விக்கிமேற்கோள்:தினம் ஒரு மேற்கோள்/ஜூலை 30, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Jorge Luis Borges.jpg


கவிதையின் வழியாக வெளிப்படும் உருவகங்கள் அந்தக் கலாச்சாரத்தின் ரகசிய அடையாளங்கள்.

~ ஹோர்ஹே லூயிஸ் போர்கெஸ் ~