விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்/ஆகஸ்ட் 18, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Marx color2.jpg


பொருளாதார அதிகாரத்தில் ஏற்படும் மாற்றமே மனித வரலாற்றின் ஏனைய மாற்றங்களுக்கான அடிப்படை.

~ காரல் மார்க்சு ~