விக்கிமேற்கோள்:தினம் ஒரு மேற்கோள்/ஜூலை 17, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
CHANDOS3.jpg


மனிதனால் ஒரு முறைதான் இறக்க முடியும்.

~ வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் ~