லக்ஷணமே, எமனேறும் வாகனமே
 • எடக்கு நாட்டுக்குப் போனானாம் தேங்காய் வாங்க
 • எடுக்கப் பிடிக்க ஆள் இருந்தால் வரப்பு ஏறிப் பேள்கிறதற்கும் கஷ்டம்
 • எடுக்கப் போன சீமாட்டி இடுப்பு ஒடிந்து விழுந்தாளாம்
 • எடுக்கிறது எருத்து மட்டுச் சுமை; படுக்கிறது பஞ்சணை மெத்தை
 • எடுக்கிறது சந்தைக் கோபாலம்; ஏறுகிறது தந்தப் பல்லக்கா?
 • எடுக்கிறது பிச்சை ஏறுகிறது பல்லாக்கு
 • எடுக்கிறது வறட்டிச் சுமை; நடக்கிறது தங்கச் சிமிழ்ப் பாதரட்சை
 • எடுக்கு முன்னே கழுதை இடுப்பு ஒடிந்து விழுந்ததாம்
 • எடுத்த அடி மடங்குமா?
 • எடுத்த கால் வைப்பதற்குள் வைத்த கால் செல் அரிக்கிறது
 • எடுத்த கை சிவக்கும்
 • எடுத்த சுமை சுமத்தல்லவோ இறக்க வேண்டும்?
 • எடுத்தாலும் பங்காருப் பெட்டியை எடுக்க வேண்டும்; இருந்தாலும் சிங்காரக் கழுவில் இருக்க வேண்டும்
 • எடுத்தாலும் பெயர் சரியாய் எடுக்க வேணும்
 • எடுத்தாற் போல் தப்பட்டைக்காரன் பட்டான்
 • எடுத்து ஆளாத பொருள் உதவாது
 • எடுத்து எடுத்து உழுதாலும் எருதாகுமா கடா
 • எடுத்து எறிந்து பேசுகிறான்
 • எடுத்துக் கவிழ்த்துப் பேசுகிறான்
 • எடுத்துச் சொல்; முடித்துச் சொல்
 • எடுத்துப் பிடித்தால் வெட்டுவேன் என்ற கதை
 • எடுத்துப் போட்டு அடிக்கிறது; முறத்தைப் போட்டுக் கவிழ்க்கிறது
 • எடுத்து மூடிவிட்டு எதிரே வந்து நிற்பான்
 • எடுத்து விட்ட எருது போல
 • எடுத்து விட்ட நாய் எத்தனை நாளைக்குக் குரைக்கும்?
 • எடுத்து விட்ட மாடு எத்தனை தூரம் ஓடும்?
 • எடுத்து வைத்தாலும் கொடுத்து வைக்க வேணும்
 • எடுப்பது பிச்சை; ஏறுவது பல்லக்கு
 • எடுப்பார் கைப் பாவை போல
 • எடுப்பார் கைப் பிள்ளை
 • எடுப்பார் மழுவை; தடுப்பார் புலியை; கொடுப்பார் அருமை
 • எடுப்பாரும் பிடிப்பாரும் இருந்தால் பிள்ளை களைத்தாற் போல இருக்கும்
 • எடுப்பாரும் பிடிப்பாரும் உண்டானால் இளைப்பும் தவிப்பும் உண்டு
 • எடுப்பாரைக் கண்டால் குடமும் கூத்தாடும்
 • எடுப்புண்ட கலப்பை இருந்து உழுமா?
 • எண் அற்றவர் கண் அற்றவர்; எழுத்தற்றவர் கழுத்தற்றவர்
 • எண் அறக் கற்று எழுத்து அற வாசித்தாலும் பெண்புத்தி பின் புத்திதான்
 • எண் இல்லாதவர் கண் இல்லாதவர்
 • எண் காதம் போனாலும் தன் பாவம் தன்னோடே
 • எண்சாண் இருக்க இடி விழுந்ததாம் வயிற்றிலே
 • எண்சாண் உடம்பிலே எள்ளத்தனை இரத்தம் இல்லை
 • எண்சாண் உடம்பிற்குச் சிரசே பிரதானம்
 • எண்சாண் உடம்பு இருக்கக் கோவணத்திலே விழுந்ததாம் இடி
 • எண்சாண் உடம்பும் ஒரு சாண் ஆனேன்
 • எண்ணத்தில் மண் விழுந்தது
 • எண்ணத் தொலையாது; ஏட்டில் அடங்காது
 • எண்ணப்பட்ட குதிரை எல்லாம் மண்ணைப் போட்டுக் கொள்ள, தட்டுவாணிக் குதிரை வந்து கொள்ளுக்கு அழுகிறதாம்
 • எண்ணப்பட்ட குதிரை எல்லாம் மண்ணை மண்ணைத் தின்னு கையில் குருட்டுக் கழுதை கோதுமை ரொட்டிக்கு அழுகிற தாம்
 • எண்ணம் அற்ற ராஜா பன்றிவேட்டை ஆடினாற்போல்
 • எண்ணம் இட்டவன் தூங்கான்; ஏடு எடுத்தவனும் தூங்கான்
 • எண்ணம் எல்லாம் பொய்; எமன் ஓலை மெய்
 • எண்ணம் எல்லாம் பொய்; எழுதிய எழுத்து மெய்
 • எண்ணம் எல்லாம் பொய்; ஏளிதம் மெய்
 • எண்ணம் எல்லாம் பொய்; மெளனமே மெய்
 • எண்ணாச் சொத்து மண்ணாய்ப் போகும்
 • எண்ணிச் சுட்டது தேசை
 • எண்ணிச் செய்கிறவன் செட்டி; எண்ணாமல் செய்கிறவன் மட்டி
 • எண்ணிச் சுட்ட பணியாரம், பேணித் தின்னு மருமகனே மருமகனே
 • எண்ணிச் செட்டுப் பண்ணு; எண்ணாமல் சாகுபடி பண்ணு
 • எண்ணிச் செய்கிறவன் செட்டி, எண்ணாமல் செய்கிறவன் மட்டி
 • எண்ணிச் செய்வது செட்டு; எண்ணாமல் செய்வது வேளாண்மை
 • எண்ணித் துணிக கருமம், துணிந்தபின் எண்ணுவது இழுக்கு
 • எண்ணிப் பார் குடித்தனத்தை; எண்ணாதே பார் வேளாண்மையை
 • எண்ண முடியாது; ஏட்டில் அடங்காது
 • எண்ணிய எண்ணம் எல்லாம் பொய்; எழுதிய எழுத்து மெய்
 • எண்ணிய எண்ணம் என்னடி? அண்ணா என்று அழைத்த முறை என்னடி?
 • எண்ணிய ஒரு குடிக்கு ஒரு மின்னிய குடி
 • எண்ணினேன் ஒரு கோடி, இழப்பது அறியாமல்
 • எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணும் கருத்தும்
 • எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணெனத் தகும்
 • எண்ணெய் இல்லாத பந்தம், எரியுதடி தங்கம்
 • எண்ணெய்க்குச் சேதமே ஒழியப் பிள்ளை பிழைக்கிறதில்லை
 • எண்ணெய்க் குடத்தில் குளிப்பாட்டின ஆனைக்குட்டி போல
 • எண்ணெய்க் குடத்திலே பிடுங்கி எடுத்தாற் போல
 • எண்ணெய்க் குடத்தைச் சுற்றும் எறும்பு போல
 • எண்ணெய்க் குடம் உடைந்தவளும் அழுகிறாள்; தண்ணீர்க்குடம் உடைந்தவளும் அழுகிறாள்?
 • எண்ணெய்க் குடம் உடைந்தாலும் ஐயோ! தண்ணீர்க்குடம் உடைந்தாலும் ஐயோ!
 • எண்ணெய்க் குடம் போட்டவனும் அப்பாடா. அம்மாடி; தண்ணீர்க் குடம் போட்டவனும் அப்பாடி, அம்மாடி
 • எண்ணெய்க் குடமும் வெறும் குடமும் முட்டினால் எதற்குச் சேதம்?
 • எண்ணெய் கண்ட இடத்தில் தடவிக் கொண்டு சீப்புக் கண்ட இடத்தில் தலை வாரிக் கொள்கிறது
 • எண்ணெய் காணாத மயிரும் தண்ணீர் காணாத பயிரும்
 • எண்ணெய் குடித்த நாய் திண்ணையில் கிடக்க, எதிரே வந்த நாய் உதைபட்டது மாதிரி
 • எண்ணெய்ச் சேதமே ஒழியப் பிள்ளை பிழைக்கவில்லை
 • எண்ணெய் தடவிக் கொண்டு மண்ணில் புரண்டாலும் ஒட்டுவது தானே ஒட்டும்?
 • எண்ணெய்ப் பிள்ளையோ? வண்ணப் பிள்ளையோ?
 • எண்ணெய் போக முழுகினாலும் எழுத்துப் போகத் தேய்ப்பார் உண்டோ?
 • எண்ணெய் முந்துமோ? திரி முந்துமா?
 • எண்ணெயில் இட்ட அப்பம் போலக் குதிக்கிறான்
 • எண்ணெயில் விழுந்த ஈயைப் போல
 • எண்ணெயைத் தேய்க்கலாம்; எழுத்தைத் தேய்க்க முடியாது
 • எண்பது அடிக் கம்பத்தில் ஏறி ஆடினாலும் இறங்கி வந்துதான் சம்மானம் வாங்க வேண்டும்!
 • எண்பது வயசுக்கு மண் பவளம் கட்டிக் கொண்டாளாம்
 • எண்பது வேண்டாம்; ஐம்பதும் முப்பதும் கொடு
 • எண் மிகுத்தவனே திண் மிகுத்தவன்
 • எத்தனை ஏழையானாலும் எலுமிச்சங்காய் அத்தனை பொன் இல்லாமற் போகாது
 • எத்தனை சிரமம் இருந்தாலும் திண்டிக்குச் சிரமம் இல்லை *எத்தனை தரம் சொன்னாலும் பறங்கி வெற்றிலை தின்னான்
 • எத்தனை தரம் துலக்கினாலும் பித்தளை நாற்றம் போகுமா?
 • எத்தனை தேய்த்தாலும் பித்தளைக்குத் தன் நாற்றம் இயற்கை
 • எத்தனை பாட்டுப் பாடினாலும் எனக்கு நீ அருகதையோ?
 • எத்தனை பிரியமோ அத்தனை சவுக்கை
 • எத்தனை புடம் போட்டாலும் இரும்பு பசும்பொன் ஆகுமா?
 • எத்தனை பேர் துடுப்புப் போட்டாலும் தோணி போவது சுக்கான் பிடிப்பவன் கையில் இருக்கிறது
 • எத்தனைமுறை சொன்னாலும் பறங்கி வெற்றிலை போடமாட்டான்
 • எத்தனை வந்தாலும் மிச்சம் இல்லை
 • எத்தனை வித்தை கற்றாலும் செத்தவனைப் பிழைப்பிக்க அறியான்
 • எத்தால் உரைத்தாலும் தட்டான் பவுனாக வளர்ந்ததாம் உண்டை
 • எத்தால் கெட்டான் என்றால் நோரால் கெட்டான்
 • எத்தால் வாழலாம்? ஒத்தால் வாழலாம்
 • எத்திக் கழுத்தை அறுக்கிறதா
 • எத்திலே பிள்ளை பெற்று இலவசத்திலே தாலாட்டுவது
 • எத்துவாரை எத்தி நான் எலி பிடிச்சுக்கிட்டு வாரேன்; கேட்பாரை கேட்டு நாழி கேப்பை வாங்கித் திரி
 • எத்தூருக்குப் போனாலும் புத்தூருக்குப் போகாதே
 • எத்தேச காலமும் வற்றாப் பெருஞ் சமுத்திரம்
 • எத்தைக் கண்டு ஏய்த்தான்? துப்பைக் கண்டு ஏய்த்தான்
 • எத்தைச் சொன்னானோ பரிகாரி, அத்தைக் கேட்பான் நோயாளி
 • எத்தைத் தின்றால் பித்தம் தீரும்?
 • எதற்கும் உருகாதவன் இச்சைக்கு உருகுவான்
 • எதற்கு ஜோடிக்க வேணும், இடித்துக் கிழிக்க வேணும்
 • எதற்கு தலம் பேசினால் அகப்பைச் சூன்யம் வைப்பேன்
 • எதார்த்த வாதி வெகுஜன விரோதி
 • எதிர்த்தவர் மார்புக்கு ஆணியாய் இரு
 • எதிர்த்தவன் ஏழை என்றால் கோபம் சண்டாளம்
 • எதிர்த்த வீடு ஏகாலி வீடு; அடுத்த வீடு அம்பட்டன் வீடு
 • எதிர்த்தும்மல் எடுத்துக் கொடுக்கும்
 • எதிர் நீச்சம் போடுகிறான்
 • எதிர்ப்பாரைச் செயிப்பார் உண்டு
 • எதிர் வீட்டுக் கல்யாணமே, ஏன் அழுதாம் கோவணமே?
 • எதிர் வீடு ஏகாலி வீடு; பக்கத்து வீடு பணி செய்வோன் வீடு; அடுத்த வீடு அம்பட்டன் வீடு
 • எதிரி இளப்பமானால் கோபம் சண்டப் பிரசண்டம்
 • எதிரிக்கு அஞ்சிப் படைக்குப் போகாதவன் நல்ல சேவகன் என்று கூறிக் கொண்டானாம்
 • எதிரிக்கு இளக்காரமாய்ச் சொல்லுகிறதா?
 • எதிரிக்குச் சகுனத் தடை என்று மூக்கை அறுத்துக் கொள்கிறதா?
 • எதிரி சுண்டெலி ஆனாலும் எச்சரிக்கையாய் இருக்க வேண்டும்
 • எதிரி போட்டு மா இடித்தால் குளுமை நெல்லுக்குச் சேதாரம்
 • எதிரும் புதிரும் உட்கார்ந்து கொள்ளுதல்
 • எது எப்படிப் போனாலும் தன் காரியம் தனக்கு
 • எதை அடக்காவிட்டாலும் நாக்கை அடக்க வேண்டும்
 • எதை வாரிக் கட்டிக் கொண்டு போகிறது?
 • எந்த ஆண்டாருக்கு எந்த மடம் சதம்?
 • எந்த ஆயுதமும் தீட்டத் தீட்டச் சுடர்
 • எந்த இலை உதிர்ந்தாலும் ஈச்சம் இலை உதிராது
 • எந்தத் தலைமுறையிலோ ஒரு நாத்தனாராம்; அவள் கந்தல் முறத்தை எடுத்துச் சாத்தினாளாம்
 • எந்தத் துரை வந்தாலும் தோட்டிக்குப் புல்லுச் சுமை போகாது
 • எந்த நாய் எந்தச் செருப்பைக் கடித்தால் என்ன?
 • எந்த நிலத்து வித்திடினும் காஞ்சிரங்காய் தெங்கு ஆகாது
 • எந்தப் புராணத்தில் இல்லாவிட்டாலும் கந்த புராணத்தில் இருக்கும்
 • எந்தப் புற்றிலே எந்தப் பாம்பு இருக்குமோ?
 • எந்தப் பொருளும் கந்த புராணத்திலே
 • எந்த மடத்துக்கு எந்த ஆண்டி சதம்?
 • எந்த வேஷம் வந்தாலும் தீவட்டிக்காரனுக்குக் கேடு
 • எந்நேரமும் அவள் பேரில் கண்ணாய் இருக்கிறான்
 • எப்படியாவது என் கோயில் வாழ
 • எப்பயிர் செய்யினும் நெற்பயிர் செய்
 • எப்பிறை கோணினாலும் தைப்பிறை கோணலாகாது
 • எப்போது பார்த்தாலும் என்ன சண்டை, நாயும் பூனையும் மாதிரி?
 • எம்மதமும் சம்மதம்
 • எமன் ஏறுகிற கிடாவாக இருந்தாலும் உழுது விடுவான்
 • எமன் ஒருவனைக் கொல்லும்; ஏற்றம் மூவரைக் கொல்லும்
 • எமன் கடாவை ஏரில் பூட்டினது போல
 • எமன் கையில் அகப்பட்ட உயிர் போல
 • எமன் நினைக்கவும் பிள்ளை பிழைக்குமா?
 • எமன் பிடித்தால் எவன் பிழைப்பான்?
 • எமன் பிள்ளையைப் பேய் பிடிக்குமா?
 • எமன் வாயிலிருந்து மீண்டது போல
 • எமனுக்கு வழி காட்டுவான்
 • எமனைப் பலகாரம் பண்ணிச் சுப்பிரமணியனைத் துவையல் அரைத்தாற் போல
 • எமனையும் நமனையும் பலகாரம் செய்வான்
 • எய்த்து இளைத்த நாய் போல ஓடி வருகிறான்
 • எய்தவன் இருக்க அம்பை நோகலாமா?
 • எய்தவன் எய்தால் அம்பு என்ன செய்யும்?
 • எரிகிற கொள்ளியில் எண்ணெய் வார்க்காதே
 • எரிகிற கொள்ளியில் எந்தக் கொள்ளி நல்ல கொள்ளி?
 • எரிகிற கொள்ளியை ஏறத் தள்ளியது போல
 • எரிகிறதைப் பிடுங்கினால் கொதிக்கிறது அடங்கும்
 • எரிகிற நெருப்பில் எண்ணெய் வார்த்தாற் போல்
 • எரிகிற நெருப்பில் தண்ணீரைக் கொட்டலாமா?
 • எரிகிற நெருப்பில் எண்ணெய் விட்டு அடக்கலாமா?
 • எரிகிற நெருப்புக்குப் பயந்து எண்ணெய்க் கொப்பரையில் விழுந்த மாதிரி
 • எரிகிற நெருப்பை ஊதிக் கெடுத்தது போல
 • எரிகிற புண்ணில் எண்ணெய் விட்டது போல
 • எரிகிற புண்ணில் புளி இட்டது போல
 • எரிகிற மூக்கில் திரியைக் கொளுத்தினாற் போல
 • எரிகிற விளக்கில் எண்ணெய் விட்ட மாதிரி
 • எரிகிற விளக்கு ஆனாலும் தூண்டுகோல் ஒன்று வேண்டும்
 • எரிகிற வீட்டில் எண்ணெயை ஊற்றினாற் போல்
 • எரிகிற வீட்டில் சுருட்டுக்கு நெருப்புக் கேட்டான்
 • எரிகிற வீட்டில் பிடுங்கினது லாபம்
 • எரிகிற வீட்டை அணைக்கக் கிணறு வெட்ட நாள் பார்த்தது போல
 • எரிச்சல் வந்தல்லவோ அடிக்கும்? எழுப்பி விட்டா அடிக்கும்?
 • எரிந்த பசியில் இழந்த மணியைத் தேடிப் போனாற் போல
 • எரிநெருப்பை எண்ணெய் விட்டு அணைக்கலாமா?
 • எரிப்புக்கு ஆற்றாமல் ஏர் உழப் போகிறேன்; கஞ்சியுடனே சாறு கொண்டு வா என்ற கதை
 • எரிப்புக்காரன் பின்னோடு போனாலும் போகலாம்; செருப்புக்காரன் பின்னோடு போகக் கூடாது
 • எரியும் உடம்பில் எண்ணெய் வார்த்தாற்போல்
 • எரியும் கொள்ளியை ஏறத் தள்ளாதே
 • எரு இல்லாப் பயிர் மாடு இல்லாக் கன்று போல
 • எரு இல்லா வயல் கன்று இல்லா மாட்டுக்குச் சமம்
 • எரு இல்லையேல் மறு பயிரும் இல்லை
 • எரு உள்ள காட்டில் மடையனும் பயிர் செய்வான்
 • எருக்கம் புதரில் மறைந்து ஆனையை வெகுள்விப்பான் போல
 • எருக்கிலைக்கு மருக்கொழுந்து வாசனையா?
 • எருக்குழியின்றி ஏர் பிடியாதே
 • எருக்கைச் சொடுக்க வேணும்; ஈச்சைக் கிழிக்க வேணும்
 • எருக்கை வெட்டி அடித்து ஏரைக் கட்டி உழு
 • எருச் செய்கிறது இனத்தான் செய்ய மாட்டான்
 • எருதாலம்மாவுக்குக் கல்யாணம்; எரு முட்டைப் பணியாரம்
 • எருதில் ஏழை உண்டா?
 • எருதின் நோய் காக்கை அறியுமா?
 • எருதின் புண்ணுக்குச் சாம்பல் மருந்து
 • எருது இளைத்தால் எல்லாம் இளைக்கும்
 • எருது இளைத்தால் காக்கை மச்சான் முறை வைத்துக் கூப்பிடும்
 • எருது ஈன்றது என்றால் தோட்டத்திலே கட்டு என்பது போல
 • எருது ஈன்றது என்னுமுன் என்ன கன்று என்றது போல
 • எருது உழவுக்குக் காய்கிறது; உண்ணி எதற்குக் காய்கிறது?
 • எருது உழுகிறதாம்; உண்ணி விடாய்க்கிறதாம்
 • எருது ஏழை ஆனால் பசு பத்தினித்துவம் கொண்டாடும்
 • எருது ஏறாதவரையும் பசு பத்தினி கொண்டாடும்
 • எருதுக்குச் சூடு போட்டது போல
 • எருதுக்கு நோய் வந்தால் கொட்டகையைச் சுடுகிறதா?
 • எருதுக்கும் தன் புண் அழற்சி; காக்கைக்கும் தன் பசி அழற்சி
 • எருது கூடா விட்டால் பசு பத்தினி விரதம் கொண்டாடும்
 • எருது கெட்டார்க்கும் எட்டுக் கடுக்காய்; இளம் பிள்ளைத் தாய்ச்சிக்கும் எட்டுக் கடுக்காய்
 • எருது கெடுத்தார்க்கும் ஏழே கடுக்காய்; ஈனாப் பெண்டிர்க்கும், ஏழே கடுக்காய், படை எடுத்த மன்னர்க்கும் ஏழே கடுக்காய்
 • எருது கொழுத்தால் தொழுவத்தில் இராது; பறையன் கொழுத்தால் பாயில் இருக்க மாட்டான்
 • எருது கோபம் கொண்டு பரதேசம் போனது போல
 • எருது சுமந்தது; கோணி கொண்டது
 • எருது தன் கொம்பால் பிடிபடுகிறது; மனிதன் தன் நாவால் பிடிபடுகிறான்
 • எருது தன் நோயை நினைக்கும்; காக்கை தன் பசியை நினைக்கும்
 • எருது நினைத்த இடத்தில் தோழம் கட்டுகிறதா?
 • எருது நினைத்த இடத்தில் புன்செய்க்கு உழுகிறதா?
 • எருது நினைத்தால் கொட்டகை கட்டுகிறதா?
 • எருது நோய் உண்ணிக்கு என்ன தெரியும்?
 • எருது நோய் காக்கைக்குத் தெரியுமா?
 • எருது நோயை நினைக்கும்; காக்கை பசியை நினைக்கும்
 • எருது பொதி சுமந்தாற் போல
 • எருதும் எருதும் போராட நடுப்புல்லுத் தேய்ந்தாற் போல
 • எருதும் வண்டியும் ஒத்தால் மேடு எது? பள்ளம் ஏது?
 • எருது மறைவில் புல்லுத் தின்கிறாயா?
 • எருப் போட்டவன் காடு விளையுமா? ஏர் உறிஞ்சாக் காடு விளையுமா? என்றாற் போல
 • எருப்போட்டு ஏர் இடு
 • எருமணம் இல்லாத பயிரும் நறுமணம் இல்லாத மலரும் வீணே
 • எருமுட்டைப் போரைப் பேய் அடிக்குமா?
 • எருமை இருந்தால் அல்லவோ பால் கறக்க வேணும்?
 • எருமைக்கடா சந்தைக்குப் போச்சாம்; அங்கேயும் கட்டி உழுதானாம்
 • எருமைக் கடா என்றாலும் குழந்தைக்கு ஒரு பீர் பால் கொடு என்கிறாய்
 • எருமைக் கன்று அருமைக் கன்று
 • எருமைக் கிழமும் மாப்பிள்ளைக் கிழமும் இல்லை
 • எருமைக்குச் சூடு போட்டது போல
 • எருமைக்கு வெள்ளாடு ஏத்தக் கறக்குமா?
 • எருமைக் கொம்பு காய்வதற்கு முன் எட்டுத்தரம் மழை பெய்யும்
 • எருமைக் கொம்பு நனைகிறதற்குள்ளே எழுபது தரம் மழை வருகிறது
 • எருமைக் கோமயம் எக்கியத்துக்கு ஆகுமா?
 • எருமைச் சாணி ஓமத்திற்கு ஆகுமா?
 • எருமைப் பிட்டத்திலே விளக்கு வைத்தாற் போல
 • எருமை போய் ஏரியிலே விழுந்தால் தவளைத் தானே குதித்தோடும்
 • எருமை மாட்டின்மேல் எத்தனை சூடு இருந்தாலும் தெரியாது; பசு மாட்டின்மேல் ஒரு சூடு இருந்தாலும் தெரியும்
 • எருமை மாட்டின்மேல் மழை பெய்தது போல
 • எருமை மாட்டுப் பிட்டத்தில் விளக்கு வைத்துப் படித்தான்
 • எருமை மாட்டைத் தண்ணீரில் போட்டுக் கொண்டு விலை பேசுகிறது
 • எருமை மாடு கன்றுக்குட்டி போட்டாற் போல
 • எருமை மாடு மூத்திரம் பெய்தாற் போல
 • எருமை முட்டைப் புராணம் வாசிக்கிறான்
 • எருமை மூத்திரம் லேகியத்திற்கு ஆகுமா?
 • எருமையிலும் வெள்ளாடு ஏறக் கறக்குமா?
 • எருமை வாங்குமுன் ஏன் விலை கூறுகிறாய்?
 • எருமை வாங்கும்முன் நெய் விலை பேசுகிறதா? பிள்ளை பெறுமுன் பெயர் வைக்கிறதா?
 • எருமை வாங்கும் முன்னே நெய் விலை கூறுகிறதா?
 • எருவுக்குப் போனவன் இளையாளைக் கைப்பிடித்தாற் போல
 • எருவுக்குப் போனவன் எலுமிச்சம் பழம் எடுத்தது போல
 • எருவும் தண்ணீரும் உண்டானால் எந்த நிலமும் விளையும்
 • எல்லப்ப செட்டி லக்க ஏக லக்க
 • எல்லா ஓட்டும் குல்லாவிலே
 • எல்லாத் தாட்டோட்டும் என் குல்லாய்க்குள்ளே
 • எல்லாம் அதிசயந்தான்; ஆக்குகிறது பூஜ்யந்தான்
 • எல்லாம் அறிந்தவனும் இல்லை; ஒன்றும் அறியாதவனும் இல்லை
 • எல்லாம் அறிந்தும் கழுநீர்ப் பானையில் கை இடுகிறதா?
 • எல்லாம் அறியாதவனும் இல்லை; யாதும் அறிந்தவனும் இல்லை
 • எல்லாம் இருக்கிறது பெட்டியிலே, இலைக்கறி கடையச் சட்டி இல்லை
 • எல்லாம் ஈசல் செயல்
 • எல்லாம் ஏறி இளைத்த குதிரையின்மேல் தம்பி பொற்பட்டம் கட்டிப் புறப்பட்டான்
 • எல்லாம் களத்தின்மேல் விளைவு
 • எல்லாம் கிடக்க எருதுக்குச் சீமந்தமாம்
 • எல்லாம் கிடக்க எருமை மாட்டுக்கு என்ன?
 • எல்லாம் சரி என்று எண்ணலாமா?
 • எல்லாம் செய்து விட்டுக் கழுநீர்ப் பானையில் கையை விட்டான்
 • எல்லாம் சொல்லும் பல்லி கழுநீர்ப் பானையில் விழுந்ததாம் துள்ளி
 • எல்லாம் தபோபலத்தால் கைகூடும்
 • எல்லாம் தெரிந்த நாரி, நிமிண்டி ஏற்றடி விளக்கை
 • எல்லாம் தெரிந்தவர்களுக்குக் கொஞ்சம் தெரியாது
 • எல்லாம் தெரியும்; ஒன்றும் தெரியாது
 • எல்லாம் மாயை என்கிறதைக் கண்டேன்
 • எல்லா மீனுக்கும் பெரிய மீன் நான்தான்
 • எல்லார் தலையிலும் எட்டு எழுத்து; பாவி தலையில் பத்து எழுத்து
 • எல்லார் வீட்டுத் தோசையிலும் ஓட்டை
 • எல்லாருக்கும் உண்டு இலையும் பழுப்பும்
 • எல்லாருக்கும் ஒவ்வொன்று எளிது
 • எல்லாருக்கும் சளி துரும்பு போல; எனக்குச் சளி மலை போல
 • எல்லாருக்கும் சொல்லும் பல்லி தான் போய்க் காடிப் பானையில் விழுமாம்
 • எல்லாருக்கும் புத்தி இருந்தால் புத்தி இல்லாதவன் ஆர்?
 • எல்லாருக்கும் ஆளின் கீழே நுழைந்தால், இவன் ஆளின் நிழலின் கீழே நுழைவான்
 • எல்லாரும் ஆளை மேய்ந்தால், இவன் அவன் நிழலை மேய்ப்பான்
 • எல்லாரும் உலர்த்தினார்கள் என்று எலியும் தன் வாலை உலர்த்தியதாம்
 • எல்லாரும் உழுதார்களென்று ஈழவனும் உழுதானாம்
 • எல்லாரும் எல்லாரும் என் தலையில் குட்டுகிறார்; என்னைப் பெற்ற தாயாரும் என் தலையில் குட்டுகிறாள்
 • எல்லாரும் என் மண்டையில் பொங்கித் தின்கிறார்கள்
 • எல்லாரும் சட்டியைப் போட்டு உடைத்தால் இவன் சிரட்டையைப் போட்டு உடைக்கிறான்
 • எல்லாரும் ஏறி இளைத்த குதிரையின் மேல் சாஸ்திரியார் ஏறிச்சரிந்து விழுந்தார்
 • எல்லாரும் கப்பல் ஏறி ஆயிற்று; இனி அம்மானார் பொற்பட்டம் கட்டப் போகிறார்
 • எல்லாரும் கூடி எனக்குக் குல்லாப் போட்டார்கள்
 • எல்லாரும் கூடிக் குல்லாவைத் தந்தார்கள்
 • எல்லாரும் தடுக்கின் கீழே நுழைந்தால் அவன் கோலத்தின் கீழ் நுழைகிறான்
 • எல்லாரும் தேங்காய் உடைத்தால் நான் சிரட்டையாவது உடைக்கலாம்
 • எல்லாரும் நல்லவர்கள், சேர்ந்தால் பெரியவர்கள்
 • எல்லாரும் நல்லாரா? கல் எல்லாம் மாணிக்கமா?
 • எல்லாரும் நெல்லை உலர்த்தினால் எலி வாலை உலர்த்திற்றாம்
 • எல்லாரும் ரெட்டியார் ஆனால் பின்னே ஓடுகிறது ஆர்?
 • எல்லாரும் பல்லக்கு ஏறினால் சுமப்பவர் யார்?
 • எல்லாரும் பாக்கு; இவன் ஒரு தோப்பு
 • எல்லாரையும் காக்க ஓர் ஈசன் இருக்கிறான்
 • எல்லாரையும் சொல்லி ராஜா குசு விட்டானாம்
 • எல்லாவற்றுக்கும் உண்டு இலையும் பழுப்பும்
 • எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு சொட்டு உண்டு
 • எல்லாவற்றுக்கும் ஓர் அழுகை அழுங்கள்
 • எல்லாவற்றையும் செய்து கழுநீர்ப் பானையில் கைவிட்டது போல
 • எல்லா வீட்டிற்கும் இரும்பு அடுப்பே ஒழியப் பொன் அடுப்பு இல்லை
 • எல்லா வேலையும் செய்வான்; செத்தால் பிழைக்கமாட்டான்
 • எல்லி செட்டி லக்க ஏக லக்க
 • எல்லை கடந்தால் தொல்லை
 • எல்லை சுற்றின பிடாரி மாதிரி
 • எல்லை பாழ்பட்டாலும் கொல்லைக் கடமை விடார்
 • எல்லோருக்கும் ஒவ்வொன்று எளிது
 • எல்லோரும் பல்லக்கு ஏறினால் பல்லக்கைத் துக்குகிறவர் யார்?
 • எலக்ட்ரியை நம்பி இலை போடாதே
 • எலி அம்மணத்தோடே போகிறது என்கிறான்
 • எலி அழுதால் பூனை விடுமா?
 • எலி அழுது புலம்பினாலும் பூனை விட்டுவிடுமா?
 • எலி அறுக்கும்; தூக்க மாட்டாது
 • எலி இருக்கிற இடத்தில் பாம்பு இருக்கும்
 • எலி எட்டப் பாம்பு குடிகொள்ள
 • எலிக்கு அஞ்சிச் சந்நியாசம் போனது போல
 • எலிக்கு அஞ்சுவான்; புலிக்கு அஞ்சானாம்
 • எலிக்கு அநுகூலம் பாம்பு பிடாரனுக்கு அஞ்சுதல்; எளியார்க்கு அநுகூலம் வலியார் அரசனுக்கு அஞ்சுதல்
 • எலிக்கு இரணம்; பூனைக்குக் கொண்டாட்டம்
 • எலிக்குத் திண்டாட்டம்; பூனைக்குக் கொண்டாட்டம்
 • எலிக்குப் பயந்து வீட்டைச் சுட்டது போல
 • எலிக்குப் பிராணாவஸ்தை பூனைக்குக் கொண்டாட்டம்
 • எலிக்குப் பூனை பயப்படுமா?
 • எலிக்கு மணியம், சுவரை அறுக்கிறது
 • எலிக்கு வலி, பூனைக்குக் கொண்டாட்டம்
 • எலி கடித்தால் சிறுபாலை அடி
 • எலி தலையிலே கோடரி விழுந்தது போல
 • எலி தலையிலே கோபுரம் இடிந்து விழுந்தது போல
 • எலிப் பகை தொலைக்க, இருந்த வீட்டில் தீயிடல் போல
 • எலிப் பாழாக இருந்தாலும் தனிப் பாழாக இருக்க வேண்டும்
 • எலிப் புழுக்கை இறப்பில் இருந்தென்ன? வரப்பில் இருந்தென்ன?
 • எலி பூனைக்குச் சலாம் போடுவது போல
 • எலி பூனைய வெல்லுமா?
 • எலி பெருத்தால் பெருச்சாளி ஆகுமா?
 • எலியாரைப் பூனையார் வாட்டினால் பூனையாரை நாயார் வாட்டுவார்
 • எலியின் சிறங்கை சில தானியத்தால் நிரம்பும்
 • எலியும் பூனையும் இணைந்து விளையாடினது போல
 • எலியும் பூனையும் போல
 • எலியைக் கண்டு பூனை ஏக்கம் அடையுமா?
 • எலியைக் கண்டு பூனை ஏங்கி ஏங்கிக் கிடக்குமோ?
 • எலியைத் தவற விட்ட பூனை போல
 • எலியோ, பூனையோ சர சர என்கிறது; என்னடி சிறுக்கி பயமுறுத்துகிறாய்?
 • எலி வளை ஆனாலும் தனி வளை வேண்டும்
 • எலி வளையில் பாம்பு குடிபுகுந்தாற் போல
 • எலி வீட்டைச் சுற்றுகிறது; விருந்தாளி பெண்டுகளைச் சுற்றுகிறான்
 • எலி வீடு கட்டப் பாம்பு குடி கொள்ளும்
 • எலி வெட்டிச் சோதிக்கிறாற் போல்
 • எலி வேட்டை ஆடத் தவில் வேணுமா?
 • எலும்பு இல்லா நாக்கு எல்லாம் பேசும்
 • எலும்பு கடிக்கிற நாய் இரும்பைக் கடிக்குமா?
 • எலும்பு கடிக்கிற நாய்க்குப் பருப்பும் சோறும் ஏன்?
 • எலும்பு ருசியை நாய்தான் அறியும்?
 • எலும்பைக் கடிப்பானேன்? சொந்தப் பல்லும் போவானேன்?
 • எலும்பைத் தின்று சதையைக் கொடுத்து வளர்த்தான்
 • எலும்பே இல்லாத நாக்கு எலும்பு உள்ள மனிதனை எழவிடாமல் பண்ணிவிடுகிறது
 • எலுமிச்சங் காய்க்குப் புளிப்பு ஏற்றுகிறது போல
 • எலுமிச்சஞ் செடிக்கு எருப் போட்டாற் போல
 • எலுமிச்சம் பழம் என்றால் தெரியாதா? இஞ்சி போலக் கசக்கும் என்றானாம்
 • எவ்வளவு தின்றாலும் நாய் வயிறு ஒட்டித்தான் இருக்கும்
 • எவ்வளவு புரண்டாலும் ஒட்டுவது தான் ஒட்டும்
 • எவர் வைத்த தீயோ, வீடு வெந்து போயிற்று
 • எவன் ஆகிலும் தான் சாக மருந்து உண்பானா?
 • எவன் பெண்டாட்டி எவனோடு போனாலும் லெப்பைக்கு மூன்று பணம்
 • எவனோ செத்தான்; அவள் ஏன் அழுதாள்?
 • எவனோ சொல்வானாம் கதை; அதைப் போல இருக்கிறதே!
 • எவனோ வைத்தான் தோப்பு; அதை இழுத்தடித்ததாம் காற்று
 • எழுத்தறச் சொன்னாலும் பெண் புத்தி பின் புத்தி
 • எழுத்து அறச் சொன்னாலும் பெண் புத்தி பின்புத்தி
 • எழுத்து அறிந்த மன்னன் கிழித்தெறிந்தான் ஓலை
 • எழுத்து அறிந்த வண்ணான் குறித்து எறிந்தான் ஓலை
 • எழுத்து அறியாதவன் ஏட்டைச் சுமந்தது போல
 • எழுத்து இல்லாதவன் கழுத்து இல்லாதவன்
 • எழுத்து எண்ணிப் படித்தவன்
 • எழுத்துக்குப் பால் மாறின கணக்கனும் உடுக்கைக்குப் பால் மாறிய தாசியும் கெடுவர்
 • எழுதத் தெரியாதவன் ஏட்டைக் கெடுத்தான்
 • எழுத வழங்காத வாழ்க்கை கழுதை புரண்ட களம்
 • எழுத வாசிக்கத் தெரியாமற் போனாலும் எடுத்துக் கவிழ்க்கத் தெரியும்
 • எழுதாக் கடனுக்கு அழுதால் தீருமா?
 • எழுதாத ஓலையும் பீற்றல் முறமும் வந்தது போல்
 • எழுதி அறான் கணக்குக் கழுதை புரண்ட களம்
 • எழுதிய விதி அழுதால் திருமா?
 • எழுதி வழங்கான் வாழ்க்கை கழுதை புரண்ட களம்
 • எழுதியவன் ஏட்டைக் கெடுத்தான், படித்தவன் பாட்டைக் கொடுத்தான்
 • எழுதுகிற எழுத்தாணி இரட்டைக் கூர்பட்டாற் போல
 • எழுதுகிற எழுத்தாணி குத்துகிறது போல
 • எழுதுகிறது பெரிது அல்ல; இனம் அறிந்து சேர்க்கிறது பெரிது
 • எழுதுவது அருமை; எழுதினதைப் பழுதற வாசிப்பது அதிலும் அருமை
 • எழுந்ததும் தொழு; தொழுததும் படு
 • எழுந்தருளும் கோவிலுக்கு விளக்குப் பிடிக்க
 • எழுந்திருக்கச் சொன்னவர்கள் என் பாவம் கொண்டவர்கள்
 • எழுந்திருக்கப் பால் மாறி இல்லை என்றாளாம் பிச்சை
 • எழுந்திருப்பான்; கால் இல்லை
 • எழுப்பவோ, துஞ்சு புலியைத் துயில்
 • எழுபது சொன்னாலும் பறை ஏவினால்தான் செய்யும்
 • எழுபது பேரைக் கொன்ற படுநீலி
 • எள் அத்தனையை மலை அத்தனை ஆக்குகிறது
 • எள் உருண்டை போல
 • எள் என்கிறதற்கு முன்னே எண்ணெய் கொண்டு வருவான்
 • எள் என்பதற்கு முன்னே எண்ணெய் எங்கே என்கிறான்
 • எள் ஏன் காயுது? எள் எண்ணெய்க்கு; எலிப் புழுக்கை ஏன் காயுது? கூடக் கிடந்த குற்றத்துக்கு
 • எள் போட்டால் எள் விழாது
 • எள் விதைத்த காட்டில் கொள் முளையாது
 • எள் விதைத்தால் துவரை விளையுமா?
 • எள் விழுந்தால் எடுக்க மகா சேனை; இடறி விழுந்தால் எடுக்க மனிதர் இல்லையே!
 • எள் விழுந்தால் கீழே விழாது
 • எள்ளிலும் சின்ன இலை என்ன இலை? விடத்தாரி இலை
 • எள்ளுக்காய் பிளந்த விவகாரம்
 • எள்ளுக்காய் பிளந்தாற் போலப் பேச வேண்டும்
 • எள்ளுக்காய் முள்ளுத் தெறிப்பது போல
 • எள்ளுக்கு ஏழு உழவு உழுகிற வேளை, வேளாளா, கொள்ளுக்கு ஓர் உழவு உழுது பயிர் செய்
 • எள்ளுக்கு ஏழு உழவு, கொள்ளுக்கு ஓர் உழவு
 • எள்ளுக்குத் தக்க எண்ணெய், எண்ணெய்க்குத் தகுந்த பிண்ணாக்கு
 • எள்ளுக்குப் புள்ளு வரும்; எச்சிற்கு எறும்பு வரும்
 • எள்ளுக்குள் எண்ணெய் போல
 • எள்ளுக்குள் எண்ணெய் எங்கும் நிறைந்திருக்கும்
 • எள்ளுக் குறுணி; எலி முக்குறுணி
 • எள்ளுடன் ஏதோ காய்கிறது என்பார்கள்
 • எள்ளுத்தான் எண்ணெய்க்குக் காய்கிறது; எலிப் புழுக்கை எதற்குக் காய்கிறது? கூடக் கிடந்த பாவம்
 • எள்ளுத் தின்றால் எள்ளளவு பசி தீரும்
 • எள்ளுப் பயிரானாலும் நெல்லுப் பயிர் செய்
 • எள்ளுப் பயிருக்கு எழுபது நாள்
 • எள்ளுப் போட்டால் எள் எடுக்கப் போகாது
 • எள்ளும் அரிசியும் கலந்தாற் போல
 • எள்ளும் கரும்பும் இறுக்கினாற் பலன் தரும்
 • எள்ளும் கரும்பும் எடுக்கும் பயிராம்
 • எள்ளும் கொள்ளும் எழுபது நாள்
 • எள்ளும் தண்ணீரும் இறைக்க வேண்டியதுதான்
 • எள்ளும் தண்ணீரும் கரத்தில் ஏந்திச் செல்கிறான்
 • எள்ளும் தண்ணீரும் விட்டுத் தத்தம் பண்ணினேன்
 • எள்ளும் தினையும் எழுபது நாளில் பலன் தரும்
 • எள்ளும் பச்சரிசியும் கலந்தாற் போல்
 • எள்ளும் பச்சரியும்போல் இருக்க வேண்டும்
 • எள்ளு விதைக்க எறங்காடு; கொள்ளு விதைக்கக் கல்லங்காடு
 • எள்ளுள் எண்ணெய் போல்
 • எள்ளைத் தின்றான், எனக்கு உழைக்கிறான்
 • எள்ளை நீக்கிக் கொண்டு வரப்போன பேய் எண்ணெய் கொண்டு வர இசைந்தது போல
 • எள்ளைப் பிய்த்து எழுபது பேருக்குக் கொடுப்பது போல
 • எளியவன் பிள்ளை ஆனாலும் செய்ய வேண்டிய சடங்கு செய்ய வேண்டும்
 • எளியவன் பெண்டாட்டி எல்லாருக்கும் மைத்துணி
 • எளியவனாய்ப் பிறந்தாலும் இளையவனாய்ப் பிறக்கக் கூடாது
 • எளியவனுக்குப் பெண்டாட்டியாய் இருக்கிறதைவிட வலியவனுக்கு அடிமையாகிறது நலம்
 • எளியவனைக் கண்டு புளியங்காய் பறிக்கிறான்
 • எளியவனைக் கண்டு வாயால் ஏய்க்கிறான்
 • எளியாரை எதிரிட்டுக் கொண்டால் பிரான ஹாளி
 • எளியாரை வலியார் அடித்தால் வலியாரை தெய்வம் அடிக்கும்
 • எளியாரை வலியார் அடித்தால் வலியாரை வாசற்படி அடிக்கும்
 • எளியாரை வலியார் வாட்டினால் வலியாரைத் தெய்வம் வாட்டும்
 • எற்று சால் எண்ணாயிரம் பொன்
 • எறிகிறது முயலுக்கு; படுகிறது பற்றைக்கு
 • எறிச்ச கறி பழையமுது எந்நாளும் கிடைக்குமா?
 • எறிந்த கல் விழுகிற மட்டும்
 • எறிந்த கல்லைக் கவுளிற் கொண்ட களிறு போல
 • எறிவார் கையிலே கல்லைக் கொடுக்கிறதா?
 • எறிவானேன்? சொறிவானேன்?
 • எறும்பின் கண் அதன் அளவுக்குப் பெரிது; ஆனையின் கண் அதன் அளவுக்குச் சிறிது
 • எறும்பு ஆனை ஆகுமா? துரும்பு தூண் ஆகுமா?
 • எறும்பு இட்டலியைத் தூக்கியது போல
 • எறும்பு ஊர்வது போல
 • எறும்பு ஊர இடம் கொடுத்தால் எருதும் பொதியும் உள்ளே செலுத்துவான்
 • எறும்பு ஊர கல்லும் தேயும்
 • எறும்பு ஊரில் பெரும்புயல் வரும்
 • எறும்பு எடுத்துப் போவதற்குத் தடி எடுத்து நிற்கிறதா?
 • எறும்பு எண்ணாயிரம், அப்பாற் கழுதையும் கை கடந்தது என்றபடி
 • எறும்பு எண்ணாயிரம் கோடிக்கும் தெரியும்
 • எறும்புக் கடிக்கு மருந்தா?
 • எறும்புக்குக் கொட்டாங்கச்சித் தண்ணீர் சமுத்திரம்
 • எறும்புக்குத் தெரியாத கரும்பா?
 • எறும்புக்குத் தன் மூத்திரமே வெள்ளம்
 • எறும்பு கட்டிய புற்றில் பாம்பு குடிபுகுந்தாற் போல்
 • எறும்பு கடிக்கப் பொறுக்காதா?
 • எறும்பு சேர்ப்பது போல எல்லோரும் சேர்க்க வேண்டும்
 • எறும்பு தின்றால் எண்ணாயிரம் காலம்
 • எறும்பு தின்றால் நூறு வயசு
 • எறும்பு நுழைந்த ஆனைக் காது போல
 • எறும்பு நுழைய இடம் கொடுத்தால் எருதும் பொதியும் உள்ளே செலுத்துவான்
 • எறும்புப் புற்றில் பாம்பு குடி கொள்வது போல
 • எறும்பும் தன் கையால் எண் சாண்
 • எறும்பு முட்டை கொண்டு திட்டை ஏறின் மழை பெய்யும்
 • எறும்பு முதல் ஆனை வரையில்
 • என் காரியம் எல்லாம் நந்தன் படை வீடாய்ப் போயிற்று
 • என் கிண்டி லட்சம் பொன்
 • என் குடி கெட்டதும் உன் குடி கெட்டதும் பொழுது விடிந்தால் தெரியும்
 • என் குடுமி அவன் கையில் அகப்பட்டுக் கொண்டது
 • என் கை பூப்பறிக்கப் போகுமா?
 • என் கையிலே எலும்பு இல்லையா?
 • என் கை வெல்லம் தின்கிறதா?
 • என் சீட்டுக் கிழிந்து போனால் அல்லவோ சாவு வரும்?
 • என் தலைக்கு எண்ணெய் ஊற்று; எருமை மாட்டுக்கும் புல் போடு
 • என் தோலைச் செருப்பாய்த் தைத்துப் போடுவேன்
 • என் பிழைப்புச் சிரிப்பாய்ச்சிரிக்கிறது தெருவிலே
 • என் புத்தியைச் செருப்பால் அடிக்க வேணும்
 • என் புருஷனுக்கும் அரண்மனையில் வேலை
 • என் பெண் பொல்லாது; உன் பிள்ளையை அடக்கிக் கொள்
 • என் பேரில் தப்பு இருந்தால் என்னை மொட்டை அடித்துக் கழுதையின்மேல் ஏற்றிக் கொள்
 • என்பைத் தின்று சதையைக் கொடுத்து வளர்ந்தார்
 • என் மகள் வாரத்தோட வாரம் முழுகுவாள்? என் மருமகள் தீவிளிக்குத் தீவிளி முழுகுவாள்
 • என் மருமகனுக்கு வேப்பெண்ணெயாம் தூக்கெண்ணெய்; விளக்கெண்ணெயாம் தலைக்கு எண்ணெய்
 • என் முகத்தில் கரி தடவாதே
 • என் முகத்தில் கரி பூசினாயே!
 • என் முகத்திலே பவிஷு இல்லை; கையிலே பணம் இல்லை
 • என் முகுதுத் தோல் உனக்குச் செருப்பாய் இருக்கிறது
 • என் முதுகை நீ சொறிந்தால் உன் முதுகை நான் சொறிவேன்
 • என் வயிற்றிலே பாலை வார்த்தாய்
 • என் வீட்டுக்குப் பூவாயி வரப் பொன்னும் துரும்பாச்சு
 • என் வீட்டுக்கு வந்தால் என்ன கொண்டு வருகிறாய்? உன் வீட்டுக்கு வந்தால் என்ன கொடுக்கிறாய்?
 • என் வீடும் பாழ்; எதிர்த்த வீடும் பாழ்
 • என்று நின்றும் பொன்றுவர் ஒரு நாள்
 • என்றும் இடி குலைச்சல் எப்பொழுதும் நீங்குவது இல்லை
 • என்றும் காய்க்கும் எலுமிச்சை
 • என்றும் பயப்படுவதிலும் எதிரே போதல் உத்தமம்
 • என்றைக்கு இருந்தாலும் கிணற்றங்கரைப் பிள்ளையார் கிணற்றிலேதான்
 • என்றைக்கு இருந்தாலும் கொங்கல் காற்றோடே, குமுமம் ஆற்றோடே
 • என்றைக்கு இருந்தாலும் திருடன் பெண்டாட்டி தாலி அறுக்கத்தான் வேண்டும்
 • என்றைக்கு இருந்தாலும் திருமழபாடி ஆற்றோடே
 • என்றைக்கும் போடாத லட்சுமி இன்றும் போடவில்லை; தினம் போடுகிற தேவடியாளுக்கு இன்றைக்கு என்ன கேடு வந்தது?
 • என்ன, சின்னமலைக் கவுண்டன் அதிகாரம் போல் இருக்கிறதே!
 • என்ன சொன்னாலும் என் புத்தி போகாது
 • என்னடா அப்பா என்றானாம்; எலி அம்மணமாய் ஓடுகிறது என்றானாம்
 • என்னடா ஒன்று ஒன்றாகக் குருவி போலப் கொரிக்கிறாய்?
 • என்னடா. குச்சுக் கட்டிப் பேசுகிறாய்
 • என்னடா கெட்டுப் போனாய் என்றால், இன்னமும் கெட்டுப் போகிறேன், பந்தயம் போடு என்கிறான்
 • என்னடா சவுக்கம் கட்டிப் பேசுகிறாய்?
 • என்னடா தாதா, புரட்டாசி மாசம் முப்பதும் ஒரு கந்தாயம்
 • என்னடா பிரம்ம வித்தையோ?
 • என்னடி அம்மா தெற்கத்தியாள், எந்நேரம் பார்த்தாலும் தொள்ளைக் காது
 • என்னடி பெண்ணே கும்மாளம் என்றால் சின்ன மச்சானுக்குக் கல்யாணம்
 • என்ன தின்றாலும் அதற்கு மேல் நாலு பேரீச்சம் பழம் தின்றால் எல்லாம் அடிபடும்
 • என்னது இல்லை இரவல், மாமியாரது மரவை
 • என்ன பிள்ளை? அணிற் பிள்ளை, தென்னம் பிள்ளை
 • என்ன பெருமையடி ஏகாலி என்றால் அமுக்குப் பெருமையடி குருநாதா!
 • என்னமாய்ச் சொல்லி இதமாய் உரைத்தாலும் கழுதைக்கு உபதேசம் காதில் ஏறாது
 • என்ன மாயம் இடைச்சி மாயம்? மோரோடுதண்ணீர் கலந்த மாயம்
 • என்ன விலை ஆனாலும் நாய் நாய்தானே?
 • என்னவோ சொன்னாளாம் பொம்மனாட்டி; அதைக் கேட்டானாம் கம்மனாட்டி
 • என்ன ஜன்மம் வேண்டியிருக்கிறது? நாய் ஜன்மம்
 • என்னால் ஆகாதது என் குசுவாலா ஆகும்?
 • என்னால் ஆன உப்புத் திருமஞ்சனம்
 • என்னிலும் கதி கெட்டவன் என்னை வந்து மாலையிட்டான்
 • என்னிலும் மேல் இல்லை; என் நெல்லிலும் சாவி இல்லை
 • என்னுடைய வீட்டுக்குப் பூவாயி வரப் பொன்னும் துரும்பாச்சு
 • என்னை ஆட்டுகிறது, உன்னை ஆட்டுகிறது, மன்னி கழுத்துத் தாலி
 • என்னை இடுக்கடி, பாயைச் சுருட்டடி
 • என்னை ஏண்டா அடிக்கிறாய்? பிள்ளையாண்டிருக்கிறேன்
 • என்னைக் கண்டால் சணலுக்குள்ளே ஒளிக்கிறாய்? என் பெண் சாதியைக் கண்டால் சட்டிக்குள்ளே ஒளிக்கிறாய்
 • என்னைக் கலந்தவர்கள் என்றாலும் கைநிறையப் பொன் கொடுத்தால் புணர்ந்து விடுவேன்
 • என்னைக் கெடுத்தது நரை, என் மகளைக் கொடுத்து முலை
 • என்னை நம்பாதே, தாலி வாங்காதே
 • என்னைப் பவிஷு ஆற்றுகிறான்
 • என்னைப் பார் என் மேனி அழகைப் பார்
 • என்னைப் போலக் குரலும் என் அக்காளைப் போல ஒயிலும் இல்லை என்கிறதாம் கழுதை
 • என்னையும் பார்த்து இரவல் கேட்கிறதா?
 • என்னை விடைந்தால் உன்னை விடைவேன்; அம்மலாமா
 • எனக்கா கல்யாணம் என்றானாம்
 • எனக்கு அஷ்டமத்துச் சனி
 • எனக்கு ஊணும் இல்லை; உறக்கமும் இல்லை
 • எனக்கு என்று ஒரு பெண்டாட்டி இருந்தால் சடக்கென்று ஓர் அடி அடிக்கலாம்
 • எனக்குக் கட்டின லிங்கத்தைக் குழிப்பாக்கு விளையாடுவேன்
 • எனக்குக் கொடுக்கிறதைக் கொடுத்தால் போகிறேன்
 • எனக்குப் பழையது போடு; உனக்குப் பசியா வரம் தருகிறேன்
 • எனக்குப் பாக்குப் பிடிக்கப் பார்க்கிறான்
 • எனக்கு வேண்டாம் பூசணிக்காய்
 • எனது நாட்கள் எல்லாம் ஊமை கண்ட கனாப்போல் ஆயின

[தொகு]

 • ஏஊரையா என்றால் கேழ்வரகு எட்டுப் படி என்றானாம்.
 • ஏகமும் செத்தவனே ஏறடா பாடையிலே.
 • ஏகாத்தே என்றால் பூகாத்தே என்றாள்.
 • ஏகாதசி என்றைக்கு என்றால் அகமுடையாள் புடைவையைப் பார்த்துச் சொல்கிறேன் என்றாளாம்.
 • ஏகாதசித் திருடியை ஏற்றடா ரதத்தின்மேல்.
 • ஏகாதசிக்கு மா இடித்தாற் போல.
 • ஏகாதசி தோசை; இளையாள்மேல் ஆசை.
 • ஏகாதசி பாஞ்சோத்; துவாதசி அச்சா ஹை.
 • ஏகாதசி மரணம் என்று நாக்கைப் பிடுங்கிக் கொண்டானாம்.
 • ஏகாதசி மரணம், துவாதசி தகனம்.
 • ஏகாதசி மரணம் முக்தி என்று நாக்கைப் பிடுங்கிக் கொண்டு சாகிறதா?
 • ஏகாதசியார் வீட்டுக்குச் சிவராத்திரியார் வந்து போன கதை.
 • ஏகாதசி விரதம் என்று நாக்கைப் பிடுங்கிக் கொள்வார்களா?
 • ஏகாசி வீட்டில் சிவராத்திரி நுழைந்தாற் போல.
 • ஏகாலி வாகனம் பொதி சுமந்தாற் போல.
 • ஏகாக்ஷி லோக நாசினி.
 • ஏகோதிஷ்டக் காரனுக்குச் சபிண்டிக்காரன் சாட்சி.
 • ஏச்சிலும் பேச்சிலும் வல்லவனே.
 • ஏச்சுக்கு ஒன்றும் இல்லை என்றால் எருமைக்காரனுக்கு முட்டியில் சிரங்கு.
 • ஏட்டில் அடங்காது, எண்ணத் தொலையாது.
 • ஏட்டில் சர்க்கரை என்று எழுதி நக்கினால் இனிக்குமா?
 • ஏட்டுச் சுரைக்காய் கறிக்கு உதவுமா?
 • ஏட்டுச் சுரைக்காயோ, வீட்டுச் சுரைக்காயோ?
 • ஏட்டிக்குப் போட்டி, எகனைக்கு மொகனை.
 • ஏடா கூடக்காரனுக்கு இடம் எங்கே என்றால் இருக்கிறவன் தலைமேலே என்பான்.
 • ஏடாகூடம் எப்படி என்றால் போகின்றவன் தலையில் பொத்தென்று அடித்தான்.
 • ஏடாகூடம் பேசினால் அகப்பைச் சூனியம் வைப்பேன்.
 • ஏடு அறியாதவன் பீடு பெறாதவன்.
 • ஏடு கிடக்கத் தோடு முடைந்தாளாம்.
 • ஏடைக்கும் கோடைக்கும் இருந்தால் இழி கண்ணி.
 • ஏண்டா கருடா சுகமா என்றால், இருக்கிற இடத்தில் இருந்தால் சுகந்தான் என்றான்.
 • ஏண்டா தம்பி குருநாதா, இதற்குள் வந்து புகுந்து கொண்டாய்?
 • ஏண்டா தென்ன மரத்தில் ஏறுகிறாய் என்றால் கன்றுக்குட்டிக்குப் புல்பிடுங்க என்றான்; தென்ன மரத்தில் ஏதடா புல் என்றால் அதுதானே கீழே இறங்கி வருகிறேன் என்றான்.
 • ஏண்டா பட்டப்பகலில் திருடினாய் என்றால் என் அவசரம் உனக்குத் தெரியுமா என்கிறான்.
 • ஏண்டா புளிய மரத்தில் ஏறினாய் என்றால் புளிய மரத்தில் புல் பறிக்க என்கிறான்.
 • ஏண்டி கிழவி மஞ்சள் குளிக்கிறாய்? பழைய நினைப்படா பேரா.
 • ஏணிக் கழிக்குக் கோணற் கழி வெட்டலாமா?
 • ஏணிக்குக் கோணி.
 • ஏணிக்குக் கோணியும் ஏட்டிக்குப் போட்டியும்.
 • ஏணிக் கொம்புக்குக் கோணற் கொம்பு போடலாமா?
 • ஏணியைத் தள்ளிவிட்டுப் பரண்மேல் ஏறலாமா?
 • ஏணி வைத்தாலும் எட்டாது
 • ஏணைக் கழிக்குக் கோணற் கழி வெட்டுகிறதா?
 • ஏதன் போர்க்கு ஆதனாய் அகப்பட்டாற்போல்.
 • எது என்று கேட்பாரும் இல்லை; எடுத்துப் பிடிப்பாரும் இல்லை.
 • ஏதுக்கு வீணும் சாணும்.
 • ஏதும் அற்றவனுக்கு எரிமுட்டைப் பாளையம் திருவிழா; போக்கற்றவனுக்குப் பொன்னேரித் திருவிழா.
 • ஏதும் அற்றவனுக்கு ஏன் இரண்டு பெண்டாட்டி?
 • ஏதும் இல்லை, எக்காந்தமும் இல்லை; பூநாகம்.
 • ஏதும் இல்லை, எக்காந்தமும் இல்லை; பூநாகம்.
 • ஏதென்று கேட்பாருமில்லை எடுத்துப் பிடிப்பாருமில்லை.
 • ஏப்பம் பரிபூரணம்; சாப்பாடு பூஜ்யம்.
 • ஏமாந்த சோணகிரி.
 • ஏமாந்தால் நாமம் போடுவான்; இணைப்பு ஒட்டவில்லை.
 • ஏய்த்தால் மதனியை ஏய்ப்பேன்; இல்லாவிட்டால் பரதேசம் போவேன்.
 • ஏர் அற்றவன் இரப்பாளி.
 • ஏர் அற்றுப் போனால் சீர் அற்றுப் போகும்.
 • ஏர் உழுகிறது; கன்னி கரைகிறது.
 • ஏர் பிடித்தவன் என்ன செய்வான்? பானை பிடித்தவள் பாக்கியம்.
 • ஏர் உழுகிற பிள்ளை இளைத்துப் போனால் போகிறது; பரியம் போட்ட பெண்ணைப் பார்த்து வளர்.
 • ஏர் உழுகிறவன் இளப்பமானால் எருது மைத்துனன் முறை கொண்டாடும்.
 • ஏர் உழுகிறவனுக்கு ஏகாதசி விரதமா?
 • ஏர் ஓட்டுவதிலும் எரு விடுதல் நன்று.
 • ஏர் நடந்தால் பேர் நடக்கும்.
 • ஏர் பிடிக்கிறவனுக்கு இடது கையில் மச்சம்; வாழப் புகுந்தவளுக்கு வலது கையில் மச்சம்.
 • ஏர் பிடித்தவன் என்ன செய்வான்? பானை பிடித்தவள் பாக்கியம்.
 • ஏர் பிடித்தவன் முன்னேறினால் செங்கோல் பிடித்தவன் செழிப்பான்.
 • ஏர் பூட்டுவதற்குள் பிராணன் போய்விடும்.
 • ஏரி நிறைந்தால் கரை கசியும்.
 • ஏரி உடைகிறதற்கு முன்னே அணை போட வேண்டும்.
 • ஏரி உடைத்தவள் கம்பளியைப் பிடித்துக் கொண்டால் சரியா?
 • ஏரி எத்தனை ஆள் கண்டிருக்கும்? ஆள் எத்தனை ஏரி கண்டிருப்பான்.
 • ஏரிக்கு ஏற்ற எச்சக்கலை; குலத்துக்கு ஏற்ற குசவன் குட்டை.
 • ஏரிக்குப் பயந்து கால் கழுவாமல் ஓடினானாம்.
 • ஏரிக்கும் மடுவுக்கும் ஏற்ற வித்தியாசம்.
 • ஏரி நிமிர்ந்தால் இடையனையும் பாராது.
 • ஏரி நிரம்பினால் இடைக்கரை பொசியும்.
 • ஏரி நிறைந்தால் கரை கசியும்.
 • ஏரி நீரைக் கட்டுவது அரிது; உடைப்பது எளிது.
 • ஏரி பெருகில் எங்கும் பெருக்கு.
 • ஏரி மடை என்றால் நோரி மழை.
 • ஏரி மிதந்தால் குடை அணை மிறியாது.
 • ஏரி மேலே கோபித்துக் கொண்டு கால் கழுவாமல் போனாள்.
 • ஏரியோடு பகை செய்து ஸ்நானம் செய்யாதிருப்பதா?
 • ஏரியோ தண்ணீர், சூரிய தேவா.
 • ஏருழுகிறவன் இளப்பமானால் எருது மச்சான் முறை கொண்டாடும்.
 • ஏரை அடித்தேனோ, கூழை அடித்தேனோ?
 • ஏரை இழந்தார் பேரை இழந்தார்.
 • ஏலவே தொலைந்தது எங்களை தொட்ட கர்மம்.
 • ஏலாத நாய்க்கு வால் டேங்குவது போல.
 • ஏலேல சிங்கன் பொருள் ஏழு கடல் போனாலும் திரும்பும்.
 • ஏலேலம்! ஏலேலம்! எருமைச் சாணி காய்கிறது.
 • ஏவற்பேய் கூரையைப் பிடுங்கும்.
 • ஏவுகிறவனுக்கு வாய்ச்சொல், செய்கிறவனுக்குத் தலைச்சுமை.
 • ஏழரை நாட்டுச் சனியனை இரவல் வாங்கின கதை.
 • ஏழு அறை கட்டி அதிலே வைத்தாலும் ஓர் அறையில் சோரம் போவாள்.
 • ஏழாம் பொருத்தம்.
 • ஏழு உழவு உழுதால் எருப் போட வேண்டாம்.
 • ஏழு உழவுக்கு ஓர் எடுப்புழவு சரி என்பது போல்.
 • ஏழு ஊர் சுற்றிப் பாழூர் மணத்தட்டை.
 • ஏழு ஊர் லங்கடா, எருமைக்கடா காவு, வீட்டுக்கு ஒரு துடைப்பக் கட்டை, உஷார், உஷார்.
 • ஏழு ஊருக்கு ஒரு கொல்லன்.
 • ஏழு ஊருக்கு ஒரு தட்டான்.
 • ஏழு மடிப்பு உழுத புலமும் ஏழு உலர்த்து உலர்த்தின விதையும் எழுபதுநாள் காய்ச்சல் தாளும்.
 • ஏழு வருஷம் மஞ்சள் பயிர் இட்டால் என் நிறம் ஆக்கிடுவேன் என்று அது சொல்லும்.
 • ஏழேழு ஜன்மத்துக்கும் போதும்.
 • ஏழை அழுத கண்ணீர் கூரிய வாள் ஒக்கும்.
 • ஏழைபேச்சு அம்பலம் ஏறாது.
 • ஏழை அடித்தானோ? கூழை அடித்தானோ?
 • ஏழை என்கிற பிராமணனையும் சாது என்கிற பசுவையும் நம்பாதே.
 • ஏழை என்றால் எவர்க்கும் எளிது.
 • ஏழை என்றால் மோழையும் பாயும்.
 • ஏழைக்கு இரங்கி வேளைக்கு உதவு.
 • ஏழைக்கு ஏற்ற எள்ளுருண்டை; பணக்காரனுக்கு ஏற்ற பருப்புருண்டை.
 • ஏழைக் குடித்தனம், ராஜவைத்தியம்.
 • ஏழைக்கும் மோழைக்கும் காடுகாள் அம்மை.
 • ஏழை பாக்குத் தின்ன எட்டு வீடு அறிய வேண்டுமா?
 • ஏழைக்கு வாழை.
 • ஏழைக் குறும்பு.
 • ஏழை கர்வம் சும்மா இருக்கவிடாது.
 • ஏழைகளின் செல்வம் பிள்ளைகளே.
 • ஏழை கூழுக்கு உப்பில்லை என்று ஏங்குகிறான்; பணக்காரன் பாலுக்குக் சக்கரை இல்லை என்று ஏங்குகிறான்.
 • ஏழை சொல் அம்பலம் ஏறாது.
 • ஏழை தலையில் கங்கை குதித்தாற் போல்.
 • ஏழைப் பிள்ளைக்கு எவர்களும் துணை.
 • ஏழைப் பிள்ளைக்குத் தெய்வமே துணை.
 • ஏழை பேச்சு அம்பலம் பாயுமா?
 • ஏழையைக் கண்டால் மோழையும் பாயும்.
 • ஏழை வீட்டில் ஆனையைக் கட்டுவது போல.
 • ஏழை வைத்தான் வாழை; மகளை வைத்தான் காவல்.
 • ஏளிதம் பேசி இவ்வேடம் ஆனேன்.
 • ஏற்கனவே கோணல் வாய்; அதிலும் கொட்டாவி விட்டால் எப்படி?
 • ஏற்கனவே துர்ப்பலம்; அதிலும் கர்ப்பிணி.
 • ஏற்கனவே மாமியார் அலங்கோலம்; அதிலே கொஞ்சம் பேய்க் கோலம்.
 • ஏற்கனவே மாமியார் பேய்க் கோலம்; அதிலும் இப்போது கிழக்கோலம்.
 • ஏற்கனவே மாமியார் பேய்க் கோலம்; அதிலும் கொஞ்சம் அக்கிலி, பிக்கிலி.
 • ஏற்கனவே மாமியார் பேய்க் கோலம்; அதிலும் கொஞ்சம் மாக்கோலம்.
 • ஏற்கை வாசனை, சேர்க்கை வாசனை.
 • ஏற்பது இகழ்ச்சி.
 • ஏற்றக் கோலுக்குப் பிடித்தால் அரிவாள் பிடிக்கு வரும்.
 • ஏறச் சொன்னால் எருது கோபம், இறங்கச் சொன்னால் நொண்டிக்குக் கோபம்.
 • ஏற்றக் கோலுக்கும் அரிவாள் பிடிக்கும் உள்ள தாரதம்யம்.
 • ஏற்றத்துக்கு மேல் காத்து நிற்பதை விட இரண்டு சால் தண்ணீருக்குக் கஞ்சி குடிக்கலாம்.
 • ஏற்றப் பறி நிரம்பினால் சோற்றுப் பானை தானே நிரம்பும்.
 • ஏற்றப் பாட்டுக்கு எதிர்ப் பாட்டு இல்லை; பூசாரி பாட்டுக்குப் பின்பாட்டு இல்லை.
 • ஏற்றம் உண்டானால் இறக்கமும் உண்டு.
 • ஏற ஆசைப்பட்டால் சாணாரப் பிறவி வேண்டும்.
 • ஏற ஒன்று இறங்க ஒன்று, எனக்கு ஒன்று, உனக்கு ஒன்று, இன்னொன்று இருக்குது தந்தால் தா, தராவிட்டால் போ.
 • ஏறச் சொன்னால் எருதுக்குக் கோபம்; இறங்கச் சொன்னால் முடவனுக்குக் கோபம்.
 • ஏறச் சொன்னால் குதிரைக்குக் கோபம்; இறங்கச் சொன்னால் ராவுத்தருக்குக் கோபம்.
 • ஏறப் படாத மரத்திலே எண்ணப் படாத மாங்காயாம்.
 • ஏறப் பார்க்கும் நாய்; இறங்கப் பார்க்கும் பூனை.
 • ஏற முடியாத மரத்திலே எண்ணாயிரம் மாங்காய்.
 • ஏற விட்டு ஏணியை வாங்குகிறதா!
 • ஏறாத வார்த்தை வசமாகுமா?
 • ஏறா மடைக்கு நீர் பாய்ச்சுவது போல.
 • ஏறா மேடும் பாயாத் தண்ணீரும்.
 • ஏறி அடுத்து வில் போட்டால் மாறி அடித்து மழை பெய்யும்.
 • ஏறி இருந்த கொம்பை வெட்டுபவனைப்போல.
 • ஏறி இறங்கும் திருமேனி, எங்கும் கண்ட திருமேனி, தட்டிக் கொட்டும் திருமேனி, வெள்ளை வெளுக்கும் திருமேனி.
 • ஏறிய கொக்கு என்று இருந்தாயோ கொங்கணவா?
 • ஏறின வரையும் திருப்பணி; கீழே கிடப்பதுகல்.
 • ஏறினால் எருதுக்குக் கோபம்; இறங்கினால் நொண்டிக்குக் கோபம்.
 • ஏறினால் குற்றம்; இறங்கினால் அபராதம்.
 • ஏறுகிற குதிரைக்கு எருதே மேல்.
 • ஏறுகிற குதிரையிலும் உழவு மாடு அதிக உத்தமம்.
 • ஏறுகிறவன் இடுப்பை எத்தனை தூரம் தாங்கலாம்?
 • ஏறு நெற்றி ஆறுதலை எதிர்க்க வந்தால் ஆகாது.
 • ஏறும் தேமல், இறங்கும் தேமல்.
 • ஏறும் தேமல், இறங்கும் படர் தாமரை, கூடும் புருவம் குடியைக் கெடுக்கும்.
 • ஏறும் மடைக்கு நீரைப் பாய்ச்சுவது போல.
 • ஏறு மாறாய்ப் பேசுகிறதா?
 • ஏன் அடா இடறி விழுந்தாய் என்றால் இதுவும் ஒரு கெருடி வித்தை என்றானாம்.
 • ஏன் அடா கருடா சுகமா? இருக்கிற இடத்தில் இருந்தால் சுகம் என்கிறது.
 • ஏன் அடா கிழவா, இளைத்தாய் குதிர் போல?
 • ஏன் அடா தம்பி இளைத்தாய் என்றால், இதிலும் துரும்பானாலும் உனக்கு என்ன என்ற கதை.
 • ஏன் அடா தம்பி, ரகுநாதா, இதற்குள் வந்து புகுந்து கொண்டாய்?
 • ஏன் அடா தென்ன மரத்தில் ஏறினாய் என்றால், கன்றுக்குட்டிக்குப் புல் பிடுங்க, என்கிறான்; தென்ன மரத்தில புல் ஏதடா என்றால், அதுதானே கீழே இறங்குகிறேன் என்கிறான்.
 • ஏன் அடா பட்டப் பகலில் திருடுகிறாய் என்றால் என் அவசரம் உனக்குத் தெரியுமா என்கிறான்.
 • ஏன் அடா புளிய மரத்தில் ஏறினாய் என்றால் பூனைக் குட்டிக்குப் புல்பறிக்க என்கிறான்.
 • ஏன் அடா பையா, இடறி விழுந்தாய் என்றால் இதுதான் ஒரு கெருடி வித்தை என்றானாம்.
 • ஏன் அடா முடிச்சை அவிழ்க்கிறாய்? என் பசி உனக்குத் தெரியுமா?
 • ஏன் அடா விழுந்தாய் என்றால், கரணம் போட்டேன் என்றானாம்.
 • ஏன் அடி அக்கா இலையாய்ப் பறக்கிறாய்? எங்கள் வீட்டுக்கு வா, காற்றாய்ப் பறக்கலாம்.
 • ஏன் அடி சிறுக்கி, புல்லு ஆச்சா? ஒரு நொடிக்குமுன் கட்டு ஆச்சே.
 • ஏன் அடி பாட்டி, மஞ்சள் குளித்தாய் பழைய நினைப்படா பேராண்டி.
 • ஏன் அடி பெண்ணே, இளைத்தாய் குதிர் போலே?
 • ஏன் அடி பெண்ணே, குந்தியிருக்கிறாய்? சோறு பற்றாமல்.
 • ஏன் அயலானைக் கண்டாளாம்; ஏணிப் பந்தம் பிடித்தாளாம்.
 • ஏன் உதட்டாண்டே என்றால் ஏன் பல்லாண்டே என்ற கதை.
 • ஏன் என்பாரும் இல்லை; எடுத்து விழிப்பாரும் இல்லை.
 • ஏன் காணும் தாதரே, ஆண்டி புகுந்தீர்? இரவும் ஒரு மண்டலம் பார்த்து விடுவோம்.
 • ஏன் கொழுக்கட்டை சவுக்கிட்டாய்? ஒருகாசு வெல்லம் இல்லாமல் சவுக்கிட்டேன்
 • ஏன் கொழுக்கட்டை நட்டுக் கொண்டாய்? வெல்லம் இல்லாமல் பிட்டுக் கொண்டேன்.
 • ஏன் பறையா என்கிறதைவிட வள்ளுவப் பறையா என்கிறது மேல்.
 • ஏன வாயனைக் கண்டானாம்; ஏணிப் பந்தம் பிடித்தானாம்.
 • ஏனானாம் கோத்திரத்துக்குத் தானானாம் தர்ப்பயாமி.
 • ஏனோ தானோ எவனோ செத்தான்.
 • ஏனோ தானோ என்றிருத்தல்.

[தொகு]

 • ஐங்காயம் இட்டு அரைத்துக் கரைத்தாலும் தன் நாற்றம் போகா தாம் பேய்ச்சுரைக்காய்க்கு.
 • ஐயமான காரியத்தைச் செய்தல் ஆகாது
 • ஐயர் வருகிற அமாவாசை நிற்குமா?
 • ஐங்கலக் கப்பியில் நழுவின கப்பி.
 • ஐங்காதம் போவதற்கு அறிமுகம் தேவை.
 • ஐங்காதம் போனாலும் அகப்பை அரைக் காசு.
 • ஐங்காதம் போனாலும் தன் நிழல் தன்னுடன்தானே வரும்?
 • ஐங்காதம் போனாலும் தன் பாவம் தன்னோடே.
 • ஐங்காதம் போனாலும் தன் பாவம் தொலையாது.
 • ஐங்காயம் இட்டு அரைத்துக் கரைத்தாலும் தன் நாற்றம் போகாதாம் பேய்ச் சுரைக்காய்க்கு.
 • ஐங்காயம் இட்டு அவரைப் பருப்பு இட்டாலும் தன் நாற்றம் போகாது பேய்ச் சுரைக்காய்.
 • ஐதது நெல்லு; அடர்ந்தது சுற்றம்.
 • ஐதர் அலி என்றால் அழுத பிள்ளையும் வாய் மூடும்;
 • ஐதர் காலம்.
 • ஐந்து சிட்டுக்கு இரண்டு காசு விலை.
 • ஐந்தும் மூன்றும் எட்டு; அத்தை மகளைக் கட்டு.
 • ஐந்து வயதில் ஆதியை ஓது
 • ஐந்தும் மூன்றும் எட்டு; அத்தை மகளைக் கட்டு.
 • ஐந்து வயதில் ஆதியை ஓது.
 • ஐந்து வருஷம் கொஞ்சி வளர்; பத்து வருஷம் அடித்து வளர்; பதினாறு வருஷம் தலைக்கு மேல் பழகி வளர்.
 • ஐந்து விரலும் ஐந்து கன்னக்கோல்.
 • ஐந்து விரலும் ஒன்று போல இருக்குமா?
 • ஐந்துக்கு மேலே அரசனும் ஆண்டி.
  [ஐந்து பெண்களுக்கு மேல் பிறந்து விட்டால், பெற்றோரின் செல்வம் காலியாகும்.]
 • ஐந்தூரான் புஞ்சை போல.
 • ஐப்பசி அடை மழை; கார்த்திகை கடு மழை.
 • ஐப்பசி அழுகல் தூற்றல்.
 • ஐப்பசி அறக் காய்ந்தால் அண்ணன் இட்ட பயிரும் சரி; தம்பி இட்ட பயிரும் சரி.
 • ஐப்பசி அறக் காய்ந்தால் ஆடு ஒரு மாடு; மாடு ஒரு மலை.
 • ஐப்பசிக்கும் கார்த்திகைக்கும் மழை இல்லா விட்டால் அண்ணனுக்கும் சரி, தம்பிக்கும் சரி.
 • ஐப்பசி தலை வெள்ளமும் கார்த்திகை கடை வெள்ளமும் கெடுதி.
 • ஐப்பசி நட்ட கரும்பு ஆனை வால் ஒத்ததாம்.
 • ஐப்பசி நெல் விதைத்தால் அவலுக்கும் நெல் ஆகாது.
 • ஐப்பசிப் பிறை கண்ட வேளாளா, கைப்பிடி நாற்றைக் கண்டு கரையேறு.
 • ஐம்பசிப் பணி அத்தனையும் மழை
 • ஐப்பசி மருதாணி அரக்காகப் பற்றும்.
 • ஐப்பசி மாதத்தில் சம்பா நட்டால் ஆனைக் கொம்பு முளைக்கும்.
 • ஐப்பசி மாதத்து எருமைக் கடாவும் மார்கழி மாதத்து நம்பியானும் சரி.
 • ஐப்பசி மாதத்து நடவும் அறுபது பிராயத்திற் பிள்ளையும்.
 • ஐப்பசி மாதத்து நாற்றை அருகில் சாத்து.
 • ஐப்பசி மாதத்து வெயிலில் அன்று உரித்த தோல் அன்றே காயும்.
 • ஐப்பசி மாதம் அடை மழை.
 • ஐப்பசி மாதம் பசு கறக்குமுன் பன்னிரண்டு பாட்டம் மழை.
 • ஐப்பசி மேல்காற்று அப்போதே மழை.
 • ஐப்பசி விதைப்பாட்டிற்கு ஐயப்பாடு இல்லை.
 • ஐப்பசி வெள்ளாமை அரை வெள்ளாமை
 • ஐ பை சுரைக்காய பக்கா நெய், வெள்ளைக்காரன் கப்பலிலே தீயைக் கொளுத்தி வை.
 • ஐம்பதாம் பிராயத்திலே கருக்கோலை கட்டிச் சாகிற காலத்தில் பிச்சோலை கட்டினாளாம்.
 • ஐம்பதிலே அறிவு; அறுபதிலே அடக்கம்; அதற்கு மேல் ஒன்றும் இல்லை.
 • ஐம்பதுக்கு மேலே மண் பவழம் கட்டுகிறதா?
 • ஐம்பது வந்தாலும் அவசரம் கூடாது.
 • ஐம்பது வயசிலே ஆண்பிள்ளைக்கு மறு மகிழ்ச்சி.
 • ஐம்பது வயசு ஆனவனுக்கு அஞ்சு வயசுப் பெண்ணா?
 • ஐம்பது வயசு ஆனவனுக்கு அரிவை ஏன்?
 • ஐயங்கார் அம்மானையில் சறுக்கினார்.
 • ஐயங்காரும் தத்துக் கொடுப்பார்.
 • ஐயங்காரைக் கெடுத்தவள் ஐயங்காரிச்சி, தாதச்சியைக் கெடுத்தவன் தாதன்.
 • ஐயப்பட்டால் பைய நட.
 • ஐயப்பன் குதிரையை வையாளி விட்டாற் போல.
 • ஐயப்பா கையை விடு.
 • ஐயம் ஆன காரியத்தைச் செய்தல் ஆகாது.
 • ஐயம் உண்டானால் பயம் உண்டு.
 • ஐயம் ஏற்றும் அறிவே ஓது.
 • ஐயம் தீர்ந்தும் நெஞ்சு ஆறவில்லை.
 • ஐயம்பேட்டைத் துலுக்கன் போல்.
 • ஐயர் இடம் கொடுத்தாலும் அடியார்கள் இடம் கொடார்கள்.
 • ஐயர் உண்டு தீர்ப்பார்; கர்ணன் கொடுத்து அழிப்பான்.
 • ஐயர் உருள; அம்மை திரள.
 • ஐயர் என்பவர் துய்யர் ஆவர்.
 • ஐயர் கொண்டு வருகிற பிச்சைக்கு அறுபத்தாறு பை.
 • ஐயர் தின்னும் பருப்பு ஐந்து குடி கெடுக்கும்.
 • ஐயர் பாதி, அரண்மனை பாதி.
 • ஐயர் வரும்வரை அமாவாசை காத்திருக்குமோ?
 • ஐயருக்கு அரை வார்த்தை சொல்; ஆண்டிக்கு அதுவும் சொல்லாதே.
 • ஐயன் அமைப்பை ஆராலும் தள்ளக் கூடாது.
 • ஐயன் அளந்த படி.
 • ஐயன் பாழியில் ஆனை போர்க்கு உதவுமோ?
 • ஐயனார் கோயில் ஆனையைப் போல.
 • ஐயனார் கோயில் செங்கல் அத்தனையும் பிடாரி.
 • ஐயனார் கோயில் மண்ணை மிதித்தவர் அத்தனை பேரும் பத்திர காளி.
 • ஐயனார் கோயிலிலே ஆனை பிடிக்க வேண்டும்.
 • ஐயனார் படையில் குயவனார் பட்டது போல.
 • ஐயனாரே வாரும்; கடாவைக் கொள்ளும்.
 • ஐயா, ஐயா, அம்மா குறைக் கேழ்வரகும் அரைக்க வரச் சொன்னாள்.
 • ஐயா கதிர் போல; அம்மா குதிர் போல.
 • ஐயாசாமிக்கு கல்யாணம்; அவரவர் வீட்டிலே சாப்பாடு.
 • ஐயா சொல்படி காலைக் கிளப்படி.
 • ஐயாட்டுக் கிடைக்குச் சமம் தை உழவு.
 • ஐயாத்துரைக்குக் கல்யாணம்; அவரவர் வீட்டிலே சாப்பாடு; கொட்டு மேளம் கோயிலிலே; வெற்றிலை பாக்குக் கடையிலே; சுண்ணாம்பு சூளையிலே.
 • ஐயா தாசி கவனம் பண்ண, அஞ்சாளின் சுமையாச்சு.
 • ஐயா நாளிலே அம்மா மூடு பல்லக்கு ஏறினாள்.
 • ஐயா நூற்பது அம்பியின் அரைஞாண் கயிற்றுக்கும் ஆகாது.
 • ஐயா பாட்டுக்கு அஞ்சடியும் ஆறடியும் தாண்டும்.
 • ஐயாவுக்கு வித்தை இல்லை; அம்மாளுக்குக் கர்வம் இல்லை.
 • ஐயா வீட்டுக் கூழுக்கு அப்பணையங்கார்த் தாதாவா?
 • ஐயாவைத் தவிர ஆனைதாண்டவ புரத்தார் அத்தனை பேரும் அயோக்கியர்கள்.
 • ஐயா வையர் கூழுக்கு அப்பையங்கார் தாதாவா?
 • ஐயைந்தில் பிறத்த பிள்ளையும் தை ஐந்தில் நட்ட நடவும்.
 • ஐயோ என்றால் ஆறு மாசத்துப் பாவம் சுற்றும்.
 • ஐயோ பாவ மென்றால் கையோடே.
 • ஐவருக்கும் தேவி, அழியாத பத்தினி

[தொகு]

 • ஒக்கலிலே பிள்ளையை வைத்து ஊரெல்லாம் தேடினாளாம்(தேடினாற் போல)
 • ஒச்சியம் இல்லாத ஊரிலே பெண் வாங்கின கதை.
 • ஒட்ட உலர்ந்த ஊமத்தங்காய் போல.
 • ஒட்டக் கூத்தன் பாட்டுக்கு இரட்டைத் தாழ்ப்பாள்(கொட்டைத் தாழ்ப்பாள்)
 • ஒட்டகத்தின் முதுகுக்குக் கோணல் ஒன்றா இரண்டா?
 • ஒட்டத்கூத்தன் பாட்டுக்கு இரட்டை தாழ்ப்பாள்.
 • ஒட்டகத்துக்கு உடம்பெல்லாம் கோணல்.
 • ஒட்டகத்துக்குக் கல்யாணம், கழுதை கச்சேரி
 • ஒட்டகத்துக்குத் தொட்ட இடம் எல்லாம் கோணல்,
 • ஒட்டகமே, ஒட்டகமே, உனக்கு எவ்விடத்தில் செவ்வை.
 • ஒட்டத்து அப்பம் தின்பாரைப் போலே.
 • ஒட்டப் பார்த்து மட்ட நறுக்கு.
 • ஒட்டன் கண்டானா லட்டுருண்டை? போயன் கண்டானா பொரியுருண்டை?
 • ஒட்டன் குச்சி வைத்துப் பெருக்குகிற விளக்குமாறும் அல்ல; வீட்டைப் பெருக்குகிற விளக்குமாறும் அல்ல.
 • ஒட்டன் சுவருக்குச் சுண்ணாம்பு அடித்தாற் போல
 • ஒட்டன் வீட்டு நாய் கட்டில் ஏறித் தூங்கிற்றாம்
 • ஒட்டன் வீட்டு நாய் கூழுக்குக் காத்த மாதிரி.
 • ஒட்டன் வீட்டு நாய் திட்டையில் இருந்தாற் போல
 • ஒட்டனுக்குத் தெரியுமா லட்டுருண்டை?
 • ஒட்டாது பாவம்; கிட்டாது சேவை.
 • ஒட்டி உலர்ந்து ஊமத்தங்காயாய்ப் போய்விட்டான்(உலர்ந்த)
 • ஒட்டிய உடம்பும் ஒடுக்கிட்ட வாழ்நாளும்.
 • ஒட்டிய சீதேவி நெட்டியோடே போம்(சீதாதேவி.
 • ஒட்டின பேரைத் தொட்டிலும் கொள்ளும்; ஒட்டாத பேரைக் கட்டிலும் கொள்ளாது(ஒட்டினால் கொள்ளும். ஒட்டினாரை.)
 • ஒட்டினாலும் உழக்குப் பீச்சுகிறதா?(உழக்குப் பீர் செல்கிறதா?)
 • ஒட்டுக் கதை கேட்பவர் செவிட்டுப் பாம்பாய்ப் பிறப்பார்(யாழ்ப்பாண வழக்கு.)
 • ஒட்டுத் திண்ணை நித்திரைக்குக் கேடு.
 • ஒட்டுத் திண்ணையில் பட்டுப் பாய் போட்டவன்.
 • ஒட்டு மூத்திரத்துக்கு ரக்ஷாபந்தனம் செய்தாளாம்; பட்டறைப் பீயைப் பாயோடு பிடித்தாளாம்.
 • ஒட்டைக்குக் கரும்பு மெத்தக் கசப்பு.
 • ஒட்டைக்குச் சுளுவு பட்டாற் போல(அளவு மீட்டர் போல்.)
 • ஒட்டைக்குப் பளுவு ஏற்றுகிறது போல.
 • ஒடக்கான் முட்டு வைக்காத காடு
 • ஒடம்பில எண்ணெ தடவி பொரண்டாலும் ஒட்ற மண்ணுதான் ஒட்டும்
 • ஒடிந்த கோல் ஆனாலும் ஊன்று கோல் ஆகும்.(வேண்டும்.)
 • ஒடுக்கம் சிதம்பரம்.
 • ஒடுக்கி ஒடுக்கிச் சொன்னாலும் அடங்குமா?
 • ஒண்ட வந்த எலி உரம் பெற்றது; அண்டியிருந்த பூனை ஆலாய்ப் பறக்கிறது.
 • ஒண்ட வந்த பிடாரி ஊர்ப் பிடாரியைத் துரத்தியதாம்
 • ஒண்டாதே, ஒண்டாதே, ஓரிக்கால் மண்டபமே; அண்டாதே, அண்டாதே ஆயிரங்கால் மண்டபமே என்றாற் போல.
 • ஒண்டிக்காரன் பிழைப்பும் வண்டிக்காரன் பிழைப்பும் ஒன்று.
 • ஒண்ணாங் குறையாம் வண்ணான் கழுதைக்கு.
 • ஒண்ணாந் தேதி சீக்கிருப்பவனும் ஒற்றைக் கடையில் சாமான் வாங்குபவனும் உருப்பட மாட்டான்(இலங்கை வழக்கு.)
 • ஒண்ணுக்குள்ளே ஒண்ணு, எள்ளுக்குள்ளே எண்ணெய்:
 • ஒண்ணுக்குள்ளே ஒண்ணு, கண்ணுக்குள்ளே மண்ணாகியது.
 • ஒண்ணே ஒண்ணு, கண்ணே கண்ணு.
 • ஒண்ணைப் பெற்றாலும் கண்ணைப் பெறு
 • ஒண்ணோ, கண்ணோ?
 • ஒத்த இடத்தில் நித்திரை கொள்.
 • ஒத்த கணவனும் ஒரு நெல்லும் உண்டானால் சித்திரம் போலக் குடிவாழ்க்கை செய்யலாம்.
 • ஒத்தான் ஓரகத்தாள் ஒரு முற்றம்; நாத்தனார் நடு முற்றம்.
 • ஒத்தி வெள்ளம் வருமுன்னே அணை வோலிக்கொமின வேண்டும்.
 • ஒத்துக்கு ஏற்ற மத்தளம். ஒத்தைக்கு ஒரு பிள்ளை என்றால் புத்தி கூடக் கட்டையாகப் போகுமா?(ஒத்திக்கு.)
 • ஒதி பெருத்தால் உரல் ஆகுமா?
 • ஒதி பெருத்தாலும் உத்தரத்துக்கு ஆகாது.
 • ஒதி பெருத்து என்ன? உபகாரம் இல்லாதவன் வாழ்ந்து. என்ன?(உதவாதவன்.)
 • ஒதி பெருத்துத் தூண் ஆமா? ஒட்டாங் கிளிஞ்சல் காசாமோ?
 • ஓதிய மரம் தூணாமோ, ஒட்டாங் கிளிஞ்சல் காசாமோ?
 • ஒதிய மரமும் ஒரு சமயத்துக்கு உதவும்.
 • ஒப்புக்குச் சப்பாணி. ஊருக்கு மாங்கொட்டை.
 • ஒப்புக்கு மாங்கொட்டை, ஊருக்குச் சப்பாணி.
 • ஒய்யாரக் கொண்டையாம், தாழம் பூவாம், உள்ளே இருக்குமாம் ஈரும் பேனும்.
 • ஒயிலாய்ப் பேசுகிறாள்; ஆனால் கனம் அறிந்த கப்பறையும் அல்ல; கண்டறிந்த நாயும் அல்ல.
 • ஒரு அச்சிலே உருக்கி வார்த்தாற் போல.
 • ஒரு அடி அடித்தாலும் பட்டுக் கொள்ளலாம்; ஒரு சொல் மட்டும் கேட்க முடியாது.
 • ஒரு அப்பம் தின்னாலும் நெய்யப்பம் தின்ன வேணும்.
 • ஒரு இழவு என்றாள் உள்ளபடி ஆகும்.(ஆகும்.)
 • ஒரு உறையிலே இரண்டு கத்தியா?
 • ஒரு ஊர் நட்பு, ஒரு ஊருக்குப் பழிப்பு.
 • ஒரு ஊரில் இரண்டு பைத்தியக்காரர்களா?
 • ஒரு ஊருக்கு ஒரு வழியா?
 • ஒரு ஊருக்கு வழி கேட்க ஒன்பது ஊருக்கு வழி காட்டுகிறான்.
 • ஒரு கட்டு வைக்கோலைத் தண்ணீரில் போட்டு ஒன்பது ஆள் கட்டி இழுத்தாற் போல.(எட்டு ஆள்.)
 • ஒரு கண்ணிலே புகுந்து மறு கண்ணிலே புறப்படுகிறான்.(வருகிறவன்.)
 • ஒரு கண்ணுக்கு வெண்ணெய்; ஒரு கண்ணுக்குச் சுண்ணாம்பு.
 • ஒரு கண் முடி ஒரு கண் விழிக்கிறவன்.
 • ஒரு கம்பத்தில் இரண்டு ஆனையைக் கட்டினாற் போல்
 • ஒரு கரண்டி எண்ணெய் கொண்டு பலகாரம் சுட்டுப் பந்தி விசாரித்து வந்த பெண்டுகள் வாரி முடித்துப் பெண்டுகளால் பிடிமானம் இல்லாமல் புறக்கடை வழியாய்ப் போய் விட்டது.
 • ஒரு கல்லில் இரண்டு மாங்காய்.
 • ஒரு கல விதையடி உவட்டை மாற்றிட, ஆறு பல வேப்பம்
 • ஒரு கவளம் சோற்றுக்கு நாய் பல்லை இளிப்பது போல,
 • ஒரு கழிச்சலில் உட்கார்ந்து மறு கழிச்சலில் மல்லாந்து போக,
 • ஒரு காசு அகப்படுகிறது குதிரைக் கொம்பு.
 • ஒரு காசு என்ற இடத்தில் அழுகிறான்.
 • ஒரு காசுக்கு மூக்கு அரிந்தால் ஒன்பது காசு கொடுத்தால் ஒட்டுமா?
 • ஒரு காசுக்கு மோர் வாங்கி ஊரெல்லாம் தானம் பண்ணினாளாம்.
 • ஒரு காசு கொடாதவன் ஒரு வராகன் கொடுப்பானா?
 • ஒரு காசு பேணின் இரு காசு தேறும்
 • ஒரு காதில் வாங்கி ஒரு காதில் விடுவது.
 • ஒரு கால் செய்தவன் இரு கால் செய்வான்.
 • ஒரு கால் பார்த்தால் புஞ்சை; இரு கால் பார்த்தால் நஞ்சை
 • ஒரு காலிலே நிற்கிறான்.
 • ஒரு காலை செய்த தச்சன் மறு காலும் செய்வான்.
 • ஒரு குட்டியும் பெட்டையும் போல.
 • ஒரு குடம் பாலுக்கு ஒரு துளி பிரை
 • ஒரு குடம் பாலுக்கு ஒரு துளி விஷம் போதும்.
 • ஒரு குண்டிலே கோட்டை பிடிக்கலாமா? (முடியுமா?)
 • ஒரு குருவி இரை எடுக்க ஒன்பது குருவி வாய் திறக்க, :(திறக்குமாம்.)
 • ஒரு குலைத் தேங்காய்.
 • ஒரு குளப்படி நீரைக் கண்டு திரைகடல் ஏங்குமா?
 • ஒரு கூடை முடைந்தவன் ஒன்பது கூடை முடைவான்.
 • ஒரு கூடைக் கல்லும் தெய்வமானால் கும்பிடுகிறது எந்தக் கல்லை?
 • ஒரு கூடைச் செங்கல்லும் பிடாரி.
 • ஒரு கூடைச் செங்கலில் அத்தனையும் வேகாத செங்கல்,
 • ஒரு கூன் சர்க்கரையா ஒத்து வாழ்.
 • ஒரு கை சத்தம் எழுப்புமா?
 • ஒரு கை தட்டினால் ஓசை எழும்புமா?
 • ஒரு கை (அல்லது வெறுங்கை) முழம் போடுமா?
 • ஒரு கோபம் வந்து கிணற்றில் விழுந்தால் ஆயிரம் சந்தோஷம் வந்தாலும் எழும்பலாமா?
 • ஒரு கோமுட்டியைக் கழுவில் போட்டதற்கு ஒன்பது கல எள் ஆச்சுதே; ஊர்க் கோமுட்டிகளை எல்லாம் கழுவில் போடு, என்றானாம்.
 • ஒரு சந்திப் பானையை நாய் அறியுமா?
 • ஒரு சாதிக்கு ஏச்சு: ஒரு சாதிக்குப் பேச்சு.
 • ஒரு சாண் காட்டிலே ஒருமுழத்தடி வெட்டலாமா?
 • ஒரு சுருட்டைப் பத்து நாள் பிடிப்பான்.
 • ஒரு சுற்றுச் சுற்றி வயிற்றைத் தடவிப் பார்த்துக் கொண்டது போல,
 • ஒரு செடியிலே விளைந்தாற் போல்.
 • ஒரு செவியில் வார்த்தாற் போல.
 • ஒரு நன்றி செய்தவரை உள்ள அளவும் நினை
 • ஒரு நாள் கூத்துக்கு மீசையைச் சிரைக்கவா?
 • ஒரு பானைச் சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம்.
 • ஒரு பொய்யை மறைக்க ஒன்பது சொல்லுதல்
 • ஒரு பொய்யை மறைக்க ஒன்பது பொய் சொல்லுதல்.
 • ஒருத்தர் போன வழி ஒருத்தர் போகிறது இல்லை.
 • ஒருத்தன் ஜோலிக்குப் போகவும் மாட்டேன்: என் காலை மிதித்தால், விடவும் மாட்டேன்.
 • ஒருத்திக்கு ஒருமகன்.
 • ஒரு தட்டில் ஒர் ஆனை மறுதட்டில் ஆயிரம் பூனை.
 • ஒரு தம்படி மிச்சப்படுத்தியது ஒரு தம்படி சம்பாதித்தது ஆகுமா?
 • ஒரு தரம் விழுந்தால் தெரியாதா?
 • ஒரு தலைக்கு இரண்டு ஆக்கினையா?
 • ஒரு தலை வழக்கு நூலிலும் செவ்வை.
 • ஒரு தாய் அற்ற பிள்ளைக்கு ஊர் எல்லாம் தாய்.
 • ஒரு தாய்க்கு ஒரு பிள்ளை
 • ஒரு துட்டு ஒரு ரூபாயாய் இருக்கிறது.
 • ஒரு துரும்பு பழுதை ஆகுமா?.
 • ஒரு துஷ்டனுக்கும், ஒரு துஷ்டனுக்கும் ஒரே வழி;
 • ஒரு துஷ்டனுக்கும். ஒரு நல்லவனுக்கும் இரண்டு வழி;இரண்டு நல்லவர்களுக்கு மூன்று வழி.
 • ஒரு தையல் ஒன்பது தையலைத் தவிர்க்கும்.
 • ஒரு தொழிலும் இல்லாதவர் நாடகக்காரர் ஆனார்.
 • ஒரு தொழுமாடு முட்டிக் கொள்ளவும் செய்யும், நக்கிக் கொள்ளவும் செய்யும்.
 • ஒரு நன்றி செய்தாரை உள்ளளவும் நினை.
 • ஒரு நாக்கா, இரண்டு நாக்கா?
 • ஒரு நாய் ஊளையிட ஊர் எல்லாம் நாய் ஊளை.
 • ஒரு நாய்க்குத் தலை வலித்தால் ஒன்பது நாய்க்குத் தலை வலிக்கும்.
 • ஒரு நாய் குரைத்தால் எல்லா நாயும் குரைக்கும்
 • ஒரு நாய்க்கு வலித்தால் எல்லா #நாய்க்கும் வலிக்கும்.
 • ஒரு நாய் குரைத்தால் பத்து நாய் பதில் கொடுக்கும்.
 • ஒரு நாய் வீட்டில் இருந்தால் பத்துப் பேர் காவல் காத்தது போல் ஆகும்.
 • ஒரு நாள் ஆகிலும் திருநாள்.
 • ஒரு நாள் ஒரு யுகமாக இருக்கிறது.
 • ஒரு நாள் கூத்துக்கு மீசையைக் சிரைத்தானாம்(தலையைச் சிரைத்தானாம்.)
 • ஒரு நள் பஞ்சத்தை உற்றாரிடம் காட்டினாளாம்.
 • ஒரு நாளும் இல்லாத திருநாள்
 • ஒரு நாளும் இல்லாமல் திருநாளுக்குப் போனால் திருநாள் எல்லாம் வெறு நாள் ஆச்சு.
 • ஒரு நாளும் சிரிக்காதவன் திருநாளிலே சிரித்தான்; திருநாளும் வெறு நாள் ஆச்சு.
 • ஒரு நாளும் நான் அறியேன். உள்ளே விளக்கெரிந்து.
 • ஒரு நாளைக்கு இறக்கிறது கோடி, பிறக்கிறது கோடி.
 • ஒரு பக்கம் பெய்தால் ஒரு பக்கம் காயும்.
 • ஒரு பசியும் இல்லை என்பாள் ஒட்டகத்தையும் விழுங்கி விடுவாள்
 • ஒரு பணம் இரண்டு பாளை; ஒன்று கள்; ஒன்று நுங்கு.
 • ஒரு பணம் கொடுத்து அழச் சொல்லி ஒன்பது பணம் கொடுத்து ஓயச்சொன்னது போல.
 • ஒரு பணம் கொடுப்பானாம்; ஓயாமல் அழைப்பானாம்.
 • ஒரு பானைச் சோற்றுக்கு ஒருசோறு பதம்.
 • ஒரு பிள்ளை என்று ஊட்டி வளர்த்தாளாம்; அது சொரிமாந்த குணம் பிடித்துச் செத்ததாம்.
 • ஒரு பிள்ளை பிள்ளை ஆகுமா? ஒரு மரம் தோப்பு ஆகுமா?
 • ஒரு பிள்ளை பெற்றவளுக்கு உள்ளங்கையில் சோறு; நாலு பிள்ளை பெற்றவளுக்கு நடுச் சந்தியிலே சோறு.
 • ஒரு பிள்ளை பெற்றவருக்கு உறியிலே சோறு; நாலு பிள்ளை பெற்றவளுக்கு நடுத்தெருவிலே சோறு.
 • ஒரு பிள்ளை பேளவும் ஒரு பிள்ளை நக்கவும்.
 • ஒரு புடலங்காயை நறுக்கிப் பாதி கறிக்கும் பாதி விதைக்கும் வைத்துக் கொள்ள முடியுமா?
 • ஒரு புத்திரன் ஆனாலும் குருபுத்திரன் ஆவானா?
 • ஒரு பூனை மயிர் ஒடிந்தால் ஒன்பது பிராமணனைக் கொன்ற பாவம்.
 • ஒரு பெட்டை நாய்க்கு ஒன்பது ஆண் நாயா?
 • ஒரு பெண் என்று ஊட்டி வளர்த்தாள்; அது ஊர்மேலே போச்சுது.
 • ஒரு பெண்ணுக்கு அவளது வாழ்நாளில் அவளின் கழுத்தில் ஒரேயொரு முறை தான் தாலி ஏற வேண்டும். அதுவும் ஒருவரின் கைகளால் தான்.
 • ஒரு பொய்க்கு ஒன்பது பொய்.
 • ஒரு பொய்யை மறைக்க ஒன்பது பொய் சொல்ல வேண்டும்.
 • ஒரு பொருள் ஆகிலும் எழுதி அறி.
 • ஒரு பொழுது சட்டி; அதன்மேல் கவிச்சுச் சட்டி.
 • ஒரு மயிர் போனாலும் கவரிமான் வாழாது.
 • ஒரு மரத்துக் கொம்பு ஒரு மரத்தில் ஒட்டாது.
 • ஒரு மரத்துப் பட்டை ஒரு மரத்திலே ஒட்டுமா?
 • ஒரு மரத்துப் பழம் ஒரு மரத்தில் ஒட்டுமா?
 • ஒரு மரத்துப் பழமா ஒருமிக்க?
 • ஒரு மரத்தை அதன் கனியால் அறியலாம்.
 • ஒரு மரம் இரண்டு பாளை, ஒன்று நுங்கு; ஒன்று கள்; அறிவுடன் பார்க்கும் போது அதுவும் கள்ளே; இதுவும் கள்ளே.
 • ஒரு மரம் தோப்பு ஆகுமா?
 • ஒரு மனப்படு: ஓதுவார்க்கு உதவு.
 • ஒரு மிளகுக்கு ஆற்றைக் கட்டி இறைத்த செட்டி.
 • ஒரு மிளகும் நாலு உப்பும் போதும்.
 • ஒரு மிளகைப் போட்டு விட்டுப் பொதி மிளகு என்னது என்றாற்போல.
 • ஒரு முத்தும் கண்டறியாதவனைச் சொரிமுத்துப் பிள்ளை என்றானாம்.
 • ஒரு முருங்கையும் ஓர் எருமையும் உண்டானால் வருகிற விருந்துக்கு மனம் களிக்கச் செய்வேன்.
 • ஒரு முழுக்காய் முழுகிவிட வேண்டும்.
 • ஒரு முழுக்கிலே மண் எடுக்க முடியுமா?
 • ஒரு முறை செய்தவன் ஒன்பது முறை செய்வான்.
 • ஒருமைப்பாடு இல்லாத குடி ஒருமிக்கக் கெடும்
 • ஒரு மொழி அறிந்தவன் ஊமை; பல மொழி அறிந்தவன் பண்டிதன்.
 • ஒரு ரோமம் போனாலும் கவரிமான் வாழாது.
 • ஒருவர் அறிந்தால் இரகசியம், இருவர் அறிந்தால் அம்பலம்.
 • ஒருவர் கூறை எழுவர் உடுக்க.
 • ஒருவர் துணியை இருவர் உடுத்தினால் இருவரும் அம்மணமாம்
 • ஒருவர் படுக்கலாம்; இருவர் இருக்கலாம்; மூவர் நிற்கலாம்.
 • ஒருவர் பொறை, இருவர் நட்பு.
 • ஒருவருக்கு இடுக்கண் வந்தால் அடுக்கடுக்காய் வரும்.
 • ஒருவருக்கு நிறைவும் குறைவும் ஊழ்வினைப் பயன்.
 • ஒருவரும் அறியாத உச்சித ராமன்,
 • ஒருவன் அறிந்த ரகசியம் உலகத்தில் பரவும்.
 • ஒருவன் குழியிலே விழுந்தால் எல்லாரும் கூடி அவன் தலையில் கல்லைப் போடுகிறதா?
 • ஒருவன் செய்த தீமை அவன் காலைச் சுற்றி வேரை அறுக்கும்
 • ஒருவன் தலையில் மாணிக்கம் இருக்கிறதென்று வெட்டலாமா?
 • ஒருவன் துணையாக மாட்டான்; ஒரு மரம் தோப்பாக மாட்டாது.
 • ஒருவனாய்ப் பிறந்தால் தனிமை, இருவராய்ப் பிறந்தால் பகைமை.
 • ஒருவனாய்ப் பிறப்பது ஒரு பிறப்பாமா? ஒன்றி மரம் தோப்பாமா?
 • ஒருவனுக்கு இருவர் துணை
 • ஒருவனுக்குத் தாரம்; மற்றவனுக்குத் தாய்.
 • ஒருவனேனும் உயிருடன் உளனோ?
 • ஒருவனை அறிய இருவர் வேண்டும்.
 • ஒருவனைக் கொன்றவன் உடனே சாவான்; பல பேரைக் கொன்றவன் பட்டம் ஆள்வான்.
 • ஒரு வார்த்தை வெல்லும்; ஒரு வார்த்தை கொல்லும்
 • ஒரு விரல் நொடி இடாது.
 • ஒரு விரல் முடி இடாது.
 • ஒருவிலே இருந்தாலும் இருக்கலாம்; ஒழுக்கிலே இருக்க முடியாது.
 • ஒரு விளக்கைக் கொண்டு ஓராயிரம் விளக்கை ஏற்றலாம்,
 • ஒரு வீடு அடங்கலும் பிடாரி.
 • ஒரு வேலைக்கு இரு வேலை.
 • ஒரு வேலைக்கு இரு வேலை, ஓதி வைத்தார் வாத்தியார்.
 • ஒரு வேளை உண்போன் யோகி; இருவேளை உண்போன் போகி; மூவேளை உண்போன் ரோகி.
 • ஒரே காலில் நிற்கிறான்.
 • ஒரே துறையில் குளித்த உறவு
 • ஒல்லி நாய்க்கு ஒட்டியாணம் வேண்டுமாம்.
 • ஒலி இருந்த சட்டி, இன்ன சட்டி என்று தெரியாது.
 • ஒவ்வாக் கட்டிலும் தனிமை அழகு.
 • ஒவ்வாப் பேச்சு வசையோடு ஒக்கும்.
 • ஒவ்வொரு நாய்க்கும் அதன் நாள் உண்டு.
 • ஒவ்வொருவனும் தன் தன் பாட்டைத் தானே அனுபவிக்கவேண்டும்.
 • ஒவ்வொன்றாய் நூறா?.ஒரேயடியாய் நூறா?
 • ஒழிந்த இடம் பார்க்கிறதா?
 • ஒழிந்த இடமும் தாவாரமும் தேடுகிறதா?
 • ஒழுக்கத்தைக் காட்டிலும் உயர்வில்லை.
 • ஒழுக்கம் உயர் குலத்தில் நன்று,
 • ஒழுக்கிலே முக்காடா?
 • ஒழுக்குக்கு வைத்த சட்டி போல.
 • ஒழுக்குக்கு வீட்டிலே வெள்ளம் வந்தது போல.
 • ஒழுகாத வீடு உள்ளங்கையத்தனை போதும்.
 • ஒழுகுகிற வீட்டில் ஒன்றுக்கு இருந்தால் வெள்ளத்தோடு வெள்ளம்.
 • ஒழுங்கா புடுச்சி ஒண்ணுக்கு அடிக்கத் தெரியாத பய
 • ஒழுங்கு ஒரு பணம்; சளுக்கு முக்காற் பணம்.
 • ஒழுங்கு கணக்கப்பிள்ளை; இடுப்பு இறக்கவில்லை.
 • ஒள்ளியர் தெள்ளியராயினும் ஊழ்வினை பைய நுழைந்து விடும்.
 • ஒளி இல்லா விட்டால் இருளையும் இருள் இல்லா விட்டால் ஒளியையும் காணலாம்.
 • ஒளிக்கத் தெரியாமல் விதானையார் வீட்டில் ஒளித்துக்கொண்டானாம்
 • ஒளிக்கப் போயும் இடம் இடைஞ்சலா?
 • ஒளிக்கப் போயும் தலையாரி வீட்டில் ஒளிந்தது போல்.
 • ஒளிக்கும் சேவகனுக்கு முகத்தில் ஏன் மீசை?
 • ஒளிகிற சேவகனுக்கு மீசை எதற்கு?
 • ஒற்றியும் சீதனமும் பற்றி ஆள வேண்டும்.
 • ஒற்றுமை இல்லாத குடி ஒருமிக்கக் கெடும்.
 • ஒற்றுமையே வலிமை.
 • ஒற்றை ஆளுக்கு விளையாட்டு இல்லை.
 • ஒற்றைக் காலில் நிற்கிறான்.
 • ஒற்றுமையே வலிமை.
 • ஒற்றை ஆளுக்கு விளையாட்டு இல்லை.
 • ஒற்றைக் காலில் நிற்கிறான்.
 • ஒன்றரைக் கண்ணன் ஓரைக் கண்ணனைப் பழித்தானாம்.
 • ஒன்றாம் குறைவு வண்ணான் கழுதைக்கு.
 • ஒன்றால் ஒன்று குறைவு இல்லை; முன்னாலே கட்டத் துணி இல்லை.
 • ஒன்றான தெய்வம் உறங்கிக் கிடக்கும் போது பிச்சைக்கு வந்த தெய்வம் ததியோதனத்துக்கு அழுகிறதாம்.
 • ஒன்றான தெய்வம் ஒதுங்கிக் கிடக்கச்சே, மூலை வீட்டுத் தெய்வம் குங்கிலியம் கேட்குமாம்.
 • ஒன்றான தெய்வம் ஒதுங்கிக் கிடக்க ஹனுமந்தராயனுக்குத் தெப்பத் திருநாளாம்.
 • ஒன்றான தெய்வம் ஒதுங்கி நிற்கிறதாம்; சுற்றுப்பட்ட தெய்வம் ததியோதனத்துக்கு அழுகிறதாம்.
 • ஒன்றான பிரபு உறங்கிக் கிடக்கையில் பிச்சைக்கு வந்தவன் ததியோதனத்துக்கு அழுகிறானாம்.
 • ஒன்று இருந்தால் இன்னொன்று இல்லை.
 • ஒன்று ஒன்றாய் நூறோ? ஒருமிக்க நூறோ?
 • ஒன்றுக்கு இரண்டாம் வாணிபம் இல்லை.
 • ஒன்றுக்கு இரண்டு: உபத்திரவத்துக்கு மூன்று
 • ஒன்றுக்குப் பத்து; உரைக்குப் பதினாறு.
 • ஒன்றுக்கும் அற்ற தங்காளுக்குக் களாக்காய்ப் புல்லாக்கு.
 • ஒன்றுக்கும் ஆகாத ஊர்ப்பறை.
 • ஒன்றுக்கும் ஆகாதவன் உபாத்தியாயன் ஆகட்டும்.
 • ஒன்றுக்கு வாங்கி எட்டுக்கு விற்றால் லாபம்.
 • ஒன்று கட்டி விதை; ஒன்று வெட்டி விதை.
 • ஒன்று குறைந்தது கார்த்திகை: ஒக்கப் பிறந்தது மார்கழி
 • ஒன்று செய்தாலும் உருப்படியாகச் செய்ய வேண்டும்.
 • ஒன்று தெரிந்தவனுக்கு எல்லாம் தெரியாது.
 • ஒன்று நினைக்க ஒன்று ஆயிற்று.
 • ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு.
 • ஒன்றும் அற்ற தங்காளுக்கு ஒன்பது நாள் சடங்கா?
 • ஒன்றும் அற்ற நாரிக்கு ஒன்பது நாள் சடங்கு; அதுவும் அற்ற நாரிக்கு ஐந்து நாள் சடங்கு
 • ஒன்றும் அறியாத கன்னி, அவளைப் பிடித்தது சனி.
 • ஒன்றும் அறியாளாம் கன்னி, ஓடிப் பிடித்ததாம் ஆறு மாத ஜன்னி(அவளைப் பிடித்ததாம்.)
 • ஒன்றும் இல்லாத தங்கைக்கு ஒன்பது நாள் சடங்காம்.
 • ஒன்றும் இல்லாததற்கு ஒரு பெண்ணையாவது பெற்றாளாம்.
 • ஒன்றும் இல்லாத தாசனுக்கு ஒன்றரைத் தோசை.
 • ஒன்றும் இல்லாவிட்டால் அத்தை மகள் இருக்கிறாள்.
 • ஒன்றும் இல்லை என்று ஊதினான்; அதுதானும் இல்லை என்று கொட்டினான்.
 • ஒன்றும் தெரியாத சின்னக் கண்ணு, பானை தின்னுவாள் பன்றிக் கறி.
 • ஒன்றும் தெரியாத பாப்பா, போட்டுக் கொண்டாளாம் தாழ்ப்பாள்.
 • ஒன்றும் தெரியாதவனுக்கு எதிலும் சந்தேகம் இல்லை.
 • ஒன்றே ஆயினும் நன்றாய் அறி.
 • ஒன்றே குதிரை; ஒருவனே ராவுத்தன்.
 • ஒன்றே குலமும்; ஒருவனே தேவனும்.
 • ஒன்றே செய்க, இன்றே செய்க, இன்னே செய்க.
 • ஒன்றே செயினும் நன்றே செய்.
 • ஒன்றே பிறப்பு, ஒன்றே சிறப்பு.
 • ஒன்றே ராசா, ஒன்றே குதிரை.
 • ஒன்றைத் தொடினும் நன்றைத் தொடு.
 • ஒன்றைப் பத்தாக்கு
 • ஒன்றைப் பத்தாகவும், பத்தை ஒன்றாகவும் சாதிக்கிறான்.
 • ஒன்றைப் பிடித்தால் உடனே சாதிக்க வேண்டும்.
 • ஒன்றைப் பெற்றால் நன்றே பெற வேண்டும்.
 • ஒன்றைப் பெற்றாலும் கடுகப் பெறு.
 • ஒன்றைப் பெற்றாலும் கன்றைப் பெறு.
 • ஒக்கச் சிரித்தார்க்கு வெட்கம் இல்லை. (சிரித்தால்.)
 • ஒக்கப் பிறந்த தங்கை ஓலமிட்டு அழுதாளாம்; ஒப்பாரி தங்கைக்குச் சிற்றாடையாம்.

[தொகு]

 • ஓ கெடுவானுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு ஒட்டமே ஒழிய நடை இல்லை(ஒ கெடுப்பானுக்கு, ஓ கொடுப்பானுக்கு.)
 • ஓங்கி அறைந்தால் ஏங்கி அழச் சீவன் இல்லை.
 • ஓங்கில் அறியும் உயர்கடலின் ஆழம்; பாங்கி அறிவாள் தன் பர்த்தாவின் வலிமை.
 • ஓங்கின கை நிற்காது.
 • ஓங்கின கோடரி நிற்காது.
 • ஓங்கு ஒன்று: அடி இரண்டு.
 • ஓசிக்கு அகப்பட்டால் எனக்கு ஒன்று; எங்கள் அண்ணனுக்கு ஒன்று
 • ஓசை காட்டிப் பூசை செய்.
 • ஓசை பெறும் வெண்கலம்; ஓசை பெறாது மண்கலம்.
 • ஓட்டத்துக்குப் பாக்குப் பிடிக்கிறான்.
 • ஓட்டம் உள்ளவரை ஆட்டமும் அதிகம்.
 • ஒட்டமும் ஆட்டமும் உடம்புக்கு நல்லது.
 • ஓட்டி ஓட்டி மிளகு அரைக்கப் பாட்டி வந்தாளாம்; பையனுக்குச் சோறு போடக் குட்டி வந்தாளாம்.
 • ஓட்டின சீமாள் ஓட்டினான்; பழமுள்ள காட்டில் ஓட்டினான்.
 • ஓட்டுகிறவன் சரியாய் இருந்தால் எருது மச்சான் முறை கொண்டாடாது
 • ஓட்டைக் கப்பலுக்கு ஒன்பது மாலுமி.
 • ஓட்டைக் குடத்திலும் சர்க்கரை நிற்கும்; கருப்பட்டியிலும் கல் இருக்கும்.
 • ஓட்டைக் குடத்திலேதான் சர்க்கரை இருக்கும்.
 • ஓட்டைக் கோயிலுக்குச் சர்க்கரை கசக்குமா?
 • ஓட்டைச் சங்கு ஊது பரியாது(சங்கால் ஊத முடியாது.)
 • ஓட்டைச் சட்டி ஆனாலும் கொழுக்கட்டை வெந்தால் சரி(வேக உதவும்.)
 • ஓட்டைத் தோண்டியும் அறுந்து போன தாம்புக் கயிறும் சரி(தோண்டிக்கு.)
 • ஓட்டை நாழிக்குப் பூண் கட்டுவது போல(கட்டி ஆவதென்ன?)
 • ஓட்டைப் பானைச் சர்க்கரை கசக்குமா?
 • ஓட்டைப் பானையில் உலையிட்டாற் போல்.
 • ஓட்டைப் பானையில் கொழுக்கட்டை வேகுமா?
 • ஓட்டைப் பானையில் சர்க்கரை இருக்கும்.
 • ஓட்டைப் பானையில் நண்டை விட்டாற் போல.
 • ஓட்டைப் பானையில் விட்ட தண்ணீர் போல,
 • ஓட்டை மணி ஆனாலும் ஓசை நீங்குமா?
 • ஓட்டை மதகிலே தண்ணீர் போனால் தோட்டிக்கு என்ன வாட்டம்?
 • ஓட்டை வீட்டிலே மூத்திரம் பெய்தால் ஒழுக்கோடு ஒழுக்கு.
 • ஓடக்காரனிடம் கோபித்துக் கொண்டு ஆற்றோடு போன மாதிரி.
 • ஓடம் கட்டின தூலம்.
 • ஓடம் கடந்தால் ஓடக்காரனுக்கு ஒரு சொட்டு.
 • ஓடம் கவிழ்த்த பிரமசாரியைப் போல.
 • ஓடம் வண்டியிலே; வண்டி ஓடத்திலே(வண்டி மேலே, ஓடத்து மேலே.)
 • ஓடம் விட்ட ஆற்றிலும் அடி சுடும்(ஆறும்.)
 • ஓடம் விட்ட ஆறே அடி சுடும் என்பது அறியாயா?
 • ஓடம் விட்ட இடம் அடி சுடும்; அடி சுட்ட இடத்தில் ஓடப்படும்.
 • ஓடம் விட்டு இறங்கினால் ஓடக்காரனுக்கு ஒரு சொட்டு,
 • ஓட மாட்டாதவன் திரும்பிப் பார்த்தானாம்.
 • ஓடமும் ஒருநாள் வண்டியில் ஏறியே ஆக வேண்டும்.
 • ஓடவும் மாட்டேன்; பிடிக்கவும் மாட்டேன்.
 • ஓடவும் முடியவில்லை; ஒதுங்கவும் முடியவில்லை.
 • ஓடி ஆடி உள்ளங்காலும் வெளுத்தது.
 • ஓடி உழக்கு அரிசி சாப்பிடுவதைவிட உட்கார்ந்து ஆழாக்கு அரிசி சாப்பிடலாம்.
 • ஓடி ஒரு கோடி தேடுவதிலும் இருந்து ஒரு காசு தேடுவது நலம்.
 • ஓடி ஒன்பது பணம் சம்பாதிப்பதிலும் உட்கார்ந்து ஒரு பணம் சம்பாதிப்பது மேல்.
 • ஓடி ஓடி உடையவன் வீட்டில் ஒளிந்தாற் போல்.
 • ஓடி ஓடி உள்ளங்கால் வெளுத்தது.
 • ஓடி ஓடி நூறு குழி உழுவதைவிட அமர்ந்து அமர்ந்து ஆறு குழி உழுவதே நன்று
 • ஓடி ஓடிப் பறந்தாலும் ஓடக்காரன் தாமசம்.
 • ஓடி ஓடி வேலை செய்தாலும் நாய் உட்காரப் போவதில்லை.
 • ஓடிப் போகிறவன் பாடிப் போகிறான்.
 • ஓடிப் போன ஊரில் ஆதரித்தவன் கவுண்டன்.
 • ஓடிப் போன புருஷன் வந்து கூடிக் கொண்டானாம்; உடைமைமேல் உடைமை போட்டு மினுக்கிக் கொண்டாளாம்.
 • ஓடிப் போன முயல் எல்லாம் ஒரே முயல்.
 • ஓடிப் போன முயல் பெரிய முயல்.
 • ஓடிப் போனவனுக்கு ஒன்பதாம் இடத்தில் ராஜா; அகப்பட்டவனுக்கு அஷ்டமத்தில் சனி.
 • ஓடிப் போனால் உமிக்காந்தல்; உள்ளே வந்தால் செந்தணல்.
 • ஓடி மேய்ந்த சிறுக்கிக்கு ஒன்றியிருக்க மனம் வருமா?
 • ஓடியம் ஆகிலும் ஊடுருவக் கேள்.
 • ஓடிய முயல் பெரிய முயல் அல்லவோ?
 • ஓடியும் கிழவிக்குப் பிறகேயா?
 • ஓடி வந்து உமிக்காந்தலை மிதித்தாளாம்; திரும்பி வந்து தீக்காந்தலை மிதித்தாளாம்.
 • ஓடி வரும் பூனை; ஆடி வரும் ஆனை.
 • ஓடி வரும் போது தேடி வருமாம் பொருள்.
 • ஓடின மாட்டைத் தேடுவாரும் இல்லை; மேய்த்த கூலி கொடுப்பாரும் இல்லை.
 • ஓடினால் மூச்சு, நின்றால் போச்சு.
 • ஓடு இருக்கிறது, நான் இருக்கிறேன்.
 • ஓடுக ஊர் ஓடுமாறு.
 • ஓடுகள் விதையைக் கேடறக் காக்கும்.
 • ஓடுகாலிக்கு வீடு மரம்.
 • ஓடுகாலி வீடு மறந்தாள்.
 • ஓடுகிற ஆறு ஓடிக் கொண்டே இருக்குமா?
 • ஓடுகிற கழுதையை வாலைப் பிடித்தால் உடனே கொடுக்கும் உதை.
 • ஓடுகிற தண்ணீரை ஓங்கி அடித்தாலும் அது கூடுகிற பக்கம்தான் கூடும்.
 • ஓடுகிறது பஞ்சையாய் இருந்தாலும் சிமிட்டுவது இரண்டு முழம்.
 • ஓடுகிற நாய்க்கு ஒரு முழம் விட்டுக் கல் எறி.
 • ஓடுகிற நாயைக் கண்டால் துரத்துகிற நாய்க்கு எளிது.
 • ஓடுகிற நீரில் எழுதிய எழுத்தைப் போல.
 • ஓடுகிற பாம்புக்குக் கால் எண்ணுகிறவன் சாமர்த்தியசாலி
 • ஓடுகிற பாம்பைக் கையால் பிடிக்கிற பருவம்.
 • ஓடுகிற பாம்பைக் கையினால் பிடித்து உண்ணுகிற வாயில் மண்ணைப் போட்டுக் கொள்கிற காலம்.
 • ஓடுகிற பாம்பை மிதிக்கிற பருவம்.
 • ஓடுகிற மாட்டைக் கண்டால் துரத்துகிற மாட்டுக்கு எளிது.
 • ஓடுகிற மாடு விழுந்து விடும்.
 • ஓடுகிற முயலுக்கு ஒரு முழம் தள்ளி எறிய வேண்டும்.
 • ஓடுகிறவனைக் கண்டால் துரத்துகிறவனுக்கு எளிது.
 • ஓடுகிறவனை விரட்டுகிறது எளிது.
 • ஓடுகிற வெள்ளம் அணையில் நிற்குமா?
 • ஓடுபவனும் அம்மணம்; துரத்துகிறவனும் அம்மணம்.
 • ஓடும் இருக்கிறது: நாடும் இருக்கிறது.
 • ஓடும் நாயைக் கண்டால் குரைக்கும் நாய்க்கு இளக்காரம்
 • ஓணான் கடித்தால் ஒரு நாழிகையில் சாவு: அரணை கடித்தால் அரை நாழிகையில் சாவு.
 • ஓணான் தலை அசைத்தால் ஒன்பது கலம் நெல் மசியும்
 • ஓணான் விழுங்கிய கதை போல.
 • ஓணான் வேலிக்கு இழுக்கிறது; தவளை தண்ணீருக்கு இழுக்கிறது.
 • ஓணானுக்கு வேலி சாட்சி; வேலிக்கு ஓணான் சாட்சி.
 • ஓணானை அடித்தால் உழக்குப் புண்ணியம்.
 • ஓதப் பணம் இல்லை; உட்காரப் பாய் இல்லை; உனக்கு என்ன வாய்?
 • ஓதாதார்க்கு இல்லை உணர்வொடு ஒழுக்கம்.
 • ஓதின மஞ்சள் உறியிலே இருக்கும் போது வேதனை என்ன செய்யும்?
 • ஓதும் வேதம் பேதம் அகற்றும்.
 • ஓதுவார் எல்லாம் உழுவார் தலைக்கடையில்.
 • ஓதுவார்க்கு உதவு.
 • ஓதுவானுக்கு ஊரும் உழுவானுக்கு நிலமும் இல்லையா?
 • ஓந்தி வேலிக்கு இழுக்கிறது; தவளை தண்ணீருக்கு இழுக்கிறது.
 • ஓநாய்க்கு அதிகாரம் வந்தால் கிடைக்கு இரண்டு ஆடு கேட்கும்.
 • ஓம் என்ற தோஷம் வயிற்றில் அடைத்தது.
 • ஓம பிண்டத்தை நாய் இச்சித்தாற் போல்.
 • ஓமல் இட்ட பண்டம் உள்ளே வந்து சேரவில்லை.
 • ஓமலுக்குப் பிள்ளை அன்றி உறுதிக்குப் பிள்ளை இல்லை.
 • ஓய்ச்சலும் இல்லை; ஒழிவும் இல்லை.
 • ஓய்ந்ததடி பனங்காடு; உட்கார்ந்தாளடி சாணாத்தி.
 • ஓய்ந்ததாம் பானை; உட்கார்ந்தாளாம் சாணாத்தி.
 • ஓய்ந்த முழுக்கு ஒரே முழுக்கு.
 • ஓய்ந்த வேளையில் அவிசாரி ஆடினால் உப்புப் புளிக்கு ஆகும்.
 • ஓய்வு இலா நேசமே, ஓலமே சரணம்.
 • ஓயாக் கவலை தீரா வியாதி.
 • ஓயாது சிரிப்பவள் உன்னையே கெடுப்பாள்
 • ஓயாமல் அழு, நோவாமல் அடிக்கிறேன் என்ற கதை.
 • ஓயா மழையும் ஒழியாக் காற்றும்.
 • ஓர் ஆடு நீர் விட்டால் எல்லா ஆடும் நீர் விடும்.
 • ஓர் ஆடு மேய்த்தவனே என்றாலும் அதுவும் கெட்டவனே என்றானாம்.
 • ஓர் ஆண்டி பசித்திருக்க உலகமெல்லாம் கிறுகிறு என்று சுழலுகிறது.
 • ஓர் ஆறு தாண்டமாட்டாதவன் ஒன்பது ஆறு தாண்டுவானா?
 • ஓர் உறையில் இரண்டு கத்தியா?
 • ஓர் ஊர் நடப்பு: ஓரூர் பழிப்பு.
 • ஓர் ஊர்ப் பேச்சு ஓரூருக்கு ஏச்சு.
 • ஓர் ஊருக்கு ஒரு பேர் இட்டுக் கொள்ளலாமா?
 • ஓர் ஊருக்கு ஒரு வழியா?
 • ஓர் எருமை, ஒரு முருங்கமரம், கால் காணி இருந்தால் பஞ்சம் போகும்.
 • ஓர் ஏர்க்காரன் உழுது கெட்டான்; நாலு ஏர்க்காரன் நிறுத்திக் கெட்டான், பத்து ஏர்க்காரன் பார்த்துக் கெட்டான்.
 • ஓர் ஏரை விரைவில் மறி.
 • ஓர்ப்படியாள் பிள்ளை பெற்றாள் என்று ஒக்கப் பிள்ளை பெறலாமா?
 • ஓரக் கண்ணனைப் பழிக்கிறான் ஒன்றரைக் கண்ணன்.
 • ஓரக் கண்ணும் காகக் கண்ணும் ஆகா.
 • ஓரண்டைக் காடும் காடு அல்ல; ஓரேர் உழவு உழவும் அல்ல.
 • ஓரம் சொன்னவன் ஆருக்கும் ஆகான்.
 • ஓரம் வெளுத்து ஒரு பக்கம் செல் அரிக்க.
 • ஓராம் கண்ணியா, ஒருத்தன் ஆள?
 • ஓலை டப்பாசு உதறிக் கடாசு.
 • ஓலைப் பாயில் நாய் மோண்டாற்போல.
 • ஓலைப் பாயில் பேண்ட நாயைப்போல ஏன் சள சள என்கிறாய்?

ஒள[தொகு]

 • ஒளவை சொல்லுக்கு அச்சம் இல்லை.

[தொகு]

 • கக்கரிக்குப் பந்தல், கத்தரிக்குக் கொத்து
 • கக்கித் தின்னும் குக்கல்
 • கக்கின பிள்ளை தக்கும்
 • கங்கணம் கட்டிக் கொள்ளுதல்
 • கங்கா ஸ்நானம், துங்கா பானம்
 • கங்கை ஆடப் போன கடாவைக் கட்டி உழுதானாம்.
 • கங்கை ஆடப் போனவன் கடாவைக் கட்டி அழுதானாம்
 • கங்கை ஆடி மங்கை பார்
 • கங்கைக் கரையில் காராம் பசுவைக் கொன்ற பாவத்தில் போவேனாக
 • கங்கைக்கு நிகரான நதியும் இல்லை; காசிக்கு நிகரான பதியும் இல்லை
 • கங்கைக்குப் போன கடாவைப் போல
 • கங்கைக்குப் போனாலும் கர்மம் தொலையாது
 • கங்கையில் ஆடினாலும் கணமும் விடாமல் செய்த பாவம் தீராது
 • கங்கையில் ஆடினாலும் கர்மம் தொலையாது
 • கங்கையில் ஆடினாலும் பாவம் தீராது
 • கங்கையில் நீராடுபவன் குட்டையில் முழுக வேணுமோ?
 • கங்கையில் படர்ந்தாலும் பேய்ச் சுரைக்காய் நல்ல சுரைக்காய் ஆகாது
 • கங்கையில் பிறந்த நத்தை சாளக்கிராமம் ஆகாது
 • கங்கையில் முழுகினாலும் கடன்காரன் விடான்
 • கங்கையில் முழுகினாலும் பாவம் போகாது
 • கங்கையில் முளைத்தாலும் பேய்ச் சுரைக்காய் நல்ல சுரைக்காய் ஆகாது
 • கங்கையில் மூழ்கினாலும் கறுப்புக் காக்கை வெள்ளை ஆகுமா?
 • கங்கையில் மூழ்கினாலும் காக்கை அன்னம் ஆகுமா?
 • கச்ச நிலமானாலும் கை சேர்க்கை
 • கச்சல் கருவாடு மோட்சத்துக்குப் போனாலும் பிச்சைக்காரன் மோட்சத்துக்குப் போக மாட்டான்
 • கச்சான் பெண்களுக்கு மச்சான்
 • கச்சினம் குளப்பாடு கண்டவர்க்கெல்லாம் சாப்பாடு
 • கச்சேரிக்கு முன்னே போகாதே; கழுதைக்குப் பின்னே போகாதே
 • கசக்கி மோந்து பார்க்கலாமா?
 • கசடறக் கல்லார்க்கு இசை உறல் இல்லை
 • கசடருக்கு இல்லை கற்றோர் உறவு
 • கசடருக்கு யோகம் வந்தால் கண்ணும் மண்ணும் தெரியாது; காதும் கேளாது
 • கசடான கல்வியிலும் கல்வியீனம் நலம்
 • கசடு அறக் கல்லார்க்கு இசை உறல் இல்லை
 • கசந்தாலும் பாகற்காய்; காறினாலும் கருணைக் கிழங்கு
 • கசந்து வந்தவன் கண்ணைத் துடை
 • கசாப்புக் கடைக்காரன் தர்ம சாஸ்திரம் பேசுவது போல
 • கசாப்புக் கடைக்காரனைக் கண்ட நாய் போல
 • கசாப்புக் கடையில் ஈ மொய்த்தது போல
 • கசாப்புக் கடையை நாய் காத்த மாதிரி
 • கஞ்சனுக்குக் காசு பெரிது கம்மாளனுக்கு மானம் பெரிது
 • கஞ்சனுக்குக் கொள்ளை பஞ்சம் இல்லை
 • கஞ்சி ஊற்ற ஆள் இல்லை என்றாலும் கச்சை கட்ட ஆள் உண்டு
 • கஞ்சிக் கவலை, கடன்காரர் தொல்லை சொல்லத் தொலையுமோ?
 • கஞ்சிக்குக் காணம் கொண்டாட்டம்
 • கஞ்சிக்குப் பயறு போட்டாற் போல
 • கஞ்சிக்கு லாட்டரி, கைக்குப் பாட்டரியா?
 • கஞ்சி கண்ட இடம் கைலாசம்; சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கம்
 • கஞ்சி காமாட்சி, மதுரை மீனாட்சி, காசி விசாலாட்சி
 • கஞ்சி குடித்தாலும் கடன் இல்லாமல் குடிக்க வேணும்
 • கஞ்சித் தண்ணீருக்குக் காற்றாய்ப் பறக்கிறான்
 • கஞ்சியைக் காலில் கொட்டிக் கொள்ளும் அவசரம்
 • கஞ்சி வரதப்பா என்றால் எங்கே வரதப்பா என்றானாம்
 • கஞ்சி வார்க்க ஆள் இல்லாமல் போனாலும் கச்சை கட்ட ஆள் இருக்கிறது
 • கட்கத்தில் நிமிண்டுகிற கை நமன் கை
 • கட்கத்தில் வைப்பார்; கருத்தில் வையார்
 • கட்டக் கருகுமணி இல்லாமற் போனாலும் பேர் என்னவோ பொன்னம்மாள்
 • கட்டச் சங்கிலி வாங்கியாகிவிட்டது; ஆனைதான் பாக்கி
 • கட்டத் துணி இல்லை; கூத்தியார் இரண்டு பேர்
 • கட்டத் துணியும் இல்லை; நக்கத் தவிடும் இல்லை
 • கட்டப்பாரை பறக்கச்சே எச்சிற்கலை எனக்கு என்னகதி என்கிறதாம்
 • கட்டப்பாறையை விழுங்கிவிட்டுச் சுக்குக் கஷாயம் குடிப்பதா?
 • கட்டப்பாலை முற்றப் பழுக்குமோ?
 • கட்டாணித் தனமாய்க் கல்யாணம் செய்தான்
 • கட்டாந்தரை அட்டை போல
 • கட்டாந்தரை அட்டை போலக் கட்டிக்கொண்டு புரளுகிறதா?
 • கட்டாந்தரையில் தேள் கொட்டக் குட்டிச்சுவரில் நெறி கட்டினதாம்
 • கட்டாந்தரையில் முக்குளிக்கிறது
 • கட்டி அடித்தால் என்ன? விட்டு அடித்தால் என்ன?
 • கட்டி அழுகிற போது கையும் துழாவுகிறதே!
 • கட்டி அழுகையிலே. என்மகளே, உனக்குப் பெட்டியிலே கை என்ன?
 • கட்டி இடமானால் வெட்டி அரசாளலாம்
 • கட்டிக் கறக்கிற மாட்டைக் கட்டிக் கறக்க வேண்டும்; கொட்டிக்கறக்கிற மாட்டைக் கொட்டிக் கறக்க வேண்டும்
 • கட்டிக் கிடந்தால்தான் உள் காய்ச்சல் தெரியும்
 • கட்டிக் கொடுத்த சோறும் கற்றுக் கொடுத்த வார்த்தையும் எவ்வளவு நாளைக்கு?
 • கட்டிடம் கட்டச் சங்கீதம் பாடு
 • கட்டிடம் கட்டியவன் முட்டாள்; வாழுகிறவன் சமர்த்தன்
 • கட்டித் தங்கம் ஆனால் கலீர் என்று ஒலிக்குமா?
 • கட்டிப்படுத்தால் அல்லவோ உட்காய்ச்சல் தெரியும்?
 • கட்டிப் பீ எல்லாம் கூழ்ப் பீயாய்க் கரைந்தது
 • கட்டிப் பீ எல்லாம் தண்ணீர்ப்பீ ஆச்சுது
 • கட்டிமகள் பேச்சு, கல்லுக்குக்கல் அண்டை கொடுத்தது போல்
 • கட்டிய கட்டிலிருந்து கின்னரி வாசிக்கிறது போல
 • கட்டில் உள்ள இடத்தில் பிள்ளை பெற்று சுக்குக் கண்ட இடத்தில் காயம் தின்பாள்
 • கட்டிலின்மேல் ஏறியும் முறைபார்க்கிறது உண்டா?
 • கட்டிலைத் திருப்பிப் போட்டால் தலைவலி போகுமா?
 • கட்டி வழி விட்டால் வெட்டி அரசாளலாம்
 • கட்டி விதை, வெட்டி விதை. கட்டி வைத்த பணத்தைத் தட்டிப் பறித்தாற் போல
 • கட்டி வைத்த பூனையை அவிழ்த்துவிட்டு, வாபூஸ் வாபூஸ் என்றால் வருமா?
 • கட்டிவைத்த முதல் அழியக் கச்சவடம் பண்ணாதே
 • கட்டின கோவணத்தைக் காற்றில் விட்டவன்
 • கட்டின பசுப் போல்
 • கட்டின பொண்டாட்டி இருக்கக் காத்தாயியைக் கண் அடித்தானாம்
 • கட்டின பொண்டாட்டி பட்டி மாடு மாதிரி
 • கட்டின பொண்டாட்டியையும் உடுத்தின துணியையும் நம்பாதவன்
 • கட்டின மாட்டை அவிழ்ப்பாரும் இல்லை; மேய்த்த கூலியைக் கொடுப்பாரும் இல்லை
 • கட்டினவனுக்கு ஒரு வீடு; கட்டாதவனுக்கு ஆயிரம் வீடு
 • கட்டினவனுக்கு ஒரு வீடு; கட்டாதவனுக்கு ஊரெல்லாம் வீடு
 • கட்டின விதை வெட்டின விதை.
 • கட்டின வீட்டுக்கு எட்டு வக்கணை.
 • கட்டின வீட்டுக்குக் கருத்துக் கருத்துச் சொல்லுவார்.
 • கட்டின வீட்டுக்குப் பணிக்கை சொல்லாதவர் இல்லை.
 • கட்டின வீட்டுக்குப் பழுது சொல்வது எளிது.
 • கட்டினது கட்டாயத்தாலி ஆனாலும் கல்யாணம் கல்யாணம்தான்.
 • கட்டினான் தாலி; காட்டினான் கோலம்.
 • கட்டு அறிந்த நாயும் அல்ல; கனம் அறிந்த கப்பரையும் அல்ல.
 • கட்டுக் கட்டு விளக்குமாறு கப்பலிலே வருகிறது என்றால் ஒரு காசு விளக்குமாறு இரண்டு காசு.
 • கட்டுக் கலம் காணும்; கதிர் உழக்கு நெல் காணும்.
 • கட்டுக் காடை இடமானால் குட்டிச் சுவரும் பொன் ஆகும்.
 • கட்டுக்கு அடங்காக் காளை போல.
 • கட்டுக்கு அடங்காப் பிடாரியைப் போல,
 • கட்டுக்குக் கட்டு மாற்றிக் கட்ட வேண்டும்.
 • கட்டுக் குலைந்தால் கனம் குலையும்.
 • கட்டுச் சோற்று மூட்டையில் எலியை வைத்துக் கட்டினது போல.
 • கட்டுச் சோற்று மூட்டையில் பெருச்சாளியை வைத்துக் கட்டின மாதிரி.
 • கட்டுச் சோற்று மூட்டையையும் கைக்குழந்தையையும் எடுக்கல் ஆகாது.
 • கட்டுச் சோறு எத்தனை நாளைக்கு?
 • கட்டுத் தறியை விட்டு மேய்ச்சற் காட்டில் பிடிப்பது.
 • கட்டுத் துறை சரியாக இருந்தால் கன்றுக்குட்டி துள்ளி விளையாடும்.
 • கட்டுப் பட்டாலும் கவரிமான் மயிரால் கட்டுப்பட வேண்டும்; குட்டுப்பட்டாலும் மோதிரக் கையால் குட்டுப்பட வேண்டும்.
 • கட்டுப் படாத பெண் சொட்டுக் கொண்டு போயிற்று.
 • கட்டுப் பானை ஊற்று எட்டு நாளைக்கே.
 • கட்டு மரத்தைச் சென்னாக்குனி அரிக்கிறது போல.
 • கட்டுருட்டிக் காளை போல.
 • கட்டெறும்பு இட்டலியைத் தூக்கினது போல.
 • கட்டை இருக்கிற மட்டும் கஷ்டம் உண்டு.
 • கட்டைக் கலப்பையும் மொட்டைக் காளையும் காணிக்கு உதவாது.
 • கட்டைக்குப் போகும் போது காலாழி பீலாழியா?
 • கட்டைக் கோணல் அடுப்பில் நிமிர்ந்தது.
 • கட்டை கிடக்கிற கிடையைப் பார்;கழுதை குதிக்கிற குதியைப் பார்.
 • கட்டை போனால் அடுப்போடு.
 • கட்டை போனால் வெட்டை.
 • கட்டையிலே வைக்க.
 • கட்டையைச் சுட்டால் கரி ஆகுமா? மயிரைச் சுட்டால் கரி ஆகுமா?
 • கட்டை விளக்கு மாற்றுக்குப் பட்டுக் குஞ்சலம் கட்டினாற் போல.
 • கட்டோடே போனால் கனத்தோடே வரலாம்
 • கடகச் சந்திர மழை கல்லையும் துளைக்கும்.
 • கடந்த நாள் கருதினால் வருமா?
 • கடந்தவர்க்குச் சாதி இல்லை.
 • கடந்து போன காலம் கதறினாலும் வராது.
 • கடந்து போனது கரணம் போட்டாலும் வராது.
 • கடப்பாரையை விழுங்கிவிட்டுச் சுக்குக் கஷாயம் குடிக்கலாமா?
 • கடல் உப்பும் மலை நாரத்தங்காயும் போலே.
 • கடல் உப்பையும் மலை நெல்லையும் கலந்தாற் போல.
 • கடல் கொதித்தால் விளாவ நீர் எங்கே?
 • கடல் தண்ணீர் வற்றினாலும் பள்ளிச்சி தாலி வற்றாது.
 • கடல் தாண்ட மனம் உண்டு; கால்வாய் தாண்டக் கால் இல்லை.
 • கடல் திடல் ஆகும்; திடல் கடல் ஆகும்.
 • கடல் நீர் நிறைந்து ஆவதென்ன? காஞ்சிரை பழுத்து ஆவதென்ன?
 • கடல் பாதி, கடம்பாக்குளம் பாதி.
 • கடல் பெருகினால் கரை ஏது?
 • கடல் பெருகினால் கரையும் பெருகுமா?
 • கடல் போயும் ஒன்று இரண்டாம் வாணிகம் இல்.
 • கடல் மடை திறந்தது போல.
 • கடல் மணலை எண்ணக் கூடுமா?
 • கடல் மீனுக்கு நீச்சம் பழக்க வேணுமா?
 • கடல் மீனுக்கு நுளையன் இட்டதே பேர்.
 • கடல் முழுவதும் கவிழ்ந்து குடிக்கலாமா?
 • கடல் வற்றினால் கருவாடு தின்னலாம் என்று உடல் வற்றிச் செத்ததாம் கொக்கு.
 • கடலில் அகப்பட்ட மரத்துண்டு போல.
 • கடலில் அலையும் துரும்பு போல.
 • கடலில் இருக்கும் கள்ளியைக் கொள்.
 • கடலில் ஏற்றம் போட்ட கதை.
 • கடலில் கரைத்த புளி போல.
 • கடலில் கரைத்த பெருங்காயம் போல.
 • கடலில் கிடக்கும் துரும்புகளை அலைகளோடு தூக்கித் தரையில் தள்ளுகிறது போல.
 • கடலில் கையைக் கழுவி விடுகிறதா?
 • கடலில் துரும்பு கிடந்தாலும் கிடக்கும்; மனசிலே ஒரு சொல் கிடவாது.
 • கடலில் பிறக்கும் உப்புக்கும் மலையில் விளையும் நாரத்தங்காய்க்கும் தொந்தம்.
 • கடலில் பெருங்காயம் கரைத்தது போல.
 • கடலில் போட்டு விட்டுச் சாக்கடையில் தேடுகிறதா?
 • கடலில் மூழ்கிப் போனாலும் கடனில் மூழ்கிப் போகாதே
 • கடலிலும் பாதி கடம்பாக்குளம்.
 • கடலின் ஆழத்தை அளந்தாலும் மனசின் ஆழத்தை அளக்க முடியாது.
 • கடலினுள் நா வற்றினது போல.
 • கடலுக்குக் கரை போடுவார் உண்டா?
 • கடலை அடைக்கக் கரை போடலாமா?
 • கடலைக்காய்ப் பானையிலே கையை விட்டாற்போல.
 • கடலைத் தாண்ட ஆசை உண்டு; கால்வாயைத் தாண்டக் கால் இல்லை.
 • கடலைத் தாண்டினவனுக்கு வாய்க்கால் தாண்டுகிறது அரிதா?
 • கடலைத் தூர்த்தாலும் காரியம் முடியாது.
 • கடலைத் தூர்த்தும் காரியத்தை முடிக்க வேண்டும்.
 • கடலை விதைத்தால் கடுத்த உரம்.
 • கடலை விதைப்பது கரிசல் நிலத்தில்
 • கடவுள் இருக்கிறார்.
 • கடவுள் சித்தத்துக்கு அளவேது?
 • கடவுளுக்குத்தான் வெளிச்சம்.
 • கடவுளை நம்பினோர் கைவிடப் படார்.
 • கடற்கரைத் தாழங்காய் கீழே தொங்கி என்ன? மேலே தொங்கி என்ன?
 • கடற்கரையில் தாழங்காய் அக்கரையில் கிடந்தால் என்ன? இக்கரையில் கிடந்தால் என்ன?
 • கடன் ஆச்சு; உடன் ஆச்சு; வீட்டு மேலே சீட்டு ஆச்சு; அடித்து விடடா தேவடியாள் தெருவிலே பல்லக்கை.
 • கடன் இல்லாத கஞ்சி கால் வயிறு போதும்.
 • கடன் இல்லாத சோறு கால் வயிறு போதும்.
 • கடன் இல்லாவிட்டால் காற்றுப் போல.
 • கடன் இழவுக்கு அழுகிறாய்.
 • கடன்காரனுக்குக் கடனும் உடன்பிறந்தானுக்குப் பங்கும் கொடுக்க வேண்டும்.
 • கடன்காரனுக்குக் கடனும் பழிகாரனுக்குப் பழியும் கொடுத்துத் தீர வேணும்
 • கடன்காரனுக்கு மயிரும் எமனுக்கு உயிரும்.
 • கடன்காரனை வைத்த கழு உண்டா?
 • கடன், காலச் சனியன்.
 • கடன் கேட்காமல் கெட்டது; வழி நடக்காமல் கெட்டது,
 • கடன் கொடுத்துப் பொல்லாப்பு அடைவதைவிடக் கடன் கொடுக்காமல் பொல்லாப்பு அடையலாம்.
 • கடன் கொண்டார் நெஞ்சம் போலக் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன்.(தனிப்பாடல்.)
 • கடன் கொண்டும் செய்வன செய்.
 • கடன் கொண்டும் செய்வார் கடன்.
 • கடன் சிறிது ஆனாலும் கடமை பெரிது.
 • கடன் நெஞ்சைக் கலக்கும்.
 • கடன் பட்ட சோறு கால் வயிறு நிரம்பாது.
 • கடன் பட்டவன் சோறு காற் சோறு.
 • கடன் பட்டார் நெஞ்சம் போல.
 • கடன் பட்டாயோ, கடை கெட்டாயோ?
 • கடன் பட்டு உடன் பட்டு அம்மை கும்பிட, நீயார் கூத்தி கும்பிட
 • கடன் பட்டு உடன் பட்டு உடம்பைத் தேற்று மகனே கடன்காரன் வந்தால் தடியைத் தூக்கு மகனே!
 • கடன் பட்டும் பட்டினியா?
 • கடன் படுகிறவன் எப்போதும் சஞ்சலப் படுகிறவனே.
 • கடன் வாங்கி உடன் வாங்கிச் சாமி கும்பிட, நீயாரடா கூத்திமகன் விழுந்து கும்பிட?
 • கடன் வாங்கிக் கடன் கொடாதவனும் கெட்டான்; வட்டியிலே சாப்பிடாதவனும் கெட்டான்.*
 • கடன் வாங்கிக் கடன் கொடுத்தவனும் கெட்டான்; மரம் ஏறிக் கை விட்டவனும் கெட்டான்.
 • கடன் வாங்கிச் செலவு செய்தவனும் மரம் ஏறிக் கைவிட்டவனும் சரி.
 • கடன் வாங்கித் தின்றவன் கடைத்தேற மாட்டான்.
 • கடன் வாங்கிப் பயிர் இட்டவனும் மரம் ஏறிக் கைவிட்டவனும் ஒன்று.
 • கடன் வாங்கியும் கல்யாணம் செய்
 • கடன் வாங்கியும் பட்டினி; கல்யாணம் ஆகியும் பிரமசாரி.
 • கடன் வாங்கினவன் மடியில் கல நெருப்பு.
 • கடன் வாங்குகிறபோது இனிப்பு; கடன் கொடுக்கிறதென்றால் கசப்பு.
 • கடன் வாங்குகிறவன் கடைத்தேற மாட்டான்.
 • கடனாகக் கிடைக்கிறதானாலும் ஆனையை வாங்கிக் கட்டிக் கொள்வதா?
 • கடனா உடனா வாங்கிக் காரியத்தை முடி.
 • கடனோடு கடன் ஆகிறது; அண்டை வீட்டில் மேல் சீட்டு ஆகிறது; பிள்ளைக்குக் கல்யாணம் பண்ணு.
 • கடனோடு கடன் கந்தப் பொடி காற்பணம்.
 • கடனோடே கடன்; உடனோடே உடன்.
 • கடன் ஆனாலும் உழக்குப் பால் கறக்காதா என்கிறான்
 • கடா இடுக்கில் புல் தின்கிறது போல.
 • கடா கடா என்றால் கால் ஆழாக்குப் பீச்சு என்கிறாயே!
 • கடா கடா என்றால் உழக்குப் பால் என்று கேட்கிறாயே!
 • கடா கடா என்றால் கன்றுக்கு உழக்குப் பாலா என்கிறான்.
 • கடா கடா என்றால் மருந்துக்கு ஒரு பீர் என்கிறான்.
 • கடா மேய்க்கிறவன் அறிவானோ, கொழுப் போன இடம்?
 • கடாரங் கொண்டான் கிணற்றில் கல்லைப் போட்டது போல.
 • கடாவின் சந்தில் புல்லைத் தின்னுகிறது போல
 • கடாவும் கடாவும் சண்டை போடுகிறபோது உண்ணி நசுங்கினாற்போல
 • கடிக்க ஓர் எலும்பும் இல்லை
 • கடிக்க மாட்டாத பாக்கு உத்தம தானம்
 • கடிக்க வந்த நாய்க்குத் தேங்காய்க் கீற்றுப் போட்டாற் போல
 • கடிக்கிற நாகம் கலந்து உறவாகுமா?
 • கடிக்கிற நாய்க்குக் கழுத்திற் குறுங்கயிறு
 • கடிக்கிற பாம்பை நல்ல பாம்பு என்ற கதை
 • கடிகோலிலே கட்டின நாய்
 • கடித்த நாய்க்குக் காடியைக் கொடு
 • கடித்த நாயைக் கொன்றாலும் பயன் உண்டாகாது
 • கடித்த நாயை வெறி நாய் என்பது போல
 • கடித்த நாயைப் பைத்தியம் கொண்டது என்பார்கள்
 • கடித்த பாக்குக் கொடாத சிற்றன்னை கடற்கரை மட்டும் வழியனுப்பினாளாம்
 • கடித்த பாக்கும் கொடாத சிற்றப்பன் கடைத்தெரு வரையில் வழி விட்டானாம்
 • கடித்த பாம்புக்குப் பால் வார்த்தால் அது விஷத்தைத்தான் தரும்
 • கடித்த பாம்புக்குப் பால் வார்த்தால் கடித்தே தீரும்
 • கடித்த மூட்டை, கடியாத மூட்டை, எல்லா மூட்டையும் சரிதான்
 • கடித்த மூட்டையும் சரி, கடியாத மூட்டையும் சரி
 • கடித்த வாய் துடைத்தாற் போல
 • கடித்தால் நாய்; மிதிபட்டால் வாய் இல்லா ஜந்து
 • கடித்தாலும் கடிக்கட்டும்; நீ சொல்லாதிரு
 • கடித்த பாக்குக் கொடுக்காத சிற்றப்பன் கடைத்தெரு வரையில் வழித்துக் கொண்டு வழிவிடுவான்
 • கடிதான சொல் அடியிலும் வலிது
 • கடிதான பிள்ளை பெற்றோருக்கு உதவுமா?
 • கடிந்த சொல்லினும் கனிந்த சொல்லே நன்மை
 • கடி நாய் எலும்புக்குப் பறந்தாற் போல
 • கடிப்பதற்கு ஓர் எலும்பும் இல்லை; காதில் மினுக்க ஓலையும் இல்லை
 • கடிய மாட்டுக்குக் கம்பு உடையும், கொடிய மாட்டுக்குக் கொம்பு உடையும்
 • கடியாத மூட்டை என்று விட்டு விடுவார்களா?
 • கடியும் சுருக்குத்தான்; அடியும் சுருக்குத்தான்
 • கடிவாளம் இல்லாத குதிரை போல
 • கடுக்கன் இட்ட நேற்றுக்குள் காது அறுந்த சுருக்கு
 • கடுக்கன் ஜோடியும் காளைமாட்டு ஜோடியும் அமைவது கடினம்
 • கடுக்காய்க்கு அகணி நஞ்சு: சுக்கிற்குப் புறணி நஞ்சு
 • கடுகத்தனை நெருப்பானாலும் போரைக் கொளுத்திவிடும்
 • கடுகிலும் கால் திட்டம் கரண்டி; அதிலும் கால் முட்டை எண்ணெய் கடன் வாங்கி என் தலை சீவிக் கட்டி, மகள் தலை வாரிக் கட்டி, மருமகன் தலை கோதிக் கட்டி, குறை எண்ணெய் வைத்த இடத்தில் அயல் வீட்டுக்காரி வந்து இடறி விட்டாள் ; அது ஏரி பெருகினாற் போலப் போயிற்று
 • கடுகிற்று, முடுகிற்று, வடுகச்சி கல்யாணம்
 • கடுகு அத்தனை நெருப்பு ஆனாலும் போரைக் கொளுத்தி விடும்
 • கடுகு அளவும் களவுதான்; கர்ப்பூரக் களவும் களவுதான்
 • கடுகு சிந்தினால் கலகம் வரும்
 • கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் போகுமா?
 • கடுகு செத்தாலும் கறுப்புப் போகாது
 • கடுகு செத்தும் காரம் போகாது
 • கடுகு போகிற இடத்தில் தடி எடுத்துக் கொண்டு திரிவான்; பூசணிக்காய் போவது தெரியாது
 • கடுகு போன இடம் ஆராய்வார், பூசுணைக்காய் போன இடம் தெரியாது
 • கடுகு மலை ஆச்சு; மலை கடுகு ஆச்சு
 • கடுகைத் துளைத்து ஏழ் கடலைப் புகட்டினது போல
 • கடுங்காற்று மழை கூட்டும் கடுஞ் சிநேகம் பகை கூட்டும்
 • கடுஞ் சிநேகிதம் கண்ணுக்குப் பொல்லாதது
 • கடுஞ் சொல் தயவைக் கெடுக்கும்
 • கடு நட்பும் பகை விளைப்பு
 • கடும் காற்று மழை காட்டும்; கடு நட்புப் பகை காட்டும்
 • கடும் கோபம் கண்ணைக் கெடுக்கும். கடும் சிநேகம் கண்ணைக் கெடுக்கும்
 • கடும் செட்டுக் கண்ணைக் கெடுக்கும்
 • கடும் செட்டுக் காரியக் கேடாம்
 • கடும் செட்டுத் தயவைக் கெடுக்கும்
 • கடும் சொல் கேட்டால் காதுக்குக் கொப்புளம்
 • கடும் பசி கல்மதில் உடைத்தும் களவு செய்யச் சொல்லும்
 • கடும் போரில் கைவிடலாமா?
 • கடு முடுக்கடா சேவகா, கம்பரிசியடா சம்பளம்
 • கடுவெளியைக் கானல் ஜலமாய்க் கண்டது போல
 • கடை அரிசி கஞ்சிக்கு உதவுமா?
 • கடை ஓடித் தாவும் நிலத்துக்குக் கரையடி மேட்டு நிலம் எளிது
 • கடைக்குக் கடை ஆதாயம்
 • கடைக்குக் கடை ஆள் இருப்பார்கள்
 • கடைக்குக் கடை ஆள் தாவியென
 • கடைக்குட்டி கட்டி மாம்பழம்
 • கடைக்குப் போகக் கண்ணிக்குப் போக
 • கடை காத்தவனும் காடு காத்தவனும் பலன் அடைவார்
 • கடை கெட்ட நாய் கல்யாணத்துக்குப் போனதாம்; எச்சில் இலை கிடைக்காமல் எட்டி எட்டிப் பார்த்ததாம்
 • கடை கெட்ட மூளிக்குக் கோபம் கொண்டாட்டம்
 • கடை கெட்ட மூளி சூல் ஆனாலும் காற்பணத்துக் காசு செல்லும்
 • கடை கெட்ட வாழ்வு, தலை கட்ட நேரம் இல்லை
 • கடைச் சோற்றுக்கு மோரும் கால் மாட்டுக்கு அணையும்
 • கடைசிச் சோற்றுக்கு மோரும் கால் மாட்டிற்குப் பாயும் வேண்டும்
 • கடைசிப் பிடி கட்டி மாம்பழம்
 • கடைத் தேங்காயை எடுத்து வழிப் பிள்ளையாருக்கு உடைத்தானாம்
 • கடைத் தேங்காயை எடுத்து விநாயக பூஜை செய்த கதை
 • கடைந்த மோரிலே குடைந்து வெண்ணெய் எடுப்பாள்
 • கடைப் பிறப்பு கழுதைப் பிறப்பு
 • கடையச்சே வாராத வெண்ணெய் குடையச்சே வரப் போகிறதா?
 • கடையில் அரிசி கஞ்சிக்கு உதவுமா? அண்டை வீட்டுக்காரி புருஷன் ஆபத்துக்கு உதவுவானா?
 • கடையில் அரிசி கஞ்சிக்கு உதவுமா? அவிசாரி புருஷன் ஆபத்துக்கு உதவுவானா?
 • கடையில் இருக்கும் கன்னியைக் கொள்
 • கடையில் வந்ததும் அரிசியோ? நடையில் வெந்ததும் சாதமோ?
 • கடையிலே கட்டித் தூக்கினாலும் அழுகற் பூசணிக்காய் அழுகலே
 • கடையிலே கொண்டு மனையிலே வைக்கிறான்
 • கடையிலே தேளைக் கண்டு கை அசக்கினால் நிற்குமா?
 • கடையும் போது வராத வெண்ணெய் குடையும் போது திரண்டு விடுமா?
 • கடைவாயில் ஆனை ஒதுக்கினாற் போல
 • கடைவாயில் ஓட்டின பீயைப் போல
 • கண் அளக்காததைக் கை அளந்து விடுமா?
 • கண் அறிந்தும் அயல் மனையில் இருக்கிறதா?
 • கண் இமை, கை நொடி அளவே மாத்திரை
 • கண் இமை போலக் காக்கிறான் கடவுள்
 • கண் இமை போலே கரிசனமாய்க் காக்கிறது
 • கண் இமையா முன்னே பறந்து போனான்
 • கண் இரண்டும் இல்லாதவன் வீட்டுக்கு வைத்த விளக்கு
 • கண் இருக்கிற போதே காக்கை பிடுங்குகிறது போல
 • கண் இருந்தும் கண்டமங்கலத்தில் பெண் கொடுப்பார்களா?
 • கண் இருந்தும் கிணற்றில் விழுந்ததுபோல
 • கண் இருந்தும் குழியில் விழலாமா?
 • கண் இல்லாக் குருடனுக்கு மூக்குக் கண்ணாடி ஏன்?
 • கண் உள்ள போதே காட்சி; கரும்புள்ள போதே ஆலை
 • கண் ஊனன் கைப் பொருள் இழப்பான்
 • கண் ஒளி பெரிதா? கதிர் ஒளி பெரிதா?
 • கண் கட்டி மந்திரமா காட்ட வந்தாய்?
 • கண் கட்டி வித்தை காட்ட வந்தாயோ?
 • கண் கட்டின புழுவைப் போல
 • கண் கண்ட தெய்வம்
 • கண் கண்டது கை செய்யும்
 • கண் கண்டு வழி நட
 • கண் காணாமல் கடும் பழி சொல்கிறதா?
 • கண்குத்திப் பாம்பு போல் இருந்தாலும் கண்ணில் மண்ணைப்போடுகிறான்
 • கண் குருட்டுக்கு மருந்து இட்டால் தெரியுமா?
 • கண் குருடு ஆனாலும் நித்திரையில் குறையுமா?
 • கண் குருடு ஆனாலும் நித்திரையிலே குறைவில்லை
 • கண் குற்றம் கண்ணுக்குத் தெரியுமா?
 • கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரமா?
 • கண் கெடுத்த தெய்வம் கோலைக் கொடுத்தது
 • கண் கொண்டு அல்லவோ வழி நடக்க வேண்டும்?
 • கண் பழுதுற்ற ஒரு பயணிக்கு குத்துக்கோல் ஒன்று கிடைத்த மாதிரி
 • கண்ட இடத்தில் கத்தரி போடுவான்
 • கண்ட இடத்தில் திருடன் கண் போகிறது
 • கண்ட இடம் கைலாசம்
 • கண்ட கண்ட கோயிலெல்லாம் கையெடுத்துக் கும்பிட்டேன் காணாத கோயிலுக்குச் காணிக்கை நேர்ந்து வைத்தேன்
 • கண்ட தண்ணீருக்கு நிறை வேளாண்மை, கண்டது எல்லாம் ஓடித் தின்னும் ஆடு; நின்று நின்று மேய்ந்து போகும் மாடு
 • கண்டதில் பாதி சவுசிகம்; சீமையில் பாதி ஶ்ரீவத்ஸம்; பாதியில் பாதி பாரத்துவாஜம்
 • கண்டது கற்கப் பண்டிதன் ஆவான்
 • கண்டது கை அளவு காணாதது உலகளவு
 • கண்டது சொன்னால் கொண்டிடும் பகை
 • கண்டது பாம்பு கடித்தது கருக்குமட்டை
 • கண்டது பாம்பு. கடித்தது சோளத்தட்டை
 • கண்டது பாம்பு கடித்தது மாங்கொட்டை
 • கண்டதும் மருதாணியைக் காலில் இட்டுக் கொண்டால் கொண்டவனுக்கு முன்னால் குதித்தோடிப் போகலாம்
 • கண்டதே காட்சி, கொண்டதே கோலம்
 • கண்டதைக் காலை வாரி அடிக்கிறதா?
 • கண்டதைக் கேட்டதைச் சொல்லாதே: காட்டு மரத்திலே நில்லாதே
 • கண்டதைக் கேளா விட்டால் கொண்டவன் அடிப்பான்
 • கண்டதைக் கொண்டு கரை ஏற வேண்டும்
 • கண்ட பாவனையா கொண்டை முடிக்கிறது?
 • கண்டம் இல்லாத எருமை தண்டம்
 • கண்டம் ஒருத்தன் கழுத்து ஒருத்தன், துண்டம் ஒருத்தன்; துடை ஒருத்தன்
 • கண்ட மங்கலத்து அஞ்சு பெண்களும் ஒருத்தர் போன வழி ஒருத்தர் போகார்
 • கண்ட மாப்பிள்ளையை நம்பிக் கொண்ட மாப்பிள்ளையைக் கைவிட்டாற் போல
 • கண்டர மாணிக்கத்துக் கட்டுத் தறியும் வேதம் சொல்லும்
 • கண்டவர் விண்டிலர்; விண்டவர் கண்டிலர்
 • கண்டவன் எடுக்கானா?
 • கண்டவன் எடுத்தால் கொடுப்பானா?
 • கண்டவன் கொள்ளையும் கணியாகுளப் போரும்
 • கண்டவன் விலை சொன்னால் கொண்டவன் கோடி உடான்
 • கண்டார் கண்டபடி பேசுகிறது
 • கண்டாரைக் கேட்டாரைச் சொல்லாதே. கண்டால் அல்லவோ பேசுவார் தொண்டைமான்?
 • கண்டால் ஆயம்; காணா விட்டால் மாயம்
 • கண்டால் ஒரு பேச்சு; காணா விட்டால் ஒரு பேச்சு
 • கண்டால் ஒன்று; கானா விட்டால் ஒன்று
 • கண்டால் கரிச்சிருக்கும்; காணா விட்டால் இனித்திருக்கும்
 • கண்டால் காமாட்சி நாயக்கர்; காணா விட்டால் காமாட்டி நாயக்கன்
 • கண்டால் காயம்; காணாவிடில் மாயம்
 • கண்டால் சரக்கறியேன்; காணாமல் குருக்கறியேன்
 • கண்டால் கீச்சுக் கீச்சு; காணா விட்டால் பேச்சுப் பேச்சு
 • கண்டால் தண்டம்; வந்தால் பிண்டம்
 • கண்டால் துணை; காணா விட்டால் மலை
 • கண்டால் தெரியாதா, கம்பளி ஆட்டு மயிரை?
 • கண்டால் முறை சொல்கிறது; காணா விட்டால் பெயர் சொல்கிறது
 • கண்டால் ரங்கசாமி, காணா விட்டால் வடுகப்பயல்
 • கண்டால் வத்தி; காணா விட்டால் கொள்ளி
 • கண்டி ஆயிரம், கப்பல் ஆயிரம், சிறு கம்பை ஆயிரம்
 • கண்டிப்பு இருந்தால் காரியம்
 • கண்டியிலே ஆனைகுட்டி போட்டால் உனக்காச்சா? எனக்காச்சா?
 • கண்டிருந்தும் மலத்தைக் கவிழ்ந்திருந்து தின்பார்களா?
 • கண்டு அறிந்த நாயும் அல்ல; கனம் அறிந்த பேயும் அல்ல
 • கண்டு அறிய வேண்டும் கரும்பின் சுகம்; உண்டு அறிய வேண்டும்
 • கண்டு அறியாதவன் பெண்டு படைத்தால் காடு மேடு எல்லாம் இழுத்துத் திரிவானாம்
 • கண்டு எடுத்தவன் கொடுப்பானா?
 • கண்டு எடுத்தானாம், ஒரு சுண்டு முத்தை
 • கண்டு கழித்ததைக் கொண்டு குலாவினான்
 • கண்டு செத்த பிணமானால் சுடுகாட்டுக்கு வழி தெரியும்
 • கண்டு நூல் சிடுக்கெடுத்தாச்சு: வண்டி நூல் இருக்கிறது
 • கண்டு பேசக் காரியம் இருக்கிறது; முகத்தில் விழிக்க வெட்கமாய் இருக்கிறது
 • கண்டும் காணவில்லை, கேட்டும் கேட்கவில்லை என்று இருக்க வேண்டும்
 • கண்டும் காணாதது போல் விட்டுவிட வேண்டும்
 • கண்டும் காணாமலும் கேட்டும் கேட்காமலும் இருக்க வேண்டும்
 • கண்டும் காணவில்லை, கேட்டும் கேட்கவில்லை என்று இருக்க வேண்டும்
 • கண்டும் காணாததுபோல் விட்டுவிட வேண்டும்
 • கண்டு முட்டு; கேட்டு முட்டு
 • கண்டேன் சீதையை என்றாற் போல
 • கண்ணாடி, பித்தன், கருங்குரங்கு, காட்டானை, மண்ணாளும் வேந்தனோடு ஐந்தும் பித்து
 • கண்ணாடியில் கண்ட பணம் கடன் தீர்க்க உதவுமா?
 • கண்ணாரக் கண்டதற்கு ஏன் அகப்பைக் குறி?
 • கண்ணாரக் காணாதது மூன்றில் ஒரு பங்கு
 • கண்ணால் கண்டது பொய்; அகப்பைக்குறி மெய்
 • கண்ணாலே கண்டது பொய்; கருதி விசாரித்தது மெய்
 • கண்ணாலே கண்டது பொய்; காதாலே கேட்டது மெய்
 • கண்ணாலே கண்டதும் பொய்; காதாலே கேட்டதும் பொய்; ஆராய்ந்து பார்ப்பது மெய்
 • கண்ணாலே கண்டதை எள்ளுக்காய் பிளந்ததுபோல் சொல்ல வேண்டும்
 • கண்ணாலே கண்டதைக் கையாலே செய்வான்
 • கண்ணாலே கண்டாலும் மண்ணாலே மறைக்க வேண்டும்
 • கண்ணாலே சீவன் கடகடவென்று போனாலும் வண்ணானுக்கு மழை நஞ்சு
 • கண்ணாலேயும் கண்டதில்லை. காதாலேயும் கேட்டதில்லை
 • கண்ணான பேர்களை மண் ஆக்குகிறான்
 • கண்ணான பேரை எல்லாம் புண் ஆக்கிக் கொண்டு, கரும்பான பேரை எல்லாம் வேம்பாக்கிக் கொண்டான்
 • கண்ணான மனசைப் புண் ஆக்குகிறான்
 • கண்ணிலே குத்தின விரலைக் கண்டிப்பார் உண்டோ?
 • கண்ணிற் பட்டால் கரிக்குமா, புருவத்திற் பட்டால் கரிக்குமா?
 • கண்ணிற் புண் வந்தால் கண்ணாடி பார்த்தல் ஆகாது
 • கண்ணுக்கு ஆனால் புண்ணுக்கு ஆகாது
 • கண்ணுக்கு இமை காதமா?
 • கண்ணுக்கு இமை; பெண்ணுக்கு நாணம்
 • கண்ணுக்கு என்ன கரிப்பு?
 • கண்ணுக்குக் கண் அருகே காணலாம்
 • கண்ணுக்குக் கண்ணாய் இருந்தும் கடைப் பெண்ணுக்கு வழி பார்க்கிறதா?
 • கண்ணுக்குக் கலம் தண்ணீர் விடுகிறது
 • கண்ணுக்குப் புண்ணும் அல்ல; காண்பார்க்கு நோவும் அல்ல
 • கண்ணுக்கு மூக்குக் காத தூரம் இல்லை
 • கண்ணுக்கும் மூக்குக்கும் காலம் இப்படி வந்ததே!
 • கண்ணுக்கும் மூக்குக்கும் நேராகப் பார்
 • கண்ணுக்குள் சம்மணம் கொட்டுவான்; கம்பத்தில் ஐந்தானை கட்டுவான்
 • கண்ணும் கருத்தும் உள்ள போது இல்லாமல், கண் பஞ்சு அடைந்த பின் என்ன கிடைக்கும்?
 • கண்ணும் கலத் தண்ணீர் விடும்
 • கண்ணும் கருத்தும் உள்ள போதே காணோம்; அவை போனபின் என்ன கிடைக்கும்?
 • கண்ணும் நமது; விரலும் நமது: கண்ணைக் குத்துவதா?
 • கண்ணும் புண்ணும் உண்ணத் தீரும்
 • கண்ணும் மூக்கும் வைத்தான்; காரமும் கொஞ்சம் சேர்த்தான்
 • கண்ணே. கண்ணே என்றால் உச்சி குளிருமா?
 • கண்ணே, காதே, நமஸ்காரம்; கண்டதைக் கேட்டதைச் சொல்லாதே
 • கண்ணை அலம்பி விட்டுப் பார்க்க வேண்டும்
 • கண்ணை இமை காப்பது போல
 • கண்ணைக் கட்டிக் காட்டில் விட்டது போல
 • கண்ணைக் கண்ணைக் காட்டுது, அண்ணி கழுத்துக் கருகுமணி
 • கண்ணைக் காட்டினால் வராதவள் கையைப் பிடித்து இழுத்தால் வருவாளா?
 • கண்ணைக் குத்திய விரலைக் களைந்து எறிவார் உண்டோ?
 • கண்ணைக் கெடுத்த தெய்வம் கோலைக் கொடுத்தது
 • கண்ணைக் கெடுத்த தெய்வம் மதியைக் கொடுத்தது
 • கண்ணைக் கொசு மொய்க்கக் கடை வாயை ஈ மொய்க்கப் புண்ணைப் புழு அரிக்கப் பெண்ணைப் போக விட்டாள் புங்காத்தை
 • கண்ணைக் கொண்டு நடந்தது போல உன்னைக் கண்டு நடந்தேன்
 • கண்ணைத் தின்ற குருடனும் நியாயத்தை ஒத்துக் கொள்ள வேணும்
 • கண்ணைப் பிடுங்கி முன்னே எறிந்தாலும் கண்கட்டு வித்தை என்பார்கள்
 • கண்ணைப் பிதுக்கிக் காட்டியும் வித்தையா?
 • கண்ணை மூடிக் குட்டுகிறதா?
 • கண்ணை மூடிக் கொண்டு காட்டில் நடப்பது போல
 • கண்ணை விறைச்சுக் கொண்டு எங்கே போனாய்? கவுண்டன் செத்தான்; இழவுக்குப் போனேன்
 • கண்ணோடே பிறந்த காவேரி ஆனாலும் உதட்டைச் சுட்டு உறவாடுவேன்
 • கண்ணோடே பிறந்த காவேரி ஆனாலும் நம் எண்ணம் சரி ஆகுமா?
 • கண்ணோ, புண்ணோ?
 • கண்ணோ புண்ணோ என்று கலங்கி மனம் திடுக்கிடுகிறது
 • கண் தெரிந்து நடப்பவர்கள் பள்ளத்தில் விழ மாட்டார்கள்
 • கண் தெரிந்து வழி நடக்கும்படி நினை
 • கண் தெரியாமல் வழி நடக்கிறது போல
 • கண் படைத்தும் குழியில் விழலாமா?
 • கண் பறிகொடுத்துக் கலங்கினாற் போல
 • கண் பார்த்தால் கை செய்யும்
 • கண் பார்த்துக் கையால் எழுதாதவன் கசடனாவான்
 • கண் புண்ணிலே கோல் இட்டது போல
 • கண் பெருவிரலைப் பார்க்கும் போதே கடைக்கண் உலகமெல்லாம் சுற்றும்
 • கண் மூடர் கைப் பொருளை அழிப்பர்
 • கண் மூடித் துரைத்தனம் ஆச்சே?
 • கண் மூடிப் பழக்கம் மண் மூடிப் போகும்
 • கணக்கதிகாரத்தைப் பிளக்கும் கோடாலி
 • கணக்கப் பிள்ளை எல்லாம் எழுத்துப் பிள்ளையா?
 • கணக்கப் பிள்ளை கொடுக்கைத் தூக்கி, கண்டவளெல்லாம் செருப்பைத் தூக்கி
 • கணக்கப் பிள்ளை பொண்டாட்டி கடுக்கன் போட்டுக் கொண்டாள் என்று காரியக்காரன் பொண்டாட்டி காதை அறுத்துக் கொண்டாளாம்
 • கணக்கப் பிள்ளை பொண்டாட்டி குணுக்கைப் போட்டு ஆடினாளாம்
 • கணக்கன் கண் வைத்தால் கால் காணி பொட்டை
 • கணக்கன் கணக்கு அறிவான்; தன் கணக்கைத் தான் அறியான்
 • கணக்கன் கணக்கைத் தின்னா விட்டாலும் கணக்கனைக் கணக்குத் தின்று விடும்
 • கணக்கன் கெட்டால் பள்ளிக்கூடம்
 • கணக்கன் கணக்கைத் தூக்கி; கண்டவனெல்லாம் செருப்பைத்தூக்கி
 • கணக்கன் மனைவி கடுக்கன் அணிந்தாளென்று காரியக்காரன் மனைவி காதை அறுத்துக் கொண்டாளாம்
 • கணக்கன் வீட்டுக் கல்யாணம் விளக்கெண்ணெய்க்குக் கேடு
 • கணக்கனுக்குக் கைக் கூலி கட்டிக் குடியிருக்கக் கடன் என்றாராம்
 • கணக்கனுக்குப் பட்டினி உடன் பிறப்பு
 • கணக்கனுக்கு மோட்சம் இல்லை; ஒட்டனுக்கு நரகம் இல்லை
 • கணக்கனைக் கண்ட இடத்தில் கண்ணைக் குத்து
 • கணக்கனைப் பகைத்தாயோ? காணியை இழந்தாயோ?
 • கணக்கனோ, குணக்கனோ?
 • கணக்கிலே கயிறு கோத்திருக்கிறது
 • கணக்கு அதிகாரத்தைப் பிளக்கும் கோடாலி
 • கணக்கு அரைக்கால், முக்காலே அரைக்கால், கணக்கன் பொண்டாட்டி தாலி அறுத்தாள்
 • கணக்கு அறிந்த பிள்ளை வீட்டில் இருந்தால் வழக்கு அறாது
 • கணக்கு அறிவான், காலம் அறிவான்
 • கணக்குக் குஞ்சையும் காக்கைக் குஞ்சையும் கண்ட இடத்திலே கண்ணைக் குத்து
 • கணக்கிலே கயிறா கோத்திருக்கிறது?
 • கணக்கைப் பார்த்தால் பிணக்கு வரும்
 • கணபதி பூஜை கைமேலே பலன்
 • கணவன் இல்லாத கற்புடைய பெண்ணின் கட்டழகு பயன்படாதது போல
 • கணவன் கட்டிய தாலியை கட்டையில் போகும் வரை கழற்றாதே
 • கணவனுக்கு கீழ்ப்படிவதே மனைவிக்கு அழகு
 • கணவனுக்கு மிஞ்சித் தெய்வம் இல்லை
 • கணவனுக்கு மிஞ்சின கடவுள் இல்லை; கடலுக்கு மிஞ்சின ஆழம் இல்லை
 • கணவனே கண்கண்ட தெய்வம்
 • கணவனைப் பிரிந்து அயல் வீட்டில் இருக்கிறதா?
 • கணவனை வைத்துக் கொண்டு அல்லவோ கள்ள மாப்பிள்ளையைக் கொள்ள வேண்டும்?
 • கணிகாலங்காரம் போல
 • கணிசத்துக்கு இவள்; காரியத்துக்கு அவள்
 • கணுக் கணுவாகக் கரும்பானாலும் ஆனைக்கு என்னவோ கடைவாய்க்குத்தான்
 • கணுக்கால் பெருத்தால் கணவனைத் தின்பாள்
 • கணை முற்றினால் கட்டையிலே
 • கணையாழி கண்டான் ஆறு கொண்டது பாதி; தூறு கொண்டது பாதி
 • கத்தரிக்காய் என்று சொன்னால் பத்தியம் முறிந்து போகுமா?
 • கத்தரிக்காய்க்குக் காம்பு ருசி; வெள்ளரிக்காய்க்கு விதை ருசி
 • கத்தரிக்காய்க்குக் கால் முளைத்தால் கடைத்தெருவுக்கு வந்தால் தெரிகிறது
 • கத்தரிக்காய்க்குக் கையும் காலும் முளைத்தாற் போல்
 • கத்தரிக்காய் சொத்தை என்றால் அரிவாள் மணை குற்றம் என்கிறாள்
 • கத்தரிக்காய் நறுக்குகிற கையும் காலும் பார்த்தால் பூசணிக்காய் வழி போகாதே, போகாதே என்கிறதாம்
 • கத்தரிக்காய் வாங்கப் பூசணிக்காய் கொசுரா?
 • கத்தரிக்காய் விதை சுரைக்காயாய் முளைக்காது
 • கத்தரிக்காய்க்குக் காலும் தலையும் முளைத்தது போல்
 • கத்தரிக்காய் விற்ற பெட்டி காசுப் பெட்டி; வெள்ளரிக்காய் விற்ற பெட்டி வெறும் பெட்டி
 • கத்தரிக்காயை நறுக்கிக் காலும் கையும் வெட்டிக் கொண்ட பெண்ணே, நீ பூசணிக்காய்ப் பக்கம் போகாதே
 • கத்தரிக் கொல்லையிலே கூத்து வேடிக்கை பார்த்தது போல
 • கத்தரித் தோட்டக்காரனுக்குக் கண் தெரியாது; வெள்ளரித் தோட்டக்காரனுக்குக் காது கேளாது
 • கத்தரித் தோட்டத்துக் களை பிடுங்கினாற் போலும் இருக்க வேண்டும்; கன்றுக் குட்டிக்குப் புல் பிடுங்கினாற் போலும் இருக்க வேண்டும்
 • கத்தி இருக்கும் இடத்துக்கு மரை காவுகிறதா?
 • கத்தி எட்டின மட்டும் வெட்டும்; பணம் எட்டாத மட்டும் வெட்டும்
 • கத்தி கட்டி பெண்சாதி எப்போதும் கைம்பெண்டாட்டி
 • கத்திப் பிடிக்குப் பிடித்தால் அரிவாள் பிடிக்கு ஆகட்டும்
 • கத்தியும் கடாவும் போல
 • கத்தியும் வெண்ணெயும் காய்ச்சித் துவைத்துக் கடை
 • கத்தியைப் பார்க்கிலும் கனகோபம் கொலை செய்யும்
 • கத்து, கத்து என்றால் கழுதையும் கத்தாது; சொல் சொல் என்றால் புலவனும் சொல்லான்
 • கத்துகிற மட்டும் கத்திவிட்டுப் போகச்சே கதவைச் சாத்திக்கொண்டு போ
 • கதலீனாம் முதலீனாம் பலகாலே வக்ர கதி
 • கதவின் கீழே நின்று கொண்டு காலைக் காலைக் காட்டினாளாம்
 • கதவைச் சாத்தினால் நிலை புறம்பு
 • கதி இருவர் கன்னித் தமிழுக்கு
 • கதி கெட்ட மாப்பிள்ளைக்கு எரு முட்டை பணியாரம்
 • கதிர் களைந்தும் களை எடு
 • கதிர் நூல் குறைந்தாலும் கள்ளச்சி கழுத்து நூல் குறையாது
 • கதிர் போல இளைத்துக் குதிர் போல் பெருப்பது
 • கதிர் முகத்தில் என்ன ராசி முழக்கம் வேணும்?
 • கதிரவன் சிலரை காயேன் என்குமோ?
 • கதிரிலே ஒடிக்காதே என்றால் கணுவிலே ஒடித்துப் போடுகிறாயே!
 • கதிருக்கு முந்நூறு நெல் இருந்தால் முழு வெள்ளாண்மை
 • கதிரைக் களைந்தும் களையைப் பிடுங்கு
 • கதிரைப் பார்க்கிறதா? குதிரைப் பார்க்கிறதா?
 • கதை அளக்கிறான்
 • கதைக்குக் கண் இல்லை; காமத்திற்கு முறை இல்லை
 • கதைக்குக் கால் இல்லை; கண்ட புருஷனுக்கு முறை இல்லை
 • கதைக்குக் கால் இல்லை; கொழுக்கட்டைக்குத் தலை இல்லை; கூத்தாடிக்கு முறை இல்லை
 • கதைக்குக் கால் இல்லை, பேய்க்குப் பாதம் இல்லை
 • கதைக்குக் காலும் இல்லை; கத்தரிக்காய்க்கு வாலும் இல்லை
 • கதைக்குக் காலும் இல்லை; தலையும் இல்லை
 • கதை கதையாம் காரணமாம்; காரணத்தில் ஒரு தோரணமாம்
 • கதை கேட்ட நாயைச் செருப்பால் அடி
 • கதை பண்ணுகிறான்
 • கதை முடிந்தது; கத்தரிக்காய் காய்த்தது
 • கதையை நிறுத்திக் காரியத்தைப் பேசு
 • கதையோ பிராமணா, கந்தையோ பொத்துகிறாய்? அல்லடி பேய் முண்டை, சீலைப்பேன் குத்துகிறேன்
 • கந்தப்பூர் சிற்றப்பா நமஸ்காரம்; பாதி பொச்சை மூடிக்கொண்டு பாக்கியசாலியாய் இரு
 • கந்தப் பொடிக் கடைக்காரனுக்குக் கடுகு வாசனை தெரியுமா?
 • கந்த புராணத்தில் இல்லாதது எந்தப் புராணத்திலும் இல்லை
 • கந்த புராணம், நம் சொந்தப் புராணம்
 • கந்தர் அந்தாதியைப் பாராதே; கழுக்குன்ற மாலையை நினையாதே
 • கந்தலில் கால் இட்டது போல
 • கந்தன் களவுக் கல்யாணத்துக்குக் கணபதி சாட்சி
 • கந்தனுக்குப் புத்தி கவட்டிலே
 • கந்தை ஆனாலும் கசக்கிக் கட்டு; கூழ் ஆனாலும் குளித்துக் குடி
 • கந்தை உடுத்துக் கடைவீதி போனாலும் கண்ணாடி கண்ணாடியே
 • கந்தைக்கு ஏற்ற பொந்தை; கழுவுக்கு ஏற்ற கோமுட்டி
 • கந்தைக்குச் சரடு ஏறுகிறது எல்லாம் பலம்
 • கந்தைத் துணி கண்டால் களிப்பாள்; எண்ணெய்த் தலை கண்டால் எரிவாள்
 • கந்தைத் துணியும் கரி வேஷமும் ஆனான்
 • கந்தையை அவிழ்த்தால் குட்டி வெளிச்சம் தெரியும்
 • கந்தையை அவிழ்த்தால் சிந்தை கலங்கும்
 • கந்தையைக் கட்டி வெளியே வந்தால் கண்ணாட்டி; வெள்ளையைக் கட்டி வெளியே வந்தால் வெள்ளாட்டி
 • கப்பரையிலே கல் விழுகிறது
 • கப்பல் அடிப்பாரத்துக்குக் கடற்கரை மண்ணுக்குத் தாவு கெட்டாற் போல
 • கப்பல் உடைந்தாலும் கன்னத்தில் கை வைக்காதே
 • கப்பல் ஏற்றிக் கடலில் கவிழ்த்தது போல
 • கப்பல் ஏறிப் பட்ட கடன் கொட்டை நூற்றா விடியும்
 • கப்பல் ஏறிப் பட்ட கடன் கொட்டை நூற்றுப் போகுமா?
 • கப்பல் ஏறிய காகம் போலக் கலங்குகிறது
 • கப்பல் ஏறிவிட்ட காகம் கலங்குமா?
 • கப்பல் ஒட்டிய வாழ்வு காற்று அடித்தால் போச்சு
 • கப்பல் போம்; துறை கிடக்கும்
 • கப்பலில் ஏற்றிக் கடலில் கவிழ்த்தது போல
 • கப்பலில் ஏறிய காகம் போல
 • கப்பலில் பாதிப் பாக்கு
 • கப்பலில் பாதிப் பாக்கைப் போட்டுவிட்டுத் தேடுவது போல
 • கப்பலில் பெண் வருகிறது என்றானாம்; அப்படியானால் எனக்கு ஒன்று என்றானாம்
 • கப்பலை விற்றுக் கப்பல் விற்றான். கொட்டை வாங்கித் தின்றானாம்
 • கப்பலே கவிழ்ந்தாலும் கன்னக்கோலில் கை வைக்காதே
 • கப்பற்காரன் பொண்டாட்டி தொப்பைக்காரி, கப்பல் உடைந்தால் பிச்சைக்காரி
 • கப்பற்காரன் வாழ்வு காற்றடித்தால் போச்சு
 • கப்பி என்றால் வாயைத் திறக்கிறது குதிரை; கடிவாளம் என்றால் வாயை மூடிக் கொள்கிறது
 • கபடச் சொல்லிலும் கடிய சொல்லே மேல்
 • கபடாவும் இல்லை; வெட்டுக் கத்தியும் இல்லை
 • கபடு இருந்த நெஞ்சும் களை இருந்த பயிரும் உருப்படா
 • கபடு சூது கடுகாகிலும் தெரியாது
 • கபாலக் குத்துக் கண்ணைச் சுழிக்கும்
 • கம்பங் கொல்லையில் மாடு புகுந்தது போல
 • கம்ப சூத்திரமோ? கம்ப சித்திரமோ?
 • கம்பத்தில் ஏறி ஆடினாலும் கீழ் வந்துதான் தியாகம் வாங்க வேணும்
 • கம்பத்தில் கொடுத்த பெண்ணும் வாணியனுக்குக் கொடுத்த பாரும், விளங்கா
 • கம்பப் பிச்சையோ? கடைப் பிச்சையோ?
 • கம்பமே காவேரி, ரங்கனே தெய்வம்
 • கம்பர் போன வழி
 • கம்பர் போன வழி கண்டு கழித்தது
 • கம்பராமாயணம் போல்
 • கம்பளி மூட்டை என்று கரடி மூட்டையை அவிழ்த்தானா
 • கம்பளி மேல் பிசின்
 • கம்பளியிலே ஒட்டின கூழைப் போல
 • கம்பளியிலே ஒட்டின பீ மாதிரி
 • கம்பளியிலே சோற்றைப் போட்டு மயிர் மயிர் என்கிறதா?
 • கம்பளி வேஷம்
 • கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத் தறியும் கவிபாடும்
 • கம்பன் வீட்டு வெள்ளாட்டியும் கவி பாடுவாள்
 • கம்பனோ, பம்பனோ?
 • கம்பி நீட்டினான்
 • கம்புக்குக் களை பிடுங்கினாற் போலவும் தம்பிக்குப் பெண் பார்த்தாற் போலவும் ஆகும்
 • கம்புக்குக் கால் உழவு
 • கம்பு கொண்டு வந்து நாயை அடிப்பதா? கம்பு கிடக்கும் இடத்துக்கு நாயைத் தூக்கிக்கொண்டு போவதா?
 • கம்பு மாவு கும்பினால் களிக்கு ஆகுமா?
 • கம்மரீகமோ, ராஜரீகமோ?
 • கம்மாளப் பிணம் விறைத்தாற் போல
 • கம்மாளன் இருந்த இடமும் கழுதை இருந்த இடமும் சரி
 • கம்மாளன் எடுக்காத சிக்கலை வாணியன் எடுப்பான்
 • கம்மாளன் குடித்தனம் பண்ணாதே
 • கம்மாளன் துணி வாங்கினால் கால்மயிர் தெரிய வாங்குவான் அதைச் சலவைக்கும் போடும் போது அடுப்பிலே போட்டாலும் வேகாது
 • கம்மாளன் நாய் பட்டி ஒலிக்கு அஞ்சுமா?
 • கம்மாளன் பசுவைக் காது அறுத்துக் கொண்டாலும் உள்ளே செவ்வரக்குப் பாய்ச்சியிருப்பான்
 • கம்மாளன் பசுவை காதறுத்துக் கொள்
 • கம்மாளன் பசுவைக் காது அறுத்து வாங்கு
 • கம்மாளன் பசுவைக் காது அறுத்துக் கொள்ள வேண்டும்
 • கம்மாளன் பணம் கரியும் பொறியுமாய்ப் போய் விட்டது
 • கம்மாளன் பல்லக்கு ஏறினால் கண்டவர்க்கு எல்லாம் இறங்க வேண்டும்
 • கம்மாளன் பிணத்தைக் காது அறுத்தாலும் ரத்தம் வராது
 • கம்மாளன் வீட்டிற் பிள்ளை பிறந்தால் தேவடியாள் வீட்டில் சர்க்கரை வழங்குவாள்
 • கம்மாளன் வீட்டு நாய் சம்மட்டிக்கு அஞ்சுமா?
 • கம்மாளன் வீட்டுப் பசுவை காதறுத்துப் பார்த்தாலும் அங்கும் செவ்வரக்குப் பாய்ந்திருக்கும்
 • கமரில் ஊற்றிய பால்
 • கமரில் கவிழ்த்த பால், அமரர்க்கு அளித்த அன்னம்
 • கயா கயா
 • கயிற்றுப் பிள்ளை, கைப்பிள்ளை
 • கயிற்றைப் பாம்பு என்று எண்ணிக் கலங்குகிறது போல
 • கயிறு அறுந்த பட்டம் போல
 • கயிறு இல்லாப் பம்பரம் போல
 • கயிறு திரிக்கிறான்
 • கர்ணன் கொடை பாதி, காவேரி பாதி
 • கர்ணனுக்குப் பட்டினி உடன் பிறப்பு
 • கர்த்தனைக் குருடன் கண்தான் வேண்டுவான்
 • கர்த்தா, போக்தா, ஜனார்த்தனா
 • கர்த்தாவின் செயல் உள்ளபடி
 • கர்த்தாவைக் குருடன் வேண்டுவது கண் பெறத்தானே?
 • கர்ப்பத்துக்குச் சுகம் உண்டானால் சிசுவுக்குச் சுகம்
 • கர்ப்பிணியின் பேரில் துர்ப்பலம்
 • கர்ப்பூர மலையில் ஆக்நேயாஸ்திரம் பிரயோகித்தது போல
 • கர்மத்தினாலே வந்தது தர்மத்தினாலே போக வேண்டும்
 • கர்மம் முந்தியா? ஜன்மம் முந்தியா?
 • கர்விக்கு மானம் இல்லை; கோபிக்குப் பாபம் இல்லை
 • கரகத்துத் தண்ணீர் காத வழி
 • கரகத்து நீர் காதம் காக்கும்
 • கரட்டுக் காட்டுக்கு முரட்டு மண் வெட்டி
 • கரடிக்கு உடம்பெல்லாம் மயிர்
 • கரடிக்குப் பயந்து ஆனையிடம் தஞ்சம் புகுந்தாற் போல
 • கரடிக்குப் பிடித்த இடம் எல்லாம் மயிர்
 • கரடி கையில் அகப்பட்டவனுக்கு கம்பளிக்காரனைக் கண்டாலும் பயம்
 • கரடி துரத்தினாலும் கைக்கோளத் தெருவில் போக இடம் இராது
 • கரடி பிறையைக் கண்டது போல
 • கரடியைக் கைவிட்டாலும் கரடி கையை விடவில்லை
 • கரண்டி ஆபீஸ்காரனுக்குக் காதிலே கடுக்கன் என்ன?
 • கரண்டி பிடித்த கையும் கன்னக்கோல் பிடித்த கையும் சும்மா இருக்குமா?
 • கரணம் தப்பினால் மரணம்
 • கரதலாமலகம் போல் காண்கிறது
 • கரம் கொண்டவன் அறம் வழுவலாகாது
 • கரம் பற்றிய கன்னியைக் கதற அடிக்கக் கூடாது
 • கரம் மாறிக் கட்டினால் கனம் குறையாது
 • கரிக்காலி முகத்தில் விழித்தால் கஞ்சியும் கிடையாது
 • கரிக்குருவியார் கண்ணுக்குக் காக்கையார் பொன்னொத்துத் தோன்றும்
 • கரிச்சுக் கொட்டினால் எரிச்சல் வராதா?
 • கரிசனப்பட்ட மாமியார் மருமகளைப் பார்த்து ஏக்கம் உற்றாளாம்
 • கரிசனம் உள்ள கட்டியம்மா, கதவைத் திற பீப்பெய்ய
 • கரிசனம் உற்ற சிற்றாத்தே, நீ கம்பங்கொல்லையில் வாடி கட்டி அழ
 • கரிசனம் எல்லாம் கண்ணுக்குள்ளே; வஞ்சனை எல்லாம் நெஞ்சுக்குள்ளே
 • கரியாய் உமியாய்க் கட்டை விளக்குமாறாய்
 • கரியை வழித்து முகத்தில் தடவினாள்
 • கரிவிற்ற பணம் கறுப்பாய் இருக்குமா?
 • கரு இல்லாத முட்டையும் குரு இல்லாத வித்தையும்
 • கருக்கலில் எழுந்தாலும் நறுக்கென்று சமைக்க மாட்டாள்
 • கருக்கலில் கயிற்றைப் பாம்பு என்ற கதை
 • கருக்கி உருக்கி நெய் வார்த்தாலும் கண்ட நியாயந்தான் சொல்லுவான்
 • கருங்கண்ணி பட்டாலும் கரையான் கண்ணாலும் திரும்பிப்பாரான்
 • கருங்கல்லில் ஈரம் ஏறாத் தன்மை போல
 • கருங்கல்லில் எழுதிய எழுத்தைப் போல
 • கருங்கல்லிலே நார் உரிப்பான்
 • கருங்காலி உலக்கைக்கு வெள்ளிப் பூண் கட்டினது போல
 • கங்காலிக் கட்டைக்கு வாய் நாணாத கோடாலி இளவாழைத்தண்டுக்கு வாய் நாணும்
 • கருங்குரங்கு போல மலங்க விழிக்காதே
 • கருங்கொல்லன் உலைக்களத்தில் நாய்க்கு என்ன வேலை?
 • கருடன் இடம் போனால் எவன் கையில் பொருளும் தன் கையில் சேரும்
 • கருடன் காலில் கெச்சை கட்டினது போல
 • கருடன் பறக்க ஒரு கொசு பறந்தாற் போல
 • கருடனுக்கு முன் ஈ ஆகுமா?
 • கருடன் முன்னே கொசு பறந்த கதை
 • கருடனுடன் ஊர்க்குருவி பறந்தது போல
 • கருடனைக் கண்ட பாம்பு போல
 • கருடி கற்றவன் இடறி விழுந்தால் அதுவும் ஒரு வித்தை
 • கருப்பங்கட்டி ஆதாயத்தை எறும்பு இழுத்துக் கொண்டு போச்சுதாம்
 • கருப்பங்கட்டியிலும் கல் இருக்கும்
 • கருப்பங் கொல்லையிலே நெருப்புப் பொறி விழுந்தாற்போல்
 • கருப்பட்டி என்றவுடனே சளப்பட்டி என்று நக்கக் கூடாது
 • கருப்பட்டியிலும் கல் இருக்கும்
 • கருப்பட்டியைக் கொடுத்துக் கட்டிக்கொண்டு அழுதாலும் கசக்குது என்று சொல்கிறான்
 • கருப்பட்டி லாபம் என்று புழுத்துப் போன கதை
 • கருப்பிலே பிள்ளை விற்றாற்ப் போல
 • கருப்புக் கட்டி ஆதாயத்தை எறும்பு இழுத்துக் கொண்டு போயிற்றாம்
 • கருப்புக் கட்டிக்கு எறும்பு தானே வரும்
 • கருப்புக் கட்டியிலும் கல் கிடக்கும்
 • கருப்புக்கு இருந்து பிழை; கலகத்துக்கு ஒடிப் பிழை
 • கருப்பூர் மத்யஸ்தம் போல
 • கருப்பூர் வழக்குப் போல
 • கரும்பில் எறும்பு இருந்தால் ஆனைக்கு என்ன?
 • கரும்பிலும் தேன் இருக்கும்
 • கரும்பிலும் தேன் இருக்கும், கள்ளியிலும் பால் இருக்கும்
 • கரும்பு ஆலையில் பட்ட எறும்பு போல
 • கரும்பு இருக்க இரும்பு கடித்து எய்ந்தாற்போல்
 • கரும்பு உள்ள போதே ஆலை ஆட்டிக்கொள்
 • கரும்புக் கட்டாலே கழுதையை அடித்தால் கழுதைக்குத் தெரியுமா கரும்பு ருசி?
 • கரும்புக்கு உழுத புழுதி காயச்சின பாலுக்குச் சர்க்கரை ஆகுமா?
 • கரும்புக்குக் கணு இருந்தாலும் கசக்குமா?
 • கரும்புக்குப் பழமும் கற்றவருக்குப் பணமும் பொன்னுக்கு மணமும் இல்லை
 • கரும்புக் கொல்லையைக் காக்க ஆனையை விட்டது போல
 • கரும்பு கட்டோடு இருந்தால் எறும்பு தன்னோடு வரும்
 • கரும்பு கசத்தல் வாய்க் குற்றம்
 • கரும்பு கசந்தால் வாய்க்குப் பொல்லாப்பு
 • கரும்பு கசந்தது காலத்தோடே. வேம்பு தித்தித்தது வேளையோடே
 • கரும்பும் எள்ளும் கசக்கினால்தான் பலன்
 • கரும்பு முறித்துக் கழுதையை அடித்த கதை
 • கரும்பும் வேம்பு ஆகும் காதல் போதையிலே
 • கரும்பும் வேம்பு ஆச்சே
 • கரும்பு ருசி என்று வேரோடு பிடுங்கலாமா?
 • கரும்பு லாபம் எறும்பு கொண்டு போகும்
 • கரும்பு வைப்பது காணி நிலத்தில்
 • கரும்பைக் கழுதை முன் போட்டால் அதற்குத் தெரியுமோ கரும்பு ருசி?
 • கரும்பைக் கையில் பிடித்தவன் எல்லாம் மன்மதன் ஆகிவிடுவானா?
 • கரும்பை நறுக்கிப் பிழிந்தாற் போல
 • கரும்பை முறித்தாற் போல
 • கரும்பை முறித்துக் கழுதையை அடித்த கதை
 • கரும்பை விரும்ப அது வேம்பு ஆயிற்று
 • கரும்பை விரும்ப விரும்ப வேம்பு
 • கரும்பை வேம்பு ஆக்கினாற் போல
 • கரும ஒழுங்கு பெருமைக்கு அளவு
 • கருமத்தை முடிக்கிறவன் அருமை பாரான்
 • கருமத்தை முடிக்கிறவன் கட்டத்தைப் பாரான்
 • கருமத்தை முடிக்கிறவன் கடலை ஆராய்வான்
 • கருமம் தொலையாது
 • கருமான் இருந்த இடமும் கழுதை புரண்ட களமும் சரி
 • கருமான் உலைக்களத்தில் நாய்க்கு என்ன வேலை?
 • கருமான் வீட்டு நாய் சம்மட்டித் தொனிக்கு அஞ்சுமா? கருவளையும் கையுமாய்
 • கருவேல மரத்திற்கு நிழல் இல்லை; கன்னானுக்கு முறை இல்லை
 • கருவை உரு அறியான், கண்டாரைப் பேரறியான்
 • கரைக்கும் கரைக்கும் சங்கிலி, நடுவிலே இருக்கிறவன் நாய் விட்டை
 • கரை காணாத தோனிபோலத் தவிக்கிறது
 • கரைப் பக்கம் பாதை இருக்கக் கப்பல் ஏறினவனும், சொல்லாததை மனையாளுக்குச் சொன்னவனும் பட்ட பாடுபோல
 • கரைப்பார் கரைத்தால் கல்லும் கரையும்
 • கல் அடிச் சித்தன் போனவழி காடு வீடெல்லாம் தவிடு பொடி
 • கல் அடி பட்டாலும் கண் அடி படக் கூடாது
 • கல் ஆனாலும் கணவன்; புல் ஆனாலும் புருஷன்
 • கல் ஆனாலும் தடி ஆனாலும் பல் போகிறது ஒன்று
 • கல் உள்ளதே கிணறு: கரை உள்ளதே தோட்டம்
 • கல் எடுத்தால் நாய் ஓடும்; கம்பு எடுத்தால் பேய் ஓடும்
 • கல் எல்லாம் மாணிக்கக் கல் ஆமோ?
 • கல் எறிக்குத் தப்பினாலும் கண் எறிக்குத் தப்பிக்க முடியாது
 • கல் என்றாலும் கணவன்; புல் என்றாலும் புருஷன்
 • கல் ஒன்று, கணக்கு ஒன்று. குதிரை ஒன்று, கூத்தியாள் ஒன்று
 • கல் கிணற்றுக்கு ஏற்ற இரும்புத் தோண்டி
 • கல் கிள்ளிக் கை உய்ந்தார் இல்
 • கல் பிறவாத காடே உழு
 • கல்மேல் எழுத்துக் கலைமான்
 • கல்மேல் எழுத்துப் போல
 • கல்மேல் நெல் விளையும் கல்யாணம் முடி
 • கல்யாணச் சந்தடியில் தாலி கட்ட மறந்த கதை போல
 • கல்யாணத்தில் பஞ்சம் இல்லை
 • கல்யாணத்திலும் பஞ்சம் இல்லை; களத்திலும் பஞ்சம் இல்லை
 • கல்யாணத்துக்கு உதவாத பூசணிக்காய் பந்தலிலே கட்டி ஆடுகிறது
 • கல்யாணத்துக்கு வந்த பெண்டுகளிடத்தில் போனால் போவேன்; இல்லாவிட்டால் கல்லிலே வைத்து நறுக்குவேன்
 • கல்யாணத்தை நிறுத்தச் சீப்பை ஒளித்து வைத்தது போல
 • கல்யாணப் பஞ்சமும் களப்பஞ்சமும் இல்லை
 • கல்யாணப் பந்தலிலே கட்டின ஆடு போல
 • கல்யாணப் பந்தலிலே தாலி கட்ட மறந்தது போல்
 • கல்யாணம் ஆகாதவனுக்கு ஒரு கவலை: கல்யாணம் ஆனவனுக்கு ஆயிரம் கவலை
 • கல்யாணம் எங்கே? காசுப் பையிலே
 • கல்யாணம் என்றால் கிள்ளுக் கீரையா?
 • கல்யாணம் கழிந்தால் கைச்சிமிழ் கிட்டாது
 • கல்யாணம், கார்த்திகை, சீர், செனத்தி
 • கல்யாணம் செய்கிறதும் கதவைச் சாத்துகிறதும்
 • கல்யாணம் செய்தும் சந்நியாசியா?
 • கல்யாணம் பண்ணவில்லையென்று களிப்பு: ஊர்வலம் வரவில்லையென்று உளப்பு
 • கல்யாணம் பண்ணாமல் பைத்தியம் தீராது: பைத்தியம் தீராமல் கல்யாணம் ஆகாது
 • கல்யாணம் பண்ணிக்கொள் என்றால், நீயே பெண்டாட்டியாய் இரு என்றது போல
 • கல்யாணம் பண்ணியும் சந்நியாசி, கடன் வாங்கியும் பட்டினி
 • கல்யாணம் பண்ணின வீட்டில் ஆறு மாசம் கருப்பு
 • கல்யாணம் பண்ணும் வரையில் பிள்ளை; கண்ணை மூடும் வரையில் பெண்
 • கல்யாணம் போவதும் கட்டி அழுவதும் வட்டியில்லாக் கடன்
 • கல்யாணம் முடிந்த பிறகு பந்தலில் வேலை என்ன?
 • கல்யாணம் என்றால் ஆணுக்கு கால்கட்டு; பெண்ணுக்கு நூல்கட்டு.
 • கல்யாணமும் வேண்டாம்; கல்லெடுப்பும் வேண்டாம்
 • கல்யாண மேடையில் மணப்பெண் அமர கழுத்தில் தாலி ஏறியது போல
 • கல்யான வீட்டில் ஆறு மாதம் கருப்பு
 • கல்யாண வீட்டில் கட்டி அழுகிறவள் இழவு வீட்டில் விட்டுக் கொடுப்பாளா?
 • கல்யாண வீட்டிலே கட்டி அழலாமா?
 • கல்யாண வீட்டிலே பந்தற்காலைக் கட்டி அழுகிறவன் செத்த வீட்டில் சும்மா இருப்பாளா?
 • கல்யாண வீட்டிலே பிள்ளை வளர்த்தாற்போல்
 • கல்யாண வீட்டிற்குப் போய் அறியான்; மேளச்சத்தம் கேட்டு அறியான்
 • கல்யாண வீட்டுக் கறி அகப்பை, சாவு வீட்டுச் சோற்று அகப்பை
 • கல்யாணி என்கிற பெண்ணுக்குக் கல்யாணமும் வேண்டுமோ?
 • கல்லடி சித்தன் போன வழி காடு மேடு எல்லாம் தவிடுபொடி
 • கல்லன் கரியும் கொல்லன் குசுவுமாய்ப் போச்சு
 • கல்லா ஒருவன் குல நலம் பேசுதல் நெல்லுடன் பிறந்த பதராகும்மே
 • கல்லாடம் படித்தவனோடு சொல்லாடாதே
 • கல்லாதவரே கண் இல்லாதார்
 • கல்லாதார் செல்வத்திலும் கற்றார் வறுமை நலம்
 • கல்லாமல் குல வித்தை பாதி வரும்
 • கல்லானாலும் கணவன், புல்லானாலும் புருஷன்
 • கல்லார் உறவிலும் கற்றார் பகை நலம்
 • கல்லார் உறவு அகல்; காமக் கடல் கட
 • கல்லாலே கட்டிச் சாந்தாலே பூசியிருக்கிறதா?
 • கல்லில் நார் உறிப்பவன்
 • கல்லில் நெல் முளைத்தாற்போல
 • கல்லிலும் வன்மை கண்மூடர் நெஞ்சு
 • கல்லிலே நார் உரிக்கிறது போல
 • கல்லிலே வெட்டி நாட்டினது போல
 • கல்லின்மேல் இட்ட அம்புகளைப் போல
 • கல்லின்மேல் இட்ட கலம்
 • கல்லினுள் தேரையையும் முட்டைக்குள் குஞ்சையும் ஊட்டி வளர்ப்பது யார்?
 • கல்லுக் கிணற்றுக்கு ஏற்ற இருப்புத் தோண்டி
 • கல்லுக்கும் முள்ளுக்கும் அசையாது வெள்ளிக்கிழமைப் பிள்ளையார்
 • கல்லுக்குள் இருக்கிற தேரையையும் முட்டைக்குள் இருக்கிற குஞ்சையும் ஊட்டி வளர்க்கிறவர் யார்?
 • கல்லுக்குள் தேரையைக் காப்பாற்றவில்லையா?
 • கல்லுப் பிள்ளையாரைக் கடித்தால் பல்லுப் போம்
 • கல்லும் கரியும் கொல்லன் குசுவுமாய்ப் போச்சு
 • கல்லும் கரைய மண்ணும் உருக அழுதாள்
 • கல்லும் கரையுமே, கற்றூணும் இற்றுப் போமே!
 • கல்லும் காவேரியும் உள்ள மட்டும் வாழ்க!
 • கல்லும் தேங்காயும் சந்தித்தது போலப் பேசுகிறான்
 • கல்லுளிச் சித்தன் போன வழி காடு மேடெல்லாம் தவிடுபொடி
 • கல்லுளி மங்கா, கதவைத் திற
 • கல்லே தலையணை, கானலே பஞ்சு மெத்தை
 • கல்லை ஆகிலும் கரைக்கலாம்; கல்மனத்தைக் கரைக்கலாகாது
 • கல்லை இடறினாலும் கணக்கனை இடறாதே
 • கல்லை எதிர்த்தாலும் கணக்கனை எதிர்க்காதே
 • கல்லைக் கட்டிக் கொண்டு கசத்தில் இறங்குவது போல
 • கல்லைக் கட்டி முத்தம் கொடுத்தாற்போல
 • கல்லைக் கண்டால் நாயைக் காணோம்; நாயைக் கண்டால் கல்லைக் காணோம்
 • கல்லைக் கிள்ளிக் கை இழந்தது போலாம்
 • கல்லைக் கிள்ளினால் கை நோகும்
 • கல்லைக் குத்துவானேன்? கைநோகுதென்று அழுவானேன்?
 • கல்லைப் பிளக்கக் காணத்தை விதை
 • கல்லைப்போல் அகமுடையான் இருக்கக் கஞ்சிக்கு அழுவானேன்?
 • கல்லைப் போலக் கணவன் இருக்க நெற்சோற்றுக்கு அழுவானேன்?
 • கல்லைப் போலப் பெண்டாட்டி இருக்கக் கடப்பை அரிசிச் சோற்றுக்கு நிற்பானேன்?
 • கல்லோடு இடறினாலும் கணக்கனோடு இடறாதே
 • கல் வருகிற விசையைக் கண்டால் பல்லைச் சிக்கென மூட வேண்டும்
 • கல்வி அழகே அழகு
 • கல்வி இல்லாச் செல்வம் கற்பில்லா அழகு
 • கல்வி உள்ள வாலிபன் கன கிழவனே
 • கல்வி என்ற பயிருக்குக் கண்ணீர் என்ற மழை வேண்டும்
 • கல்வி ஒன்றே அழியாச் செல்வம்
 • கல்விக்காரப் பெண்ணாள் களைவெட்டப் போனாள்;களைக்கொட்டு இல்லையென்று மெனக்கெட்டுப் போச்சு
 • கல்விக்கு அழகு கசடு அற மொழிதல்
 • கல்வி கரை இல; கற்பவர் நாட் சில
 • கல்வி கற்கிறதைவிடக் கருத்தை ஆராய்கிறது நன்மை
 • கல்வி கற்றும் கழுநீர்ப் பானையில் கை இடுகிறது
 • கல் விதைத்து நெல் அறுத்தவர் யார்?
 • கல்வியிற் பெரியவன் கம்பன்
 • கல்வியும் குலமும் வெல்வது வினவின்
 • கல் விழுந்தாலும் விழும்; காய் விழுந்தாலும் விழும். கல் வீட்டில் இருக்கும் கடனும் தெரியாதாம்; கறுப்புப் புடைவையில் இருக்கும் அழுக்கும் தெரியாதாம்
 • கல்வீட்டுக்காரி போனால் கமுக்கம்; கூரை வீட்டுக்காரி போனால் கூச்சம்
 • கல உமி நின்றால் ஓர் அரிசி தட்டாதா?
 • கல உமி தின்றால் ஓர் அவல் கிடைக்காதா?
 • கலக்கத்தில் கலக்கம் கடன் கொண்டார் நெஞ்சக் கலக்கம்
 • கலக்கந்தை கட்டிக் காணப் போனால் இருகலக் கந்தை கட்டி எதிரே வந்தாள்
 • கலக்கம் இல்லா நெஞ்சுக்கு இனக்காப்பு என்ன?
 • கலக்கம்பு தின்றாலும் காடை காட்டிலே
 • கலக்கம்பு போட்டு வளர்த்தாலும் காடை காட்டிலே
 • கலக்க விதைத்தால் களஞ்சியம் நிறையும்; அடர விதைத்தால் போர் உயரும்
 • கலக்கிய தண்ணீரில் கெளிற்று மீன் வாய் திறந்து தவிப்பது போல
 • கலக்கினும் தண் கடல் சேறு ஆகாது
 • கலத்தில் இட்டாயோ, வயிற்றில் இட்டாயோ?
 • கலத்தில் சாதம் போட்டதும் காசிக்குப் போனவனும் வருவான்
 • கலகத்திலே புளுகாதவன் நரகத்திலே போவானாம்
 • கலகத்திலே புளுகாதவர் இல்லை
 • கலகத்திலே போயும் கால்மாடு தலைமாடா?
 • கலகம் கலந்தால் உலகம் கலங்கும்
 • கலகம் பிறந்தால் நியாயம் பிறக்கும்
 • கலகமே மெய்யானால் புளுகாதவன் பாவம்
 • கலத்தில் இட்டுக் கையைப் பிடிக்காதே
 • கலத்தில் சோற்றை இட்டுக் கையைப் பிடித்தாற்போல
 • கலத்துக்குத் தெரியுமா, கர்ப்பூர வாசனை?
 • கலந்த விதைப்புச் சிறந்த பலனைத் தரும்
 • கலப் பணத்தைக் காட்டிலும் ஒரு கிழப் பிணம் நல்லது
 • கலப் பயறு விதைத்து உழக்குப் பயிர் விளைந்தாலும் புதுப் பயறு புதுப் பயறுதான்
 • கலப் பால் கறக்கலாம்; துளிப் பால் முலைக்கு ஏற்றலாமா?
 • கலப் பால் கறந்தாலும் கன்று முதலாகுமா?
 • கலப் பால் குடித்த பூனை ஆழாக்குப் பால் குடியாதா?
 • கலப் பால் குடித்த பூனை ஓர் உழக்காகிலும் கறக்கத் தருமா?
 • கலப் பால் கூடி ஒரு கன்று ஆகுமா?
 • கலப் பாலில் ஒரு துளி விஷம் கலந்தாற் போல
 • கலப் பாலுக்குத் துளி பிரை
 • கலப் பாலை ஒருமிக்கக் குடித்த பூனையை உழக்காகிலும் கறக்கச் சொன்னால் கறக்குமா?
 • கலப் பாலைக் காலால் உதைத்துவிட்டு விலை மோருக்கு வெளியே அலைகிறதா?
 • கலப்பு ஆனாலும் பூசப் பூசப் பொன் நிறம்
 • கலப்புல் தின்றாலும் காடை காட்டுக்குள்ளே
 • கலப்புழுவை நீக்கின கர்ணன்
 • கலம் கந்தை கொண்டு காண வந்தாள்; இருகலக் கந்தை கொண்டு எதிரே வந்தாள்
 • கலம் கலந்தால் குலம் கலக்கும்
 • கலம் கிடக்கிறது கழுவாமல்
 • கல நெல் கிடக்கிறது குத்தாமல்
 • கலம் குத்தினாலும் பதர் அரிசி ஆகாது
 • கலம் குத்துகிறவள் காமாட்டி, கப்பி குத்துகிறவள் சீமாட்டி
 • கலம் பதரைக் கத்தினாலும் அரிசி ஆகாது
 • கலம் பாலுக்குத் துளிப் பிரை
 • கலம் போனதும் அல்லாமல் கண்ணுக்கும் மூக்குக்கும் வந்ததுபோல
 • கலம் மா இடித்தவள் பாவி, கப்பி இடித்தவள் புண்ணியவதியா?
 • கலவன் கீரை பறிப்பது போலப் பேசுகிறாள்
 • கலிக்குப் புதுமையான காரியம் இருக்கிறது
 • கலிக்கும் கிலிக்கும் கந்தனை எண்ணு
 • கலி காம தேனு
 • கலி காலத்திலே கண்ணுக்கு முன் காட்டும்
 • கலியன் பாற்சோறு கண்டது போல
 • கலெக்டரோடு வழக்குக்குப் போனாலும் கணக்கனோடு வம்புக்குப் போகக் கூடாது
 • கலை பல கற்றாலும் மலைப்பது போல இருக்கும்
 • கலையும் மப்பைக் கண்டு கட்டி இருந்த விதையை வட்டிக்கு விட்டானாம்
 • கலையும் மப்பைக் கண்டு கரைத்த மாவை வட்டிக்கு விட்டதுபோல
 • கவ்வை சொல்லின் எவ்வர்க்கும் பகை
 • கவடு இருந்த நெஞ்சும் களை இருந்த பயிரும் கடைத்தேறா
 • கவண் எறி நிலை நில்லாது; கண்டவன் தலையை உடைக்கும்
 • கவண் எறி நெறியில் நில்லாதே; கண்டவன் தலையை உடைக்கும்?
 • கவரைச் செட்டி மேலே கழுதை புரண்டு ஏறினாற் போல
 • கவலை இல்லாக் கஞ்சி கால் வயிற்றுக்குப் போதும்
 • கவலை உடையாருக்குக் கண் உறக்கம் வராது
 • கவி அறியாவிடில் ரவியும் அறியான். கவி கண் காட்டும்
 • கவி கொண்டாருக்குக் கீர்த்தி; அதைச் செவி கொள்ளாருக்கு அபகீர்த்தி
 • கவி கொண்டாருக்கும் கீர்த்தி: கலைப்பாருக்கும் கீர்த்தியா?
 • கவிதை எழுதின கை கணக்கு எழுதுகிறது
 • கவிழ்ந்த பால் கலம் ஏறாது
 • கவிந்திரானாம் கஜேந்திராணாம் ராஜாவே நிர்பயோகி
 • கவுண்டன் கல்யாணம் ஒன்று இரண்டாய் முடிந்து போச்சு
 • கவுண்டன் வீட்டு எச்சில் இலைக்கு கம்பன் வீட்டு நாய்கள் எல்லாம் அடித்துக் கொள்கின்றன
 • கவைக்கு உதவாத காரியம்
 • கவைக்குக் கழுதையையும் காலைப் பிடி
 • கவைக்குத் தகாத காரியம் சீமைக்குத் தகுமா?
 • கவையை ஓங்கினால் அடி இரண்டு
 • கவையைப் பற்றிக் கழுதையின் காலைப் பிடி
 • கழனிக்கு அண்டை வெட்டிப் பார்: கண்ணுக்கு மை இட்டுப் பார்
 • கழனியில் விழுந்த கழுதைக்கு அதுவே கைலாசம்
 • கழி இருந்தால் கழுதையை மேய்த்துக் கொள்ளலாம்
 • கழிச்சலும் விக்கலும் சேர்ந்தால் நம்பப் படாது
 • கழித்த பாக்குக் கொடுக்காத பெரியாத்தாள் கடற்கரை வரை வந்து வழி விட்டாளாம்
 • கழு ஒன்று, களவு ஆயிரம்
 • கழுக்கு மொழுக்கு என்று இருக்கிறான்
 • கழுக்கு மொழுக்கு என்று கட்டுருக் காளை போல
 • கழுகாய்ப் பிடுங்குகிறான்
 • கழுகுக்கு மூக்கிலே வேர்த்தாற் போல
 • கழுத்தில் இருக்கிறது ருத்திராட்சம், கையிலே இருக்கிறது கொடிய நகம்
 • கழுத்தில் இருக்கிறது ருத்திராட்சம்; மடியில் இருப்பது கன்னக் கோல்
 • கழுத்தில் தாலி ஏறிவிட்ட பின் குடித்தனம் நடத்துவதே பெண் மரபு
 • கழுத்தில் மூன்று முடிச்சுப் போட்டவனுக்கு முந்தி விரிப்பதே கற்பு
 • கழுத்திலே கரிமணி இல்லை; பெயர் முத்துமாலை
 • கழுத்திலே குத்துகிறது கண் கெட்டவனுக்குத் தெரியாதா?
 • கழுத்திலே தாலி ஏறினால் நாய்மாதிரி வீட்டில் கிடக்க வேண்டியது தானே?
 • கழுத்திலே தாலி கட்டிவிட்டால் மட்டும் போதுமா? சேர்ந்து குடும்பம் நடத்த வேண்டாமா?
 • கழுத்திலே தாலி. வயிற்றிலே பிள்ளை.
 • கழுத்துக்குக் கருகு மணி இல்லை; பெயர் முத்தாபரணம்
 • கழுத்திலே தாலி வடம்; மனத்திலே கரவடம்
 • கழுத்து அறுக்கக் கத்தி கையில் கொடுத்தது போல
 • கழுத்துக்குக் கீழே போனால் கஷ்டம்
 • கழுத்துக்குமேல் கத்தி வந்திருக்கச்சே செய்ய வேண்டியது என்ன?
 • கழுத்துக்குமேல் சாண் போனால் என்ன? முழம் போனால் என்ன?
 • கழுத்து மாப்பிள்ளைக்குப் பயப்படாவிட்டாலும் வயிற்றுப் பிள்ளைக்குப் பயப்பட வேண்டும்
 • கழுத்து வெளுத்தாலும் காக்கை கருடன் ஆகுமா?
 • கழுத்தைக் கொடுத்தாச்சு: கைவிலங்கு போட்டாச்சு; பத்து நாள் சிறையில் பதுங்கிக் கிடக்க வேணும்
 • கழுத்தைக் கொடுத்தாலும் எழுத்தைக் கொடாதே
 • கழுத்தை நீட்டாமல் தாலி ஏறுமா?
 • கழுத்தை நீட்டியவளுக்கு இன்னமும் தலை நிமிரவில்லை.
 • கழுதை அறியுமா, கந்தப்பொடி வாசனை?
 • கழுதை உழவுக்கு வராது
 • கழுதை உழுகிறவன் குடியானவனா?
 • கழுதை உழுது கம்பு விளையுமா? கண்டியான் உழுது நெல் விளையுமா?
 • கழுதை உழுது குறவன் குடி ஆனானா?
 • கழுதை உழுது வண்ணான் குடி ஆனானா?
 • கழுதைக் காமம் கத்தினால் தீரும்; நாய்க் காமம் அலைந்தால் தீரும்
 • கழுதைக்கு உபதேசம் காதில் ஏறுமா?
 • கழுதைக்கு உபதேசம் காதிலே ஓதினாலும் காள் காள் என்ற புத்தியை விடாது
 • கழுதைக்கு உபதேசம் காதிலே சொன்னாலும் அவயக் குரலன்றி அங்கொன்றும் இல்லை
 • கழுதைக்கு உபதேசம் காதிலே சொன்னாலும் அவயக் குரலே ஒழியச் சவைக்குரல் இல்லையாம்
 • கழுதைக்கு உபதேசம் பண்ணினால் அபத்தக் குரலைத் தவிர நல்ல குரல் இல்லை
 • கழுதைக்கு என் கடிவாளம்?
 • கழுதைக்குக் காது அறுந்து, நாய்க்கு வால் அறுத்தது போல
 • கழுதைக்குச் சேணம் கட்டினால் குதிரை ஆகுமா?
 • கழுதைக்குத் தெரியுமா கரும்பு ருசி?
 • கழுதைக்குப் பரதேசம் குட் டிச் சுவர்
 • கழுதைக்குப் பின்னால் போகாதே; எஜமானுக்கு முன்னால் போகாதே
 • கழுதைக்கு வரி கட்டினால் குதிரை ஆகுமா?
 • கழுதைக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு உதைக்கு அஞ்சலாமா?
 • கழுதை கத்து என்றால் கத்தாதாம்; தானாகக் கத்துமாம்
 • கழுதை கெட்டால் குட்டிச் சுவர்; நாய் கெட்டால் குப்பைத் தொட்டி
 • கழுதை தப்பினால் குட்டிச் சுவர்
 • கழுதை தேய்ந்து கட்டெறும்பு ஆனது போல
 • கழுதை நினைத்ததாம் கந்தலும் கதக்கலும்
 • கழுதை தினைத்ததாம் கெண்டை போட்ட முண்டாசு
 • கழுதைப் பாரம் வண்ணானுக்கு என்ன தெரியும்
 • கழுதைப் பால் குடித்தவன் போல் இருக்கிறான்
 • கழுதைப் புட்டை ஆனாலும் கைநிறைய வேண்டும்
 • கழுதைப் புண்ணுக்குத் தெருப்புழுதி மருந்து
 • கழுதைப் பொதியில் உறை மோசமா?
 • கழுதைப் பொதியில் ஐங்கலம் மாறாட்டமா?
 • கழுதை புரண்ட களம் போல
 • கழுதை புரண்டால் காடு கொள்ளாது
 • கழுதை புவியில் இருந்தால் என்ன? பாதாளத்தில் இருந்தால் என்ன?
 • கழுதை மயிர் பிடுங்கித் தேசம் கட்டி ஆள்கிறதா?
 • கழுதை மூத்திரத்தை நம்பிக் கட்டுச் சோற்றை அவிழ்க்கிறதா?
 • கழுதைமேல் ஏறி என்ன? இறங்கி என்ன?
 • கழுதைமேல் ஏறியும் பெருமை இல்லை: இறங்கியும் சிறுமை இல்லை
 • கழுதையாகப் போய்க் கட்டெறும்பாய்த் திரும்பி வந்தது
 • கழுதையாய்ப் பிறந்தாலும் காஞ்சீபுரத்திலே பிறக்க வேணும்
 • கழுதையின் எறியைக் கழுதைதான் தாங்க வேணும்
 • கழுதையின் காதிலே கட்டெறும்பை விட்டாற் போல
 • கழுதையும் குதிரையும் சரி ஆகுமா?
 • கழுதையும் நாயும் சேர்ந்து கத்தினாற்போல
 • கழுதையும் பணமும் சேர்ந்து வந்தால் பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு கழுதையைத் துரத்தி விடு
 • கழுதையைக் கட்டி ஓமம் வளர்த்தது போல
 • கழுதையைக் கொண்டு உழுது குறவன் உழவன் ஆனான்
 • கழுதையையும் குதிரையையும் பிணைத்தாற் போல
 • கழுதை லத்தி கை நிறைய
 • கழுதை வளையற்காரன் கிட்டப் போயும் கெட்டது; வண்ணான் கிட்டப் போயும் கெட்டது
 • கழுதை வாலைப் பிடித்துக் கரை ஏறுகிறதா?
 • கழுதை விட்டை ஆனாலும் கைநிறைய வேண்டும்
 • கழுதை விட்டை கை நிரம்பினால் போதும் என்ற கதை
 • கழுதை விட்டையிலே மேல் விட்டை வேறே; அடி விட்டை வேறேயா?
 • கழுதை விட்டையைக் கைநிறையப் பொறுக்கினது போல
 • கழுநீர்த் தொட்டி நாய் போல
 • கழுநீர்ப் பானையில் விழுந்த பல்லியைப் போல
 • கழுநீருக்கு அண்டை வீட்டைப் பார்; கண்ணுக்கு மையிட்டுப் பார்
 • கழுவிக் கழுவி ஊற்றினாலும் கவிச்சு நாற்றம் போகாது
 • கழுவிக் கழுவிப் பின்னும் சேற்றை மிதிக்கிறதா?
 • கழுவிக் குளித்தாலும் காக்கை நிறம் மாறாது; உருவிக் குளித்தாலும் ஊத்தை நாற்றம் போகாது
 • கழுவிய காலைச் சேற்றில் வைக்கிறதா?
 • கழுவில் இருந்து கை காட்டுவான்
 • கழுவிலே நெய் உருக்குகிற கள்ளி முண்டை
 • கழுவுக்கு ஏற்ற கோமுட்டி
 • கழுவுகிற மீனிலும் நழுவுகிற மீன்
 • கழைக் கூத்து ஆடினாலும் காசுக்குக் கீழேதான் வரவேணும்
 • கழைமேல் ஏறி ஆடினாலும் கீழே வந்துதான் பிச்சை கேட்க வேணும்
 • கள் உண்ட குரங்கு போல
 • கள் உண்ட நாய் போல
 • கள் கலப்பணத்திலும் கர்ப்பூரம் கால் பணத்திலும்
 • கள் குடித்தவன் பேச்சு, பொழுது விடிந்தால் போச்சு
 • கள் குடித்தவனுக்குக் கள் ஏப்பம்
 • கள் விற்ற காற்காசிலும் அமிர்தம் விற்ற அரைக் காசு நேர்த்தி
 • கள் விற்றுக் கலப்பணம் சம்பாதிப்பதைவிடக் கற்பூரம் விற்றுக் காற்பணம் சம்பாதிப்பது மேல்
 • கள்ளத்தனம் எல்லாம் சொல்லத்தானே போகிறேன்?
 • கள்ள நெஞ்சம் துள்ளிக் குதிக்கும்
 • கள்ள நெஞ்சு காடு கொள்ளாது
 • கள்ளப் பிள்ளையிலும் செல்லப் பிள்ளை உண்டா?
 • கள்ளப் பிள்ளையும் செல்லப் பிள்ளையும் ஒன்றா?
 • கள்ளப் புருஷனை நம்பிக் கணவனைக் கைவிடலாமா?
 • கள்ளம் பெரிதா? காப்புப் பெரிதா?
 • கள்ளம் போனால் உள்ளது காணும்
 • கள்ள மனம் துள்ளும்
 • கள்ள மாடு சந்தை ஏறாது
 • கள்ள மாடு துள்ளும்
 • கள்ள மாப்பிள்ளைக்குக் கண்ணீர் முந்தும்
 • கள்ள வாசலைக் காப்பானைப் போல
 • கள்ள விசுவாசம், கழுத்தெல்லாம் செபமாலை
 • கள்ளன் அக்கம் காடு கொள்ளாது
 • கள்ளன் ஆனால் கட்டு; வெள்ளன் ஆனால் வெட்டு
 • கள்ளன் உறவு உறவு அல்ல; காசா விறகு விறகு அல்ல
 • கள்ளன் கொண்ட மாடு எத்துறை போய் என்ன?
 • கள்ளன் செய்த சகாயம் காதை அறுக்காமல் கடுக்கனைக் கொண்டான்
 • கள்ளன் பிள்ளைக்குக் கள்ளப் புத்தி
 • கள்ளன் பின் போனாலும் குள்ளன் பின் போகக் கூடாது
 • கள்ளன் புத்தி கன்னக் கோலிலே
 • கள்ளன் பெண்சாதி கைம்பெண்டாட்டி
 • கள்ளன் பெரியவனா? காப்பான் பெரியவனா?
 • கள்ளன் போன மூன்றாம் நாள் கதவை இழுத்துச் சாத்தினானாம்
 • கள்ளன் மறவன் கலந்த அகம்படியான், மெல்ல மெல்ல வந்த வெள்ளாளன்
 • கள்ளன் மனையாளைக் களவுப் பொருளைக் குறி கேட்கலாமா?
 • கள்ளன் மனைவி கைம்பெண் என்றும்
 • கள்ளனுக்கு ஊர் எல்லாம் பகை
 • கள்ளனுக்குக் களவிலே சாவு
 • கள்ளனுக்குக் காண்பித்தவன் பகை
 • கள்ளனுக்குக் கூ என்றவன் பேரிலே பழி
 • கள்ளனுக்குத் தெரியும் களவு முறை
 • கள்ளனுக்குத் தோன்றும் திருட்டுப் புத்தி
 • கள்ளனுக்குப் பாதி, கறிக்குப் பாதி
 • கள்ளனுக்கும் பாதி, வெள்ளனுக்கும் பாதி
 • கள்ளனுக்குள் குள்ளன் பாய்ந்தது போல
 • கள்ளனும் ஆகி விளக்கும் பிடிக்கிறான்
 • கள்ளனும் உண்டு, பயமும் இல்லை என்கிறது போல
 • கள்ளனும் தோட்டக்காரனும் ஒன்று கூடினால் விடியு மட்டும் திருடலாம்
 • கள்ளனும் வெள்ளனும் ஒன்று
 • கள்ளனை ஆரும் நள்ளார் என்றும்
 • கள்ளனை உள்ளே விட்டுக் கதவைச் சார்த்தினாற் போல
 • கள்ளனைக் காட்டிக் கொடுத்தவன் பகை
 • கள்ளனைக் காவல் வைத்தது போல
 • கள்ளனைக் குள்ளன் கிள்ளியது போல
 • கள்ளனைக் குள்ளன் பிடித்தான்
 • கள்ளனைக் கொண்டுதான் கள்ளனைப் பிடிக்க வேணும்
 • கள்ளனைத் தேடிய கள்ளப் பசுப் போல
 • கள்ளனை நம்பினாலும் நம்பலாம்; குள்ளனை நம்பக்கூடாது
 • கள்ளனையும் தண்ணீரையும் கட்டி விட வேணும்
 • கள்ளனையும் புகையிலையையும் கட்டித் தீர்
 • கள்ளனையும் வெள்ளனையும் கட்டி விடு
 • கள்ளா வா, புலியைக் குத்து
 • கள்ளி என்னடி கல் இழைப்பது? காதில் இருப்பது பித்தளை
 • கள்ளிக்கு ஏன் முள் வேலி? கழுதைக்கு ஏன் கடிவாளம்?
 • கள்ளிக்குக் கண்ணீர் முந்தும்; கொள்ளிக்கு வாய் முந்தும்
 • கள்ளிக்குக் கண்ணீர் முந்தும்; அவள் கணவனுக்குக் கை முந்தும்
 • கள்ளிக்குக் கல நீர் கண்ணிலே
 • கள்ளிக்குத் தண்ணீர் கண்ணீர்; நீலிக்குத் தண்ணிர் நிமையிலே
 • கள்ளிக்கு நாடு எல்லாம் காடு
 • கள்ளிக்கும் கற்றாழைக்கும் களை வெட்டுவதா?
 • கள்ளிக்கு முள்வேலி இடுவானேன்?
 • கள்ளிக்கு வேலி ஏன்? சுள்ளிக்குக் கோடாலி ஏன்?
 • கள்ளிக் கொம்புக்கு வெள்ளிப்பூண் கட்டினது போல
 • கள்ளிகள் எல்லாம் வெள்ளிகள் ஆவார்; காசு பணத்தாலே; வெள்ளிகள் எல்லாம் கள்ளிகள் ஆவார், விதியின் வசத்தாலே
 • கள்ளிச் செடிக்கு மகாவிருட்சம் என்று பெயர் வைத்தது போல
 • கள்ளி நீண்டு வளர்ந்தால் காய் உண்டோ? கனி உண்டோ?
 • கள்ளிப் பூவைக் கட்டிச் சூட்டினது போல
 • கள்ளி பெருத்து என்ன? காய் ஏது? பழம் ஏது?
 • கள்ளியிலும் சோறு: கற்றாழையிலும் சோறு
 • கள்ளி வயிற்றில் அகில் பிறக்கும்
 • கள்ளி வேலியே வேலி; கரிசல் நிலமே நிலம்
 • கள்ளுக் குடித்தவன் கொள்ளுப் பொறுக்கான்
 • கள்ளுக் குடியனுக்கு வாய் என்றும் பிட்டம் என்றும் தெரியாது
 • கள்ளுக் கொள்ளா வயிறும் இல்லை; முள்ளுக் கொள்ளா வேலியும் இல்லை
 • கள்ளும் சூதும் இருக்கும் இடத்தில் விலை மகளும் கள்ளனும் கண்டிப்பாய் இருப்பார்கள்
 • கள்ளை ஊற்றி உள்ளதைக் கேள்
 • கள்ளைக் காலால் உதைத்தது தவறா?
 • கள்ளைக் குடித்தவன் உள்ளதைக் கக்குவான்
 • கள்ளைக் குடித்தவனுக்குக் கள் ஏப்பம்: பாலைக் குடித்தவனுக்குப் பால் ஏப்பம்
 • கள்ளைக் குடித்தால் உள்ளதைச் சொல்வான்
 • கள்ளைக் கொடுத்துக் காரியத்தை அறி
 • கள்ளை விட்டுக் காட்டுத் தேனைக் குடித்தது போல
 • களக்காடு
 • களக்காடு மடக்ராமம், அன்ன வஸ்த்ரம் ஜலம் நாஸ்தி; நித்யம் கலக மேவச
 • களஞ்சியத்தில் பெருச்சாளி சாப்பிடுவது போல
 • களம் காக்கிறவனை மிரட்டுவானாம், போர் பிடுங்குகிறவன்
 • களர் உழுது கடலை விதை
 • களர் கெடப் பிரண்டை இடு
 • களர் நிலத்தில் கரும்பு வை
 • களர் நிலத்திலே சம்பா விளையுமோ?
 • களர் முறிக்க வேப்பந் தழை
 • களரை ஒழிக்கக் காணம் விதை
 • களரை நம்பிக் கெட்டவனும் இல்லை; மணலை நம்பி வாழ்ந்தவனும் இல்லை
 • களவாண்டு பிழைப்பதிலும் கச்சட்டம் கழுவிப் பிழைக்கலாம்
 • களவு ஆயிரம் ஆனாலும் கழு ஒன்று
 • களவுக்கு ஒருவர்; கல்விக்கு இருவர். களவு கற்றாலும் தன்னைக் காக்க வேண்டும்
 • களவு கொண்டு ஆபரணம் பூண்டாற் போல
 • களவும் கற்று மற
 • களி கிளறிக் கல்யாணம் செய்தாலும் காளியண்ணப் புலவனுக்குப் பத்துப் பணம்
 • களியப் பேட்டை களக்ராமம்
 • களிறு பிளறினால் கரும்பைக் கொடு
 • களிறு வாயில் அகப்பட்ட கரும்பு மீளுமா?
 • களை எடாப் பயிர் கால் பயிர்
 • களை எடாப் பயிரும் கவடுள்ள நெஞ்சும் கடைத்தேறா
 • களை எடுக்காதவன் கபோதி
 • களை எடுத்தவன் கைமூடி உள்ளான்
 • களை கிளைத்தால் போச்சு: பயிர் கிளைத்தால் ஆச்சு
 • களைத்தவன் கம்பைத் தின்ன வேண்டும். களைந்த பழம் தானே விழும்
 • களை பிடுங்காப் பயிர் கால் பயிர்
 • களை மூடிக்கொண்டது போல
 • களையக் கூடாததைக் கண்டால் அடிபெயர்ந்து அப்புறம் போ
 • களையக் கூடாததைக் கண்டியாமல் சகித்துக் கொள்
 • களையை முளையிலே கிள்ளு
 • கற்க கசடு அறக் கற்க
 • கற்க கசடு அற; கற்றபின் அதுவே இனிப்பு
 • கற்கண்டால் செய்த எட்டிக் கனியும் கசக்குமா?
 • கற்கையில் கல்வி கசப்பு: கற்றபின் அதுவே இனிப்பு