உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிமேற்கோள்:தினம் ஒரு மேற்கோள்/மார்ச் 19, 2014

விக்கிமேற்கோள் இலிருந்துநான் மாபெரும் மனிதர்களின் தோள்களின் மேல் நின்றதாலேயே, என்னால் நெடுந் தொலைவுகளைக் காண இயன்றது.

~ ஐசக் நியூட்டன் ~