விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்/ஆகஸ்ட் 8, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Lincoln statue, Lincoln Memorial.jpg


தனக்கு கிடைக்கும் ஊதியத்தின் மதிப்பை விட தன்னுடைய உழைப்பின் மதிப்பை உயர்த்திக் காட்டும் மனிதன் தான் சமூகத்தில் முன்னேற முடியும்!

~ ஆபிரகாம் லிங்கன் ~