உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்/ஏப்ரல் 17, 2014

விக்கிமேற்கோள் இலிருந்து
படிமம்:Publius Vergilius Maro1.jpgநேரம் ஓடிக்கொண்டேயிருக்கறது. அதை யாரும் திரும்பியழைக்க முடியாது.

~ வேர்ஜில் ~