உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிமேற்கோள்:தினம் ஒரு மேற்கோள்/மார்ச் 20, 2014

விக்கிமேற்கோள் இலிருந்து
படிமம்:Oscar Puyal Rahman.jpgஎன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதிலும் அன்பு மற்றும் வெறுப்பு இவற்றில் ஒன்றை நான் தேர்வு செய்ய வேண்டியிருந்தது. நான் அன்பைத் தேர்ந்தெடுத்தேன். இதோ இங்கிருக்கிறேன்.

~ ஏ. ஆர். ரகுமான் ~