விக்கிமேற்கோள்:தினம் ஒரு மேற்கோள்/ஜூன் 21, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Vladimir Ilyich Ulyanov-Lenin.jpg


ஏகாதிபத்தியம் முதலாளித் துவத்தின் உச்சக்கட்டம்.

~ விளாதிமிர் லெனின் ~