பயனர்:Arularasan. G/மணல்தொட்டி

விக்கிமேற்கோள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

(போப்), (இப்சன்), (ரஸ்கின்) (டிரைடன்) (வேர்ட்ஸ் வொர்த்) (மார்லி) (செஸ்டர்டன்) (பர்ன்ஸ்) (கார்லைல்) (மேட்டர் லிங்க்) (பேக்கன்) (வால்டோர்) (ஷெல்லி) (நோவாலிஸ்) (ரூசோ) (எபிக்டெட்டஸ்) பர்க், பென்தம், எமர்ஸன், ஸெயின்ட் அகஸ்டைன், பாஸ்கல், ஸெனீக்கா, ஹீன், லாபுரூயர், லவல், ஹோம்ஸ், ஸதே, கதே, யங், அமீல், கோல்ரிட்ஜ், நியூமன்

அலெக்சான்டர் போப் (போப்)

ஆபிரகாம் லிங்கன்

ஜார்ஜ் எலியட்

தாமஸ் பெய்ன்

ஜெரிமி டெய்லர்

பிலிப்ஸ் புரூக்ஸ்

ஆர். எல். இசுட்டீவன்சன்

ராபர்ட் பிரௌனிங்

சாக்கிரட்டீசு

இழான் இழாக்கு உரூசோ

பித்தாகரசு

பிரான்சிஸ் பேக்கன் (பேக்கன்)

ஜான் டிரைடன் (டிரைடன்)

ஜான் ரஸ்கின் (ரஸ்கின்)

பிரான்சின் முதலாம் நெப்போலியன்

ஹென்ரிக் இப்சன் (இப்சன்)

வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் (வேர்ட்ஸ் வொர்த்)

ஜான் மார்லி (மார்லி)

கில்பர்ட் கெயித் செஸ்டர்டன் (செஸ்டர்டன்)

ராபர்ட் பர்ன்ஸ் (பர்ன்ஸ்)

தாமஸ் கார்லைல் (கார்லைல்)

மாரிஸ் மாட்டர்லிங்க் (மேட்டர் லிங்க்)

எட்வர்டு கார்ப்பெண்டர்

வோல்ட்டயர் (வால்டோர்)

பெர்சி பைச்சு செல்லி (ஷெல்லி)

வெண்டெல் பிலிப்ஸ்

ஜான் மில்டன்

பென் ஜான்ஸன்

அர்னால்ட் பென்னெட்

ரோமைன் ரோலண்ட்

எர்பெர்ட் இஸ்பென்சர்