விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்/ஜனவரி 18

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
 
அனாவசியமாக அதிகமாயிருப்பவற்றை அகற்றுவதே அழகு எனப்படுவதாகும்
~ மைக்கலாஞ்சலோ ~