விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்/சூன் 21, 2016

விக்கிமேற்கோள் இலிருந்து
 
நாட்டில் சகிப்புத் தன்மை குறைந்தால், வன்முறை அதிகரித்து வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும்
~ ரகுராம் ராஜன் ~