விக்கிமேற்கோள்:தினம் ஒரு மேற்கோள்/மார்ச் 24, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Lie In 15 -- John rehearses Give Peace A Chance.jpgயாரை நேசிக்கிறாய் கவலையில்லை ; எங்கே நேசிக்கிறாய் தேவையில்லை, எதை நேசிக்கிறாய் கேள்வியில்லை, எப்படி நேசிக்கிறாய் பொருட்டில்லை,ஏன் நேசிக்கிறாய் அவசியமில்லை, நேசிக்கிறாயா அது போதும்.

~ ஜான் லெனன் ~