விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்/சனவரி 08

விக்கிமேற்கோள் இலிருந்து
 
பரிசோதனைகளின் முடிவுகள் ஒரு கோட்பாட்டுக்கு எத்தனை முறை ஒத்துப் போனாலும் சரி, அடுத்த முறை அம்முடிவு அக்கோட்பாட்டுடன் முரண்படாது என்பதற்கு உறுதியேதுமில்லை.
~ ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் ~