விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்/ஏப்ரல் 18, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Marx color2.jpgதத்துவ ஞானிகள் உலகத்தை இதுவரை பல்வேறு வழிகளில் விளக்கியுள்ளனர். ஆனால், அதை மாற்ற வேண்டியதுதான் இப்போதுள்ள கடைமை.

~ காரல் மார்க்சு ~