உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிமேற்கோள்:தினம் ஒரு மேற்கோள்/ஜூலை 1, 2014

விக்கிமேற்கோள் இலிருந்து
படிமம்:Rahulji's Sketch2.JPG


அறிவிலிகளே, சோம்பேறிகளே புறப்படுங்கள், பரந்த உலகம் முழுவதும் சுற்றி வாருங்கள். இதற்காக உங்களுக்கு இன்னொரு வாழ்வு கிடைக்கப்போவதில்லை. நீங்கள் நெடுநாள் வாழ்ந்தாலும் கூட. இந்த இளமை உங்களுக்கு மீண்டும் வரப்போவதில்லை.

~ ராகுல சாங்கிருத்யாயன் ~