விக்கிமேற்கோள்:தினம் ஒரு மேற்கோள்/மார்ச் 27, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Jorge Luis Borges.jpgஉலகின் புரிந்து கொள்ள முடியாத உண்மைக்கு எதிராக மனிதன் செய்ய முயலும் முயற்சிகள் அனைத்தும் ஒரு கதைதான்.

~ ஹோர்ஹே லூயிஸ் போர்கெஸ் ~