விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்/ஏப்ரல் 29, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Churchill portrait NYP 45063.jpg



நல்ல அமைதியை உருவாக்குபவர்களால் போரில் வெல்ல முடியாது, போரை வெல்பவர்கள் நல்ல அமைதியை உருவாக்க முடியாது.

~ வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் ~