விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்/ஏப்ரல் 6, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
MarinaBeach Barathidasan.jpg


நான் செய்யவேண்டியது என்னவென்பதுதான் என்னுடைய சிந்தனையே தவிரப் பிறர் என்ன எண்ணுவார்கள் என்பதல்ல

~ பாரதிதாசன் ~