விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்/ஆகஸ்ட் 13, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
E. E. Cummings NYWTS.jpg


மிகவும் பயனில்லாத நாள் என்பது சிரிக்காமல் செலவிடப்பட்ட நாள் தான்.

~ எட்வர்டு எஸ்டிலின் கம்மிங்ஸ் ~