விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்/ஏப்ரல் 7, 2016

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Gabriel Garcia Marquez.jpg


வானத்தில் ஒரு யானை பறக்கிறது என்று நீங்கள் சொன்னால் மக்கள் உங்களை நம்பமாட்டார்கள். ஆனால், வானத்தில் நானூற்று முப்பத்து ஐந்து யானைகள் பறக்கின்றன என சொன்னால் உங்களை நம்புவார்கள்.

~ கபிரியேல் கார்சியா மார்க்கேஸ் ~