விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்/ஆகஸ்ட் 19, 2014

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Gabriel Garcia Marquez.jpg


மது விடுதி ஒன்றில் பியானோக்காரனாக இருந்திருப்பேன். காதலர்கள் இன்னும் அதிகமாக நேசிக்க அந்த வழியில் என் பங்களிப்பு இருந்திருக்கும்.

~ கபிரியேல் கார்சியா மார்க்கேஸ் ~