விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்/ஏப்ரல் 24, 2016

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Churchill portrait NYP 45063.jpg


நம்பிக்கை வாதி ஒவ்வொரு சிக்கலிலும் ஒரு வழியைக் கண்டுபிடிப்பான், அவநம்பிக்கை வாதி ஒவ்வொரு வழியிலும் ஒரு சிக்கலைக் கண்டுபிடிப்பான்.

~ வின்சுடன் சேர்ச்சில் ~