விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்/சூன் 18

விக்கிமேற்கோள் இலிருந்து
 
நமது அறிவுத் திண்மையும் செயல்படும் திறனும் வளர்வது அன்பினாலே.
~ ரால்ப் வால்டோ எமேர்சன் ~