விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்/ஜூன் 16, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Marx color2.jpg


மனிதர்களின் வாழ்நிலையை நிர்ணயிப்பது அவர்களின் உணர்வு அல்ல. மாறாக,, அவர்களது சமூக வாழ்நிலையே அவர்களது உணர்வை நிர்ணயிக்கிறது.

~ காரல் மார்க்சு ~